Üzleti levelezés

Jean-Luc Wednesday Obingwala Mutallahif Onyango

Tábornagy, Generalisszimusz, a Piréz Erdők Bömbölő Oroszlánja

A Ftahla Törzs Réme, Isten Szikrázó Pallosa, A Bölcsesség Tudója

A Szerencse Unokafivére,

A Piréz Birodalom és Csatolt Területei Demokratikusan, Élethosszig Megválaszott Elnöke,

Népének Bölcs Vezére!

Jean-Luc Wednesday Obingwala Mutallahif Onyango sugárút 1. I./2.b.

Kudarrahi, V. Kerület,

4562

Piréz Birodalom

 

Tisztelt Generalisszimusz, Excellenciás Úr!

Mély tiszteletünket fejezzük ki Excellenciádnak Birodalmának bölcs és belátó kormányzásáért, népnek (főleg asszonyainak!) boldoggá tételéért, a jólét megteremtéséért, és az áruló Ftahla törzs megregulázásáért! Szívből kívánjuk, hogy szakálla háromszor érje körbe derekát, mielőtt először gondolna öregedésre! Béke, tisztelet és jólét a barátság jegyében! (Ezért a jelmondaért pedig külön tiszteljük! A mi országunkban fele ilyenekből már komplett választási programokat írnak.)

Azzal a hódolatteljes ajánlattal járulunk Excellenciád színe elé, hogy most, hogy immáron a világpolitikában is kulcsfontossággal bíró reformjait az ENSZ is elismerte, és a korábban Kudarrahi járás néven ismert területet végre Piréz Birodalom néven tagjai közé fogadta, segítséget nyújtsunk Excellenciádnak, hogy Birodalmának méltó, és kiváló titkosszolgálatot teremthessen Közép-Európában, különösen Magyarországon, ahol Excellenciád Boldog Emlékezetű Édesapja állatorvosi tanulmányait folytatta, és ahonnan Önnek robbanós cukorkát hozott mindig.

Cégünk, a Ber-Szer-Ker Beruházási, Szerelési és Kereskedelmi Kft. volt állambiztonsági szakemberekből alakult 1990 nyarán és azóta foglalkozik bizalmas természetű megbízások teljesítésével.

Referenciáink sokrétűek. Piréziának ajánlott szolgáltatásunk lényege, hogy ahelyett, hogy drágán egyetemi hallgatók, drogdílerek és pornószínészek segítségével építenének ki kémhálózatot, mi méltányos havi díj ellenében vállaljuk, hogy Magyarországról és a környező országokról naprakész információkkal látjuk el Excellenciádat és a Törzsek Nagy Tanácsát.

Tevékenységünk minden klasszikus hírszerzési tevékenységet felölel. 

A HUMan INTelligence (HUMINT) szolgáltatások körében a legújabb, Highly Improvisatively Modified Irrelevant Human Intelligence (HIMI-HUMINT) módszert alkalmazzuk. Ügynökeink mindenütt megtalálhatóak. Szerényen, de azért eldicsekednénk a magyar futballcsapatokba beágyazott afrikai ügynökeinkkel, akik, noha soha, semmilyen futballképzést nem kaptak, brilliáns módszereinknek köszönhetően sikeresen vegyültek a magyar futballközegbe. Nemrégiben indult az a projektünk, melynek keretében a magyar médiában is elhelyztünk egy afrikai szuperkémet. Részleteket természetesen nem árulhatunk el, annyit mindössze, hogy projektünk "Kizslan vidzsazz a budzsidra" fedőnéven fut.

Kémeink jelentéseit természetesen szerkesztett formában, a Piréz Birodalom érdekeit messzemenően szem előtt tartó kiemelésekkel juttatjuk el önökhöz igény szerint piréz, magyar, angol vagy francia nyelven. 

Jelentéseinket extenzív SIGnal INTelligence (SIGINT) tevékenységgel egészítjük ki, melynek keretében folyamatosan monitorozzuk Közép-Európa fontosabb hírközlő hálózatát a Piréz Birodalom megdöntésére, illetőleg tiszteletreméltó alkotmányos rendjének megzavarására irányuló előkészületek után kutatva. Megfigyelő rendszerünk olyan hálózatokat tart ellneőrzése alatt, mint a Jednotka, a Markiza, az ORF2 vagy a Viasat3. Excellenciád szövetségese és barátja, Salomon Bithamungu Friday Moussaka Dedele által vezetett Unga Birodalomnak például mi jeleztük először, hogy a ZDF nevű német megalomán birodalmi hálózat Alpenpanorama című műsorában a schladmingi felvonón együtt volt látható Jaja Bithamungu Saturday Afternoon Moussaka Dedele trónkövetelő és a Fekete Lemúrok Szabadcsapat vezetője. Ezek után a Lemúr partizánokat az Unga Birodalom be tudta börtönözni.

A trónkövetelőt embereink Szlovákiába csempészték és addig kínozták Kofolával, míg lemondott trónigényéről. Azóta, mint hazája ENSZ nagykövete Bécsben él, és értesüléseire természetesen a Piréz Birodalom is számíthat.

A fentiekből kitűnően cégünk kínzási, vallatási módszerekben is otthon van. Lévén, hogy mi nem vagyunk állami szerv, minket semmilyen jogszabály nem korlátoz olyan módszerek, mint az Új zenei újság öt évfolyamának folyamatos lejátszása, vagy a Kofolával itatás alkalmazásában.

Excellenciás Úr!

Amint azt láthatja, szolgáltatásunk teljes körű és megbízható. Amennyiben birodalmának már vannak itt kémei azokkal szíves engedelmével felvesszük a kapcsolatot (ne fáradjon a címmel, tudjuk kik azok). És gyümölcsöző együttműködést alakíthatunk ki. Ha levelünk felkeltette érdeklődését, kérjük a mellékelt szerződést kitöltve küldje vissza. Amennyiben nyolc napon belül nem küld olyan nyilatkozatot, amely szerint nem igényli szolgáltatásunkat, a szerződést létrejöttnek tekintjük és küldjük a számlát. Amennyiben a számlát nem rendezné, lekapcsoljuk egyik emberét és első körben csak megszagoltatjuk vele a Kofolát.

Béke, tisztelet és jólét a barátság jegyében!

Őszinte hódolattal

 

dr. Prof. Pizka

nyá. ddtbk.

a Ber-Szer-Ker Kft. ügyvezetője

8 hozzászólás

 1. theo — 2010-11-05 13:00 

Tisztelt dr. Prof. Pizka

Köszönettel vettük ez év novemberében kelt jelentkezését, azonban a motivációs levél hiánya, a nem megfelelő formanyomtatvány használata, valamint azon sajnálatos tény, hogy elfelejtette megemlíteni a Onyango Újraválasztási Alap részére adandó támogatásának mértékét nagyban megnehezíti az ajánlatának megfelelő elbírálását.

Kérem pótolja a fenti hiányosságokat 2010 november 5. 13:00-ig, ellenkező esetben ajánlatát semmisnek tekintjük

Üdvözlettel

Lord Theodor M’Bata
Piréz Bel és Külbztonsági Szolgálat
Első Fogalmazó

 2. Iustizmord — 2010-11-06 12:55 

Igen Tisztel Dandártábornok úr,

örömmel tájékoztatom, hogy népünk az elnyomásban meggörbült nyakát kiegyenesítette, fekét felemelte, béklyóit leráznta, rablánvát eltépte, mivel a gonosz diktátort: Jean-Luc Wednesday Obingwala Mutallahif Onyango a nép egí dicsőséges forradalomban , tegnap délután 3 és 5 óra 30 perc között, elűzte, és spontán közfelkiáltással Pierre-Antoine Sunday Okocha N’Gembe ezredest életfhosszig elnökké kiáltotta ki. Okocha N’Gembe elnök, aki szerényen továbbra sem léptette magát gerenalisszimiusszá és csupán táborszernagyi uniformist hord, demokratikus meggyőződésének szép bizonyítékát adva, másnap kiírta a szabad választásokat, melyet két nappal később csaknem 101,3%-os szavazati aránnyal meg is nyert. Ezzel Piréziában is lezajlott a Szavazófülkék Igaz Forradalmi Napja (SZIFON), hiszen enélkül legitim kormányzást elképzelni sem tudunk.

Az elnöki palota szekrényeinek, komódjainak, alkóvjainak, kredenceinek és ágyneműtartóinak átvizsgáűlása során számos sontvázat találtunk, melyből nem csupán arra következtettünk, hogy Jean-Luc Wednesday Obingwala Mutallahif Onyango trükkök százaival és éjjel-nappal elmondott hazugságokkal tüntette el politikai ellenfeleit, akiket a politikai demokráciáért folyó harc szó szerint elemésztett. Sajnos azonban a szekrények, komódok, stb átvizsgálása során Pirézia valutatartalékait nem találtuk, mert az előző elnök ellopta. Mivel az európaidemokráciákat tanulményozva tudjuk, hogy a SZIFON után meg kell kezdeni a gazdasági és bűnügyi elszámoltatást, úgy döntöttünk, hogy cégük kitűnően alkalmas volna népünk ellenségeinek, államuink kiszipolyozóinak, a múlt embereinek, az erdőirtások kormányának, az elefántirtó rablóelit, az oroszlánygyilkos kalandorpolitikusok előző generációjának felkutatására.

Megtisztelő ajánlatukat ezért elfogadjuk s kérjük, hogy a megjelölt díjigényük jóváhagyásával azonnal kezdjék meg a search & non-rescue tevékenységüket.

Kiváló tisztelettel:

Jean-Jaques Saturday Night Fever Boumsong altábornagy,
valóságos titkos belső tanácsos
titkosszolgálató miniszteri megbízott
Fort St-Banana, Lome

 3. Iustizmord — 2010-11-06 13:00 

Igen Tisztel Dandártábornok úr,

előző levelemtől elkülüönítetten kérem, hogy egy titkos klauzulát is építsünk be a szerződéssbe miszerint a megbízási díj 15%-át az alábbi számlára kérem visszautalni:

Boumsong Safari & Security Ventures Ltd
Patricia Saturday Night Fever Boumsong
Piréz Kereskedelmi és Hitelbank, Lome
10800291-39920177-00060002

Kérem a jogcímnél „szafari túravezetés” kerüljön feltüntetésre

 4. legeslegujabbkor — 2010-11-06 19:03 

Piréziában felgyorsultak az események. Látszik, hogy milyen pocsék volt a titkosszolgálat, még egy forradalmat sem tudtak előre jelezni. De most majd egy kézbe kerülnek a dolgok és végre rend lesz.

 5. starace — 2010-11-07 15:56 

Kedves Dandártábornok Elvtárs!

Pirézia kiküzdötte magából mind a régi önkény, mind a hamis forradalom kígyómérgét.

A zsarnok Jean-Luc Wednesday Obingwala Mutallahif Onyango és a csaló Pierre-Antoine Sunday Okocha N’Gembe förtelmes lehellete márcsak felnégyelt hulláikat felfaló hiénák és keselyűk szellentéseként kísért a piréz szabadság hajnalhasadásában.

E hajnal vörös sugara a kudarrahi kőfejtő szikláira világított elsőként, ahol húsz éven át kényszermunka-büntetésemet töltöttem, mint a Piréz Szocialista Munkáspárt titkára, minden elnyomás örök foglyaként.

Mivel régi mozgalmi indulónk is így hirdeti: „Vörös Kudarrah, vezesd a harcot…”, ezt a pillanatot úgy értelmeztem, hogy a történelem személyemet jelölte ki Pirézia új vezetőjének.

Ezért, az egymást kiirtó onyangoisták és okochaisták holttestein átlépdelve, Pirézia elnöki palotájának erkélyéről, a piréz nép forradalmi élcsapata nevében kikiáltottam a Piréz Népköztársaságot.

Polgárháború dúlta hazánknak szövetségesekre van szüksége. Húsz év bezártság után nem volt könnyű eligazodnom a világban, azonban Magyarországon számos ismerős névre bukkantam a politikai vezetésben még azokból az időkből, amikor az illegális Piréz Munkáspárt titkáraként látogatást tehettem az Ön hazájában.

Örömmel látom, hogy húsz év alatt semmi sem változott a szocialista Magyarországon.

Egykori vendéglátóim, a Hazafias Népfront elnöke, Stumpf elvtárs, és az alelnök, Mikola elvtárs, azóta még magasabb posztra léptek, régi barátom Pintér elvtárs, a Belügyminisztérium MSZMP-titkára egyenesen a miniszterségig vitte. (Képzelem, mily büszkén viseli a vöröscsillagos rendőrtábornoki tányérsapkát most!)

Lelkesedéssel olvastam, hogy a szocialista magyar állam micsoda forradalmi hőstetteket vitt véghez a gonosz kizsákmányoló kapitalista bankok és pénztárak megfékezésében és milyen igaz kommunista elszántsággal tör a boldog
népi jövő vörös horizontja felé. Gratulálok, elvtársak!

(Csak bizalmasan kérdezem Dandártábornok Elvtársat: az a lánglelkű miniszterelnök elvtárs akinek a szónoklataival vannak tele a hírek, tán csak nem az az egykori kis úttörő, aki csillogó szemmel ült közöttem és O.Győző elvtársam, a Dunántúli Dolomitbányák MSZMP-titkára között, mikor a banketten Sztolicsnaja elvtársnővel beszélgettünk? Rá is nagyon büszke vagyok.)

Mivel a szocialista Magyarország természetes szövetségese a Piréz Népköztársaságnak, arra kérem Önt, kedves dr.Pizka elvtársam, hogy 10 millió dollár baráti segély ügyében segítsen Piréziának. Ezt a pénzt saját párnám alatt őrzöm, amíg a piréz Pénzügyi Ügyek Minisztériuma meg nem kezdi működését. Akkor hiánytalamul befizetem az államkincstárba mind az ötmilliót.

Közbenjárása érdemeként kitüntetném Önt a piréz Vörös Zászlórend babérlevelekkel és szekfűborssal ékesített Csillagával (a kitüntetéssel 1 millió dollár jár).

Találkozásunkig tovább tanulmányozom a szocialista Magyarország legújabbkori történelmét, hogy én is azt adhassam szeretett Népemnek, amit a magyar nép is kapott hőn szeretett Vezérétől: Forradalom A Szavazófülkékben = Orbán Miniszterelnök A Törvény (FASZOMAT)!

Elvtársi üdvözlettel:

Jean-Paul-Amadée Hvalakifala Ngurungubumbi Freesaturday N’Tsabe

a Piréz Szocialista Munkáspárt Első Titkára
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Miniszterelnöke
a Nagy Népi Bufanga elnöke

 6. Iustizmord — 2010-11-08 10:49 

Tisztelt dr Prof Pizka,

Piréziában a kommunisták által végrehajtott ellenforradalom miatt sajnos menekülnöm kell. Nagybátyám, a harcokban hősi halált halt Jean-Jaques Saturday Night Fever Boumsong altábornagy jaslota, rögtön kivégzése előtt, , hogy Önhöz forduljak mint a piréz nép barátja és a demokrácia bajnokához.

Egy titkos szmlára utaltattam a Jean-Paul-Amadée Hvalakifala Ngurungubumbi Freesaturday N’Tsabe által elsikkaszatni kívánt 10 millió dollárból a menekülő Köztársaságpártiak felkelésére és a demokrácia visszaállítására, népünk szabadságharcára szánt alapba fizetendő 3,6 millió dollárt. Sajnos ehhez különböző banki, ügyvédi, közjegyzői díjak kifzetése nélkül nem juthat hozzá mozgalmunk, a Demokratikus Piréziáért (DePi) , ezért kérem, hogy segítsen rajtunk egy szerény előleggel, mondjuk 150.000.- USD-vel. Ezen pénz hozzásegíthet, hogy a DePi javára felszabadítsuk a fenti 3,2 millió dollárt, melynek harmadát, kewrek 1 milliót szíves támogatásáért cserébe fel is ajánlok önnek.

Válaszát s segítségét várba

Tisztelettel:

Okay Michael Sunday M’Kudu ezredes
a köztársasági őrezred egykori parancsnokhelyettese

 7. Professor Pizka — 2010-11-08 20:24 

@Iustizmord: és igen, eljutottunk a nigeria letterig 🙂

 8. legeslegujabbkor — 2010-11-09 19:31 

Jean-Paul-Amadée Hvalakifala Ngurungubumbi Freesaturday N’Tsabe elvtársnak! Csapataim készen állnak a bevetésre. Titkos információm szerint a Nép zúgolódik. Értesítsen, mikor szálljuk meg ideiglenesen az országot? Aláírás: Prof.Pizka

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.