Noirpova: Thatcher asszony a C-201-es tanteremben

 Amivel kezdem és végzem, az valamiféle visszaemlékezés M. Thatcherre. Annak se sok; adalék, anekdotázás a pálya széléről, a kispadról. Mivel nem vagyok az ilyesmiben jártas, nem fogok bele, hogy elemezzem, el volt-e szúrva a szociálpolitikája? mik voltak az okai és vannak-e máig tartó következményei a falklandi háborúnak és az akörüli háborús-hazafias retorikának? gusztusos-e a halálán vigadozni (megkockáztatom: nem igazán, de lelkük rajta)? stb.

Helyette gyertek velem Veszprémbe, vissza 2004-be, aholis egy ősz hajú bácsi — Deák Gyula docens, áldja meg a jóistenke a nevét és a széles látókörét — technológiaórát tart a népeknek.

Kezdi ezt avval, hogy fölír krétával egy évszámot: 1973 és egy ünnep nevét: Jóm Kippúr; és megkérdi, na gyerekeim, mi itt az összefüggés? Az, az bizony. Jóm Kippúr-háború. Olajárrobbanás 1973-ban. Visszafordíthatatlanul. Igen, igen. 1973 után meg kellett szokni, hogy olcsó olaj nincs, valahogy faragni kell a hódherefényesítő üzem energiaszükségletén. Is.

1979-81 környéke a következő dátum (ezt a tanár úr sem tudta pontosan) amikor is a ködös Albionban Thatcher asszonyság leül a manchesteri műegyetem küldötteivel. Valószínűleg nem is csak egy fordulóra. Kutatási-fejlesztési terv készül. Nagy csapat műszakinak fől a feje — s aztán nemcsak Manchesterben — mint a reggeli lágytojás. De az 1980-as évek közepére új ága születik a vegyészmérnöki tudománynak — s gondolom itt, hogy nemcsak annak, mert a VM ötleteléséhez sok mindenki kell, míg az valóra válik: energetikus, metallurgus, gépész-tervező, kőzgasszán-piszkáló-dártty- specialista s még sorolhatnám.
Ez az ágazat pedig ma a
pinch technology vagy pinch analysis névre hallgat, s nagy vonalakban arról szól: hogyan fogjunk meg az üzemen belül minden kis hulladékhőt, fáradtgőzt, melegvizet, bármit, ami meleg? Minden kis hőmérsékletkülönbséget! Hová vezessük a sok bezubogó és melegítésre váró anyagáram közül, hogy pont az a melegáram és pont annyira melegítse föl a hozzá rendelt bejövő hidegáramot? Hogyan szőjük az üzemre hőcserélőknek egész pókhálóját? Vállalkozó szelleműeknek link: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinch_analysis

Hogyan találjuk el azt a pontot, ahol a megtakarított energia értékénél még nem kerülnek többe a hőcserélők, csővezetékek, kezelésük, karbantartásuk?

Ez az új tudományág tehát megszületett, és hogy alighanem használatba is vétetett, s nemcsak a vegyiparban, arra a Prof a szemtanú. (Valóban, említettem a mérnöknőnek az ólomszürke egű Telford, azon belül is a félreeső Priorslee kollégium-komplexumát, ahol a fűtés csőhálózata úgy volt megalkotva, hogy csak a szükséges helyen volt fűtőtest, másutt maga sok cső fűtött. a szerk)

Nekem — látjátok feleim — ez jutott eszembe Thatcherről. Semmi más.

Veszprémbe (akkor még épp vegyipari egyetem volt, következő évtől hivatalosan nem) 1990-ben jöttek a manchesteri egyetem oktatói, itthagyták a lényeget, azóta oktatják nálunk ezt a hőcserélőhálózatosdit. Tanultam én is, szerettem is, bár használni nem tudom, fogom-e életemben. Tanulságosnak viszont tanulságos volt.

Most is elgondolkodtam ezen-azon. Nem nagyon, nem kell megijedni.

Egy. Nem tudnék az elmúlt 25 évből olyan magyarországi miniszterelnököt mondani, aki leereszkedne oda, hogy leül egy csapat kukacoskodó műszakival. Akár úgy, hogy azok kérnek audienciát, akár úgy, hogy odarendeli őket. Pláne, hogy szót is ért velük (beismerem, Thatchernek itt volt előnye, hiszen eredetileg vegyész végzettsége van neki is). A kérdés egyéb szakirányokkal, szektorokkal szabadon behelyettesíthető.

Kettő. Tulajdonképpen kihez is küldenék a nagy csapat csúnyakinézetű öreg vegyészmérnököt, ha a minelnök nem ér rá, mert lovat simogat Nagykarkucsányban, ugyanez állatot szo… hát, mondjuk, -kja Brüsszelben vagy demokratikus érzelmű nyugdíjasokat simogat fejbe az Avason? A környezetvédelmisekhez? Illés Zoltánhoz? Baja Ferihez? … nem is lenne rossz, megint lenne tisztességes politikai kabarénk… A kultuszminisztériumba, bocsánat, az Emberierőforráshoz? De hisz ott pösze dialektikusfilozófus tanárbácsit váltó lelkiatyák, behízott szemű fűzfaköltők, műbőrdomborító iparművészek izzadnak a világ megváltásán, nem érnek rá ilyen fiszni-fuszni dolgokkal foglalkozni. Vagy a Nemzetgazdaságihoz? …Hogy egy ilyen energiatakarékossági projekt végbevitele után kevésbé kell behajolnunk a Putyin Kft.-nek gázér’? Hagyjon, kérem, nem érek rá, sietek…

Három. Angliában nem lopódott szét a hőcserélőprojekt, vagyis: ha igen, akkor csak annyira, amennyi még úriemberek közt elmegyen s végülis kiszámítódott meg megépült ez az egész.

A többit tessék hozzágondolni.

Isten Önnel, Thatcher asszony, búcsúzom tisztelettel:

egy rokonszakmabeli valahonnan nagyon messziről

27 hozzászólás

 1. professzorpizka — 2013-04-15 08:21 

Nos, noirpova elvtársnő reakciós gondolatai miatt időközben szemléletkiigazító táborba került, így én üdvözlöm helyette a hírt, miszerint Széles-elv néven megcáfoltak mindenféle második vagy milyen törvényeket, és ezentúl az összeöntött hideg és meleg víz hőmérsékletét össze kell adni. Hasta la entropia siempre!

 2. joep — 2013-04-15 08:27 

Nocsak, szintén pályaelhagyó vegyész kolléga? 🙂
(Veszprémben végeztem 89-ben, Deák Gyula nem csak tanított, de fél évig dolgoztunk is ugyanabban az intézetben.)

 3. noirp — 2013-04-15 09:39 

@joep: Nem pályaelhagyó, köll neki az a mindennapi pofáraesés 🙂
üdv, kollega! „Te is a Műegyetemre jártál? — Nemnem, az igazira”

 4. panamajack — 2013-04-15 09:40 

@professzorpizka: Nincs ebben semmi szokatlan, az igazán nagy vezérek fekete lyukakhoz hasonló gravitációs anomáliákat hoznak létre maguk körül, amik megváltoztatják az ismert univerzum törvényeit (amik valójában csak irányelvek úgyis…) és néha alternatív valóságokat is teremtenek a híveknek. A gambiai elnök is rutinszerűen gyógyított AIDS-eseket kézrátétellel, meg a búzatábla is ott volt mindig a legdúsabb, ahol Rákosi elvtárs belepisált.

 5. panamajack — 2013-04-15 09:45 

A poszt amúgy remek, alaposan rámutat a nyugati és a keleti típusú uralkodó osztályok öndefiníciója közötti évszázados hagyományokon alapuló különbségekre. Ugye nálunk úriember még az 1930-as években is kizárólag csak járadékos lehetett (és az állami hivatalnak is a járadékosztás a fő funkciója máig is), míg a ködös Albionban már a 18-dik században sem derogált egy Earl-nek vállalkozni.

 6. noirp — 2013-04-15 11:44 

@panamajack: Rákosi elvtárs kimenete nyilván dúsabb volt karbamidban s egyéb növénytápanyagokban, mint holmi közönséges halandóké. Nil admirari, barátaim.

 7. noirp — 2013-04-16 10:53 

@panamajack:
Én kicsit máshol látom a fő differenciát (am. valószínűleg durván egyszerűsítve)
— a vezető(k) észjárása gyakorlatias-e, vagy az ideológiával és a külsőségekkel vannak elfoglalva?
— az ebből eredő priorálási szokások vagy priorálási rend.
Már Antall papa is inkább az ideák felé fordult, nem a gyakorlati problémákkal foglalkozott szvsz.
— van-e a vezető(k) fölött kontroll, kiszűrendő a ködevést, a személyi hóbortokat — vagy kötelező a csodát várni és minden szavukat mint kinyilatkoztatást lesni.
— melyikre tesznek a szakértelem és a mindenkori főakárki iránti lojalitás közül…Ez a dilemma pedig világszerte elő-előficcenik, felénk sokszor, az igaz.

 8. panamajack — 2013-04-16 13:28 

@noirp: Hú, ebbe a vitába majd inkább csütörtökön menjünk bele mélyebben, mert különben egész nap csak kommentelni fogunk munka helyett… Mindenesetre szerintem a gyakorlatias észjárás vs. ideológia/külsőségek inkább következménye annak amit én mondtam.

A különbség szerintem a következő: a „nyugatias” vezető elsősorban menedzsernek tekinti magát, ami a szervezet értdekében kifejtett jól definiált feladatkört jelent. A menedzser egész létjogosultsága azon múlik, hogy mennyire hatékonyan tudja a feladatát ellátni, mennyire hoz gyakorlati hasznot az általa vezetett szervezetnek. Ilyen szempotból nincs _lényegi_ különbség a vezető és a vezetettek között, mindkettő státusza az elvégzett munka eredményességétől függ.

Ellenben „keleties” vezető (ez jellemző Magyarországra is, de az igazi archetípus Oroszország vagy az arab világ) úrként viselkedik, a szó archaikus értelmében. A hatalma és a státusza a személyiségéből fakad, nem kapcsolódik szorosan sem feladatokhoz sem pedig konkrét célokhoz. Nem a vezető van a szervezetért, hanem a szervezet a vezetőért. A sikeres vezető legfontosabb tulajdonságai nem a szakértelem és a tisztesség, hanem az erő és a karizma. Az első azért fontos, hogy visszaverje a hatalmára törő riválisok támadásait, a második pedig, hogy inspirálja és mozgósítsa az alattvalóit, akik a szervezetet elsősorban őérte, és nem magukért vagy valamilyen világosan definiált célért működtetik.

Innentől már azt hiszem érthetőbb, hogy miért avat turult az egyik, miközben a másik energetikai folyamatábrákat tanulmányoz egy csapat mérnökkel.

 9. panamajack — 2013-04-16 14:16 

@panamajack: Persze mondanom sem kell, hogy ez nem csak a vezetőn, de a vezetetteken is múlik. Például egy polgári társadalomban nem lenne sok értelme miniszterelnökileg turult avatni, mert a polgár azt mondaná: „Ha nekem turul kell a kert végibe, majd állítok magamnak, a miniszterelnök meg tegye a dolgát a hivatalba’ mint mindenki más”. Ellenben az alattvaló a következőképpen gondolkodik: „Amennyiben a Miniszterelnök Úr lefáradt ide Pusztakukutyinba turult avatni, ez annak a jele hogy fontosak vagyunk neki, hogy törődik velünk. Ennek biztosan lesz gyakorlati hozadéka is, hiszen a támogatások kiosztásánál nem mindegy hogy van turul a kertbe’, vagy nincs. A Miniszterelnök Úr tehát kiérdemelte a lojalitásomat.”

 10. noirp — 2013-04-16 14:16 

@panamajack:
Hát na.
Vezető és vezetettek:
Nem tudom, emlékszel-e rá, mikor egy — pontosan a kancellári vizit miatt beidegesedett — pincér kölök megbotlott a sima padlón, végigöntötte Merkel asszonyt sörrel, plusz el is káromkodta magát? Angela Merkel aznap sörös blézerben mondott nagy beszédet és ennyi. Tudtommal nem volt következmény. Ez vmikor 10-11-ben történt, most lusta vagyok kikeresni.
Nálunk országos-világos botrány lett volna, bilincsben elvitt pincérrel, anyázással, faj, nem, párt szerinti összeesküvés-elméletekkel, hogy — mondjuk — a köztársasági elnököt MI OKBÓL lottyintották végig, mondjuk, bikavérrel.
Ez is egy különbség.

 12. noirp — 2013-04-16 14:21 

@noirp: Ja, és anyázás közben az eb sem méltatja figyelemre az ajtó előtt tipródó kopasz vénembereket a rajztekercseikkel (ma: ChemCAD-file-jaikkal) vagy gazdasági terveikkel (teletömött pendrive-val).

 13. panamajack — 2013-04-16 14:30 

@noirp: Hát igen, ez van. Mások a prioritások. Fogalmazzunk úgy, hogy kelet-európai viszonyok között a Lannisterek lennének az ideális vezetők. Kádár is valahol egy Lord Tyrion inkarnáció volt.

 15. becsuszoszereles1k — 2013-04-16 15:40 

8. @panamajack:

Politikai ertelemben: kovetkezmenye. Emberi (eredeti?) ertelemben pedig: oka. Megmerevedett tarsadalmi struktura, elmaradott tarsadalom, uj hatalmi reteg (mindig az ‘erosebb kutya’ – millio arnyalatban, direkt es indirekt megnyilvanulasban), ujgazdag tenyezo.
Noirpova kerdesfelvetese, mar maga az, hogy felteszi a kerdest – tosgyokeres ertelmisegi attitud. Arrol mar nem is szolva, hogy az ideakat ultessuk at a gyakorlatba – az ertelmiseg szellemi erejevel! Akkor mar reg a Paradicsomban leledzenenk, megszorva bazsalikummal!:)
Szvsz, mig a’la Nyugat/@panamajack „…nincs _lényegi_ különbség a vezető és a vezetettek között, mindkettő státusza az elvégzett munka eredményességétől függ.”[sic.]; Keleten mar eleve, kolcsonosen erdektelen a kapcsolat vezetok es vezetettek kozott (meg a legeloljarobb cegeknel is csak nagyon nehezen es nagyon lassan alakult ki a vezetesben a szocialis attitud, ami persze gazdasagi tenyezo, stb…hosszu). Igy keleten az ertelmiseg, szakmai felkeszultseg sem igen lehet mas, mint antagonizmus, egy noirpova-fele mindennapi betevo pofaraeses.
Ket igazolo-elrettento peldat is lathattam gyakorlati ket szememmel: a politikai legvezeto, egy legunnep alkalmaval, fogadta a legertelmiseg legtudosainak nemzetkozileg leginnovativjabbait(!). A hatalmi erdeklodes valamint a szep tiszta szellem lebegett – a friss abroszon viragkoltemennyel ekesitett gazdag teritek folott. Az ifju tudos (25-35) csoportot, rangidosnek tuno szovivo probalta koordinalni – keves sikerrel es egyre szannivalobban. Mikor mindenki a hintaban ult, a bar naiv, am eles elme hirtelen kihunyt, az arcok egymasutan lemerevedtek, gornyedt testek ultek a faragott karfaju oblos szekekben. Kisvartatva, nehany pukedlimentes koszonoszo utan, a csoport elvagolag tavozott.

„Antall papa” mellszobra egy park sovenyeben kialakitott, zolddel dusan benott apszisban kerult elhelyezesre a Szarvas teren, a Szarvas Etterem es a buszmegallo kozott.
*
A posztot bevezeto Jom Kipuri haborurol mar azt hittem, hogy noirpova hirtelen felindulasbol az orthodox eskuvojet szervezi…:)(:

 16. becsuszoszereles1k — 2013-04-16 15:44 

@becsuszoszereles1k:
Pardon a nyelvtoresert!: -innovativabbjait!

 17. kszabo — 2013-04-16 16:10 

Mint kondorokkal táncoló Argentin , nem sokat látok a nagyságából, csak azt, hogy egy olyan demokratikus országból kornyikált nekünk, ahol a helyi tudományos akadémián csak a hátsó lépcsőt használhatta 🙂
A Jom Kipuri haboru jó példája jelenlegi fejlettségünknek – mi annyi idő alatt megadni sem tudnánk magunkat, nemhogy győzni 🙂
Megyek, mert most dolgozom a gurulásmentes gyógyszer szabadalmán! Üdv

 18. noirp — 2013-04-16 16:14 

@kszabo:
Tablettázzátok a cuccot négyszögletesre!
üdv:
az innovativatétovatevetova
🙂 🙂

 19. panamajack — 2013-04-16 16:29 

@becsuszoszereles1k: „Keleten mar eleve, kolcsonosen erdektelen a kapcsolat vezetok es vezetettek kozott” – azért ez Távol-Keleten nem teljesen így van, lásd a konfuciánus vezetési alapelveket, ahol a vezető és a vezetett viszonya a szülő-gyermek viszony leképezése…

A kritikus érdelmiség szopatásának meg most érkeztünk egy minőségileg új szintjére (persze ez még nem a valóság, csak az igény megfogalmazása):

http://mandiner.hu/cikk/20130416_kovacs_g_tibor_magyarellenes_akciokat_tanulmanyozo_testulet_matt

 20. becsuszoszereles1k — 2013-04-16 17:41 

16. @kszabo: Maradok a regi tisztelettel, szinte oszinte hive!:))

 21. Tromb74 — 2013-04-16 19:57 

@noirp:
Azért ez nem így működik. Rendes autokráciában Bástya elvtárs megkegyelmez a lottyintónak, készül néhány fotó is, amint felsegíti, majd megvállveregeti a vigyázatlan szolgát. Az esti híradó, a másnapi sajtó pedig hosszan foglalkozik Bástya elvtárs hűdenagyonemberségességével.
Az ilyen személyi kultuszra épülő rendszereknek pont ez a lényege, hogy a nagyvezír jóságos az ő egyszerű (lehetőleg minnél egyszerűbb) alatvalóihoz, ott van mindenhol. Segít, óv, oltalmaz. Ha hótorlasz van az autópályán, ő megjelenik, autójába felveszi az útmentén bandukoló szegényembereket, ha árvíz van, gumicsizmát húz és pakolja a homokzsákot, amikor érik a kalász, ő megjelenik, megnézi hogy megfelelően érik-e.
Egy normális ország normális népében felmerülne a kérdés, hogy a picsába van erre ideje, miközben elvileg ő menedzseli a nem éppen olajozottan működő országunkat.

 22. panamajack — 2013-04-16 21:02 

@Tromb74: Teljesen helytálló észrevétel. Az is jellemző még, hogy a vezér kizárólag a külső ellenség elleni hősies küzdelemmel van elfoglalva, a belső elhajlók (esetleg népszerűtlenebb) megrendszabályozását minimum egy szinttel lejjebb tolja.

Lásd: http://gondola.hu/cikkek/85061-Magyarellenes_Akciokat_Tanulmanyozo_Testulet_%28MATT%29_.html

 23. professzorpizka — 2013-04-16 22:39 

@Tromb74: ezért aztán minden muzsik tudja, hogy cár atyuska jó, csak a csinovnyikok rosszak, dehát a cár atyuskának az ország-világ gondja-baja mellett nincs ideje minden csinovnyikot picsán rúgni, néha azonban demonstratíve sort kerít egyre.

 24. tiboru — 2013-04-16 23:41 

@professzorpizka:

Faluszerte ismert vagyok a galambjámborságú lelkemről, de egy-két nyilvános és demonstratív korbácsolásra istókuccse beneveznék szurkolónak.

 25. professzorpizka — 2013-04-16 23:51 

@tiboru: ezért is dolgozol immár negyven éve cukrászként 😀

 26. panamajack — 2013-04-17 06:39 

@tiboru: pont a fentebb belinkelt borzalom miatt én istenbizony belevenném a kötelező olvasmányokvközé a Harry Pottert. Később jöhet Gogol meg Szolzsenyicin, Orwell meg alap. Ehhez képest van Nyírő, Wassalbi…

 27. becsuszoszereles1k — 2013-04-17 13:46 

Offantyu: Hozzam is hozzamragadt egy avatar, vagy mi…de az iment meg mas volt – tavoli ut a baranyfelhos kek-zod tajban; ha ez „rangjelzes” is egyben, akkor nagyon meg vagyok ‘elegelve’…:-)

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.