TGM, te sötétben bujkáló Bakunyin

Nem tudom, hogy sajnáljam Tamás Gáspár Miklóst, vagy mérges legyek rá. A Kettős Mérce blog, amelyet nyugodtan tekinthetünk a Ráérünk blog antirészecskéjének, újraközölte TGM 2005-ös népszabis felszab’ cikkét.

TGM már akkor megmutatta, hogy noha százszor műveltebb és olvasottabb nemcsak a háromtengermosta hungaristáknál, hanem nálam is, végső soron ugyanolyan közhelyszerű lózungokban gondolkodik, mint amazok.

Cikke fő tézise ugyanis az, hogy a Mohács óta folyó magyar pechszéria szakadt meg a felszabadulással. Nem vonja kétségbe a Vörös Hadsereg által elkövetett bűnöket, sőt még óvatosan a négy évtizedes állam-kommunista kísérletre is köp egyet. Ugyanakkor a fő eredményt a Mohács óta regnáló ancien regime pusztulásában látja, amelyet rövid ideig, 44 második felétől 45 végéig valamiféle fellélegzés, demokratikus kibontakozás követett.

Ezt én még el is tudnám fogadni abban a részben, hogy a korábban évtizedeken át kövek alatt megbújó, vagy épp kávéházakban alkoholizáló progresszív erők megmozdultak és számos szép dolgot tettek.

A bajom a cikk alapgondolatával van, az ugyanis nem más, mint hogy Magyarországon mindennek a rendi társadalom, a rendek tehetetlensége és butasága volt az oka. Ez semmivel sem igazabb vagy differenciáltabb állítás, mint azt állítani, hogy Magyarországon minden bajt a magyarellenes zsidó világösszeesküvés okoz.

Előszöris én nagyon nem értem a pechszéria Mohácstól kezdődő számítását sem. Mohács elég nagy tragédia volt, de a későbbi történetírás erősítette oda, hogy cezúraként gondolunk rá. Száz olyan eseményt lehet találni azokból az évszázadokból, amelyeket ki lehet nevezni fordulópontnak, és hosszasan gondolkozni azon, hogy mi lett volna ha. Mi lett volna, ha Rákóczi győz, Magyarországon visszaszorul a pázmányi ellenreformáció, és a szomszédban kialakul a nagy német egység? Mi lett volna, ha Mátyás trónra segíti törvénytelen fiát és 1526-ban nem a “rendek” hanem a Corvin-dinasztia néz szembe a törökökkel? Mi lett volna, ha a Habsburgok alatt a XVII-XVIII. században nem cserélődik ki a magyar főnemesség? Mi van, ha nincs Aranybulla? Mi lett volna, ha győzünk Mohácsnál? II. Lajos dinasztiát alapít?

Mohács egy romantikus hivatkozási pont, kiűzetés az Édenkertből, amely után a “rendek” elrontották Magyarországot. Igen, van, akinek a “rendek” a mumus, másoknak a szovjetek, a nácik, a zsidók. Ugyan már.

TGM ráadásul a sok kiváló német és francia szerző (akiket a cikkben sem mulaszt el szokása szerint idézni) mellett úgy tűnik sokat töltött foximaxin edzett TSZ-melléküzemág-vezetők között, ugyanis a “rendeket” azon belül is a főnemesi és klerikális reakciót differenciálatlan tömegként kezeli.

Téved abban is, hogy a felszabadulás véget vetett a rendi társadalomnak. Igen, a főnemesek eltűntek. Eltűntek velük a főpapok is, a sértődött Mindszentyt sikeresen leváltották a békepapokra. Azt már szemérmesen elhallgatja TGM, hogy a “rendi” társadalom (valójában a XX. század első felében felébe-harmadába’ egyenlőtlenül átpolgárosodott társadalom) rendjei közül ment a levesbe a polgárság és úgy általában minden progresszív erő vele.

A polgárság levesbe meneteléhez két fontos megjegyzés. Az egyik, hogy természetesen a polgárság egyik jelentős szeletét a nácik küldték gázkamrába. A másik viszont az, hogy a sajátos magyar polgárosodás többi szereplőjét a felszabadítók tették el az útból. Ez alatt értendő a német és szláv eredetű városi-mezővárosi polgárság, a parasztság felső, gazdag része, amely néha a fél falu határát kibérelte, mondjuk kendertermesztésre, mint tette azt egyik dédapám egy kis szatmári faluban. De ide értendő a mindenki által csúnyán lenézett vidéki kisnemesség is, amely persze fúj-fúj dzsentri volt, de a vidéki értelmiség gerincét adta, nemritkán nyelveket beszélt (naná, multilinguális környezetben élt, németül meg minimum tudott) akikből például 1848 nemzetőr őrnagyainak nagy része kikerült.

Na ezek mind mentek a levesbe, és – láss csodát – ezek nélkül pontosan úgy folytatódott a “Mohács óta tartó pechszéria” mint előtte.

Sőt. A rendek is visszajöttek. TGM a rendet születési privilégium szerinti társadalmi csoportnak tekinti, ellentétben az osztállyal, amelybe nem feltétlenül kell beleszületni. Namost ahány olyan kommunista országot én ismerek, ahol egy emberöltőnél többet élt a Párt, ott az a helyzet, hogy udvartartás és dinasztikus intrikák vannak.

Az elcsapott kispap Sztálin alatt már kialakult a napkirályi értalemben vett udvar és a mai napig mindenkit le lehet vezetni a szovjet udvari viszonyokból és az SZKP-ból, mint uralkodó rendből. Az Economist a múlt héten közölt terjedelmes portrét Hszi Csin-ping regnáló kínai főtitkárról, levezetve, hogy ő egy “hercegecske” (princeling) vagyis a Mao közvetlen környezetéhez tartozó miniszterhelyettes fia, és kormányának tagjait is ilyen hercegecskék adják. Amikor TGM cikkét írta, egy MSZMP pártfőnemes veje volt a miniszterelnök, akit azóta lecseréltünk egy MSZMP-s pártköznemes fiára. Ebbe biza’ bele kell születni.

Az ilyen TGM-tirádák pont arra jók, hogy Magyarország történelméből úgy 4-500 évet kidobjanak az abalkon, annak minden értékével, hagyományával. Amelyeket persze lehet nem szeretni, de megértésük sokban segíti Magyarország jelenének és jövőjének a megértését. Az az osztályharc ugyanis, amellyel TGM zárja a cikkét, ugyanis nem konklúzió, hanem anarchista lázálom, amely semmivel sem jobb a szíriuszos-suméros lázálmoknál.

23 hozzászólás

 1. Tromb74 — 2016-04-05 12:48 

Jaj mikrül maradtam én le itten.

Igen. Ezt a TGM jelenséget nem lehet kikerülni. Ahogyan professzore is említi, igen művelt, jelentős gondolkodóról van itten szó, akitől nagyon rosszul esik az, hogy ennyire felszínesen és egyoldalúan nyúl a témához.
Egyrészről értem, hogy a “felszabadulás” körül kialakuló újkeletű hisztire indokolt egy arányos reakció, miszerint azé’ az nem egészen úgy vót. Csak hát így se volt, ahogyan ő tálalja.
TGM-hez még csak nem is hasonlítható tudásom ellenére, vagy éppen pont ezért, én lényegi különbséget nem látok a “kasztok”, “rendek”, “osztályok” között. Persze az előbbiek születési előjogokra hivatkoznak, az utóbbiak meg nem hivatkoznak, de a társadalom struktúrája azért elsősorban mégis ez alapján alakul ki az összes általam ismert szocializmussal kísérletező társadalomban. No, persze előjogokra másképp is szert lehet tenni, a simulékonyság, gerinctelenség itt is elnyeri jutalmát. Na de mennyiben volt ez más a “rendek” és “kasztok” idején?
Nyilván a fordulat pillanatában benne volt a lehetőség, hogy kialakuljon egy modern polgári társadalom, csak éppen nem alakult ki, mert nem alakulhatott ki ilyen körülmények között, ahol a “rendekkel” együtt lényegében minden mást is kihajítottak az ablakon. Fürdővízzel a gyereket.

Példa: Budaörs 1946-ig egy sváb település volt. Pár ezer lelket számlált, de a városnak volt polgári rétege, kereskedők, értelmiségiek. Az egyébként terméketlen, mészköves, sziklás hegyoldalakra a svábok puttonyba hordták fel a termőföldet, ezért volt szőlő kultúra, messze földön híres őszibarackosok.
Másfél hét alatt, a kollektív bűnösség elve alapján kitelepítették szinte az egész falut. Aki német anyanyelvű volt, mennie kellett. Velük együtt távozott a szőlő és gyümölcs termesztés tudománya is. Távozott a polgárság és az értelmiség is. Rövid időn belül minden lepusztult. Tudom miről beszélek, itt nőttem fel. 60 év kellett hozzá, hogy a közben várossá hízó település ismét fejlődésnek induljon, nem meglepő módon leginkább a helyi sváb lakosságnak köszönhetően. Valahogyan a proletáriátus ennyi idő alatt sem nőtt fel a feladathoz.
Azt gondolom, ez nem felszabadítás volt, hanem egy barbár hatalom átvétel, aminek leginkább vesztesei voltak.

Érdekes TGM utolsó bekezdése is.
“Uralkodó kaszt helyett uralkodó osztályt kaptunk, amely (az új burzsoáziával kibővülve) az államkapitalizmusból a piaci kapitalizmusba is átmentette osztályhatalmát. Már csak ettől kell megszabadulnunk.”

Hát nem, mélyen tisztelt TGM! Kocsma szinten én is szeretem belelovalni magam ebbe az osztály micsodába, de azért ez igen slendrián jellememnek, meg némi sörnek tudható be.
Ez nem egy “osztály”, amit ki lehet rángatni a főtérre, majd lefejezni. Ez jobb példa híján egy maffiához hasonlítható szervezet, ami nem helyezhető bele egy “osztály” v. “társadalmi réteg” címkével ellátott halmazba.
A sarki dohányboltos ugyan abba az osztályba, rétegbe tartozik mint én, csak éppen ő másképp került ebbe a pozícióba. Ő részese és haszonélvezője a rezsimnek, én meg nem. Ez a rendszer egészen a kisnyugdíjasig van kiépítve, aki izgatottan várja, milyen összeg van írva a csekken a narancs mezőbe.
Ha csupán annyit teszünk, hogy lecseréljük a ténylegesen hatalmat gyakorlókat, akkor követőik kényelmesen beleülnek a tutiba és folytatják az ország kirablását. Hányszor kell még ebbe a hibába esnünk, hogy tanuljunk belőle?

 2. hadrian77 — 2016-04-05 14:15 

TGM-et maga alá temette a saját műveltsége.

 3. noirp — 2016-04-05 14:31 

@Tromb74:
“Tudom miről beszélek, itt nőttem fel. 60 év kellett hozzá, hogy a közben várossá hízó település ismét fejlődésnek induljon, nem meglepő módon leginkább a helyi sváb lakosságnak köszönhetően. Valahogyan a proletáriátus ennyi idő alatt sem nőtt fel a feladathoz.
Azt gondolom, ez nem felszabadítás volt, hanem egy barbár hatalom átvétel, aminek leginkább vesztesei voltak.”

Amit a barbár hatalomátvételről írsz, abban igazat adok.

A proletariátus és a felnőttség problémájához annyit fűznék hozzá, hogy a rendszer nem a proletár _öntudatot_ vagy inkább hadd mondjam: a munkás vagy paraszt öntudatát, a felfelé lépés késztetését emelte ki és jutalmazta, így pl. a technikum elvégzését vagy a gyalognapszámosból mondjuk növénytermesztővé avanzsálást.
Hanem a legócskább bunkó-öntudatot, na meg a politikai megbízhatóságot szelektálta. Na, ezt sikerült ki-és továbbtenyészteni, hiszen máig él az a munkafogalom, amely szerint a nem-kétkezi meló nem meló. Tehát technikustól fölfelé mindenki tintanyaló, naplopó. — A bunkóság és a lojalitás dédelgetésében pedig, ne szépítsük, azért korábbi hagyományokra is épített a 40 év.

Ami nagy különbség, az én szememben legalábbis, hogy a barnaöltönyös, suksükölő barom már a külsőségekre sem adott, míg a hibátlanul öltözködő, négyszáz szavas szókincsét kéhlekalássannal sűrűn megtűzdelő Horthy-káder még igen. Tőle elvártak valamilyen társasági érintkezési stílust; a (kvázi)proletártól egyre kevésbé, megint csak a bunkóságot tévesztve össze az öntudatos és fölösleges formalitásoktól mentes viselkedéssel.

Na, így írok én, két mondathoz egy oldalt 🙂 remélem, nem gond.

 4. Tromb74 — 2016-04-05 15:08 

@noirp: A tömör fogalmazás nekem se megyen. 😀

Annyit tennék hozzá, hogy bár a szellemi munkát verbálisan köpködték, azért mindenki arra hajtott, hogy elengedhesse a kapanyelet és öltönyben virslizhessen a pártházban.
A viselkedés meg stílus pont annyira kimódolt a proliknál, mint a nemösöknél. Érdemes megfigyelni, hogy Orbán kínosan ügyel rá, hogy ne legyen túl jól öltözött, gesztusai, szóhasználata ne emlékeztessen az értelmiségre, a városlakókra.
Kadhafi ellopta fél Líbiát, de igazából egy nagy sátorban lakott Tripoliban egy erőd közepén, pedig voltak palotái is. Minden megjelenésekor tradicionális pásztor népviseletet v. forradalmáros egyenruhát viselt, hogy hangsúlyozza, ő a nép és a forradalom gyermeke. Kajálták a népek.

A helyzet az, hogy mindenki úgy viselkedik, ahogyan elvárják tőle. Legalábbis ez lenne a játékszabály. Persze vannak Habonyok, Rogánok, Lázárok. Ők nem férnek a bőrükbe. Elrontják a játékot, amit a vezér kifundált. Nekik nagy szerepük lesz rendszer bukásában, mert rajtuk keresztül sejlik, hogy itt bizony a zsákmány a cél.

 5. Tromb74 — 2016-04-05 15:30 

@noirp: Ja, igazából azt akartam mondani, hogy parasztkodni, földet túrni jó dolog, ha az ember megtalálja önmagát benne.
Ha van valakinek egy kis gazdasága, ahol a napi melóval megteremti a magának és a családjának szükséges javakat, az nagyon remek dolog tud lenni. Nem köll feltétlenül agronomussá fejlődni a boldogsághoz.
Ott kezdődik a gond, ha valaki valamilyen készség vagy tulajdonság hiányában nem elégszik meg a tökéletessel, hanem többet vagy mást akar, és persze nem munka árán, hanem azon az alapon, hogy jár.
Ezért lenne szükségszerű kialakulnia polgári, gazdálkodó, munkás meg mindenféle rétegnek és hozzájuk köthető értékrendeknek.
Az anyagi gazdagság elérése az nem egy értékrend. Célnak se igazán elfogadható.

 6. becsuszoszereles1k — 2016-04-05 23:25 

2.@hadrian77:

Oriasi! 😀 Nagyon bingo frappancs! 🙂

@noirp:
Ne feledkezzunk meg a jiddise mamekrol (es tatekrol): nem voltam se munkas- se paraszt szarmazasu, attol me’g technikumba jartam – es kurvara nem aze’ ‘, hogy muszaki kozepkaderre avanzsaljak! 😀

 7. becsuszoszereles1k — 2016-04-06 00:06 

3. @noirp:
Jo, egyebkent azt fogtam, hogy a rendszer felol vilagitottad meg a problemat… 🙂 Csak rengeteg nuansz van me’g, ami szamitasba johet – mind a rendszert (allamot), mind az allampolgart mozgatando.

[Szerintem olyan tomeny a hozzaszolasod igy is, hogy nem lehetne rovidebben megfogalmazni.]

 8. komojtalan — 2016-04-06 10:24 

Nem nagyon szeretem TGM -et, szerencsére a TV -kből kikopott, írásait meg nem olvasom, szóval nem az adott cikkről írok. A sportban van egy olyan, hogy általában a jobb csapatnak van szerencséje. Tehát ha nekünk sosincs, akkor nem mi vagyunk a “jobb csapat”. Köztudott, hogy a 2. világháborúban nálunk volt a legtöbb besúgó, ahogy utána a legtöbb partizán is … De a fillérekért megvehető politikusok is a mieink, ahogy pár holdért megvehető nemesek is mi voltunk … Az hogy lassan 800 éve pechünk van nem véletlen, ebben teljesen egyet tudok érteni.

 9. professzorpizka — 2016-04-06 10:33 

@komojtalan: Milyen pech? több mint ezer éve még mindig itt vagyunk…

 10. tudi — 2016-04-06 17:08 

Ha már TGM.:
https://www.youtube.com/watch?v=X7gw4flOQuA
Én sem vagyok olyan nagyon érte oda, olvasni sem szoktam az írásait, de ezt elolvastam. Van bent igazsága nem mondom, de a “rendek” megbuktatása lehet, hogy nagy eredmény volt, de utána másabb rendek és kasztok jöttek, sőt bizonyos szempontból még ezerszer rosszabbak. Ha csak arra a “dicső” tettre nem gondolunk, hogy embereket soroltak alacsonyabb “kasztba” csak mert az előző rendszerben ő polgár, vagy nemes esetleg csendőr volt, ők csak alja munkát tudtak csak végezni, ugye a B-listázás, ami a gyerekeikre is kiterjedt tudtommal.

 11. chilis — 2016-04-06 18:49 

@komojtalan:

Azt, hogy a 2. világháborúban Magyarországon volt a legtöbb feljelentő, Edmund Veesenmayer birodalmi megbízott szóban közölte a budapesti zsidó tanács vezetőivel. Semmilyen írott forrás nem támasztja alá, a levéltárakban nincs meg a rekord mennyiségű feljelentés. Valószínűleg nyomásgyakorlás céljából született egy kijelentés, amit elhiszünk, és szorgalmasan továbbadunk magunkról.

 12. komojtalan — 2016-04-07 09:50 

@professzorpizka: Te is leírtál sokat :-). Mohácsi vész, Rákóczi (nem) győzelem, stb … Meg lehet nézni mondjuk az osztrákokat, ők miért vannak általában a nyertes oldalon? Vagy a svájciak semlegessége Európa közepén. A német, angol, orosz, franciákat nem számolom.

Chilis: Ne legyünk az elsők, legyünk harmadikak, az jobb? A kommunizmusban is a névtelen feljelentők országa voltunk. Ahogy a Tanúban elhangzott: Ez egy komoly névtelen feljelentés volt írógéppel.

 13. panamajack — 2016-04-08 15:49 

TGM megint megmondta a tutit. Es megint nincs semmi, de semmi ertelme az irasanak, meg ha tenyszeruen igazak is az allitasai.

http://hvg.hu/velemeny/20160407_TGM_Panama_offshore_kapitalizmus_korrupcio

 14. norniron — 2016-04-08 15:56 

@panamajack:
TGM cikke két szóban összefoglalva:
“Szar minden!”
Ez végül is igaz…

 15. panamajack — 2016-04-08 16:02 

@norniron: Igy van. Az informacio igazsagtartalma 100%, a hasznossaga meg 0%.

 16. norniron — 2016-04-08 16:11 

@panamajack:
Én mondjuk rendszeresen igyekszem olvasni bármit, amit ír, nagyjából az elmúlt 10-15 évben ennyi volt a mondanivalója mindenről. Igaz, minden esetben a diagnózis helytállónak bizonyult. 🙂
És bár saját bevallása szerint anyagi nehézségekkel küzd, ez az attitűd mindig jó lesz arra, hogy az aktuális ellenzéki médiákban (Ő így, K-val szereti használni ezt a szót) megszólalhasson, hiszen mindig őszinte hittel fog szidni minden kormányt, legalább a megélhetése biztos lesz. 2010-ig a Hír TV-n, azóta az ATV-n, meg Kettős mérce, meg Dinamó, meg HVG, meg NOL, 1 éve már az MNO is. Ha elég sokáig megtartja az ég jó egészségben Gazsi bácsit, és megéri az Orbán-rezsim bukását, láthatjuk majd az echotv-ben és a magyar hírlapban is. Egyébként kedvelem, és őszinte rajongója vagyok 🙂

 17. flashbang52 — 2016-04-08 16:15 

@panamajack:

Ja 🙂 Mindig is imádtam a haszontalan tények könyvét
Olyanokat, hogy a Paraguayban lehet párbajozni ha mind a két fél regisztrált véradó.
Vagy hogy Újfundland szigetén két települést is Dildo-nak hívnak.

Nálunk meg politikai újságírásnak 🙂

 18. norniron — 2016-04-08 16:18 

@flashbang52:
Én adtam egyszer vért, 2009-ben (azóta tudom egyáltalán, hogy mi a vércsoportom). Ennek fényében mondom, hogy el a kezekkel Gazsi bácsitól! 🙂

 19. panamajack — 2016-04-08 16:19 

@norniron: Nem vagyunk Paraguayban.

 20. untermensch4 — 2016-04-10 11:36 

@panamajack: Azért érdekes sztori lenne ha két ember elmenne magyarisztánból párbajozni paraguay-ba… főleg ha jól emlékszem és igazából az auránkban visszük magunkkal a jogvalaminket úgyhogy visszatérve akkor is büntethetőek vagyunk …

 21. untermensch4 — 2016-04-10 11:43 

@chilis: Ez a pechünk megérdemeltsége, hogy a feljelentő-csakraságunkat amit elhiszünk, és szorgalmasan továbbadunk magunkról, ismerjük és szeretjük, egy másik akkori német fickónak a szövegét meg (kb: elavult dialektust beszélnek, nyelvükben és szokásaikban is túlságosan asszimilálódtak, alig lehet önkénteseket toborozni az SS-be) szinte nem is hallottuk. Nem illeszkedik ez a “dögöljön meg a szomszédé is”-be mert ez inkább az hogy sikerült átrugdosni a második szomszédba a tehenet, nekem meg így már nincs….

 22. untermensch4 — 2016-04-10 11:46 

@noirp: 3. Nagyon jó lett. Nekem úgy sikerült (azt a részletet) megfogalmaznom viszonylag tömören hogy proletár öntudat helyett proli önteltséget népneveltek. 🙂

 23. untermensch4 — 2016-04-10 11:50 

@professzorpizka: Így hirtelen nem emlékszem hogy a hantik vagy a manysik, de ők sokkal pechesebbek voltak az elmúlt ezer évben mint mi, mostanra hozzájuk képest világhódítók vagyunk.
Az igazán pechesek a szövetségeseink voltak… 🙂

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.