Vallásos képviselők kiáltványa

Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének azon tagjai, akik olvastuk az Evangéliumot, mielőtt kereszténykedni kezdtünk kijelentjük, hogy az ószövetségből is elolvastunk pár sort.

Ezért tudjuk, hogy Teremtőnk nevét hiába nem vesszük. Főleg nem politikai nyilatkozatainkban, amelyekkel saját népszerűségünk hajhásszuk. Ilyet már csak azért sem teszünk, mert világos jelét adta nekünk Teremtőnk, hogy nem szereti az ilyesmit. Emlékszünk arra, hogy korbáccsal zavartattak el a Templom mellől a hitből nyerészkedők.

Mi, akik olvastuk az Evangéliumot és Pál apostol leveleit, tudjuk, hogy Hitünk legfontosabb erényei közé tartozik a szerénység. Hitünket elsősorban tettel, példamutatással fejezzük ki és nem az égiek földre rángatásával. Tudjuk, hogy nem kérkedünk a hitünkkel, hanem tesszük, amit ránk hagyott a Fiú, mielőtt felment a mennyek országába. Tanítjuk a hitet és nem terjesztjük.

Hitünk alázatos. Nem azért hiszünk és valljuk meg hitünket, mert politikai, vagyoni vagy más céljaink vannak. Azért hiszünk, mert hívők vagyunk és még véletlenül sem akarunk ezzel kérkedni.

Ezért a továbbiakban, még mielőtt véletlenül az ebrendelet is szent fogadalmakkal kezdődne, kijelentjük: Az országgyűlésben a magyar választópolgárok felelős döntése alapján veszünk részt. Döntéseinket kizárólag a magyar választópolgárok érdekében és hasznára hozzuk meg.

Hatalmunk forrása a magyar választópolgárok akarata, minden döntésünk a magyar állampolgárok országot alakító akaratából származik.

Éppen ezért a jövőben nem fogjuk összekeverni a politikát a kereszténykedéssel és kijelentjük, hogy butaság volt.

……….(világnézet szerint kitöltendő) minket úgy segítsen!