Otthonbíráskodás

Tegnap este a rendőrség egy zuglói lakásban letartóztatta dr. F.W.A. Adelina Kitty (forrásaink szerint dr. Finkler-Wundrischné dr. Apránszky Adelina Kitty) bírónőt, a XXV-XXVII. Kerületi Bíróság bíráját. A bírónő egy többrendbeli, különösen jelentős értékre elkövetett csalásos ügyet tárgyalt le a magánlakásban. Az eljáró ügyész egyelőre szabadlábon védekezik, a védőt még az akció során a hátsó udvarban tarkón lőtték. (az „ügyvédkedés” néven bevezetett, azonnali halálos ítélettel járó tényállás vizsgálatát a közeljövőben végzi el az AB) (Munkatársunktól)

Egyre terjed a fővárosban az a szokás, hogy a bíróságot házhoz hívják. Orgovány Onidön Rómeó (arcát kérésére nem mutatjuk) elmondta, hogy  negyedik (és immár életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtott) rablását  Havanna lakótelepi otthonában tárgyalta le bírónő. Orgovány elmondta, hogy sokkal emberközelibb, barátságosabb élmény volt és a családja is sokkal könnyebben dolgozta fel az esetet. Az Orgovány család halott rokonai emlékére megesküdött, hogy J.T.K. Amália (dr. Jambruschekné dr. Tornacsek-Kagylóssy Amália) bírónőt nem látták mostanában, fogalmuk sincs hol lehet.

A főleg fiatal bírónők által propagált gyakorlatot a felettes bírói szervek helytelenítik, az újonnan felállt Országos Bírói Hivatal későbbre ígért választ az ügyben. Egy neve elhallgatását kérő bírónő elmondta, hogy tőlünk keletebbre, pl. Üzbegisztánban a házi bíráskodás elterjedt és természetközeli formája az igazságszolgáltatásnak. „A nagyidős szabveszt odavágása is az élet része, miért ne kaphatná meg a vádlott az otthonában?” tette fel a kérdést a bírónő.

Megkérdeztük Dr. Sztár György ügyvédet is, aki elmondta, hogy a fő aggály az, hogy egy bonyolult, másodfokra került ügyben a legtöbb családnál nem áll rendelkezésre az infrastruktúra az ötfős tanács, az ügyész, a védő és a leíró megvendégelésére.

A jövő héten a Való Villában a tévé nyilvánossága előtt fog váratlanul erőszakot tenni VV Dzsekszon VV Kanapén, az ügyet élő egyenesben tárgyalja majd a beszavazott bírónő.

Szerdán élő közvetítés a Kúria előtti tüntetésről,  amelyet az Otthonbíráskodók Egyesülete nevében tartanak, az „Otthonbíráskodás nem önbíráskodás!” címmel

Hivatalos jogi szerződés

Teljes hatályú jogi iratba foglalt, ingatlan adásvétel jogcímén megtörténendő ingatlan adásvételt szabáyozó, elrendelő és elfogadó, teljes bizonyító erejű, ügyvéd által ellenjegyzett okirati szerződés-megállapodás, amely megköttetett

Gipsz Jakab (név, lakcím, szig, szemszám, adóazonosító, anyja neve, vércsoport, süllyedés, cukorszint, vezetői engedély) Mint ingatlant ingatlan-adásvétel jogcímén arányos ellenérték fejében eladó személyes, igazi, természetes magánszemély, önmaga teljes és korlátlan és feltétlen képviseletben, egyetértésben és kifejezett bizalommal (továbbiakban: Eladó)

valamint

Minta Márton (név, lakcím, szig, szemszám, adóazonosító, anyja neve, vércsoport, süllyedés, cukorszint, vezetői engedély) Mint ingatlant ingatlan-adásvétel jogcímén arányos ellenérték fejében megvásároló személyes, igazi, természetes magánszemély, önmaga teljes és korlátlan és feltétlen képviseletben, egyetértésben és kifejezett bizalommal (továbbiakban: Vevő)

Között az alábbi helyrajzi számú ingatlan területén, mely ingatlannak a fennállását az földhivatalnak a felek közjegyzői okiratba foglalt tulajdoni lap másolattal igazolják, az alább kifejtett és részletezett, a felek ügyleti akaratát hibátlanul, feltétlenül és teljesen tartalmazó feltételekkel:

1. Az Eladó jogi hatályú tulajdonjogába tartozik a … város … kerületében … utca … szám … emelet … ajtó címen ténylegesen fellelhető, valóban létező, az ingatlanok igazi, valóságos és egyetlen közhiteles nyilvántartásába minden kétséget kizáróan a … helyrajzi számon felvett , lakás megjelölésű, … m2 alapterületű nem ingó ingatlan. (hereinafter referred to as: ingatlan)

2. Felek az ingatlanra vonatkozó tényeket a mai napon az ingatlan-nyilvántartás elektronikus rendszeréből letöltés útján kiváltott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített, közjegyzői okiratba foglalt tulajdoni lappal igazolják. Felek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteként csatolják ezen irat hitelesített másolatát, egyben büntetőjogi és polgári jogi felelősségük teljes tudatában egybehangzó akaratnyilatkozatukkal kijelentik, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai helyesek.

3. Eladó teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan akaratnyilatkozatával ingatlan-adásvétel jogcímén eladja, vevő pedig teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan akaratnyilatkozatával ingatlan-adásvétel jogcímén megveszi az 1. bekezdésben teljes mértékben körülírt ingatlant és csak azt az ingatlant. Felek egybehangzólagosan kijelentik, hogy jelen jogi szerződés más ingatlanra nem vonatkozik.

4. Felek egybehangzólagos  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratot tartalmazó akaratnyilatkozatukkal … Ft. azaz … forint összegben állapítják meg. Felek kijelentik, hogy ezen összeg az ingatlan tényleges vételárát takarja, más szolgáltatás az ügyben az ingatlan ellenérték kikötve nincsen.

5. Felek teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal kijelentik, hogy a vételár már átadásra került.

6. Felek  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal kérik, hogy az egyetlen helyes, fokozottan közhiteles ingatlan-nyilvántartásban az Eladó jogi tulajdonjoga töröltessék, míg a vevő jogi tulajdonjoga bejegyeztessék, egymással teljes mértékben és kizárólagosan megegyező arányban, oly módon, hogy az eladó jogi tulajdonjogát előbb törlik, a vevőét ezután bejegyzik, de ezen aktusok egyidejűségét vélelmezik, így a bejegyzés során uratlan dolog egy pillanatra sem keletkezik, így Eladó az ingatlan tulajdonjogával nem hagy fel.

7. Felek  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal kijelentik, hogy teljes mértékű magyar állampolgárok, ügyletkötési és ingatlan.szerzési képességük korlátozás alá nem esik. Jelen  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukat kényszer, fenyegetés, csalárdság, és szívességi lekötelezés hatásaitól mentesen teszik meg.

8.  Felek  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal dr. Ügyvéd Béla ingatlan adásvételekkel kapcsolatos eljárásokra feljogosított ügyvédet bízzák meg jelen jogi szerződést tartalmazó okirat elkészítésével, ügyvédi jogi ellenjegyzésével és a szerződéssel kapcsolatos hivatali jogi eljárásokban ellátandó képviselettel, ideértve a vonatkozó NAV nyomtatványok benyújtását is. Jelen szerződés tíz, egymással mindenben megegyező példányban készült. az első három példányt ügyvédi ellenjegyzéssel és közjegyzői hitelesítéssel látják el, egy-egy példányt a felek átvesznek, kettőt az ügyvéd nemesacél kazettában ötven évig megőriz, egy-egy további példányt pedig önfeljelentés keretében átadnak a rendőrségnek, a NAV-nak és a területileg illetékes elsőfokú építésügyi hatóságnak.

Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezést, mint teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukat teljes hatállyal, feltétlenül, visszavonhatatlanul, jóhiszeműen, hibátlanul és aggálytalanul megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Budapest, …hrsz ingatlan, 2012…

jogi értelemben vett eladó

jogi értelemben vett vevő

 

Készítettem és Budapesten, 2012 … napján teljes mértékben jogilag és ügyvédileg ellenjegyzem:

 

dr. Ügyvéd Béla

Ingatlan adásvételek ellenjegyzésére feljogosított teljes mértékű jogi ügyvéd

Poor old Fukuyama

Poor old Mr. Fukuyama. So far his importance in Hungary was somewhat limited. In fact it was a sophisticated tool to pick up girls with politology major to know that Mr. Fukuyama is the guy who wrote something about the end of history and lost an important poker party against Mr. Huntington. Besides the regular arsenal of mid-price red wine and home made pasta bowls Mr. Fukuyama was really an asset for a Hungarian man interested in smart girls.

Recently our government’s brilliant communication has put this really nice (albeit depressed) country called Hungary into the team where Mr. Chavez, Mr. Jongun and Mr. Castro play. Liberal German authors as well as American democrats and neocons write about us. It is really nice to be a topic of unlimited consensus in the Western world.My only concern is that usually sooner or later  there are some Nimitz-class carriers showing up at the shores of these countries of unlimited consensus. Well, we have no shores we have lost them some 90 years ago, but still, it is uncomfortable to see to agree Hillary Clinton, Kim Lane Scheppele and Francis Fukuyama on anything.

The brilliant communication of our beloved government has chosen the dullest tool to confront with this uncomfortable phenomenon. Yep, it is a brave in personam attack against Mr. Fukuyama. To put it simple Mr Fukuyama is stupid. Period. He has lost that poker party against Mr. Huntington so since that everybody on the planet knows that Mr. Fukuyama is wrong. On anything. Besides, he knows nothing about Hungary. He even confuses the Supreme Curia of Hungary with the Constitutional Court. Oh my goodness this guy writes about Hungarian judicial system without the core knowledge that the Curia is in the 5th district of Budapest in the Szalay str. while the Constitutional Court is to be found in the 1st. district in the Donáti str.

Well, this shows the fact that before starting to deal with  Mr. Fukuyama it is useful to know a bit more about him above the trivia questions. I have to confess that my knowledge is not beyond that (well, not much beyond that) although I read the article about the end of history. This was right before we went out for a coffee from the university library with the girl.

Despite the lost poker party against Mr. Huntington Mr Fukuyama is still a renowned scholar and opinion leader on both sides of the pond. This is well to consider before sending Mr. Noname Communications Guy Zoltán against him. This is precisely what Mr. Castro would do. Mr. Chavez, being in younger age and better health would give a fierce speech against the evil imperialist Fukuyama.

The main direction of the in personam attack against Mr. Fukuyama that he is making his statements without proper knowledge of things really going on in Hungary.

He makes his statements without in-depth knowledge but with proper knowledge. This blog post is not aimed to go deep in the problems with the judiciary and with the media law. Previous posts in Hungarian do this. Mr. Fukuyama has good ears to hear the dissonance between the formal and the real proceedings of Hungarian politics. It is just enough to know that a government plays around with law concerning the judiciary, the media, the administration. Playing around with these in a single campaign is just enough to come to the conclusion that something is wrong here.

Of course, to make more elaborate comments and analysis about Hungary one has to learn the local specialties. Communists labeled conservatives, conservatives labeled communists, right-wing communication that hates Fukuyama etc. Too bad that Professor Scheppele, a specialist in Hungarian affairs agrees with Mr. Fukuyama’s main findings.

In the meantime despite the fierce attacks on Mr. Fukuyama the Fidesz government is rethinking its communication right now they seem to be losing the poker party.

Mr. Fukuyama if there are any girls with Hungarian major, you know everything. Well, almost everything. Semi-dry white wine like a Sauvignon Blanc works best.

Ki a demokrata?

Divat már jó ideje azt mondani, hogy Orbán Viktor nem demokrata. Rossz hírem van azoknak, akik önnön impotenciájuk és sikertelenségük elől ebbe a toposzba menekülnek: Orbán igenis demokrata.

Generációs élménye, szocializációjának alapja az, hogy a betokosodott államszocialista rendszerrel ellentétben, a demokráciában lehet kifelé fordulni és az érvényesülést nem a következő kongresszuson ügyes frakciózással, hanem nyílt sisakos megmérettetéssel elérni. 1998-ban olyan emberek elé került a létrán, akiket a kommunizmusban még hosszú éveken át hátulról nézett volna.

Pont az általa kinyírt helyi és országos erős emberek sorsán keresztül tanulhatta meg Orbán azt is, hogy a közvetlen vezetőnél erősebb ember a társadalomban nincsen. Aki az Úr vagy a Párt kegyéből uralkodik, állandó veszélynek van kitéve, hogy jön egy csapat pap, elvtárs vagy akárki, és holnaptól már nem ő lesz a hivatalos kurzus szerint az Úr vagy a Párt kegyeltje és félretolják. Az ilyen félretolt vezetőket szokás meg is mérgezni, a biztonság kedvéért.Kard által vész, ki kardot ragad, a teljhatalmú vezér ellen a teljes eszköztár megengedett.

A közvetlenül megválasztott vezető ezzel szemben védett helyzetben van: a nép kegyéből uralkodik, és az alkotmány (alaptörvény, vérszerződés…) alapján a nép, az istenadta nép a hatalmát szabályozott keretek között gyakorolja. Ebből következően, aki a közvetlenül választott vezetőt ki akarja nyírni, annak ki kell állni a nép elé és a kinyírást szemtől szembe állva, nyílt választáson végrehajtani. Akárcsak más, szemtől-szembe vívott full-contact sportokban, például a bokszban, a világbajnokot itt is nagyon meg kell verni és a pálya felé lejt. Összegezve, ha csak Viktor meg nem őrül, mindig lesz demokratikus választás, ahol Viktort meg lehet verni. Erős versenyző kell hozzá, ennyi az egész.

Ezt egyébként el is mondta drága miniszterelnökünk a Le Monde-nak. Az interjúból az látszik, hogy a magyar viszonyokat kevesen értik nála jobban, viszont az európai demokratikus berendezkedés megértése terén csak elégségest érdemel. Pontosan leírja, hogy a magyar szabadságharcos nemzet, vagyis abban a pillanatban ahogy nincs választás, hanem rátukmált diktátor van, a magyar nép zárja sorait és megindul a diktátor ellen. Éppen ezért nem fenyegeti veszély a mi demokráciánkat. Nem is ez a baja.

A baja egész másban van, ez pedig az, hogy a demokrácia nemcsak a kormány leváltásának esélyét jelenti, bár funkcionális szempontból ez neki az egyik legfőbb jellemzője. A magyar demokrácia bajait akkor értjük meg, ha elolvassuk a Le Monde interjúban Orbán gondolatait az európai demokrácia gondjairól.

Az alapgondolat az, hogy Európának szembe kell néznie a kevésbé demokratikus országok okozta fenyegetéssel. Ezt a gondolatkört sokszor, sok ideológustól hallani lehetett már hallani és végigvonul a teljes művelt nyugati politológia történetén. Marxnál például ha jól emlékszem ázsiai termelési módnak hívták ezt a fenyegetést.

Erre a fenyegetésre méltó választ először talán Thermoplülai-nál adott az európai demokrácia, Kr.e. 480-ban. Szimonidész sírverse is tükrözi a lényeget. A hazáért estek el ott háromszázan, nem a királyért, nem valami transzcendens dologért, hanem olyasmiért, ami az övék és a végsőkig képesek érte kitartani.

Az európai demokrácia lényege ugyanis pont ez: az emberek szélesebb rétegének kínálja a közügyekben való részvételt és szélesebb rétegnek igazságosabban juttat az erőforrásokból, így több ember és hatékonyabban építi azt, mint bármilyen más állami-társadalmi berendezkedést. Az én privát naptáramban a középkor az első római triumvirátus összeállásával kezdődik és a vesztfáliai békével végződik. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a technikai fejlődést és az egységes monoteista vallást magába építse Európa és ezután kezdődött meg az a kor, amely a felvilágosodást és Európa karrierjének eddigi csúcsát hozta.

Hosszasabb politikai elemzésekben ezeken a pontokon már szokás egy angolszász politológus nevét emlegetni, így aztán most bedobom Robert A. Dahl nevét. Őt keveset idézik mifelénk, pedig odaát híres ember. Azon gondolkozik már hosszú ideje, hogy mi is ez a nyugati demokrácia. Valamelyik írásában kifejti, hogy demokrácia nem univerzális irányítási mód, bizonyos szervezeteket, bizonyos időkben mindenképpen diktatórikusan kell irányítani, például a vállalatokat, hivatalokat, satöbbi. A demokrácia funkciója egyrészt ellenőrzési másrészt pedig a fejlődést elősegítő. Kiküszöböli a felvilágosult abszolutizmusnak azt a hátrányát, hogy újítások, tehetséges emberek kizárólag a jó uralkodó jóvoltából juthatnak előre.

Ha az a kérdés, hogy egy adott feladatra melyik államalakulat a jobb, akkor a válasz egyszerű: a diktatórikus. A meglevő erőforrásokat könyörtelenül a cél szolgálatába állítja és eléri azokat. Vagy nem. A baja a specializáltság, a függés a vezetőtől és az ő döntéseitől. Hosszú távon csak olyan államalakulat működőképes, ahol van kontroll. A nyugati típusú demokratikus berendezkedés ilyen.

Akár tetszik, akár nem, a Nyugat a gondjait demokratikusan megválasztott vezetői útján fogja megoldani. Óriási tévedés és szűk látókörű gondolkodás azt gondolni, hogy ebben a berendezkedésben nincs helye az autokratikus irányításnak, és nincs helye az akaratukat a demokratikus intézményeken keresztül nyomó erős embereknek. Európa második világháború utáni történetét olyan emberek alakították, mint Adenauer, De Gaulle, Giscard-d’Estaing, Kohl, Delors, Thatcher, Mitterand, Gonzalez, vagy újabban Sárközy, Merkel és Barroso. Mind kőkemény, határozott vezető, legalább annyira mint Orbán Viktor, sőt némelyikül még nála is sokkal inkább az.

Az a sok undok játékszabály volt az oka, hogy ezek a kemény hadvezérek még csak megemlíteni se mertek rendkívüli intézkedéseket, hadikommunizmust, kijárási tilalmat, miegyebet, minden megoldásukat „át kellett nyomni” a demokratikus intézményrendszeren, így azok sokkal időtállóbbnak bizonyultak, mint például Kína kísérletezése kulturális forradalommal, népi kohókkal, egy gyerek politikával és hasonlókkal. Eredményeik annak ellenére vannak, hogy mindegyiküket leváltották már vagy le fogják váltani.

Ahhoz, hogy ez működjön, elveket kell tiszteletben tartani, és ahogy Fukuyama professzor kioktató hangvételű cikkében is leírja, intézményeket. Fukuyama professzor cikkéből jól látszik, hogy épp csak felületesen nézte meg az itteni híreket, és azt látja hogy itt baj van az intézményekkel. Igaza van.

Orbán Viktor ezt nem is különösebben tagadja, amikor azt mondja hogy buldózer üzemmódban dolgozik. Ezt még tán el is néznék neki, csak a hozzá hasonló keményfejűek a nyugati demokráciában meg szoktak bukni, aztán visszasírják őket, vagy feltűnik egy másik keményfejű, és versengve próbálják megtalálni a jó megoldásokat a társadalom kérdéseire. Időnként olyan, egyáltalán nem demokratikusan működő szereplők, mint a bíróság, a magáncégek vagy a tudományos élet rájuk szól, megvalósítva ezzel a Dahl által felvázolt poliarchiát.

A Le Monde-interjú pont arra példa, hogy nem szeretik Európában a buldózeres fiúkat, senkinek nem kell egy Lukasenkó a falakon belül. A nagy hátraarc, a kiigazítási politika annak a keserű pirulának a bevétele, hogy a nyomulós politikába bele lehet bukni. Hogy az igazi demokrata nemcsak addig szereti a demokráciát, amíg megválasztják.Valószínű innen az érdeklődés, hiszen Orbán teljes életutat jár be a demokratikus átalakulásban és talán ezért kap elméleti és gyakorlati pofonokat. Azt nem tudom, hogy lesz-e belőle teljes, az összes játékszabályt megértő és őszintén elfogadó demokrata, de az utódainak talán majd nem nézik el a buldózerezést. És akkor korszakot alkot. Bár alighanem nem így képzelte.

Egy nap az irányítóval

Ez még az előző helyen jelent meg, másodközlés a ma esti Super Bowl-ra tekintettel. Gó Iláj, gó Dzsájöntsz!

 

A kvórtöbekk éppen rivörz szájd törnt csinált a bed-ben amikor a vék áp kóll miatt felébredt.

Kidörzsölte a csipát szeméből, majd egy húk ráut megfutása után a konyhában sátgánból megcsinálta a kávét.

A kávé elfogyasztása után úgy döntött, összehívja az egyszemélyes háddölt, és egy népsporttal a kezében alacsonyabbra helyezte súlypontját és tékáutolta a shitet. Kombájn kóll volt mert közben tékolta a líket is.

A hát sóvör után jött egy dró, előhúzta a fogkefét és rájt szájd left szájd brásing után szpittelt, és a hipje köré törnolta teriböl távölt.

Álmosan nézett a lockerjébe, de végül felvette a tím gármentet és elindult kifelé a lakásból, amikor tájmót kól halatszott, a szvíthártja sérelmezte hogy nem passzolta neki a véköp kólt így most óverszlpíing miatt kapott egy tizenöt yardos penaltit, ezért el fog késni. Tónting és ánszportszmenlájk bihéviör miatt újabb tizenöt yardot adott az ekkor már fész meszkje leápolásával foglalkozó szvíthártjának, majd egy kátbek múvval elindult kifelé az ajtón, azonban ekkor a nyúzpépör bringer lájnbekker megcsinálta rajta a tekölt, mert nagyon jó pozisönt vett fel a dí-lájn mögött és a blájnd szájdról jött. Mivel a térde nem ért gráundot, tovább ránolt, így még szeme sarkából látta, hogy a szomszéd perzsmacskája vájldket formációban üldözi szvíthártja csivaváját. Felkapott egy kavicsot és a vájldket autszájd sólderjét telibe kapta vele úgy húsz yardról, így a csivava megmenekült attól, hogy egy dagadt perzsamacska felzabálja.

A célterületre érve beugrott a kárba, sebességbe rakta a gírboxot és rájt szájd bútlegjével tövig nyomta a pedált.

Beért az edzésre ahol már várta a tréning szkved, a kvórtörbekk kócs és a pálya felett szálldosó fehér madarak vezére, a csérlídör.

A tréning endingje után újabb hát sóvert tékolt, épp indult volna haza, amikor rájött a szükség. Azonnal megcsinálta a rivörz-t és a mósönből kivágva egy kvik szlent ráutot futott a resztrúm felé. Sztiff ármjával odébb taszajtotta a tükröknél fésülködő sztrong széftit, egy rivörz, egy lák múv és egy trázzörsz dró után lerogyott a fajanszra.

Miután finiselt és vájpolta a fetesszét és gondosan hendvasingolt, elindult szvíthártja elé a sáping mólba, ahol karácsonyi bizbaszokat vásárolt a kicsike. Jól megsértődött, mert a kvórtörbekk diléjölte a gémet, negyedórát késett.

Ezért a kvórtörbekk elvitte őt dinört enni. Ez olyan jól sikerült, hogy otthon szkrín pessz volt, passzolták a tévézést és kisszingelés után kákszákolás, titfákolás, majd pentihóz dró után bekszájd doggisztájling következett, melynek végén a szvíthárt engedte hogy a fész meszkjén legyen a kámsát.

Ágyának veszt kósztján, dobókezével szvíthártja fánbegjét simogatva tért nyugovóra.

Lectori salutem!

Kedves Mindenki,

Üdvözöllek titeket a blogrepubliknál, ahova a Ráérünk blog átköltözött. Hogy mi az a blogrepublik? Fogas kérdés, legalább annyira, mint a ráérünk blog mibenléte.

A blogrepublik kiváló kezdeményezés, a kiváló blogger és humanista (nem viccből írom, tényleg az)  próbálkozása. Tibor azon csökönyös alakok közé tartozik, akik nem akartak idomulni a magyar internet-csinálást jellemző flegma, pökhendi és nemritkán inkorrekt hozzáálláshoz. Meglehet, szakmai múltjának is szerepe van ebben (nem szokta meg a visszapofázást)  de úgy döntött, hogy van magyar internet-csinálás anélkül is, hogy közben csúsztatgatnánk, és úgy általában: rosszul csinálnánk.

Abban mindig nagy potenciál van, ha egy frusztrált amatőr egyszer megunja a banánt, markába köp és munkához lát. Emlékezzünk a nagy Ferruccio Lamborghinire az olasz traktorgyárosra aki egy szép napon elment a gyárától nem messze levő Maranellóba, hogy megigyon egy kávét Enzo Ferrarival és egyben javasoljon egy-két változtatást az autóin, ő ugyanis nem volt egészen elégedett saját Ferrarijával. A Gácsér (ez volt Enzo bátyánk gúnyneve) szokásos hisztirohamai egyikével kidobta Ferruciot, aki megdühödött, szerződtette Enzo pár mérnöként meg még néhány szakembert és nem sokkal később elkezdődött a Ghibli, a Miura, a Countach a Shamal és a többi legenda nevével fémjelzett Lamborghini korszak.

Azt remélem, hogy a blogrepublik a blogok Lamborghinije lesz. Én a Shamal szeretnék lenni, de ez most mellékes.

Na de mi akkor a ráérünk blog? A ráérünk blog lassan öt éve, egy Amerikában tanuló egyetemista blogjaként indult és azóta az egyetemista már volt boldog és szomorú, megismerkedett a magyar valósággal, a meló világával, kudarcokkal, sikerekkel, árulással és barátsággal, szép lassan talán majd benő a feje lágya.

Ennek ellenére senkit sem tudok azzal biztatni hogy végleg megszűnnek majd ezen az új helyen a szóviccek és a néhanapján feltűnő fárasztó írások. Közéleti témájú írásaimat viszont talán az eddigieknél is hangsúlyosabban folytatom majd. Egyrészt tudom, hogy a véleményem olyan mint a férfiak mellbimbója: van, de érdektelen. Másrészről viszont sokszor érzem azt, hogy mindenki megírja, de senki sem azt ami van. Na ezen akar segíteni az online asztalfiók az új helyén is, hogy szépen lassan megírjam, úgy ahogy van. Hiszen ráérünk.