A Keresztény Magyarország féltőinek

Meg kell védenünk a keresztény Európát a bevándorlóktól, azon belül is a Keresztény Magyarországot!

Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ezt az állítást, testvéreim az Úrban, Keresztény Magyarok!

Mi is igazítana el jobban minket mint az Istennek Igéje, mely a Szent Bibliában írva foglaltatik? Hitünk és létünk alapja az Evangélium, az Örömhír, vagyis hogy életünket Krisztus urunk halálával és feltámadásával megmentette, helytállt minden bűnünkért és nekünk itt a Földön semmi más dolgunk nincsen, mint minden tőlünk telhető erővel és kitartással hinni Őbenne és Tanítása szerint élni. Ez a mi Keresztény Európánk és Keresztény Magyarországunk. (Ugye, testvéreim?)

Lássuk hát hogyan igazít el bennünket az Isten Igéje, mikor a bevándorlóktól féltjük jólétünket és kultúránkat! Mai igénk írva található Márk evangéliumában, a hatodik fejezet 34-44 verseiben, eképpen:

És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani.
Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámenvén az ő tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idő van: Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök. Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik?
Ő pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk. És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével. Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között. Evének azért mindnyájan, és megelégedének; És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is. A kik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.

Ez Hitünk egyik legszentebb tanítása.

Krisztus urunk ugyanis nem valami százas fokozatú szuperhős, aki képes ennyi kenyeret legyártani valami szupererővel, nem. Ez a tanítás nem ezt tanítja.

Azt tanítja, hogy a világi javaink lehetnek végesek, de vannak végtelen javaink: A Hit, a Remény és a Szeretet.

A Hit abban, hogy egész lényünkkel, a teremtett világgal egyetemben Urunké vagyunk, és az ő tanítását követve cselekszünk helyesen, a Hit abban, hogy a tanítás követése elvezet minket oda, hogy jobbak legyünk, végül pedig üdvözüljünk.

A Remény, hogy nehéz helyzetünkben az Úr meg fog minket segíteni, hogy nekünk elegendő az ő tanítása szerint élni és minden másról ő maga fog számunkra gondoskodni (ld. Mt. 6.33, „keressétek először az Istennek országát”)

és végül a Szeretet, a legfontosabb, hogy másokkal is úgy bánjunk, ahogy azt szeretnénk, hogy velünk bánjanak. A Szeretet segítségével tehetünk mi magunk is hozzá ahhoz, hogy a világ jobb, Istennek tetszőbb legyen. Hiszen, ugye Keresztény Európai és Keresztény Magyar testvéreim a mi célunk ez, és semmi más! (UGYE???)

Krisztus üzenete számunkra az, hogy ahol AKARNAK segíteni, és meg is próbálkoznak vele, ott az ő végtelen és elképzelhetetlen hatalmával lesz jelen. Megsokasítja a halat és a kenyeret, kisugározza szeretetét és védelmét mindazokra, akik vele vannak. A kereszténység, a keresztény hit, Keresztény Európai és Keresztény Magyar testvéreim, nem más, mint ennek az elfogadása.

Nézzetek magatokba!

Mit féltetek?

Az ingatag kis egzisztenciátokat? Bevándorlóktól? Nem inkább a hatalmasoktól kellene féltenetek, akiket 25 éve minden nap magatok fölé emeltek? A fizetéseteket, amely fele annyit ér, mint tíz éve? Az ingyenes orvosi ellátásotokat, ahol a legsürgősebb műtétet is fél év múlva csinálják meg? Az iskoláitokat, ahol egy elmebeteg minisztérium elmebeteg tankönyveivel kínozzák a gyerekeiteket, amelyik tanár meg nem kínozza, retteghet a meghurcolástól? A kedvezményes vasutat, amelyik csak félórát késik, ha jó napja van? A tévéteket, amelyikben tengerparton lustálkodó kurvák vetélkedőjét nézitek, hogy melyik tud jobban lustálkodni, netán kornyikálni? A vállalkozásotokat, amelyiknek a vevői évente tízezrével mennek Angliába?

Ezek a ti féltett kincseitek.

Mondjátok, hogy a bevándorlóhelyzetre nincsen energia, mert ott az oktatás, az árvahelyzet, a romahelyzet, nem is beszélve a hazai tolatómozdonyok siralmas műszaki állapotáról.

Mondjátok csak, ti mit tesztek azért, hogy ezek bármelyike jobb legyen? Legalább tiltakoztok, vagy őrizgettek egy fél halat, meg egy kenyérvéget, hogy legalább ti ne dögöljetek éhen?

Ezt tanította nektek az, akire naponta hivatkoztok? Ezt? Nem inkább azt, hogy menjetek, segítsetek, adjatok, a nálatok szerencsétlenebbeknek, és elnyeritek jutalmatokat?

Tudom, most azt mondjátok, hippi vagyok. De az adásban, Keresztény Európai és Keresztény Magyar testvérek, sok minden benne van. Az is, hogy rendet tartunk a menekülők tömegében. Hogy kötelezően beoltjuk őket, hogy megbüntetjük, aki veri az asszonyt vagy garázdálkodik. Hiszen ezek is a mi vívmányaink, ebből is adunk, ahogy a kenyérből is. Keménynek és határozottnak lenni nem ellentétes a Szeretet parancsával.

De minden vívmányaink közül, csak a Szeretet végtelen. Ahol véges, ott kárhozat van, ott a Sátán van. A Keresztény Magyarországnak is. Keressétek ezért az Urat, ha már a nevét veszitek nap mint nap!

(A fentiek nem jelentik azt, hogy hívőnek kell lenni. Csak azt, hogy ha már a kereszténységgel takarózzunk, cselekedjünk már keresztény módjára!)

26 hozzászólás

 1. magyarnaba — 2015-08-04 09:46 

A fentiekkel teljesen egyetértek, de néhány további problémát nem vettél számításba, professzorom.

Mi a fészkes fenét csináljunk egy csomó képzetlen, nyelvet nem beszélő emberrel, akik többnyire a legendásan nem integrálódó muzulmánok közül kerülnek ki? Ez az utóbbi tulajdonságuk aggaszt engem a legjobban.

A rendszerváltás viharából 25 év alatt kikeveredni nem képes magyar társadalom elbírna velük? Az a társadalom, amelyik a saját problémáit sem képes megoldani? És az én egyéni felelősségemről itt ne beszéljünk számonkérően, mert korábban ezen a blogon olvastam, hogy erre tartjuk az ÁLLAMOT és ezzel egyet is értek.

A muszlim bevándorlókkal rossz tapasztalatot szerző EU (főleg a franciák…) akar egy újabb koloncot a nyakába?

Szóval én szívesen viszek ételt, italt, ruhát (az egyéni felelősség kipipálva), de hosszútávon visszafelé kéne irányítani őket. De hogyan..?

 2. professzorpizka — 2015-08-04 10:00 

@magyarnaba: Ez például egy jó kérdés. Visszanézve az oszmán birodalom megszűnte utáni Közelkelet-polititkát, azt találjuk, hogy mindig fel volt erősítve valamilyen állam valamelyik nagyhatalom pénzéből, hogy tarton helyben rettegésben mindenkit, és ez volt a „rend” meg a „kiszámíthatóság”. Lehet, hogy például ezzel a gyarmati elvű politizálással nem volna haszontalan felhagyni.

 3. hadrian77 — 2015-08-04 10:21 

Kicsit mintha már kezdenének sokan lenni ahhoz, hogy segíteni lehessen rajtuk.
Másfelől a Koránt is érdemes lenne esetleg átgyúrni. Vagy kivenni belőle a gazdasági kérdésekkel foglalkozó részeket.

 4. panamajack — 2015-08-04 12:05 

@magyarnaba: Franciaországban legalább 5 millió muszlim él. Ebből néhány ezer az igazán veszélyes. Terrorszempontból nem rosszabb náluk az arány, mint pl a keresztény és őshonos korzikaiaknál. Nagy-Britannia és Németország dettó. A bevándorolt muszlim lakosság elsöprő többségével nincs gond. És náluk milliók vannak, nem néhány tízezer, mint most nálunk.

De most komolyan: ha a Magyarországról kivándorolt százezrek valahogy mind ezekben a muszlimok által megszállt, hanyatló multikulti országokban kötöttek ki, annyira rossz azért csak nem lehet?

 5. magyarnaba — 2015-08-04 13:23 

@professzorpizka:
Hát igen, ez jó lehetne. Attól tartok, hogy ez még várat magára. Sokért nem adnám, ha láthatnám, mi lett ebből a helyzetből mondjuk 3 év múlva.

 6. komojtalan — 2015-08-04 13:59 

Szokás szerint van benne igazság, de azért meg lehetne érteni azokat is akik mellé költöztetik őket, ráadásul erőszakkal, hatalmi szóval, nem pedig cserébe X előnyért. Az ATV -n volt X falu, ami a Magyar közlönyből tudta meg, hogy a határban menekült tábor lesz. Se víz, se villany, semmi csak a puszta, míg onnan 10 kilométerre Pécsen van egy elhagyatott laktanya, ami semmivel nem lehet rosszabb a pusztánál, de a közművek bent vannak legalább. De szeretem Cobranco biciklis túráit is a Youtuben, neki is feltűnt hogy az egész Francia és Olasz riviéra tele van menekültekkel, pedig ugye az turista központ és nem is az olcsó. Egy bizonyos „mennyiségig” lehet segíteni a menekülteken, de szerintem már meghaladta ezt a menekültek száma, helyben kellene kezelni mindenkinek jobb lenne. Persze amit mi csinálunk továbbra sem elfogadható, de amit meg Európa az nem jó.

 7. panamajack — 2015-08-04 14:04 

@komojtalan: Ez így van. Mint minden krízishelyzetben, itt is két dolgot nem szabad csinálni:

1. Semmit.
2. Összevissza kapkodni.

Mindkettő katasztrófához vezethet.

 8. magyarnaba — 2015-08-04 14:32 

@panamajack:

1. bek: Biztos ez? Nem láttam élőben, de tele van a net az ellenkezőjét állító bejegyzésekkel (nem csak szélsőjobberek). Nem a terrorra gondolok, hanem a beilleszkedési problémákra, a részükről tapasztalható kompromisszumképtelenségre, a merevségre, bezárkózásra. Arra, hogy a szintjük – mivel megrekednek a kivándorláskori világképnél – adott esetben rosszabb, mint a korábbi hazájukban maradó, azóta továbbfejlődő eredeti népüké. Arra, hogy a frusztrációjuk időnként agresszióba torkollik.

Itt van például a pangea blogról Tranquillius szösszenete (a modorosról jöttem):

http://pangea.blog.hu/2015/01/18/az_iszlam_franciaorszagban

Egy idézet:
„Az iszlám államokból érkező nagy tömegű bevándorlás éles ellentéteket szült Franciaországban. A ’60-as és ’70-es években érkezett első generációs bevándorlók után felnőtt még egy nemzedék, akik nem találják meg a helyüket a francia társadalomban. Ez a két (néha több) generáció együttesen már meghaladja a népesség 10%-át. Őket sújtja legjobban a munkanélküliség, a szegregáció, a többségi társadalom egyes részeiből feléjük áradó diszkrimináció. Ezek a folyamatok elindítottak egy befelé fordulást köreikben, amely sokukat az iszlám szélsőséges eszmék felé fordították. Az európai trendekhez hasonlóan a francia mecsetekben is egy mérsékelt és egy szélsőségesebb irányzat vetélkedik az imahely és a vallásos moszlimok feletti ellenőrzésért. A vetélkedés kimenetele nagyban befolyásolhatja a környékbeli moszlimok viselkedését. A szekularizált francia állam pedig nem szólhat bele, hogy az adott mecsetben mi hangzik el.”

Németország témájában:
http://ittvagyunk.eu/application/essay/136_1.pdf

Ja, az egyetemi szobatársam élt kint Brémában testközelben a muzulmánokkal. Nem festett derűs képet róluk.

Angliáról egy mélyjobber cikk:

http://www.atv.hu/egyeb/20130524_az_iszlam_nagy_britanniaban

Nem értem ezt a hanyatló multikulti országos dolgot, én ilyet nem mondtam. Szerintem nem is hanyatló. És mondjuk a multikulti helyett a belterjes bevándorlói szubkultúrák miatt amúgy is inkább párhuzamos társadalmakról beszélhetünk.

Azt sem mondtam, hogy annyira rossz lenne nyugaton. A mindennapi életet befolyásoló módon semmiképpen nem, de azért jelen van a probléma.
A kivándorló magyarok szerintem meg a jobb pénzért mentek ki és nem hiszem, hogy muszlim negyedekben laknának, legalábbis az én haverjaim lengyel lakótársakról beszéltek, nem pakikról.

 9. tudi — 2015-08-04 17:11 

A leírtakkal egyet értek, kell segíteni a menekülteknek, de sajnos mindenkit sem mi, sem Európa nem tud befogadni, a problémát helyben kellene megpróbálni kezelni. Másrészt azért érdekelne, hogy a hozzánk érkező menekültek hány százaléka keresztény, mert ha jó részük, mondjuk 60%-k az, akkor számon lehetne kérni drága magát kereszténynek valló kormányunkat hogy hogy is van ez, rajtunk sem akarunk segíteni, a keresztény testvéreinken. Igaz ők most sajnos mivel sokan jönnek kiváló pofozózsákok, akikre rá lehet terelni a nép figyelmét.

 10. Érvsebész — 2015-08-04 21:33 

AZért én mégis feszegetném kicsit az állami felelősség & feladatok kérdését.

Tőlem távol áll ez a keresztényies megközelítés, és nem látom, miért szállna magába attól bármelyik farizeus, hogy negyvenedszer is beleverik az orrát a saját kereszténységébe.

A szeretet ráadásul nem oldja meg a problémát, egyrészt mert nincs annyi igaz keresztény, aki ennyit szeressen és ennyire, másrészt mert hazugság lenne azt állítani, hogy a menekültek összessége szeretnivaló. Nyilván van köztük, aki igen, meg van tolvaj, erőszakos nőbántalmazó, horribile dictu terrorista, stb.

Ellenben most oda lehetne állni az Európai Unió elé konkrét számokkal: bevállaljuk a probléma kezelését, ennek érdekében pénzt kérünk, _nagyon sokat_.

A pénzből felújítunk és emberi tartózkodásra alkalmassá teszünk szükség szerint 5-10-15-100 elhagyott laktanyaépületet, téeszmajort, kollégiumot, Teremtünk 400-4000-40 000 új munkahelyet, mert kell a felújításhoz kőműves, burkoló, épületgépész, a működtetéshez szoc. munkás, biztonsági őr, takarító, egészségügyi szakszemélyzet, s hát úgy tessék adni azt a pénzt, hogy piszkosul meg is tudjuk fizetni őket, és vonzó legyen ez a foglalkozás. Készek vagyunk kiképezni mondjuk 300, vagy legyen 3000, köztisztviselőt menekültügyi ügyintézőnek, hogy gyorsan haladjon és megalapozottan történjék a kérelmek elbírálása. A menekülttáborokban lehetővé tesszük a nemzeti dohánybolt, kantin, étterem működtetését (hiszen mandineres kommentelőktől tudjuk, hogy a menekülők csurig vannak pénzzel, hát akkor költsék el itt, legálisan).

Gondoskodunk arról, hogy tisztességes eljárásban legyenek elbírálva a kérelmek, és aki fennakadt a szűrőn, azt visszatoloncoljuk.

Röviden: vállaljuk, hogy sok pénzért segítünk Európának a probléma kezelésében. (Nagy levegő:) Vállaljuk azt is, hogy nem lopjuk el az egész eus pénzt, annak felhasználásáról számot adunk az unión kívül a menekültügyi főbiztosságnak is.

Aztán időnként elkurjantjuk magunkat a menekülttáborokban, hé, emberek, van-e itt olyan, aki ért az aneszteziológiához, a radiológiához, az ágytálcseréhez, stb., és esetleg lehetőséget adunk neki (és magunknak), hogy értelmes életet kezdhessen élni közös érdekünkben.

(tudom, tudom, húzzam ki a kezem a biliből 🙁 )

 11. panamajack — 2015-08-04 21:42 

@Érvsebész: pedig az ötlet egyáltalán nem rossz

 12. rgranc — 2015-08-05 08:37 

Érvsebész: nagyon jó ötlet, a gond az, hogy a politikusok jelentős része ott akadna el, hogy „Vállaljuk azt is, hogy nem lopjuk el az egész eus pénzt, annak felhasználásáról számot adunk az unión kívül a menekültügyi főbiztosságnak is.”
EZ az igazán lehetetlen szerintem (főleg itt és most), nem is a többi.

 13. magyarnaba — 2015-08-06 12:00 

Miért csak bejelentkezve látom a második hozzászólásomat?

 14. panamajack — 2015-08-06 14:13 

@magyarnaba: A blogmotor furcsasága, elő szokott fordulni.

 15. magyarnaba — 2015-08-06 14:39 

@panamajack:

1. bek: Biztos ez? Nem láttam élőben, de tele van a net az ellenkezőjét állító bejegyzésekkel (nem csak szélsőjobberek). Nem a terrorra gondolok, hanem a beilleszkedési problémákra, a részükről tapasztalható kompromisszumképtelenségre, a merevségre, bezárkózásra. Arra, hogy a szintjük – mivel megrekednek a kivándorláskori világképnél – adott esetben rosszabb, mint a korábbi hazájukban maradó, azóta továbbfejlődő eredeti népüké. Arra, hogy a frusztrációjuk időnként agresszióba torkollik.

Itt van például a pangea blogról Tranquillius szösszenete (a modorosról jöttem):

http://pangea.blog.hu/2015/01/18/az_iszlam_franciaorszagban

Egy idézet:
“Az iszlám államokból érkező nagy tömegű bevándorlás éles ellentéteket szült Franciaországban. A ’60-as és ’70-es években érkezett első generációs bevándorlók után felnőtt még egy nemzedék, akik nem találják meg a helyüket a francia társadalomban. Ez a két (néha több) generáció együttesen már meghaladja a népesség 10%-át. Őket sújtja legjobban a munkanélküliség, a szegregáció, a többségi társadalom egyes részeiből feléjük áradó diszkrimináció. Ezek a folyamatok elindítottak egy befelé fordulást köreikben, amely sokukat az iszlám szélsőséges eszmék felé fordították. Az európai trendekhez hasonlóan a francia mecsetekben is egy mérsékelt és egy szélsőségesebb irányzat vetélkedik az imahely és a vallásos moszlimok feletti ellenőrzésért. A vetélkedés kimenetele nagyban befolyásolhatja a környékbeli moszlimok viselkedését. A szekularizált francia állam pedig nem szólhat bele, hogy az adott mecsetben mi hangzik el.”

Németország témájában:
http://ittvagyunk.eu/application/essay/136_1.pdf

Ja, az egyetemi szobatársam élt kint Brémában testközelben a muzulmánokkal. Nem festett derűs képet róluk.

Angliáról egy cikk (bocs az atv-ért):

http://www.atv.hu/egyeb/20130524_az_iszlam_nagy_britanniaban

2. bek. Nem értem ezt a hanyatló multikulti országos dolgot, én ilyet nem mondtam. Szerintem nem is hanyatló. Szeretném, ha mi is így hanyatlanánk. Mondjuk a multikulti helyett a belterjes bevándorlói szubkultúrák miatt amúgy is inkább párhuzamos társadalmakról beszélhetünk.

Azt sem mondtam, hogy annyira rossz lenne nyugaton. A mindennapi életet befolyásoló módon semmiképpen nem, de azért jelen van a probléma.
A kivándorló magyarok szerintem meg nagyrészt a jobb pénzért mentek ki és nem hiszem, hogy muszlim negyedekben laknának, legalábbis az én haverjaim lengyel lakótársakról beszéltek, nem pakikról.

 16. norniron — 2015-08-07 22:02 

@tudi:
Ráadásul mi itt a nagy kereszténységünkben észre sem vesszük, hogy szép lassan az utóbbi évszázadok legdurvább keresztényüldözése zajlik az orrunk előtt. Pedig nagyon más úgy kereszténynek lenni, hogy életemben egyszer megyek templonyba, mer’ az asszony egyházi esküvőt szeretett volna, mer’ az olyan szép, vagy pedig Szíriában minden vasárnap, tudva, hogy bármikor rám gyújthatják. Még azon a szinten sincsen semmi közösségvállalás, hogy az üldözött keresztények menedékre lelhetnek, nemhogy a többiek.
Érdekes, hogy ezeknek a közel-keleti keresztényeknek a legjobban a soruk egy szintén iszlám állam, az Oszmán Birodalom alatt ment, akkor a görögöknek, maronitáknak, asszíroknak, káldeusoknak, örményeknek, koptoknak stb. az égvilágon semmi bajuk nem volt. Pedig az is kalifátus volt, sőt a szultán az I. világháborúban DZSIHÁDot hirdetett a Német Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia MELLETT.

 17. untermensch4 — 2015-08-08 07:17 

(14. norniron)… Amikor egyesek mondogatják nagy bölcsen hogy: „Oldjuk meg helyben a problémájukat hogy ne meneküljenek el”, a dolog hogyanját elegánsan át szokták ugrani. Hiszen ha már visszakerült a probléma abba a messzi országba akkor mindegy is, ahogy eddig is mindegy volt (nem egy „derült égből cunami” a legtöbb migráns motivációja).
Íme hát a hogyan.
Törökország. Ódzkodnak sokan csendesen mert ahhoz túl sok a túl muzulmán hogy EU-tagnak bátran engedjék, ahhoz viszont nem eléggé „barbár” (kapcsolódó bónusz – stratégiailag fontos NATO-tag) hogy elküldjék az ajtó elől…
Így viszont a törökökben felmerülhet az igény hogy önállóan alakítsanak maguknak valamit EU-n kívül s ez azért is jó lenne mert mindketten arcvesztés nélkül léphetnek túl a mostani helyzeten. Törökország pedig középhatalommá nőve jó példa lehet a szekuláris és muzulmán államra, némi nosztalgiát csempészve a dologba az egykori birodalmi területeken (főleg saját „közelkülföldjén”) békefenntartás, menekültkezelés, egyebek (az egyik egyéb: valakinek lenni irán szomszédjában akivel nem érdemes veszekedni). És hogy kisebb államok/népek is lehessenek optimisták, a már úgyis kialakulóban lévő kurd állam is kaphatna addig esélyt amíg az európai szomszédsággal összeegyeztethető módon tevékenykednek. Nem hinném hogy a török külpolitikai machinátorok rosszabb királycsinálók lennének a közel-keleten és közép-ázsiában mint az eddigiek (mondjuk közép-ázsia már feszegeti a cári pofonláda tetejét).
Rosszabb esetben legalább más végzi el a piszkos munkát.

 18. meggymag — 2015-08-08 18:32 

Aki ilyen természetü krízisben, amilyen a mai, annyi és annyiféle indíttatású ember befogadását, megsegítését támogatja vagy megköveteli, az egy idea, egy eszme szolgálatában és annak a felelösségtudatában áll. Következik ez a „ Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ezt az állítást, testvéreim az Úrban, Keresztény Magyarok!“ után leírtakból.

Akinek ilyen természetü krízis esetében, amilyen a mai, a kegy is kijut a megsegítést a gyakorlatban is végrehajtani, azt mindenféle követelményeknek megfelelöen, az a megfelelö kivitel felelösségtudatában áll, kinnt a mezöben.

A mezöben álló hívö felfogta, hogy a szószékröl képes beszéd hangzott el arról, hogy az igazi Úr nevében segíteni kell az arra rászorulóknak. A kritikus (összehasonlító) mezön állva azonban ellenállhatatlanul arra kell gondolnia, hogy ha, például, 28 db. sebesült feküdt volna az 1 db. szamaritánus elött, akkor mire az az egyik elesett sebeit bekötözi, addig 3 másik meghal. Még ha el is temeti öket a saját költségén is, akkor sincs válasz a tulajdonképpeni krízisre, hogy az most ki lelkén szárad az igazi Úr szerint?

Következö vasárnap is elmegy a mezei hívö a misére. Mikor elkezdödik a prédikáció, akkor kimegy és cigaretta szünetet tart. Késöbb, az Úrvacsora idejekor visszamegy.

[ Lehet, hogy a mezei hívö a továbbiakban állandósítja a cigarettaszünet idözítését.
Akkor is, ha megváltozna a székröl jövö szó, mivelhogy a gyérülö hallgatóság nem is esik jól, a szék hatalmát meg növelni kell.]

 19. meggymag — 2015-08-08 18:38 

@panamajack: 4.

Egyszerü, népiesch logika szerint „mint pl a keresztény és őshonos korzikaiaknál.”, az említett népességi csoport, mint más népességi csoport is tud a saját tradiciójával bánni. Amellett pedig otthon van és ez a tény a lényegesen döntö.

” A bevándorolt muszlim lakosság elsöprő többségével nincs gond”
Honnan ez a bizonyosság?
De van gond. Ugyancsak, hogy van. Elsöprö többségétöl eltekintve. Az elsöprö többség az már csak ráadás. Talán nem is a véletlen sugallotta az „elsöprö” kifejezést.

De most komolyan: ha a….“

Népiesch logikám azt sugallja, hogy „ a Magyarországról kivándorolt százezrek“ a
„ hanyatló multikulti országokban“ szintén zenész mint az ottani muszlimokn is, migráns kissebbség. Addig azonban, amíg meg tudja keresni a több pénzét mint otthon, kevesebb a nem müködö lift, amíg az az érzése, hogy azt teheti amit akar, egyúttal azonban nem nem nagyon akar valamit is tenni, mert kinek? nem is ütközik semmi akadályba. Érzés és következtetés tehát fedik egymást, egyúttal azzal az érzéssel és következtetéssel szemben, hogy otthon az nem így van. Meglehet és meg is van magában, miért ne lenne mindegy az neki, hogy hány muszlim van ott, ahol van, nem a szülöföldjéröl van szó. Emellett és néha lehetséges, hogy valami elönye is van a „megszállók“ -kal szemben az elöítéletes bennszülötteknél.
Ott nincs se tánti, se nagymama se örök szomszéd akik mióta is a világon vannak panaszkodnak, síránkoznak, mindennap újra felsorolják, hogy megint mi nem jó, így fulladozva az elégedetlenségtöl.
Ha meg mégis minden kötél szakadna, továbbáll vagy visszamegy haza. „Megszállották“ idöközben a muszlimok Magyar o.-t is? abból is lehetne esetleg elönye, mert jobban ismeri már öket mint az az otthoni képmutató keresztény bunkó.

Mindez, szerintem, nem kimondottan magyar ki-/bevándorló sajátosság. Apropó.

 20. meggymag — 2015-08-09 22:26 

@meggymag: 17.

Pontosítás:
nem: „keresztény bunkó”,
hanem: úgynevezett (!) keresztény bunkó.

 21. panamajack — 2015-08-10 08:11 

@meggymag: ne keresztényezzünk! Simán csak bunkó.

 22. professzorpizka — 2015-08-10 09:43 

@meggymag: ezt lefordítja valaki nekem magyarra?

 23. panamajack — 2015-08-10 09:48 

@professzorpizka: „kivándorolt hazátlan senkik véleménye nem számít”.

 24. professzorpizka — 2015-08-10 10:04 

@panamajack: á, így már értem. Megint linkelnek minket a mandinerre, vagy hat a kormánypropaganda, hogy újabban megtalálnak minket a nemzeti-savanyútej-jobberek?

 25. professzorpizka — 2015-08-10 10:07 

@magyarnaba: Szolgálati közlemény. Duplán jött ez a komment és a blogmotor parkolópályára rakta, de most beengedtem, nix cenzúra.

 26. Tromb74 — 2015-08-11 12:59 

Jáj, erről majdnem lemaradtam.

Hogy mit féltünk?

egy olyan életformát, amit ideje lenne újra gondolni, talán új alapokra helyezni.

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.