Tűnődő Langyos Sebestyén (Noirpova): Példázat

Példázat

A Syngonium plántárul

Vala penig egy nagy plánta az ablakom hídján, melly Nyíl-levél- avagy Syngoniumnak neveztetik. E nötevénynek szokássa szálas sarjakat hozni, mellyek széjjel kúsznának, gyükeresedvén az annyok mellett, vagy peniglen fölfutnának. És az öreg plánta a sarjai mellett tőbül is hajta leveleket. Ez esztendő Augustus havának elejére az öreg Nyíl-levélnek vala már húsznál fölösb számú nagy levele és számos ia-fia.

S akkor megjelene az tőben egy véknyatska levél, melly az öszves többiekkel diametraliter különböző irányban indula meg, az Nap helyett a kis Lámpásra fordulna, melly mellett estelente könyveim forgatám. S az a Lámpásra zöldelle osztán.
Eszembe vévén, hogy a Lámpás óránkint talán harmincz Wattot adna, felette elcsodálkozám, hiszen az Nap minden napon ante mediem béragyogá az Kamorámat.
Aztán látám, hogy a Lámpás közelebb vala, mint sem a messze Nap, s azon levélnek az Lámpásért nem kölle az többi levéllel, sarjakkal s fia-Syngoniumokkal vetekednie, el-ühümgetém magam.

Hanem osztán die 10 Novembris observálám, hogy a Lámpás eránt forduló levél sárgulni kezde, s nedvei el-állanak vala. Kezömbe fogván a szárát látám, hogy megkeményede az: a vén Nyíl-levél gyükere őtet többet nem éltöti s nem táplálja vala. Az alacsonyann hajtató Nap helyett a Lámpásnak pediglen hasznaját nem veheté, héiába, hogy közel vala s hogy az estvék meghosszabodván, a setétben mind többet ég vala az.
Így az Lámpás felé forduló levél die 26 Novembris el is hala, ondok- s fonnyadttá lévén. Míg a többi levelek és kúszó sarjak megélének, és tél elejivel is zöldek maradnának, még ha a Nap héjával nem növekednének-is. Eszembe vészem vala, hogy tán a gyükér táplálná őket, mellyet nyáron a Nap fényibül nyert erejükkel ők segétenek vala mind egyképpen, bár egymásközt versengének vala a solaris fényért.

Kinek füle vagyon a hallásra magyar nyelven, hát hallaná, remélöm szívbül.

23 hozzászólás

 1. panamajack — 2014-11-28 14:37 

Azannya! 🙂

 2. panamajack — 2014-11-28 14:38 

Cserébe küldöm egy hasonlóan nagy gondolkodó tűnődéseit:

http://polgarportal.hu/civilosszefogas/cof/5761-csizmadia-laszlo-kezdorugas

(azért ne sértődj meg, csak vicceltem a „hasonlóan nagy gondolkodóval…) 🙂

 3. Tromb74 — 2014-11-28 15:11 

Tanulsága vala eme fabulának, hogy ki csalfa világosságáért elfordula a mindenet éltető, s beragyogó fény tiszta forrásátúl, gyökerit elveszejtvén saját pusztulásába hanyatolván ösmerszik csak meg a hamis tanok követésének, s az átgondolatlan innovációknak veszélyivel?

 4. Tromb74 — 2014-11-28 15:38 

@panamajack:
Borzalmasnak tartom a pusztító szentimentalizmusba oltott ostobaság eme jelenségit, mely megmételyezni szándékszik ama szeplőtlen fiatal lelkeket, kik csak könyvbűl olvashatják az szocializmust, de bőrükön sose meg nem tapasztalák annak szürke reménytelenségbe taszajtó valóját.
Különösképp elrettentő, s búba taszajtó, hogy a hatalom, s annak csatlósai bár ’56 szellemiségére onanizálnak szakadatlan, mégse ösmernek magukra az akkori elnyomó rezsim képiben.
Förtelmes vala a relativizálás eme megvalósulása, ahol az démosz hatalmának biztosítékát azzal bizonygaták, hogy ellentétben ’56-al, ma lehet tüntetni legálba.

 5. noirp — 2014-11-28 15:57 

@Tromb74:
Tanulság vala ezen fabulábul:

— Ne nyaldokoljad te sebtibe a moszkóviai valagot, ha te az európai gyükérzethöz tartoznál, s ha meg már nyalandod, ne tsudálkozzál, ha egyszerre tsak az gyükérzet bészünteti a te táplálásodat.

— Nem biztos az feleim, hogy az jó, ha az solaris energiáirt megküzdeni köllvén, restségödben egy rozzant mécsöst teszöl meg te fejedelmödnek.
Mert bizon mondom, pofára esöndöl ottan s héjába mondod, hogy néköd az fény s az sal Ammoniacum tápoldat jár, mert tsak. Nem fogsz te egyikhön se hezzájutni.

— Feleim, ha az világ elhúzna mellettünk, valamint az Vadliba, míg mink hátat fordítván néki unorthodox s illiberalis módon épülünk, ne tsudálkozzatok. Ha ezeknek utána éhen dögölendenénk, azon még kevésbé tsudálkozzatok.

 6. noirp — 2014-11-28 15:58 

@Tromb74:

Valamelly éles elmével áldott mög tégödet a fennvaló.

 7. noirp — 2014-11-28 15:59 

@panamajack:
Aranyos vagy! Ugyan, dehogy sértődöm meg, jó lesz ez alapanyagnak legközelebbre, ha még nem untok 🙂

 8. Tromb74 — 2014-11-28 16:24 

@noirp:
Ilyesmire utalék az kommentomban, ám nyelvi cirádáim nehézzé válván, gondolatim fejtegetésit röviditvén adám elő az kedves publikum megelégedésire.
Amúgy obszervációd önmagában is felkelté figyelmem, mióta gyermeköm ifjú kora ellenére David Attenborough rajongóvá vált, magam is szentelek napi pár percet oktalan állatok, s növények audiovizuális megösmerésére.
Azóta tudom, hogy létezik „pumpás” vitéz madár, hogy a „szíííímangok” milyen hangot adnak ki a fák tetején, a „tutu” pedig egy ormányos, nagy fülű emlős.

 9. noirp — 2014-11-28 16:31 

@Tromb74:
A te kommentjeid mindenkoron melengetendék az én bus s savbafáradott elmémöt. Gondolám én azt, hogy egyetértenénk, de kikévánkozott belűlem is az tanulság. Tán megbocsátod szavam bőségit a tanulság kifejtéssiben.

Mondád, hogy az Attenborough Dávid nálatok es műbe vagyon.
No, akkoron ajánlandanék egy könyvet az ű nemes tollábul, melly könyv az Plántákról íródott,
hogy magatudatlanok lévén s mégis melly tsudálnivalóan röndözik éltöket mások élte közepett. Az te s gyermeköd mulatságára szógálna. Bár lehet éppen, hogy már a Bibliothecádban megvagyon.

http://bookline.hu/product/home.action?id=2102444374&type=10&_v=David_Attenborough_A_novenyek_maganelete

 10. Tromb74 — 2014-11-28 20:07 

@noirp: köszönettel, a jeles mű megvagyon. A gyermek még csak kettő esztendős lészen decembernek havában, így a helyváltoztatásra, nyifogásra, röfögésre képtelen teremtmények iránt csekély érdeklődést tanusít (a szobanövények szakszervezete még ezt is sokalja).

 11. pandacsoki — 2014-11-30 13:49 

Vala pedig az Ister partján egy királyság, itten amaz szabadosok igencsak káromlák az ő uralkodójukat, mivel emez meglehetős ciki vala. Volnának pedig országában okos fők, de ezekre nem hallgata ama király, hanem csak Habonyra hallgata, aki rejtekezve élt vala, s annyit se mondott soha nyilván, hogy bikmakk. Ez a kerály nyelvével szája szélit gyakran nyaldosá, ki tudhassa, mi okbúl. Emez dolgokat biztatónak nem hívhattyuk sehogyse.,

 12. kismy — 2014-11-30 18:14 

kartácsnő!
ez zseniális volt:)

 13. noirp — 2014-12-01 09:09 

@Tromb74:
Pardon s grácia fejemnek, ezt nem vettem ki soraidból, pediglen az Elephantnak Tutú cognomenje is kicsiny gyermökcsék nyelvit mutatná.
„A gyermek még csak kettő esztendős lészen decembernek havában”
mellyhöz egészségöt s vígságot kívánok néktek.

(a szobanövények szakszervezete még ezt is sokalja).
Tán sokat legel a gyerek? Nem baj, kedves kartács, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet 🙂

 14. noirp — 2014-12-01 09:12 

@pandacsoki:
„Emez dolgokat biztatónak nem hívhattyuk sehogyse”
Nem ám, de vajh mi lészen teendő az két milliom sokasággal, ki a status quot örvendetesnek látná?

„Ez a kerály nyelvével szája szélit gyakran nyaldosá, ki tudhassa, mi okbúl.”
Mondának némely Doctorok, kik az lelkeknek dolgát forgatják elméjökben, hogy a ki gyakor hazudozik avvagy igön fél, az ő szája a Stress tüziben kiszáradna. Kapadoz ő a vizes Flaska iránt avvagy magatudatlan az száját nyalogatja.

 15. Tromb74 — 2014-12-01 12:57 

Szerencsére az növényzetet meg nem táplálkozá, tsak kis kezeivel dögönyözé őket. Hasonlóképp cselekedve az Canis lupus familiaris kárára, de az legalább fogait szolidan csattogtatva jelzi nemtetszésit. Utóbbi mozzanat bár felettébb theátrális, egyre kevésbé hatásos. Az furfangos poronty hamar felismeré, hoty nyugodtan folytathatja négylábú gyömöszlésit, harapásos retorzióvá nem fajul a hancur.

 16. Tromb74 — 2014-12-01 12:59 

@noirp:

upsz! Előbbit néked írtam.

A jókívánságokat pedig köszönöm, neked is hasonlókat!

 17. noirp — 2014-12-02 17:34 

 18. flashbang52 — 2014-12-04 21:46 

Hű ez mi volt ???? Ebből én is kérek!!(szippantást/ kortyot/ spriccet 🙂 🙂

 19. noirp — 2014-12-05 12:04 

@flashbang52:
Azt próbáltam úgy heltaigáspárosan elővezetni, hogy aki unortodoxosat játszik (azaz egy szotyok olvasólámpára fordul energiáért, míg az értelmesebbje a Napra), majd örül magának, hogy ő különutas-tündérmesés, az előbb-utóbb éhen döglik (illetve az anyanövény beszünteti a támogatását)

„Ebből én is kérek!!”
Hát egy csipet pizzafűszert tudok neked rittyenteni, esetleg zsályát, mentát 😀

 20. flashbang52 — 2014-12-05 12:31 

Nagyon teccet !!! Ritka ma már a ( jó értelemben vett ) pszichedelikus olvasmány élmény:) Megyek zsályát vetni 🙂

 21. noirp — 2014-12-05 13:00 

@flashbang52:
Köszönöm az elismerést

vetés: orvosi-, skarlát-, muskotály- vagy látnokzsálya lesz-e? 🙂

 22. flashbang52 — 2014-12-05 13:26 

ÖÖÖöööö Tolmácsot kérek ?!? 🙂

 23. noirp — 2014-12-05 14:54 

Aziránt érdeklődtem, milyen zsályát vetsz

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orvosi_zs%C3%A1lya

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tnokzs%C3%A1lya
Nem mindegy 😀

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.