Noirpova: Műelemzés, Két ismeretlen festmény, tárgyuk, problematikájuk és kapcsolataik

Tárgyunk Fedotov A gyászolók vigasztalják a közös képviselőt (1849, olaj, vászon) és El Greco Lacotelle-Pietá vagy És feketévé lőn, valamint az szőrzsák (1606, olaj, fatábla) c. művei mélységeinek feltárása.

A művészettörténet számára sokáig ismeretlen, ám a közelmúltban egyszerre felfedezett és elgondolkodtatón hasonló témájú képek új távlatokat nyitnak mestereik œuvre-jének mélyebb megismerése felé, sőt talán nem merészség velük kapcsolatban paradigmaváltást feltételezni; ugyanis jelzik, hogy témájuk sokkal hosszabb idő óta és mélyebben foglalkoztatja az alkotó emberiséget, mint ahogy az akár a köztudatban, akár a szakmai közmegegyezésben rögzült.

Fedotov műve – mely 2016 februárjától a Trottyjakov Képtárban lesz látható – hasonló, kitűnő realista életkép, mint Az őrnagy leánykérőben (ld. az 1. függeléket); keletkezési idejük is igen közel esik egymáshoz.
A szín egy jellegzetes másfélszobás lakásból átalakított iroda. Fedotov ezt a rá jellemző éles szemmel figyeli meg és adja vissza korfestő ecsetjével; a berendezés gazdag részletezettsége által azt is sejtetve a szemlélő számára, hogy mindez kiáltó ellentétben állhat a ház általános állapotával. Hasonló asszociációkat kelt az élénk színekben tartott, fényesen bevilágított enteriőr és az ablakon melankolikusan beszürkülő, télies-ködös „kockautca”-külvilág kontrasztja is.

Irizáló rózsaszín huzatú párnákat látunk a szobában a várakozóknak szolgáló, csillogó lakkozású rattanfotelekben és -kanapén, ahogyan az anyagukba szövött faerezet-mintát megcsillantja a mennyezeti ledlámpa; lilásrózsaszín falat, melyen a fehér keretű, fehér redőnyös, aranyszál-erősítésű ablakban királykék függöny hullámzik foszforeszkáló csillagokkal és holdakkal — és tekintetünket végül az előszoba mediterrán reminiszcenciájú, színesmárványberakás-mintás járólapjára tereli annak virtuózul kidolgozott  mintázata és a szoba színeit visszacsillantó rózsás valőrje. A háttérben tarka irattartók és néhány, mesteri ecsetkezeléssel megfestett krómedény-készlet. Az edénykészletek mellett a középkorú női fittség és az MLM egyetemes szimbóluma, az áloé zöldell. Utalnak arra, hogy a megtört közös képviselő nem adja föl a csapások ellenére sem, s igyekszik több lábon állni.
Maga a főalak pirospozsgás, ápolt asszonyság, rövidre nyírt narancssárga hajjal és egy – amolyan korabeli szépségtapasz-, pikáns mouche funkciójú – foghíjjal. Látni rajta, hogy nem könnyen törik meg a rámért sorscsapások alatt, ám most, hogy elveszítette társasháza egyik, már-már domesztikált, közepesen jól tejelő problémáját, mégis megingott.

Álló alakja hármas csoportba szerveződik a gyászolókéval. A két gyászoló – harmincas férfi és nő – egyszerűen öltözött, kissé sápadt alakja kirí a puha enteriőrből; mintha elgondolkodtató ellentétet képeznének a kép teljes egészével. Vajon mi lehet velük az élesszemű Fedotov szándéka? kérdezhetnénk. Ám együttérző arckifejezésük és az, hogy ültükben a közös képviselő felé hajolnak, figyelmesen, mutatja, hogy szívük mélyéből szeretnének segíteni a kép főhősének. A turkálós barna farmert és turkálós csíkos flanelinget viselő, tanárnénis szemüvegű nőalak papírzsebkendőt nyújt a szenvedőnek, láthatóan mély sajnálattól áthatottan; míg a decens öltönyű, magas homlokú harmincas férfi biztatóan mosolyog, egész lényével nyugalmat sugároz.

A háttérben pedig – Fedotov más képeihez hasonlóan – a várakozás, a kíváncsiság, az új kezdetek képviseletében les be egy negyedik, kitűnően eltalált figura az ajtónyíláson. Lilában, kékben és ezüstszürkében tartott haja, visszafogottan rezespiros, ám üde arca, lakkretikülje, bordás bordó cicanadrágja (és élénk tekintete!) avatott szemlélő számára azonnal elárulja a korabeli társasházak tipikus alakját, az ún. térfigyelő– vagy akciónyugdíjast, más néven mammert. Ő zárja le a kép hátterét, és ő jelenti a szemlélő számára a folytonosságot; mi ugyanis nem ismerjük a kép által elmesélt történet végét, ám ő biztosan. S gondoskodik is róla, hogy mindenki megtudja, milyen szívreható jelenet tanúja volt a kicsiny, meghitten berendezett, cseppet sem hivatalos, inkább – ha a kor ízlését pár pillanatra magunkévá tesszük – otthonos, családias irodahelyiség.

Greco képe  — melyet restaurálás után valószínűleg a Villa de Santos Flabélos y Ollapotridas-i székesegyházban helyeznek el – a manierista festészet remeke. Sűrű, sokrétegű, nyugtalanító, elmélkedésre késztető.  Főalakja a Greco-festményekre jellemzően megnyújtott termetű, ám cseppet sem erőtlen nő. Öltözete, hajviselete — mely aranyszínű és narancssárga — kiemeli a háttérből, ragyogásba vonja alakját. (Felvetődik a kérdés már itt, hogy a vörös vagy narancssárga hajszín vajon a közös képviselő, mint olyan attribútuma-e, vagy szélesebb körben, általános státuszjelző kell keresni az eredetét; pl. álbrókerek, földhivatali ügyintézők, orvos-, ügyész- és asszisztensnők egykorú ábrázolásain). Kezét összekulcsolva az égnek emeli, mintha esküt és fohászt egyszerre készülne mondani. Lobogó nyugtalanság sugárzik egész alakjából; arca erőt és elkeseredettséget egyszerre mutat. Vajon mire esküszik, mit szeretne közölni velünk, és az őt görög kórus módján körbeálló többi nőalakkal? Talán a végítélet közeledtét jelzi a szemlélő és a felé forduló, a háttérből kékesfehéren és zölden kiemelkedő „kórus” számára. Talán azt szeretné értésünkre adni, hogy őt – áldozatos munkája ellenére – már megint felnyomták. Fontos jelentéssel bírnak a főalakot körülvevő, különös, nagyon kevéssé grecoi termetű – telt idomú és leplei alatt erőteljes, oszlop-szilárd lábat, valamint egészen szokatlan jelképet: pisztolytáskát sejtető – nőalakok lábánál sorakozó iratgyűjtő NAV-vászonzsákok is.

Hideg, zord, zárt barnászöld színük a háttérből válik ki, és az égalj színe is egyben. Sötét torkuk ijesztő mélység, utalást hordozva a Jelenések Könyvének egy sorára (Nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák). Mindez mutatja a mester bibliaismeretét és a nehéz, sokértelmű szövegben váló átélt elmélyedését, hasonlóan, mint Az ötödik pecsét feltörése c. kép (1608-14, ld. Függelék 2), mely témája mellett csoportfűzésében és metafizikai nyugtalanságában is igen sok rokonságot mutat az itt tárgyalt művel.

A komoly érdeklődésre számot tartó művekről az is kimutatható, hogy valószínűsíthetően hatottak a fin de siécle magyar festészetre. Ismeretükben újraértelmezésre vár Mednyánszky A kulcs keresése c. szimbolisztikus sorozata (A kulcs keresése, Naptalan téli nap, De Profundis a B lépcsőházban, Alagsori hullámok) és egy – magángyűjteményben lévő – szokatlanul kontrasztos, félbemaradt kép, mely az Alagsori hullámok helyszínén örökít meg egy — titokzatos-túlvilágias, zárt (vagy talán már félig fel is tört) — ajtót kijelzők fényénél vizsgáló, megviselt arcú alakokat, köztük egy nőt. Ez utóbbi kép a displayek gyér fehér sugarainak, s e sugarak a pincefolyosón terjedő vízen megcsillanó reflexeinek igazán mednyánszkysan finom kidolgozásáról volt leginkább ismert, értelmezése pedig  mindmáig bizonytalan; ám ez most megnyugtatólag változhat.
Azt kideríteni azonban, hogy a művész honnan ismerhette Fedotov és Greco inspiráló képeit, továbbá, hogy milyen magyar vonatkozásai lehetnek még e két rejtélyes sorsú festménynek, ma még művészettörténészeink nemes feladata.

Függelék

  1. Fedotov
  2. Greco

A szerző jegyzete

Ajánlom e sorokat

a Professzor Úrnak, aki, tömören-röviden szólván, a legjobbkor adta az écát

anyámnak, aki fogékony lévén a képzőművészetekre (is), így könyvei közt első odanyúlásra megleltem a Spanyol festészetet és egy Venecianov-Fedotov-Perov-könyvecskét, úgy is mint puskát; s aki ugyanolyan lelkesen kultiválta a hiperkoncentrált hülyeséget, mint én

valamint

a Kárpát-medence összes megélhetési társasház-kezelészeti dolgozójának, s az ő tekintélyes létszámú, ideggyötrően éber ezüstkorú segédcsapataiknak: hisz nélkülük ez az írás természetesen sohasem jöhetett volna létre.

22 hozzászólás

 1. eltopo — 2016-02-04 11:16 

Főorvos asszony, maga nem teljesen normális. 🙂

 2. Tromb74 — 2016-02-04 11:32 

Ez egy remekmű, kedves kartácsnő.

 3. noirp — 2016-02-04 12:29 

@eltopo:
Így jöttem világra: szabadeséssel fejre 🙂

 4. eltopo — 2016-02-04 13:15 

@noirp:

Csak hódolatomat tudom kifejezni a nem eléggé talpra, viszont nem is eléggé fejreesettek nevében.

 5. trespass — 2016-02-04 15:00 

Ez annyira szép, hogy gyönyörű! Meg kéne festeni őket. 😀

 6. untermensch4 — 2016-02-04 20:45 

@noirp: @eltopo: Tisztelt Ön!
Szeretném kifejezni az érzést amire a „lenyűgöz” biztosan nem megfelelő, ám szókincsem túl szegényes ehhez. Műveltségem is, így nem tudom teljes mélységében átérezni a tartalmat. Főleg hogy nem is olvastam el. Azonban! Mivel még így, pusztán átgörgetve a hozzászólások felé, egy-egy villanáson keresztül is több mint lenyűgöző (őszintén szólva eme hatás miatt egy-egy mondatot azért elolvastam itt-ott de reménytelenül sok volt benne a művészettörténet, korábbi traumák miatt ez mind a hozzám közel álló grafikai, mind a tőlem távol álló zenei témakörök elzárkózó magatartási mintákat váltanak ki belőlem; a színház is), ezt így laikus nyelvhasználóként már irodalmi magasságnak érzékelem. Tényleg elnézést kérek hogy nem olvasom el, a trauma az trauma…
Nos, a hízelgően manipulatív bevezetés után egy kissé OFF, ám véleményem szerint értelmiségi problémát szeretnék felvetni. Amolyan interdiszciplináris rejtvényt, vagy mit.
Az itt (http://www.nyest.hu/hirek/hany-betu-az-sz) felvetett, ártatlannak tűnő kérdésre (létezik-e meggy+ón? azaz a gyümölcs és a fém valaminek a neveként, feltételezem olyan értelemben kérdeztetve hogy az elnevezésnek vagy a gyümölcs vagy a fém kapcsán van köze a nevezett dologhoz), majd később a „barackólom” és „cseresznyeréz” olvasása kapcsán az a rögeszmés gondolatom támadt hogy „meggy-ón”-nak kellene léteznie. Sajnos ennél tovább csak annyiban jutottam hogy a problémával (viszonylag megbízható módszert követve) egy hozzáértőhöz kell fordulnom. Jelen esetben a hozzáértő személynek a kémia tudományának ismeretén túl a nyelv(ek) iránti, értelmiségi jellegű hozzáállással, a vaskalaposság hiányával és esetleg némi, a forrasztással (mint fémmegmunkálási kifejezés, az esetleges erotikus mellékzönge itt merő véletlen) kell rendelkeznie. Utóbbi mellőzhető (mármint senkit sem akarok távolítani az erotikától, a fémmegmunkálási ismeretekre értettem).
Szóval, kissé tömörebben: szerinted mi lehet(ne ha még nincs ilyen) az amit meggyón-nak nevezhetne a világ?

Bocsánat a zaklatásért, nem mentség hogy a születési állapotom mellé még egy gyerekkori agyrázkódást és koffein-mérgezést is gyűjtöttem… 🙂 Azt azért nem mondanám hogy elmebetegségben szenvedek, többnyire élvezem… 🙂

 7. panamajack — 2016-02-05 09:11 

Nem rossz, nem rossz! 🙂 El Greco stílusában simán el tudom képzelni a jelenetet!

 8. noirp — 2016-02-05 10:06 

@untermensch4:
que?

 9. untermensch4 — 2016-02-05 16:54 

@noirp: Ööö… mintha marcipan egyszer egy másik blogon azt mondta volna hogy vegyész vagy… Bocs. Vannak gondok a memóriámmal.

 10. noirp — 2016-02-05 18:22 

@untermensch4:
az vagyok, vegyészmérnök, de hogy gyün e ide? 🙂

 11. untermensch4 — 2016-02-05 20:14 

@noirp: Hát úgy hogy sztem fel kellene találni a „meggyónt” (meggy+ón), ami úgy tűnik legegyszerűbbnek ha vmi összetevő pirosas színt ad egy óntartalmú fémötvözetnek. Ebben kérném a segítségedet. Hogy legyél zseniális, főleg hogy az nem lényeges hogy ténylegesen használható is legyen vmire, elég ha „meggyón”-nak lehet nevezni. A nemzetet mentálisan megbetegítő helyesírási szabályozás elleni harchoz adnál fegyvert a hős partizánok (vereségük esetén gyáva orvlövész trollok…) kezébe. Képletesen persze, jó lenne ha a meggyón nem lenne kimondottan mérgező…
Úgy egyébként a bejegyzéshez egyáltalán nem kapcsolódik. Semennyire. Talán ha alkalmas festéknek vagy tűzzománcnak…

 12. panamajack — 2016-02-05 20:18 

@untermensch4: A buzgó katolikus az hetente meggyón.

 13. noirp — 2016-02-05 20:19 

@panamajack:
Most esett le…

 14. noirp — 2016-02-05 20:21 

@untermensch4:
Meggyónt úgy készíthetsz, ha 1 rész meggyhez és 1 rész ónhoz adsz 1 rész pácsót, 1 rész őzsutát, majd mindezt egy hétig érleled a polcsoron.
Jó hétvégét és kellemes kísérletezést 🙂

 15. professzorpizka — 2016-02-05 20:27 

@noirp: ó, a jó öreg pácsó, őzsuta polcsor topik az indexen 😀

 16. noirp — 2016-02-05 20:40 

@professzorpizka:
bezonybezonyám!
hogy tudod, hogy tudod…:-D

[mea culpa, de így estefele nem telt többre…]

 17. professzorpizka — 2016-02-05 21:07 

@noirp: meg a legcikisebb, meg az éjszakai, hejjj muramista!

 18. flashbang52 — 2016-02-06 09:56 

„Felvetődik a kérdés már itt, hogy a vörös vagy narancssárga hajszín vajon a közös képviselő, mint olyan attribútuma-e, vagy szélesebb körben, általános státuszjelző kell keresni az eredetét; pl. álbrókerek, földhivatali ügyintézők, orvos-, ügyész- és asszisztensnők egykorú ábrázolásain).”

Tisztelt Noirp srapnell/kartács Úr ( nem jut eszembe melyik a helyes)

Méy megindultsággal olvastam elemzésének fenti sorait.Mintegy 25 éve tünt fel a kémai ipar eme remek színkombinációja a hazai half bourgeoisie álliberális ,ókonzervatív fél értelmiségi hölgyek viseleteként és én azóta megszállottan kutatom azokat a lélektani szociológiai társadalmi poltikai gazdasági hormonális és esztétikai folyamatokat amelyek ide vezetnek.
Hosszú nappalok és még hosszabb éjszakák sorát töltöttem el a jelenség feltérképezésének nyomon követésével amely par excellence egyfajta rangjelzésként társadalmi cégérként hírdeti viselőjéről annak betöltött rangját csoport identitását, fizetési preferenciáit, fogamzó és megfigyelő képességét valamint szóhasználatát, vásárlási, utazási és tv nézési szokásait.
A poblémák ott kezdődnek, hogy eme hajszín viselői sok önmaguk sem tudják miért is kezdték el annak használatát, és olyan szélesen rétegződötté vált a Kárpát medansziéban, hogy nehéz átlátni a valódi okokat.
Egyetértve Masters-Dely-Johnson- Májerfeld kollégáimmal a probléma itt is az ágyban kezdődik.
In medias res..Úgy 35 éves kor táján egy szombat reggel a tükörbe nézve felteszi a kérdést magának -minden valamire való hölgy-,hogy … „Úristen elszállt felettem az idő, már elváltam/vagymégnemdemindjárt és most már igazán kezdenem kell valamit az életemmel vagy ha nem hát legalábbis a hajammal…. ”
Bal sarkon fordulással kombinált laza vetődéssel a szoba sarok irányába amivel megelőzi a fiát/ lányát és férjét/exférjét/pasiját/expasiját a monitor előtt
( Kozmapolietilén női szakmagazin ajánlása: Ilyenkor Célszerű oldalra kirúgni az ágy mellett felejtett magas sarkú cipőt. 100% hogy az összes gyerek és pasi megbotlik benne).
Rövid közelharc után begépeli a -Trendi tavaszi hajviseletek amitől a férjemnek 25 cm -rel nagyobb lesz és képes leszek multiorgazmusra meg legalább 5 kilót leadok holnap reggelig hogy a guta üsse meg a szemben ülő Szilvikét -keresőszó bírása után a gugli feldobb 158.943. 758 találalatot ( kevesebb mint 0.00091234 másodperc alatt).
Mivel ez túl sok és képeken olyan gebe rusnya 20 éves libák hemzsegnek akik mit se tudnak az életről és a banános tejsodó készítéséről, ezért gyors telefon és még beszuszakoljuk magunkat 11 és dél közé a Nóri fodrászatba ott úgyis mindent tudnak!
( előtte célszerű megkeresni a magassarkút mert fodrászhoz csak abban lehet menni a legdrágább parfümmel nyakon öntve)
Valahol itt kezdődnek azok a lelki folyamatok ahonan már nincs visszaút.
Abban hülye székben letakarva azzal hülye színű lepedővel és a fejhangú kérdéssel..Hogy akkor milyenre fessük???
Mert milyen legyek a következő két hétben?
Szőke? Nem !( vö hülye szőke picsa)
Fekete? Nem ! ( cigány kurva)
Barna ?- Nem! ( proli teszkópénztáros)
Vörös? Nem! ( mert akkor térdelhetnék minden este a főnök elé és brazil gyanta is kellene hetente)
Bang !!!!!! és itt vág be valami az agyba, amit leginkább arra hasonlit mint amikor a TOS-1A Soltsepek orosz termobárikus vető rakétái célba érnek úgyhogy nincs rá pontos definicó mert még senki nem látta belülről.

„Tudod Nórika az az egyedien vaditó barnás vöröses gesztenyés delfinpiros matt árnyalatú amit Natalie Westlingnek és Madison Stubbingtonnak is volt 18 dik Louis Vuitton’s Head-Turning Model bemutatón. Caracasban. ”
Norika persze tudja és van neki ilyen ( még véletlenül se mondja meg, hogy éppen csak( narancsos kinai robbantott kacsa gázon sütve színárnyalatban leledzik, mert:
a, fenét se érdekli amíg hazaér
b, ad 200 ft borravalót.)
Aztán hétfő reggel a munkahelyre történő fanfáros bevonulást kegyetlenül lenullázza, hogy ilyen hajszine van a fél bérszámfejtésnek, a szemben lévő gázművek összes adminisztrátorának, a sarki biróság fogalmazóinak és még annak a hülye tehén szomszédasszonynak is aki mostánában mindig akkor viszi le a szemetet mint amikor a pasim ( Valois csipkemintás Victoria Secret utánzatú kínai bugyiban ( Sárkány centerben 3 db 2132 forint) és combközépig érő fekete Milady D’ Artagnan Female BodyGuard ( Deichman 20% leértékelt) platformos lakkcsizmában 18 centis sarokkal, amihez egy Pink Daemon Heavy Push Up C kosaras ( nagykörúti Aranypók kiárusítás) izléstelen melltartót vesz fel hogy rohaggyon meg)… Ez az idétlen meg csak vigyorog és még a kukafedőt is felnyítja neki.).. bezzeg az új hajamat észre se vette.

A fenti megállapítások természetesen nem elegendőek egy komplett tanulmány kiadásához mert a hajszín terjedési sebességét illetve annak alsó és felső határait valamint a az agysejtekre és szemmozgató izmokra kifejtett pusztító hatásainak milyenségét még nem sikerült belőni. A NASA 5120 darab négymagos Xeonból álló, 20 480 processzormagot, 20 800 gigabájt memóriát és 450 terabájtnyi háttértárat alkalmazó Altix ICE rendszere is lefagyott a kérdéstől pedig az 245 teraflops leadására képes LINPACK alatt

Most próbáljuk megszerezni a hozzáférést a Google kvantum alapú számítógépéhez csak várni kell még két évet mire az jelenleg csak 512qbit et képes kezelni és legalább 2048 qbit kapacitás kell hozzá. A kvantummechanikai alapokon épülő új típusú szupergépek kvantumbitjei egyidejűleg több állapotban is létezhetnek: felvehetik az egy, a nulla értéket, de kerülhetnek szuperpozícióba is, ami azt jelenti, hogy egyszerre egy és nulla értékűek is.
Talán ez áttörést hozhat a fentiekben is említett problémakör teljes feltérképezéséhez..ami nem jár áldozatok nélkül..
Több a NAVY SEAL /Szepcnaz és Sarayet Matkal által is kiválónak minősített kollégánkat veszitettük el akik visszamaradó agykárosodást és stabil merevedési diszfunkciót kaptak a hajszínnel történő találkozásuk során.
A legfontosabb most annak megállapítása számunkra, hogy mi az a legrövidebb időtartam és legkisebb távolság amikor még komolyabb mellékhatások nélkül el lehet viselni a ilyen színű hajfesték okozta hatásokat. Hamarosan a New Darwinism Society a.k.a Human Test and Damage Controll Labs által kidolgozott short impact/ long impact listával jelentkezünk…

Maradtam tisztelettel….

 19. panamajack — 2016-02-06 13:17 

@flashbang52: tudományos igényű elemzés! 🙂

 20. professzorpizka — 2016-02-06 14:07 

@flashbang52: Ezügyben konferenciát kellene tartani, mert én a fentebb írt pszichológiai megközelítés helyett évek óta készülök a szociológiai irányú feltárására a témának.

 21. becsuszoszereles1k — 2016-02-06 17:00 

Emerencias Miasszonyunk! Szeva’, Noirp!

Imigyen szola Zarathustra
Ihletoleg
Im-igyen szola Zarathustra, es kiniccse pukkanva egy ’52-es huvos bangladesi villanyi voroset!

[REKLAM <Voros Pajzs MentokVoPaMe> – „Pijjuu-pijju-pijju…”]

„Unter mensch per nyestponthu egybeesese…” kezdetu alkimia lehetseges a fonetikusan meggynyanyszky-ra kapott meggy-on eleggyel. Naggy-on (is) mergezo alak…

A propos (sub aru): Pacso lehetne rea’, ha nem Amerikai pite modjara, hogy…’shiva vigadjunk’…

[REKLAM >Meggyesult Mentok< – "Kotszert, gyogyszert tessek!"]

*
"Mikoron azonban Zarathustra egyedül maradt, im-ígyen szóla szívéhez: "Vajjon lehetséges-e? Ez az öreg szent az erdejében még semmit sem hallott volna arról, hogy isten meghalt?!" "
**
Ekozben Noirp eszrevetlenul feltorte a szivunkben az Otodik pecsetet [a 78. sorban]…
🙂

https://youtu.be/ETveS23djXM?t=51

 22. flashbang52 — 2016-02-07 01:08 

@professzorpizka:

Támogatom ! Melyik kocsma? 🙂 ŐŐő étterem… ?

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.