Hivatalos jogi szerződés

Teljes hatályú jogi iratba foglalt, ingatlan adásvétel jogcímén megtörténendő ingatlan adásvételt szabáyozó, elrendelő és elfogadó, teljes bizonyító erejű, ügyvéd által ellenjegyzett okirati szerződés-megállapodás, amely megköttetett

Gipsz Jakab (név, lakcím, szig, szemszám, adóazonosító, anyja neve, vércsoport, süllyedés, cukorszint, vezetői engedély) Mint ingatlant ingatlan-adásvétel jogcímén arányos ellenérték fejében eladó személyes, igazi, természetes magánszemély, önmaga teljes és korlátlan és feltétlen képviseletben, egyetértésben és kifejezett bizalommal (továbbiakban: Eladó)

valamint

Minta Márton (név, lakcím, szig, szemszám, adóazonosító, anyja neve, vércsoport, süllyedés, cukorszint, vezetői engedély) Mint ingatlant ingatlan-adásvétel jogcímén arányos ellenérték fejében megvásároló személyes, igazi, természetes magánszemély, önmaga teljes és korlátlan és feltétlen képviseletben, egyetértésben és kifejezett bizalommal (továbbiakban: Vevő)

Között az alábbi helyrajzi számú ingatlan területén, mely ingatlannak a fennállását az földhivatalnak a felek közjegyzői okiratba foglalt tulajdoni lap másolattal igazolják, az alább kifejtett és részletezett, a felek ügyleti akaratát hibátlanul, feltétlenül és teljesen tartalmazó feltételekkel:

1. Az Eladó jogi hatályú tulajdonjogába tartozik a … város … kerületében … utca … szám … emelet … ajtó címen ténylegesen fellelhető, valóban létező, az ingatlanok igazi, valóságos és egyetlen közhiteles nyilvántartásába minden kétséget kizáróan a … helyrajzi számon felvett , lakás megjelölésű, … m2 alapterületű nem ingó ingatlan. (hereinafter referred to as: ingatlan)

2. Felek az ingatlanra vonatkozó tényeket a mai napon az ingatlan-nyilvántartás elektronikus rendszeréből letöltés útján kiváltott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített, közjegyzői okiratba foglalt tulajdoni lappal igazolják. Felek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteként csatolják ezen irat hitelesített másolatát, egyben büntetőjogi és polgári jogi felelősségük teljes tudatában egybehangzó akaratnyilatkozatukkal kijelentik, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai helyesek.

3. Eladó teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan akaratnyilatkozatával ingatlan-adásvétel jogcímén eladja, vevő pedig teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan akaratnyilatkozatával ingatlan-adásvétel jogcímén megveszi az 1. bekezdésben teljes mértékben körülírt ingatlant és csak azt az ingatlant. Felek egybehangzólagosan kijelentik, hogy jelen jogi szerződés más ingatlanra nem vonatkozik.

4. Felek egybehangzólagos  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratot tartalmazó akaratnyilatkozatukkal … Ft. azaz … forint összegben állapítják meg. Felek kijelentik, hogy ezen összeg az ingatlan tényleges vételárát takarja, más szolgáltatás az ügyben az ingatlan ellenérték kikötve nincsen.

5. Felek teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal kijelentik, hogy a vételár már átadásra került.

6. Felek  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal kérik, hogy az egyetlen helyes, fokozottan közhiteles ingatlan-nyilvántartásban az Eladó jogi tulajdonjoga töröltessék, míg a vevő jogi tulajdonjoga bejegyeztessék, egymással teljes mértékben és kizárólagosan megegyező arányban, oly módon, hogy az eladó jogi tulajdonjogát előbb törlik, a vevőét ezután bejegyzik, de ezen aktusok egyidejűségét vélelmezik, így a bejegyzés során uratlan dolog egy pillanatra sem keletkezik, így Eladó az ingatlan tulajdonjogával nem hagy fel.

7. Felek  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal kijelentik, hogy teljes mértékű magyar állampolgárok, ügyletkötési és ingatlan.szerzési képességük korlátozás alá nem esik. Jelen  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukat kényszer, fenyegetés, csalárdság, és szívességi lekötelezés hatásaitól mentesen teszik meg.

8.  Felek  teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukkal dr. Ügyvéd Béla ingatlan adásvételekkel kapcsolatos eljárásokra feljogosított ügyvédet bízzák meg jelen jogi szerződést tartalmazó okirat elkészítésével, ügyvédi jogi ellenjegyzésével és a szerződéssel kapcsolatos hivatali jogi eljárásokban ellátandó képviselettel, ideértve a vonatkozó NAV nyomtatványok benyújtását is. Jelen szerződés tíz, egymással mindenben megegyező példányban készült. az első három példányt ügyvédi ellenjegyzéssel és közjegyzői hitelesítéssel látják el, egy-egy példányt a felek átvesznek, kettőt az ügyvéd nemesacél kazettában ötven évig megőriz, egy-egy további példányt pedig önfeljelentés keretében átadnak a rendőrségnek, a NAV-nak és a területileg illetékes elsőfokú építésügyi hatóságnak.

Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezést, mint teljes hatályú, feltétlen és visszavonhatatlan, jóhiszemű, hibátlan és aggálytalan ügyleti akaratnyilatkozatukat teljes hatállyal, feltétlenül, visszavonhatatlanul, jóhiszeműen, hibátlanul és aggálytalanul megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Budapest, …hrsz ingatlan, 2012…

jogi értelemben vett eladó

jogi értelemben vett vevő

 

Készítettem és Budapesten, 2012 … napján teljes mértékben jogilag és ügyvédileg ellenjegyzem:

 

dr. Ügyvéd Béla

Ingatlan adásvételek ellenjegyzésére feljogosított teljes mértékű jogi ügyvéd

6 hozzászólás

 1. iustizmord — 2012-02-19 16:44 

kissé rövid, elnagyolt és hát nem is 5 oldalas. de egy végzősm ügyvédjelölttől, aki be sec csengette a kamarámnak a 120 egységet,. még elmegy. de a feltétlen meg visszavonhatatlan meg ilyesmi hun van?

 2. iustizmord — 2012-02-19 16:46 

jaaa a 7. pontba. én kérek mellnézést

 3. kicsisati — 2012-02-20 13:54 

Hmm, egész jó, csak egy dolog hiányzik nekem innen: nem nyilatkozunk, hogy a vételár nem pénzmosásból fakad? És az eladó sem fog terrorszervezetet finanszírozni? Oké, külön íven ír erről valamit a Zügyvéd Úr, de akkor is, draftoljuk csak ide szépen. 😀 Egészítsük ki az Inytvt! 😀

 4. professzorpizka — 2012-02-20 15:28 

az külön van, kérlekalássan, elektronicsku módon.

 5. rogaldorn — 2012-02-20 15:33 

Tisztelt adócsaló!

Messziről bűzlik, hogy ez zsebszerződés, és azt a célt szolgálja, hogy a kérdéses ingatlant kivonják az NAV intézkedési hatályossága alól…

No ugye? Megmondtam! Einstand!!!!!

Tisztelettel Nav Iwián 1 személyes tótumfaktor

 6. taser — 2012-02-22 10:29 

Hja kérem allássan Nem teccik a rencer. Tessék elmenni a zállamigazgatásba ott rövidebb szerződéseket kell írni.

Kiváló főhatásógosság és szakminisztériumi államtitkórság

Kapitális főváros

Nevezett szerződés létrejött mert én azt úgy akartam.További kifogásnak helye nincs. Közérdekből bizalmas adattá nyilvánítva next 45 évre.

Keltmintfent.

Aláírta : Olvashatatatlan szakálomtitkár
Készítette:Drmedunivaranykoszorúsésszéplelkűjogászovicsferdinándvonrichtenbacker kiemelt vezető főtanácsos a jogtumányok 27x es doktora.

Gépelte: Gizike ( 110-60-90)

Kapják: 1 sz példány. Szakálomtitkárság
2 sz példány Irattár

Feljegyzés ügykezelőnek: ( Gizike) : Irattár az a tűsarkú cipője melletti szürke doboz ami hangosan zúg a felül lévő résbe betolja a papírt. Takarékossági okok miatt szeletelve küldi tovább az irattárnak amit majd Gondok Géza visz el fekete zsákban.
Ui: Műkörmökre tessék vigyázni.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.