Felmenők

Mivel én úgy próbálok felvilágosult és nyitott lenni, hogy közben egyik felmenőm sem volt a Mikroszkóp Színpad intendánsa vagy közös képviselő a Síp utcában, a rettegést meg szoktam hagyni másoknak, még akkor is, ha olvasóim egy része meg van arról győződve, hogy talán magam is könyvelő vagyok egy Liszt Ferenc téri étteremnél, netalán ingatlanközvetítő a Lövölde térnél.

Újabban azonban a jobbik felől, egyre több aggasztó jel érkezik. Azon semmi meglepő nincsen sajnos, hogy a holokauszt óta a magyar vidéken előfordul az antiszemitizmus. Nem annyira azért, mert ott bárki is annyira utálja a zsidókat, hanem azért, mert ott nincsenek zsidók. Amíg voltak, legalább meg lehetett nézni, hogy lám, így néz ki, levegőt vesz, beszél, lakik, él, meghal. Ember. A legtöbb primitív antiszemitának ugyanis az égvilágon semmi baja a zsidókkal. A zsidók a mumus, a vulgár-antiszemitizmus a zsidókat gyerekmesék szörnyeinek tulajdonságaival ruházza fel. Schwartz bácsival, a szatóccsal régen sem volt senkinek baja.

Ma már egy rendes pogromot se lehetne megtartani, rendes gettó hiányában. Ekkor jön a Jobbik, és solymosieszterezik egyet. Érdekes, hogy ez még a Jobbik törzsközönségénél se kap különösebb visszhangot, az elvont gyűlölet hamar szűnik, és a felháborodás is hamar csitul.

Nade, derék parasztpártunk nem adja fel, a legújabb, egyelőre vitatottan kacsa szenzáció, a fajvizsgálatot végző jobbikos. Remélem, hogy a neten keringő vizsgálati lap végül kamunak bizonyul, de a jelenség még ott van, egyesek bizonyítani próbálják fajmagyarságukat. Ez pedig a magyar nemzetre veszélyes dolog, ezért az embernek akkor is fel kell szólalnia ellene, ha épp nincsen nyelviskolája a Visegrádi utcában.

A magyar nemzet kultúrnemzet, nem vérségi-genetikai alapon szerveződik, hanem összeköti nyelve és szokásai. Akár a finnugor, akár a turáni származási elméleteket nézzük (a szumír-szíriuszit most hagyjuk) a IX. században a Kárpát-medencébe érkező népcsoport több etnikai elemből állt. Az egy másik írás témája lenne, hogy a török-iráni-finnugor elemek arányát pontosan meghatározzuk (de legalábbis felsoroljuk az idevágó elméleteket), mint ahogy az itt talált nem kisszámú népesség összetétele is már sok doktori témája volt. Voltak itt hun, avar, gepida, keleti gót eredetű földművesek, és szlávok. Utóbbiak “tót” népneve viszont azonos tő a német “teuton” népnévvel, és valószínűleg a gepidák hívták így magukat. Böszörmény végződésű helységneveink olyan településeket jelölnek, melynek lakói muszlimok voltak, már az Árpád-korban. Mégis, Szent István, alig több mint száz évvel a honfoglalás után, a magyarok királya, annak ellenére, hogy rengeteg németet és olaszt hívott az országba.

Ha végignézzük a magyarok későbbi történelmét, azt láthatjuk, hogy egy-kétszáz év alatt minden ide érkező népcsoportot integrált, nagy vajúdással, de folyamatban van a cigányság integrációja is.

Ezért vagyunk itt, ezért van az, hogy ezer évvel Szent István után még mindig magyarul beszélünk, nem kérdés senkinek, hogy van ilyen ország, ilyen nép, ilyen nemzet, hogy magyar. Minket összeköt a kultúra és nem szétválaszt. Nézzük meg a Balkánt, ahol ugyanazt a nyelvet beszélő, ugyanazon ősöktől származó (najó, ezért most lenyakaznának a szlavofilok) népek irtják egymást minimális kulturális különbségek miatt. Kell ez nekünk?

Ezer évig jó volt az, hogy magyar az aki a Szent Koronának fizet adót és magyarul beszél. Ha nem beszél magyarul, akkor majd a gyereke vagy az unokája. Ezt akarjuk most elcserélni arra, hogy magyar az, aki kimutatja, hogy nincs zsidó vagy cigány őse? Quod erat demonstrandum, valószínű, hogy az állítólagos zalai jobbikos, a genetikai teszt hőse vend vagy német származású, mivel Zala népessége nagyrészt katolikus szlávokból és evangélikus németekből áll (-na, ha már a dédapjuk dédapja nem vallotta volna magát magyarnak. (Szegény jobbikos gyerek, ha még Hamvas Bélát is olvasna és tudná, hogy még a rideg északi és a mediterrán világnak is határvidéke a környék,  végképp búnak eresztené fejét)

Veszélyes dolog ez, mert ha ezt erőltetik, a magyarság lényegét veszélyeztetik. Nem tudom hova fog ez vezetni, mert alapos családfakutatással, szinte minden magyar családfáján előbb-utóbb van egy Zazrivecz vagy Stein, úgyhogy előbb-utóbb majd önmérsékletere inti magát ez a párt is. Csak egy a baj. Ha a vidéki tagságon kitör az eugenika, akkor már késő lesz. A vörös kakas a cigányputri tetején ugyanis minden nyelven beszél majd.

147 hozzászólás

 1. Rókakígyó — 2012-05-14 12:34 

kíváncsi leszek a trollrohamra. Állítólag a rendkívül fejlett magyarok nem vonják kétségbe a holokausztot, csak szeretnék, hogy megismétlődjön. Ez jutott eszembe.

 2. professzorpizka — 2012-05-14 13:52 

trollroham? itt?

 3. hk417 — 2012-05-14 14:19 

Mondjuk a cigányság integrációja már lassan 700 éve nem akar menni-sehol.
Én erősen “jobbos” beállítottságú vagyok,de ez és az ehhez hasonló “turbómagyaros” megnyílvánulások nálam is a durva hülyeség kategóriában szerepelnek–de hát van akinek ez kell.

 4. professzorpizka — 2012-05-14 14:31 

A 700 év megtévesztő lehet. Az a cigányság, akivel most gondok vannak, max 150-200 éve van itt. A romungrók, noha jó részük valóban elkülönül a többségtől (egymás közt házasodás stb) olyan értelemben integrált, hogy elfogadja a többségi kultúrát, a többségi kultúra elfogadja őt, társadalmi szokásai teljesen konvencionálisak (dolgozik, ezzel pénzt keres, családot alapít, a gyerekét iskolába adja stb.)

A nagyobb gond az országba később érkező oláh és beás cigánysággal van, akiknek az erőszakos letelepítése és az utána bekövetkezett népességrobbanás két kezelhetetlen problémát is hozott, még Kádár alatt. Ezeknek a csoportoknak az integrációja is meglesz, csak sajnos az még két generáció, amíg áttérnek konvencionális (max 3-4 gyerekes) családmodellre, ezzel stabilizálódik a népességük és a többség (tehát mi, igaz, virtigli, turán, kárpát-szittya ősmagyarok) elő tudunk állni olyan intézkedésekkel, amelyekkel a kulturális közeledésük is megoldható, és amelyekkel végre arányos lesz az esetleges erőszak, amelyet alkalmazni kell.

 5. rdos — 2012-05-14 14:33 

Messzemenően egyetértek a szerző írásával. Két dolgot szeretnék csak hozzáfűzni.

Van néhány igazolt jobbikos ismerősöm, mind kitűnő emberek és nem antiszemiták, nem kirekesztők. Már az is igaz, politikai “pozíciót betöltő” az előbbi ismerőseim között nincs.

A “befogadó nemzet” Árpád honfoglaló magyarjaira igaz. És az itt élő köznépre? Amiben nyilván szintén sok jövevény volt. Szerintem rájuk is igaz lehet.

Az utóbbi években volt legalább két genetikai vizsgálat mely az európai népek rokonsági viszonyait számszerűsítette (sajnos mindkét esetben kicsi volt a vizsgált minta száma). Az eredmény azért meglepő, mert pl a szlovákok, horvátok, ukránok a legközelebbi rokonaink, ha jól rémlik.

Ami még érdekesebb, az ilyen irányú, nagyobb mintaszámra kiterjedő, valamint ásatag leletekre fókuszáló vizsgálatokat azóta sem csinálunk. Sem mi, sem szomszédaink. Fel lehetne pedig térképezni az őstörténetünket, az itt élő, itt korábban megfordult népek őstörténetét. Nem mellékesen, ezek természettudományos, genetikai bizonyítékok lennének!

Amíg nincs elég “mtDNS-be, ill Y kromoszómába zárt” adatunk, akár azt is feltételezhetjük, a magyar köznép az újkőkor óta helyben lakott. Nyilván migrációkkal, bevándorlásokkal együtt.

http://magyarostortenet.gportal.hu

 6. face — 2012-05-14 16:56 

” Az eredmény azért meglepő, mert pl a szlovákok, horvátok, ukránok a legközelebbi rokonaink, ha jól rémlik.” Annyira nem meglepő szerintem, miután 9%-a Szlovákia lakosságának magyar:) és akkor még ott vannak az elszlovákosodott magyarok és itthon az elmagyarosodott szlovákok. A Tóth a 3. a Horváth az 5. leggyakoribb családnév. Ilyen kutatói állást szeretnék én is, és a végén meg is lepődnék ha fizetnek érte! 🙂

 7. untermensch4 — 2012-05-14 14:38 

trollroham bárhol… legalábbis amíg az emberiség többsége ostoba. egyszer találtam egy ilyen… hogyismondjam… vérmagyartrollal, volt egy kb. 25 családnevet tartalmazó listája arról kik a magyarok, mindenki más ellenség (nem szó szerinti idézet); mivel a listán szereplő nevek egy részét még soha nem hallottam de volt némi hiányérzetem, udvarias kérésként elküldtem neki az alábbi, nála nem szereplő neveket egyedi “minősítésüket” kérve:
Aulich Lajos
Damjanich János
Gróf Dessewffy Arisztid
Kiss Ernő
Knezić Károly
Láhner György
Lázár Vilmos
Gróf Leiningen-Westerburg Károly
Nagysándor József
Poeltenberg Ernő
Schweidel József
Török Ignác
Gróf Vécsey Károly
gróf Batthyány Lajos
meglehet, moderáció okán akadályoztatva vala a válaszolásban, pedig nagyon várom… 🙂

 8. untermensch4 — 2012-05-14 15:17 

vérmagyartrollal=vérmagyartrollt
elnézést

 9. nedecz — 2012-05-14 16:43 

Nos az én véleményem elég érdekes erről,mindkét oldalról megköveznek érte rendszeresen.
Egyrészt:vallom azt,hogy az ember fehér és nincs blankolva…
Másrészt:nem azért utálom a darazsakat,mert fekete-sárga a színük,hanem mert csípnek.
Számomra bárki lehet magyar,ha tud és képes emberi módon,az emberi értékeket alapul véve élni.Igaz,van bennem egy bizonyos mértékű előítélet,de az csak a-sajnos sok-rossz tapasztalat miatt van.(Azaz,mindenki egyenlő nekem,de van aki hátrányból indul.)
Ezért a skinhead ismerősök lezsidóztak,a zsidók meg “leskinhead-eztek”.
Pedig egyszerű nálam minden.
Magyar vagyok.
Aki a Hazámnak,szeretteimnek,nekem nem árt,azt nem utálom.De aki igen…(Az,hogy a potenciális ártó szándékú elemek bőrszíne nagyrészt a szoláriumszín felé tendál arról már nem tehetek.)
Az itt a nagy baj,hogy az embereket folyamatosan provokálják.(Média,politikusok,stb…) Talán nem kellene a Cosma-gyilkosokat nevetségesen alacsonyan büntetni,nem kellene hagyni,hogy a cigányok országszerte szinte azt csináljanak amit akarnak-akár a rendőrt is megtámadva,aki nem mer visszaütni sem,nem hogy lőni,mert rögtön rasszistává változik-,a médiában nevén és “faján” nevezni a bűnözőt.És igen,talán az Élet Menete sem kellene…Mert az antiszemitizmus is csak egy reakció…Ezt is csak mesterségesen gerjesztik,”valakik”,akik nagyon jól profitálnak abból,ha a sarki fűszeres Grűnt megverik az utcán…
Ha engem-bármiért- a buszon pofán csap valaki,az senkit nem érdekel.Ha egy zsidót-bármiért-a buszon pofán csapnak az antiszemitizmus.Ha ellent mondanak neki nyilvánosan,az is az.
(Csak én érzem azt,hogy sántít itt valami?)

Az az igazság,hogy a származás,a pedigré csak két népségnek fontos.
Az egyik a náci,a másik pedig Izraelben él.(Érdekes,inverz nürnbergi törvényeik vannak…Apartheid…)

Ja és mondom,nem vagyok fajgyűlölő.Csak a tapasztalatok szólnak belőlem.

Látom már-szinte érzem-,hogy meg leszek kövezve.

 10. marcipan — 2012-05-14 18:49 

ha belépsz egy új társaságba, azzal kezded, hogy fiúk, kinek blankolt a fasza, mer azzal nem iszom? szíved joga. meg a többi ökörség is, csak ne akard másoknak is megmondani, h mi alapján kell ítélniük.

 11. nedecz — 2012-05-15 06:32 

Azt hiszem,én nem erről beszéltem…Ilyen,amikor valaki nem értelmezi,mikor olvas egy szöveget,már bocsánat.
Az pedig,hogy “ökörségnek” minősíted a véleményem,már megszoktam,bár azt hiszem,nem engem minősít feltétlen.
Ezt az álláspontot csak egy olyan ember érti meg,aki hasonlóan gondolkodik.Van két közvetlen kollégám.Az egyik negyedrészt zsidó,a másik félig cigány.Nagyon bírom mindkettőjüket,mert nem akartak kapásból kibelezni mikor a véleményemet kifejtettem nekik,mi több meg is értik a dolgot.
Tiszteletben kell(ene) tartani mindenkinek a másik véleményét,és nem azonnal minősíteni.Elgondolkodni rajta.Nem kell elfogadni.

 12. panamajack — 2012-05-15 08:08 

Akkor most légyszíves magyarázd el mit értesz azalatt, hogy: “vallom azt,hogy az ember fehér és nincs blankolva…”?

 13. nedecz — 2012-05-15 10:05 

Szerintem ezt fentebb elmagyaráztam már…

 14. panamajack — 2012-05-15 10:34 

“Szerintem ezt fentebb elmagyaráztam már…” – szerintem meg csak ködösítesz. Ahogy a “van egy negyedrészt zsidó barátom…” kezdetű mondatok is leginkább a gyáva szalonantiszemitákra jellemzőek…

 15. marcipan — 2012-05-14 18:50 

A Lövölde téren pedig professzorom nem ingatlanközvetítők vannak, hanem őszapók 🙂

 16. panamajack — 2012-05-14 20:09 

Jó cikk, annyit tennék hozzá, hogy a “holokausztozás” nem csak a zsidókért van, hanem mindenkiért. Ugyanis a holokauszt története remekül bemutatja, hogy lehet egy tetszőlegesen kiválasztott embercsoportot megbélyegezni, ellehetetleníteni, a társadalomból kizárni, majd fizikailag is megsemmisíteni. Ezeket a módszereket azóta is többször sikerrel alkalmazták Sztálintól Pol Pot-on át Karadjicsig. Az az ember, aki a “dehát a zsidók/cigányok/melegek/magyarok tehetnek róla, hogy mindenki utálja őket” vonalat képviseli, hallgatólagosan beleegyezik abba is, hogy adott esetben az ő hátára is egy szép kerek célkeresztet fessen valaki.

 17. damarci — 2012-05-14 21:22 

Ha esetleg jönnének a jobbikos trollok, itt van nekik egy feladvány; melyik megveszekedett, hazátlan, judeobolsevista, liberális féreg mondta ezeket a mondatokat:
“A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság
hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel
és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különbkülönb
tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá.
Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különbkülönb
nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az
országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az
egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked,
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem,”

 18. zolcsi67 — 2012-05-14 22:55 

Álljunk csak meg egy ásónyomra, olvastam én már vérmagyar blogban “az áruló Vajk hercegről, aki az idegenek kedvéért feladta ősi hitét”. 😉

 19. panamajack — 2012-05-14 23:12 

Az ilyeneket tudom tisztelni, mert legalább konzekvensek. Azoktól a mandineres kommentelőktől van hányingerem, akik mellverő buzgó keresztények, azután meg arról fröcsögnek, hogy Erdő Péter bíboros egy ávós zsidó, mert fel mert szólalni az antiszemitizmus ellen.

 20. nadiposzi — 2012-05-15 10:18 

Pedig egyszerű. A zsidókat utáljuk, mert megölték Krisztust, az egyházat meg azért, mert eltitkolják, hogy Jézus pártus herceg volt, a szumér-szkíta-etruszk-pártus-magyar kontinuítás elmélete okán tkp. magyar.
Ha tudnád mi minden van a Vatikán titkos pincéiben!

 21. panamajack — 2012-05-15 11:18 

Nem, ezek általában ugyanúgy elitélik a neopogány elméleteket is. Ők inkább azzal nincsenek kibékülve, hogy a “szeresd felebarátodat!” intelembe egyes elfajzott keresztény vezetők a zsidókat is beleértik.

 22. untermensch4 — 2012-05-16 08:06 

jogállami szemlélet felől nézve: Szent István a formai kritériumok alapján egyszerűen puccsot hajtott végre, a jogrendszer “kétharmad” nélküli, külső fegyveres segítséggel történő megváltoztatásával; ha a törvénytelenül létrehozott állapot semmisségét mint jogi alapelvet vesszük, a Magyar Királyság nem is legitim…. 🙂

 23. nedecz — 2012-05-15 10:47 

“Ahogy a “van egy negyedrészt zsidó barátom…” kezdetű mondatok is leginkább a gyáva szalonantiszemitákra jellemzőek…”
Látod barátom,erről beszélek…
Azonnal nekiesni annak,akinek merészel más véleménye lenni.Ha van zsidó barátom antiszemita vagyok,ha nincs akkor is…Világos…

Amúgy itt van az,amit hiányoltál fentebb:
“Aki a Hazámnak,szeretteimnek,nekem nem árt,azt nem utálom.”
Ennyi.Én nem gyűlölködöm,de vannak előítéleteim.

 24. panamajack — 2012-05-15 11:02 

“Ha van zsidó barátom antiszemita vagyok,ha nincs akkor is…” – nem. Akkor vagy jó eséllyel antiszemita, ha ezt így számontartod, és szükségét érzed annak, hogy igazold magad mások előtt.

“Azonnal nekiesni annak,akinek merészel más véleménye lenni.” – eddig egyetlen világos véleményt sem fogalmaztál meg, csak sunyit sejtetsz dolgokat…

“Aki a Hazámnak,szeretteimnek,nekem nem árt,azt nem utálom.” – viszont eleve feltételezed, hogy aki nem fehér és/vagy blankolt, az ártani akar a Hazádnak/szeretteidnek/neked. Ez a rasszizmus és antiszemitizmus tankönyvi definíciója. Lelked rajta, de akkor vállald fel.

 25. nedecz — 2012-05-15 11:35 

Ez jó…
Vajon a tankönyvet kik fogalmazták meg?
De tovább mennék:zsidóknál dolgoztam 9 évet.(Innen a rossz tapasztalat.)Elég sokszor megkaptam,hogy “gój vagy,hallgass”…
Ki a rasszista?
A cigányok is mondták már nekem párszor-sokszor-,hogy “büdös magyar”…
Ki a rasszista?
Mindig és minden esetben csak én lehetek az természetesen a faramuci véleményemmel.
Sajnos erre számítottam…
Nem lehet-csak néhány helyen-szabadon véleményt és nézeteket egyeztetni,mert rasszistává változom rögtön.

Továbbra sem érzem magam rasszistának,csak annyira,mint amennyire a fenti emberek azok voltak.

Nem,nem szeretem a polkorrektséget sem.
De a judeonáci uralmat sem kultiválom.(Mielőtt ugranál erre,megsúgom:a nácit sem.)
Ne csak azok legyenek egyenlőek,akiké a pénz.Mindenki legyen az.

 26. panamajack — 2012-05-15 11:39 

Jól van, vérpistike, leülhetsz. (lemondó sóhaj…)

 27. nedecz — 2012-05-15 11:50 

Nem magyaráztad meg a fenti eseteket…Ki a rasszista?
Vagy a kisebbségnek mindent lehet?Vagy “toleráljam” őket?Ők engem miért nem?
Nem az egyszerű emberekkel van nekem nagy bajom,hanem a globális jelenséggel.
És nem vagyok “vérpistike”…

 28. panamajack — 2012-05-15 11:56 

Sajnos nicsen arra se időm, se kedvem, hogy itt és most bepótoljam neked huszoniksz év elmaradt erkölcsi neveltetését és iskolai tanulmányait.

 29. nedecz — 2012-05-15 12:02 

Ez a végső liberális érv,látod?

 30. panamajack — 2012-05-15 13:18 

Igen. 🙂

És még soha, egyetlen vérjobbernek sem sikerült megcáfolnia! (az az érzésem, hogy neked sem fog…)

 31. nedecz — 2012-05-15 13:30 

Nem vagyok “vérjobber” sem…Még ha csalódást is okozok Neked…

 32. panamajack — 2012-05-15 13:48 

Tőlem hívhatod magad akárminek. Az, hogy mi vagy, az eddigiekből fényesen kiviláglik.

 33. nedecz — 2012-05-15 13:57 

Látod,ez megint az a “hadneminősítsem” stílus.
Világos,én vagyok a hülye és Te a helikopter. 😀
Nem erős oldalatok a normális vitatkozás és vakon hisztek a médiának…Meg a tankönyveknek.

 34. panamajack — 2012-05-15 14:37 

Pedig hihetnénk a szaniszlóferinek, az arvisuráknak és a cionbölcseinek is… 🙂

 35. nedecz — 2012-05-15 14:43 

Hiába gúnyolódsz,azzal csak Magad minősíted…De a tény tény marad attól még.

 36. panamajack — 2012-05-15 16:03 

Persze, te meg magadat. Majd a közönség eldönti, ki kettőnk közül a nagyobb idióta.

 37. Tromb74 — 2012-05-15 19:00 

Te nagyon vicces vagy. Miért nem vállalod fel, hogy rasszista, antiszemita vagy? Akkor legalább rátérhetnénk az érdemi vitára.

Pizka:
Úgy tűnik a vizsgálat nem kamu. …És tényleg érdekes kérdéseket vet fel.
Az általad is említett magyarság definició az egyik. Egyet értek veled, a magyarság ereje nagyban annak köszönhető, hogy nem genetikai alapon határozta meg önmagát, és (eddig) sikerült integrálnia a Kárpát-medencét lakó népek nagy részét. Tehát valóban óriási veszélyt jelentene a genetikai alapon való önmeghatározás.
A másik érdekesség talán az, hogy a zsidók és a cigányság szerintem különböző funkciókat töltenek be a széljobbos ellenség gyárban.
Ahogy írtad, a szidó ellenség képe sokkal elvontabb, mondvacsináltabb.
Ezt a címkét én is bármikor megkapom, amikor egy “ősmagyarral” kerülök elvi vitába, annak ellenére is, hogy vezetéknevem az egyik honfoglaló törzs nevére utal (nem is túl burkoltan). Általában véve zsidó bárki lehet, elég ha városi, értelmiségi, vagy simán csak értelmes.
A cigánysággal viszont más a helyzet. Ők valóban ott élnek, ahonnan a Jobbik erőt merít. Az ő társadalmi integrációjuk a zsidókéval ellentétben valóban megoldandó feladat, amihez egyik kormány sem fogott még igazán hozzá.
Fentiekből arra következtetnék, hogy a zsidók inkább a külső (v. elvont) ellenséget testesítik meg, a cigányság pedig a belső mumust.
Ennek még talán lenne is értelme, de nem így.
Amit én – a nacionalizmust (meg)értő szemmel vizsgáló – sem értek, az a nemzet újraértelmezésének ilyen kifacsart, soha sem volt módja. Ennek nem nagyon van hagyománya a magyar történelemben, feltehetőleg azért, mert ellenkezett a nemzet mindenkori érdekeivel.
Eleve a modern nacionalizmus lényege az asszimilálás, integrálás.
Ezért csak azt a következtetést tudom levonni, hogy az említett eset nem más, mint eszetlen faszakodás, ami nem bír túl nagy jelentőséggel.

 39. panamajack — 2012-05-15 16:58 

Ha visszaolvasol, eddig egyedül te náciztál itten.

 40. pierredelacroix — 2012-05-15 17:26 

Egyetértek az előző hozzászólóval, egyetlen szóval sem mondta neked, hogy náci vagy.
Amúgy a náci kártya arról szól, hogy azért nem kell az érveiddel foglalkozni, mert nácik/rasszisták gondolkodnak csak így (Hitler vegetáriánus volt, így a vegetarianizmus rossz, Értem?).
A hozzászólók csak arra mutattak rá, hogy a gondolkodásmódodban erős a rasszista/náci elem (de “érveidet”) nem ezért vetik el (hanem embertelenségük miatt).
Másrészt annyiban tényleg hibásak voltak, hogy a (remélem csak a radikális) jobboldalhoz kötik ezeket az eszméket, pedig az antiszemitizmus, rasszizmus stb. megjelenhet a liberálisoknál, konzervatívoknál stb. is. Sőt a baloldalon is (bár itt általában alárendeltebb szerepet játszik az osztályellentétek mellett), de itt kicsit nehezebb nyíltabban kifejteni (A dél-amerikai szocializmusoknál például ez sikerült).

 41. panamajack — 2012-05-15 18:16 

Jogos. Van a baloldalon is rasszizmus, és Sztálinnál nagyobb antiszemita is kevés élt. Persze ez még soha senkit nem akadályozott meg abban, hogy a zsidókat en bloc lekommunistázza.

 42. nedecz — 2012-05-15 18:20 

A Tanácsköztársaság 13 népbiztosából 12 az volt…
(Tény viszont,hogy Szamuelyt nem volt hajlandó a rabbi eltemetni…)
De később is sokat tudnék emlegetni…

 43. nedecz — 2012-05-15 17:53 

Nos igen,a nácikat szó szerint én emlegettem,ez igaz…
De átvitt értelemben megkaptam…Mint azt mindig az egyik oldaltól.
Mint írtam,Szinte senkinek nem szimpatikus az álláspontom.De attól az marad olyan amilyen,nem változik meg.

Embertelen az,hogy senkivel nincs bajom,aki nem árt nekem?

Vagy az a gond inkább,hogy nem PC-n gondolkodom?
Nem tudom.Bennem teljesen jól megférnek ezek a kívülről teljesen különböző álláspontok.
Ha én mondom,hogy “egy cigány”,az rasszizmus,de ha ő mondja,hogy “egy magyar” az nem az…(Bevallom ez a példa sántikál,de nem akarok vulgárisabb lenni…)

Engem ennek a dolognak a globális volta aggaszt.

És nem,nem vagonokat rendezek szabadidőmben és nem tábort építek.Mint mondtam,az egyénekkel nincs bajom.A politika a bűnös ebben.

“…aki uralja a jelent,uralja a múltat
aki uralja a múltat,uralja a jövőt…”

 44. panamajack — 2012-05-15 18:18 

Nem, te azt kaptad meg, hogy rasszista és antiszemita vagy, nem átvitt értelemben. A kettő nem ugyanaz, de hát pontosan ez a legnagyobb bajod – félművelt vagy, ezért nehéz veled értelmesen vitatkozni.

 45. nedecz — 2012-05-15 18:31 

De,ugyanaz a kettő.
Minden esetben különböző emberfajokról van szó.

 46. panamajack — 2012-05-15 18:36 

Kérlek ne tetézd. Inkább olvass utána, tanulj és gondolkodj. Egy félműveltnél csak a tudálékos félművelt az idegesítőbb.

 47. nedecz — 2012-05-15 18:42 

Előléptettél “vérjobberből” ? 😀

 48. pierredelacroix — 2012-05-15 19:44 

1: Itt azért már többen leszögeztük, hogy antiszemita/rasszista=/=náci, de náci=antiszemita és rasszista
2: Gondolkodásmódod alapján – legalábbis az eddigi megnyilatkozásaidból – feltehetőleg antiszemita és rasszista vagy, DE: ez nem jelenti azt, hogy ezt becsmérlésből mondták rád (Fejből tudok egy-két tudóst, művészt stb. aki rasszista és antiszemita volt, mégis tudtak maradandót alkotni, és nem von le tevékenységük értékéből ez semmit). Igaz, hogy a 60′-as évek óta ennek hangoztatása nem divat, de éppen te beszélsz PC-ül, ha nem ismered be (mi más lenne ez a gyakori mondat: “Nem vagyok rasszista, de…”, “Nem utálom a pirézeket, de…”). A rasszizmus és/vagy antiszemitizmus egy (szerintem: hibás) gondolkodásmód, kulturális minta, beidegződés, ezzel nem téged akarunk sértegetni.
3: zsidó “faj”: Na jó, ha ilyeneket kérlek mondjad meg, hogy azt érted-e alatta, mint a 19-20. század elején, amikor lényegében a “nemzet” szinonímája volt, és nem volt semmilyen biológiai összetevője vagy a “rassz” meghatározásaként. De első esetben akkor vagy hibásan használod, mert ekkor még nem vagy éppen csak – cionizmus – megkezdődött a mai “izraeli” nemzet kialakulása, vagy beveszed a nemzet meghatározásába a nyelv, kultúra, állam stb. mellé a vallást is, de ekkor csak a zsidó vallás(okat; nemcsak Magyarországon volt szakadás, valahol innen eredhet a legenda a boszniai szefárdok szerepéről a német megszállás alatti Jugoszláviában) követőket tekintheted azoknak.
Második esetben is hibás az okfejtésed, mert a zsidók a mai tudomány szerint az europid rassz részei (néhány kivételtől: pl.: etiópiai zsidók eltekintve). Másrészt a genetikai vizsgálatok kevés különbséget mutatnak (azt is hajlamosabb vagyok annak következményeként tekinteni, hogy több időt töltöttek városi környezetben, ezért találhatóak bennük nagyobb – figyelem, fontos szó következik – arányban olyan génvariánsok, amelyekkel ellenállóbbak a tüdővész vírusával stb. – vagy az egymás közötti házasodással magyarázni.).

 49. nedecz — 2012-05-16 07:22 

Igaz,pongyola fogalmazás volt.Fajra,mint embertípusra gondoltam.(Mint mondjuk a skandináv típus.)
Nem mélyedtem el benne ez igaz,de tudtommal a zsidó sémi nép.(Innen az antiszemitizmus kifejezés is…)Logikával nem is nagyon lehet europid,ha egyszer az “őshaza” ott van,ahol.
Amúgy talán 2008-ban olvastam azt hiszem az index-en vagy a stop-on,hogy amerikai tudósok genetikai kutatások alapján megállapították,hogy a legfejlettebb emberFAJ az askenázi zsidó.(Az Istennek nem találom a cikket,gondolom az akkori háborgás után levehették.)Akkor ez most hogy?
Elismerem,minden nézőpont kérdése.Ezért írtam,hogy se a skinhead ismerősök se a zsidók ismerősök nem szeretik a véleményem.
De én akkor is azt mondom,hogy nem vagyok antiszemita/rasszista.Ha az lennék nagy ívben kerülnék mindenkit aki érintett.

 50. nedecz — 2012-05-15 18:41 

Nem PC,de emberfaj.
Illetve a zsidó az hol vallás hol faj.Attól függ,melyik a jobb biznisz.

 51. Tromb74 — 2012-05-15 19:12 

Legfeljebb rassz, ráadásul europid, ahogy mi is.
A vallás pedig többnyire jó biznisz, ebből a szempontból az izraelita sem kivétel, talán csak jobban felvállalja egynémely más vallásnál.

 52. lencse — 2012-05-15 18:49 

Relative kivülről olvasgatom a – mindkétoldali – “troll”-kodást és szórakoztat …
Professzor: ha ne-adj-Isten egyszer Valaki tényleg egyik oldalra állitaná a Magyarokat (amint azt most sokan tudományosan (gén) defineálják és mésik oldalra a Többieket, bizony üres lenne az első oldal. Klasszikus irta: népek olvasztótégelye Középeurópa. A géntehnikát hagyni kellene az egészségügynek, a Dns-t meg a kriminalógiának.

 53. Bigjoe(HUN) — 2012-05-15 22:12 

Kedves Nedecz és kedves Panamajack!

(a megszólítás ABC sorrend szerint)

A lényeg talán annyi lenne – és bocsi a bele vau-vau miatt- ,hogy nem szabad általánosítani egy népcsoport, vagy egy vallás, egy-két képviselőjének viselkedése alapján.
Mert az torz képet ad, és káros előítéletek születhetnek.

 54. nedecz — 2012-05-16 07:08 

Nem általánosítok,ezért mondom mindig,hogy nem vagyok rasszista.
Előítéleteim vannak,de a tapasztalatok eredményeként.
De mindenki -bárki- javíthat.
Az a rasszista-értelmezésem szerint-,aki el sem tudja képzelni azt,hogy egy pl. cigány lehet rendes ember is.
Pedig két szomszédom is ilyen cigány és ők utálják legjobban a “balhés” fajtát.

 55. panamajack — 2012-05-16 09:23 

Te olyan vagy, mint egy rossz szuzkurva, aki egyszerre szeretne baszni es megorizni az artatlansagat. Fogd mar fel: nincs olyan, hogy “nem vagyok rasszista, csak faji elotiteleteim vannak”!

 56. nedecz — 2012-05-16 09:34 

Légy szíves ne akard megmagyarázni azt,amit ÉN gondolok,amit ÉN érzek,jó?
Az,hogy a kliséitek szerint az álláspontom nem értelmezhető,az nem azt jelenti,hogy nincs is.

 57. panamajack — 2012-05-16 09:49 

Dehogynem értelmezhető: rasszista. És az, hogy el akarod mismásolni a dolgot, szintén egy jellemző klisé. 🙂

 58. untermensch4 — 2012-05-16 08:59 

ez a genetikai vizsgálódás szerintem olyan szintű ostobaság amire nem ismerek kifejezést, ezért körülírom.
keleti népeknél (puszta/sztyeppe stb) a fejedelem komfortérzete attól volt nagyobb ha minél több behódoltatott(/asszimilált) törzsfő ácsorgott a széke körül amikor abban ülve hivatali ügyeit intézte. a “genetikailag egységes”/”tiszta” nemzet ideája a náci vallásból szivárgott át hozzánk.
ha lenne is értelme a genetikai skatulyázásnak, hol a nemzet határa?
talán Petőfi anyja miatt szlovák volt? Zrínyi horvát? Hunyadi román?
a kunok remélem beleférnek mert különben morcosak leszünk 🙂
nekem is van “cigányos” anekdotám de az alábbiak miatt már nem terjesztem annyira mint régen:
http://schrodingersdawg.blog.hu/2010/09/14/anekdotikus_bizonyitas

 59. nedecz — 2012-05-16 09:22 

Nem,ők mind magyarok voltak.
Magyarrá lettek,mert akként éltek és a Nemzetért tettek.
De ugyanígy magyar mondjuk Radnóti vagy Gárdonyi.Mint mondottam,nem a származás az elsődleges sem akkor sem ma.

 60. panamajack — 2012-05-16 10:42 

Ez a (egyébként korrekt) kijelentésed viszont szöges ellentétben áll az előző megnyilatkozásaiddal. Nem vagy valami következetes, ha csak nem azt akarod mondani, hogy azoknál a zsidóknál, akiket te személy szerint kedvelsz, nem számít a származás, a többieknél viszont igen.

 61. nedecz — 2012-05-16 10:53 

Tényleg nem mondom el újra…

 62. damarci — 2012-05-16 12:13 

Kicsit eldurvult ez a vita, számomra szokatlan a blogrepublik szellemétől, igaz, eddig én csak a milstory, konteo, lemil vonalat követtem.
A bejegyzés maga nagyon tetszett, és mélyen egyet is tudok érteni vele. Viszont azzal vitába szállnék, hogy aki előítéletes az már egyben rasszista is. Hadd próbáljam meg egy példával bemutatni ezt; Példa Józsi bácsit már háromszor kirabolt három különböző személy, akik mindhárman roma származásúak voltak, úgyhogy ha azóta szembejön vele egy cigány, akkor az az első dolga, hogy jó erősen megmarkolja a táskáját, hogy el ne vigyék. Közben Józsi bácsi mit gondol magában? “Félek tőle, hogy ez is ki fog rabolni, mert ő is cigány”. Egyfelől természetesen nem minden cigány tolvaj, többen vannak a cigányok között, akik nem lopták meg őt, mint akik igen, de másfelől Józsi bácsit még egy magyar sem rabolta ki, és az élettapasztalata azt súgja, hogy ha negyedjére is megtörténne, az elkövető akkor is cigány lenne, szóval ha cigányt lát, akkor inkább két kézzel kapaszkodik a táskájába. Józsi bácsi amúgy nem utálja a cigányokat, nem akarja őket gettóba záratni, vagy hazaküldeni Indiába, a szomszédja is cigány ember, vele nagyon jóban van, ha ő jön vele szemben az utcán, akkor nem fél. Józsi bácsi nem hagyna egy ájult, magatehetetlen embert az árokparton magára csak azért, mert cigány. De ha meglát egy ismeretlen cigányembert az utcán, aki őt nézi, akkor azt gondolja, hogy ez biztos el akarja lopni a táskáját. Vajon Józsi bácsi most rasszista?
Én liberális gondolkodású embernek vallom magam, rosszul vagyok attól, amikor valaki ős- és nagymagyarkodik, gondosan mindig nagy betűvel írva le azt, hogy magyar, ezzel is kifejezve mennyire tiszteli azt a nemzetet, amelynek éppen megerőszakolja az anyanyelvét.
De legalább ennyire taszít az is, amikor valaki annyira liberális, hogy ha egy társaságban meghallja, hogy valaki azt mondja “kiraboltak a cigányok”, akkor még bele is rúg az áldozatba, hogy hogy lehet ilyen rasszista.

 63. panamajack — 2012-05-16 12:40 

Amit te írsz, azzal nincsen semmi probléma, Józsi bácsi nem rasszista. Viszont, ha alaposan belegondolsz nedecz kijelentéseibe, ő egyáltalán nem ezt mondta. Megint visszautalok az legelső kommentjére: “vallom azt,hogy az ember fehér és nincs blankolva…”. Vagy ez: “Nem PC,de emberfaj.
Illetve a zsidó az hol vallás hol faj.Attól függ,melyik a jobb biznisz.”. Esetleg: “De a judeonáci uralmat sem kultiválom”. Érzed a különbséget?

 64. panamajack — 2012-05-16 13:36 

Egyébként a rasszizmus világosan megkülönböztethető a fent leírt, jogos óvatosságtól. Józsi bácsi akkor lenne rasszista, ha:

1 Azt mondaná, hogy a cigányok eleve genetikailag hajamosak a bűnözésre, a tisztességes cigányok a “kivételek” (lásd: “van egy zsidó barátom, de…”)
2 Ha a bűnöző cigányok relatíve nagy számát faji alapon magyarázná, nem pedig szocio-kulturális, edukációs és anyagi faktorokkal (amik egy nem cigányt ugyanúgy bűnözővé tehetnek)
3 Ha teszem azt nem lenne hajlandó a lányát hozzáadni egy teljesen normális, tisztességes, rendezett anyagi és családi hátterű férfihoz, csak azért, mert az illető cigány.

Összefoglalva: tapasztalati úton bizonyos korrelációt megállapítani egyes népcsoportok és magatartásformák között NEM FELTÉTLENÜL rasszizmus, ok-okozati összefüggést feltételezni tudományosan megalapozott bizonyítékok nélkül viszont IGEN.

 65. zolcsi67 — 2012-05-17 01:08 

Hol vallás, hol faj? Hm. Talán mert egy olyan vallásról (judaizmus) van szó, ami egyetlen néphez (zsidó) kötődik? Nem térítő vallás, és igen nehezen befogadó, ellentétben a többi nagy világvallással.

Lehet engem is nácizni nyugodtan, de NE különböztessenek meg hátrányosan azért, mert NEM vagyok zsidó vagy cigány. “Gádzsó” vagyok és “gój”, de ne hányják a szememre azok sem, akiket “trendi dolog” jogvédeni.

Ne feledjük: a pozitív diszkrimináció is diszkrimináció, és ugyanolyan veszélyes!

 66. panamajack — 2012-05-17 08:43 

Csak azt áruld el nekem, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy a fenébe találtál ide erre a blogra? Beírtad a keresőbe, hogy “büdzsid”, vagy mi?

 67. zolcsi67 — 2012-05-20 00:31 

Mármint én? :-)))
Na látod, egy valamiért többre becsülöm a “vérjobbereket”, mint a liberálisokat, és ez pontosan az, amire most épp válaszolok. Sajnos olyant csak magát “toleránsnak” hirdető embertől tapasztaltam, hogy addig provokál más nézetűeket (hoppsz, egy feloldhatatlan ellentét), amíg amazok zsebében kinyílik a bicska. És ha kinyílik, torka szakadtából elkezd visítani, mint a vettmalac, hogy “anyúúúúú, bántanaaaaaak”.

 68. damarci — 2012-05-16 13:40 

Én nem nedecz-et akarom védeni, csak azt a véleményemet akarom kifejteni, hogy az előítélet és a rasszizmus közé nem szabad ilyen könnyen egyenlőségjelet tenni. Ott van például Richard Nixon, aki elhíresült antiszemita kiszólásai miatt, külügyminiszterének mégis a zsidó származású Henry Kissingert tette meg.
Én azt gondolom, hogy az előítéletektől jellemzően súlytott etnikai- vallási csoportoknak, nemzetiségeknek sokszor azok okozzák a legtöbb kárt, akik az előítéletek ellen harcolnak. Tapasztalatom szerint ezek jellemzően olyan budapesti szobatudósok, akik ha kimennek HÉV-vel Óbudára, akkor már azt mondják, hogy “vidéken voltam”, a Tiszántúlon utoljára 30 évvel ezelőtt osztálykiránduláson jártak, és hevesen ostoroznak mindenkit, aki azt meri mondani, hogy az ő falujukban bizony cigánybűnözés van, mert az Oláh család lop, hogy micsoda rasszisták.
Emlékszem, amikor Monokon bevezették azt, hogy a szociális segélyt nem pénzben adják, hanem élelmiszerben, akkor egy ilyen tudós kikelt ellene, hogy ez micsoda előítéletes, rasszista dolog, mert így a szegény ember nem tud majd venni egy fagyit a gyerekének, hiszen nem pénzt kap, hanem krumplit.
Szívem szerint elvittem volna ezt az embert segélyosztás után a helyi cukrászdába, hogy nézze meg, mekkora sorok állnak előtte, bezzeg a kocsma meg üres…. (Az más kérdés, hogy aki annyira rá van szorulva, az a krumplit is becseréli pálinkára, és inkább éhezik, de iszik).
Ezek a nagy liberális gondolkozók sokszor legalább olyan rasszistán viselkednek, mint a vérjobbosok, aki nem úgy gondolkozik, mint ők, azt rögtön felcímkézik, és elítélik. (Ez nem személy szerint Neked szól, hanem általánosságban.) És a lényeg talán annyi, hogy engem ez is legalább annyira zavar, mint a jobbikos agyament trollkodás.

 69. pierredelacroix — 2012-05-16 15:39 

Azért ez eléggé álszent és hibás érvelés, amelyet elsősorban – nem, hangsúlyozom, nem rád gondolok – a legszélsőségesebb rasszisták hangsúlyoznak (hasonló a nemi erőszaknál és a pedofíliánál, mikor a bűnös azzal védekezik, hogy de hát az áldozat “akarta” viselkedése és öltözéke alapján, de – osztályalapon – a szélsőbaloldalon is van hasonló érvelés).
A monoki esetnél is mindenki rögtön “vérlibsit” kiabált, pedig a modellel szemben több probléma is adódik, amelyet – nemcsak ez az egy – tudósok felvetettek (és amely – ha nem is rasszista – de legalábbis előítéletes gondolkodásra vall, dehát Burke szerint, ahogy a francia forradalom kritikájánál leírta, ez szükséges rossz egy politikai rendszer felmaradásához):
1. Tartósítja a szegénységét, nem segíti elő a társadalmi mobilizációt. A monoki modell feltételezi a szegények szegénynek maradását: Az élelmiszerek adása leszoktatja az embereket a pénzzel való bánásmódról (amely egy – hosszútávon – munkanélküli esetén amúgy is be szokott következni), azaz az önálló döntésekről. Ha később pénzhez jut, nem fogja azt tudni hosszabb távon beosztani, önálló és felelős felnőtt módjára elkölteni. Hosszú távon ugyanis a szegénység megmaradásával számol és azt fogja elősegíteni az élelemosztás. A termények helyett inkább a racionális, hosszútávú háztartási költségvetés megtervezéséhez kellett volna segítséget nyújtaniuk mondjuk tanfolyamok indításával, iskolai oktatással . A mai magyar társadalomra egyébként is ráférne ezeknek a megtanítása. (Ne dőljünk be a hirdetéseknek, tudatos vásárlók legyünk stb.). Vagy ott a játékgépek esete, amely az egyik fő hivatkozási alap volt: miért “éretlenebb” a kezelésére egy szegényebb ember, mint más: Ha megnézed a monoki képviselőtestületet, nem véletlen, hogy nem inkább ezeket tiltották be a forgalmas helyeken helyi rendeletekben.
2. Elősegíti és tartósítja az államtól való függést: a.) Az előző pont folyományaként ezek az emberek állandó segítségre fognak szorulni, ezzel állandó terhet fognak jelenti a “költségvetés” számára (akár központi, helyi szintű szervek vagy magánalapítványok fogják támogatni őket.)
b.) Az “állam” gyerekként kezeli ezeket az embereket: Jó az élelmiszerosztás, de mivel az elosztogatandó élelmiszer fajtáit és mennyiségeit szűk határok közé vannak szorítva – költségvetési korlátok miatt – nem biztos így sem, hogy az egyes családok azokhoz az élelmiszerekhez fognak hozzájutni és olyan minőségben, mint amikre szükségük van. Hiszen ki tudhatná jobban őnáluknál, hogy mi kell nekik (Ez a jegyrendszer egyik fő buktatója, tényleg, a Tiboru-blogon nem lesz róla cikk), még ha annyira tudományosan is van meghatározva. Ha azt akarod, hogy tényleg arra költsék, amire szükségük van, akkor felvilágosítással többre mész, mintha megmondod, hogy 24 éves nő naponta ennyi kg zsírt, cukrot, ennyi liter tejet stb. kaphat.
4.) Ha azt mondod, hogy állam-bácsi jobban tudja, akkor minimum előítéletes vagy velük szemben, mert gyerekként gondolsz rájuk, akik istápolásra és irányításra szorulnak (paternalizmus). Kevésbé durva módszer lett volna, ha inkább ők maguk határoztak volna arról, hogy milyen mindennapi élelmiszerek és tartós fogyasztási cikkek kellenek nekik, és ebben tanácsadók segítenek nekik. De ekkor ne lepődj meg, ha a hivatalokban stb. marad ugyanaz a mentalitás, mint eddig (hisz mi fogja megakadályozni, hogy idővel téged is ebbe a kategóriába soroljanak: valamilyen formában te is részesülsz az állami újraelosztásból, hacsak nem itt laksz).
4.) Te is írtad, hogy a “függők” így is megszerzik a napi adagjukat, de a b.) ponthoz csatlakozva azt is lehet mondani, hogy ha valaki olyan élelmiszerhez jut így hozzá, amelyre neki nincs szüksége (mert vagy saját maga is elő tudja teremteni, feleslege van belőle, allergiás az adott termékre vagy akár más az ízlése), míg ellenben más dologra igen, akkor megindul a feketepiac kialakulása.
4.) Előző pont következményeként megnő a bűnözés: a fekete- és szürkepiac ellenőrzése, a “haszon” lefölözése. Vagy az állami megrendelések következtében nőtt a korrupció. Vajon melyik boltok jártak jól az élelmiszerek megvásárlásával?

 70. pierredelacroix — 2012-05-16 15:43 

Tehát mindenképpen minimum erősen előítéletes gondolkodásra vall a monoki modell (szegény=gyerek, aki szülői, itt állami irányításra szorul), ha a rasszizmus kicsit túlzás. Bár ha belegondolsz, kissé jobban hajaz ez a megközelítés arra a – néhány – középkori elgondolásra, hogy a parasztok nem juthatnak be a mennyországba, mert annyira büdösek, mint hogy megoldaná a szegénység kérdését.

 71. panamajack — 2012-05-16 18:20 

“Én azt gondolom, hogy az előítéletektől jellemzően súlytott etnikai- vallási csoportoknak, nemzetiségeknek sokszor azok okozzák a legtöbb kárt, akik az előítéletek ellen harcolnak. Tapasztalatom szerint ezek jellemzően olyan budapesti szobatudósok, akik ha kimennek HÉV-vel Óbudára, akkor már azt mondják, hogy “vidéken voltam”, a Tiszántúlon utoljára 30 évvel ezelőtt osztálykiránduláson jártak, és hevesen ostoroznak mindenkit, aki azt meri mondani, hogy az ő falujukban bizony cigánybűnözés van, mert az Oláh család lop, hogy micsoda rasszisták.” – ebben van igazság, de nagyon óvatosan kell bánni az ilyen kijelentésekkel. Egyfelől, a “pesti szobatudós” az lehet képzett szociológus is, aki igenis tanulta, kutatta a témát (valószínüleg terepen is), és tudja miről beszél. Másfelöl ezzel a fajta érveléssel előszeretettel szoktak takarózni az igazi rasszisták, mondván: “ha annyira véded a büdöscigányokat, költözz melléjük!”. Holott normális esetben a liberális jogvédők nem azt mondják, hogy nincs probléma a cigány-magyar együttélésben, sem pedig azt, hogy ebben a cigányok (is) ne lennének hibásak. Hanem azt, hogy egyrészt kettőn áll a vásár, és a többségi társadalom igenis sok cigányt belekényszerít egy kilátástalan helyzetbe, másrészt a megoldás csak komplex és differenciált lehet. Konkrétan: vissza kell szorítani a (létező!) negatív diszkriminációt, hogy az a cigány, aki tanulni és dolgozni szeretne, ne akadályoztatva, hanem támogatva legyen ebben. A bűnöző elemeket pedig igenis üldözni kell, de szigorúan nem etnikai alapon: attól, hogy az Oláh család lop, a tisztességes Kolompár családnak ne kelljen a házuk előtt masírozó gárdistáktól félnie. Ez azon túl, hogy igazságos, hasznos is: így érhető csak el, hogy a cigányság ne “zárjon össze” a többség ellen, hanem “kivessék maguk közül” a bűnöző elemeket.

 72. pierredelacroix — 2012-05-16 15:52 

Nedecz pedig igenis – legalábbis a legutolsó hozzászólásáig – egyértelműen rasszista és antiszemita módon fogalmazott. Na nem olyan mértékben, mint Hitler és Himmler (bár eredetileg a zsidók “eltávolítása” nem jelentette feltétlenül azok kiirtását, de amikor ez nem sikerült, a cél teljesülése érdekében logikus lépés volt), de mindkettőnek vannak különböző fokozatai és fajtái is. Vannak viszonylag semlegesnek tűnő (“A feketék jó futók” http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2012/03/09/KHJ_progressziv_rasszizmusa/ ), sőt akár “pozitív” rasszizmus is (“Nagy fehér bwana tanítja szegény tudatlan, primitív bennszülöttet) – mondjuk az ő hozzászólásai alapján nem ezek közé tartozik.
DE: mint említettem, a rasszizmus és/vagy antiszemitizmus (és még több ilyen hasonló dolog) EGY gondolkodásmód, nem MI bélyegeztük meg ezzel, HANEM ez következik a gondolkodásmódjából.

 73. Tromb74 — 2012-05-16 18:45 

Aszem, jól elbasztuk ezt a posztot azzal, hogy a rasszizmus, antiszemizizmus egyébként ismert és elfogadott meghatározásait szajkózzuk lankadatlan.
(én sem vagyok teljesen ártatlan az elkúrásban)
Szerintem ebben a posztban több, jobb gondolatok vannak ennél.
Nem lehetne-e….?

 74. panamajack — 2012-05-16 18:53 

Lehetne, ha nem kéne újra és újra elmagyarázni az alapokat azoknak, akik még mindig nem értik…

 75. Tromb74 — 2012-05-16 19:06 

Csodálom a kitartásodat, de azért ne számíts túl nagy sikerre.

Tényleg sokkal érdekesebb a 21. századi nacionalizmus botorkálása.
Tulajdonképpen ez a félnótás DNS teszteltető is inkább a magyarságát próbálta bizonyítani azzal, hogy nem zsidó vagy cigány.
Balfasz egy megoldás, de a rasszista árnyalat elsősorban következmény, mint ok.
Másodsorban persze ok is, de az előbbivel ellentétben nincs benne semmi újszerű.

 76. nadiposzi — 2012-05-16 19:37 

Na látjátok, ez a félnótás jobbikos is a DNS teszt helyett kihímzett volna egy tulipános-nefelejcses falvédőt, hogy:
“Fekete szárú cseresznye…”
Aki nem tudja folytatni, az minimum idegenszívű, akinek nem fogom tovább magyarázni a diszkrimináció, a rasszizmus és a szimpla előítéletesség közti különbséget, az inkább keresse fel rabbiját, vajdáját, gerébjét, kenézét vagy amilye van.

 77. Tromb74 — 2012-05-16 22:25 


Babám öle tarisznya! (?)

 78. panamajack — 2012-05-16 20:04 

Szerintem a jelenlegi magyar szelsojobb alapvetoen nem kerdojelezi meg az elfogadott magyarsagdefiniciot (semmi bajuk nincs a nemet, szlav, roman nemzetisegekkel), viszont ki akarjak zarni belole a ciganysagot es a zsidosagot. Ezzel amugy tenyleg a hagyomanyos nacionalizmustol a naci fajelmelet iranyaba mennek el, a genetikai vizsgalat ebbe szervesen illeszkedik

 79. Tromb74 — 2012-05-17 00:34 

Annyiban vitatnám, hogy a náci projectben a német állampolgár (vagy minek nevezte ezt a státuszt A.H.?) definiciója sokkal pontosabban volt annál megfogalmazva, hogy nem zsidó vagy cigány.
Tény, hogy a Jobbik sok tekintetben egy hitleri állam(álom)-ra részleteiben emlékeztető modellt próbál tákolni magának, de a körülmények is csak részleteiben emlékeztetnek a 30-as évek német körülményeire.
Szerintem ha a görögök esetleg bedőlnének (sanszosnak látszik), mi is egy lépéssel közelebb férünk majd a szakadék széléhez. Feltehetőleg az ellenség gyár fókusza mégjobban az EU-ra, IMF-re tolódik át. Persze ők is zsidók lesznek, de ez a stratégia nemzetközi vizeken nem túl hatékony. Hiába az itthoni támogatottság ha az “ellenség” sem szarral gurít.

 80. panamajack — 2012-05-17 08:40 

Tény, hogy a nácik sokkal részletesebben kidolgozott faji ideológiával rendelkeztek, de ami közös, hogy a zsidókat és a cigányokat valami alapvetően “másnak”, idegennek tekintették az európai népek tengerében, elsősorban “genetikai” alapon. Ezzel a magyar (és egyéb kelet-európai) szélsőjobb is így van, míg a nyugati, “modern” szélsőségesek inkább az iszlámban és a bevándorlókban találják meg az ellenségképüket, és a “kultúrák harcát” hirdetik – lásd az Izrael-barát Breiviket.

 81. alexdb — 2012-05-17 15:28 

Muszály “beleugatnom” 🙂

Nedecz beleszaladt a manapság sajnos divatos polkorrekt-megfelelési kényszerbe…….ráadásul szvsz semmi bajom a szalonrasszista,fotelnáci,vérjobbikos,stb jelzővel illetett emberekkel,annál inkább a panamajack jelllegű-típusú ökrökkel!
NA MOST LEHET HÖRÖGNI!!!!!:)
Igen,én rasszista és antiszemita vagyok….és nem érdekel az okos pesti emberek véleménye sem:)
Igen,vidéki bunkó is vagyok!:)
Sajnálom,hogy egyáltalán ilyesmikről elmélkednek egyesek…..ez az igazán szomorú,nem nedecz véleménye.
Aki meg pl. a cigókat sajnálja,költözzön melléjük/hozzájuk,s tanítsa-szeresse ott meg őket a normális életvitelre:)

 82. panamajack — 2012-05-17 16:54 

HÖÖÖÖRRRRRRRR!

 83. janko — 2012-05-16 20:35 

Lakást adtunk el azért, mert nem lehetett kijönni a cigány szomszéddal. Nincsenek szép emlékeim, és azóta másként nézek a cigányokra. Rasszista vagyok?

 84. panamajack — 2012-05-16 20:47 

Igen, de ezzel gondolom te is tisztaban vagy.

 85. pierredelacroix — 2012-05-16 21:30 

Az előző értelmezéséhez: Igen, ha azért nézel másként rájuk, mert cigányok. Igaz, hogy a te rasszizmusod egy előítéletből táplálkozik (Neked volt egy – ide a 100%-on kívül bármelyik más szám behelyettesíthető – rossz tapasztalatod egy bizonyos emberekkel kapcsolatban, és feltételezed, hogy ha ahhoz a csoporthoz tartozó emberekkel fogsz találkozni, akkor ők is ugyanúgy fognak – minden vagy legtöbb esetben – viselkedni, pusztán a csoporthoz való – szubjektív véleményen alapuló – besorolásod alapján.). Megjegyzem az előítéletek egyesek szerint szükségesek az emberi élethez, csak gyakran hibás következtetésekhez vezetnek: ha kirabol egy félszemű rabló, akkor a jövőben a rablótól kell félned, nem a félszeműektől.
Az is rasszizmus, ha valaki előzetes tapasztalat nélkül utasít el egész embercsoportokat, de te nem közéjük tartozol (Mondjuk vicces, ha már felhozták a “rózsadombikat”, hogy gyakran ugyanúgy nem jártak az Üllői úton túl azok, akik másokat ezzel a jelzővel illetnek).

 86. janko — 2012-05-16 21:32 

Nem, eddig ezt nem hittem magamról.
Előítéleteim előtte nem voltak, új lakóként igyekeztem mindenkihez (hozzájuk is) alkalmazkodni. Félre értették, elkezdtek kóstolgatni, és feszegették a határokat.
Sokat tűrtem, de végül egyetlen érv hatott:
megmondtam nekik, hogy ha nem hagynak békén, egyenként lebaszom család minden tagját a lépcsőn (papa, mama, a lányuk és a két gyerek). Ez használt, átmenetileg elcsendesedtek és ezalatt sikerült eladnunk a lakást.
Hiszem, hogy nem mindegyik ilyen, de nem kockáztatnék meg még egy ilyen szomszédságot. És ha a gyerekem / barátom hasonló helyen venne lakást, nem feltétlenül támogatnám a döntését. Ennek jó pár éve, de a mai napig nem gondoltam arra, hogy ez tett rasszistává. Sajnálom.

 87. pierredelacroix — 2012-05-16 21:39 

Mit sajnálsz? A saját gondolatodat, véleményedet? Mi nem akarunk büntetni téged ezért, sőt még csak nem is akarunk kényszeríteni gondolkodásmódod megváltoztatására. Csak arra mutattunk rá, hogy nem biztos, hogy minden esetben a közeljövőben így kellene majd gondolkodnod, illetve tudatosítottuk veled, hogy hogyan gondolkodsz. Megértésre törekszünk, nem azonosulásra (nem vagyunk mi – akárkik is legyünk – vallás vagy valami rosszabb).
Azért ne a cigányokat (a romát ezen a beás vidéken elvből nem használom) kerüld el, hanem az így viselkedő embereket.
Igaz, hogy ezek jelentős metszetét az emberek cigányként sorolják be (jogosan-jogtalanul), de ha érdeklődsz afelől, hogy miért ekkora, ajánlom a következő blogot:
http://ciganyokrol.blog.hu/

 88. janko — 2012-05-16 22:49 

Megnéztem a blogot. Kösz, nem ismertem. Azt hiszem, hogy ebben az ügyben már nem az fontos, hogy mennyit szabtak ki rájuk, hanem az, hogy egy Navracsics beszólt a bírónak.
Visszatérve a saját beszélgetésünkre: tanulságos volt a véleményetek. Lehet, hogy még sem vagyok annyira toleráns, mint ahogy gondoltam magamról 🙂

 89. Tromb74 — 2012-05-16 22:21 

Akkor mondok én is egy példát.
Én a szomszédomnak helyeztem kilátásba komolyabb testi fenyítést, aki történetesen zsidó.
Namármost származása semilyen szempontból nem befolyásolta (amúgy elég hatékony) tárgyalási technikámat, sőt semilyen jelentőséget nem tulajdonítottam neki.
Az a kérdés fel sem merül bennem, hogy rasszista vagyok-e.
Érted a különbséget?

 90. panamajack — 2012-05-16 22:30 

Bingo. Nedecz kolléga esetében is egyértelművé vált az antiszemitizmusa, amint emlegetni kezdte, hogy van egy negyedrészt (!) zsidó barátja. Nem antiszemita embernek eszébe sem jutna, hogy ezt így nyilvántartsa, illetve hogy ezt egy vitában mint releváns információt felhozza.

 91. untermensch4 — 2012-05-17 14:29 

izé, most kezdtem gyanakodni hogy egy másik blog kommentelői között láttam egy antiszemita zsidót… legalábbis ha panamajack logikáját követem a témában 🙂

 92. pierredelacroix — 2012-05-17 17:40 

Igen előfordulhatnak ilyen emberek: valamilyen komoly öngyűlölet állhat a háttérben. Amúgy az antiszemitizmus történetében ennek hagyománya van. (Na nem találom hirtelen a legékesebb példát, de van rá egy híres-hírhedt példa, aki Guido von List követője lett és írt egy “leleplező” művet a zsidóságról – kb. annyi értelme volt, mint a többi hasonló irománynak, de még máig idézik a széljobbon – és még Karl Lueger is idézett belőle, de akinek kéznél van Brigitte Hamann: Hitler Bécsben című könyve, kisegíthetne).

 93. untermensch4 — 2012-05-17 18:34 

elnézést, cinizmus volt 🙂
a “ha panamajack logikáját követem” kitétel miatt, úgymint aki számontartja/megemlíti valaki zsidó származását vagy identitását az az antiszemitizmus jele (legalábbis így értettem a leírtakat). konkrétan olyan személyről is megemlíti blogbejegyzésben hogy zsidó akinél szerintem ez az adott téma szempontjából nem releváns. valószínűsítem hogy a filoszemita jelző jól jellemezné (többé-kevésbé áttekintve a blogot) de viccesnek találom hogy p.j. fentebb leírt gondolatvezetése alapján rá lehetne mondani hogy antiszemitának tűnik 🙂 kérésre linkelem az ellenőrzéshez a forrást

 94. panamajack — 2012-05-17 19:45 

Teljesen rosszul értelmezted amit mondtam. Nem az a gond, ha megemlíti, hogy ismer valakit, aki zsidó, hanem hogy ezzel próbálja igazolni, hogy ő nem anitszemita. Nem az a gond, hogy “van egy zsidó barátom”. A gond az, hogy “van egy zsidó barátom, tehát én nem lehetek antiszemita, amikor a zsidókat szídom”.

 95. untermensch4 — 2012-05-17 21:30 

kezdem érteni. akkor ha pl. valaki aki zsidó, számon tartja hogy ki zsidó és ki nem, az rasszizmus? függetlenül ill. függően attól kiket szid?

 96. panamajack — 2012-05-17 22:33 

Attól függ, hogy ezt milyen céllal teszi. Ha mondjuk azért, hogy diszkriminálja a nem-zsidókat, akkor igen (mint ahogy Izraelben ezt konkrétan csinálják is).

 97. panamajack — 2012-05-17 22:40 

Ellenben ha azért teszi, mert egyszerűen tudni szeretné, hogy kik tartoznak vele egy közösségbe, akkor nyilvánvalóan nem az, mint ahogy a magyar sem rasszista attól, hogy számontartja hány Nobel-díjas meg hollywoodi sztár magyar származású.

 98. nedecz — 2012-05-18 07:46 

Ez kettős mérce.
Egy zsidó “meghatározhatja” ki tartozik vele egy “közösségbe”.
Magyarul,ha “legójoznak”,az nem rasszizmus.
Olyan vagy PJ,mint egy középkori inkvizítor.Csak a Te igazságod létezik,minden más rossz,bűnös,rasszista.
Elmondom,az életben semmi sem fekete vagy fehér.

 99. pierredelacroix — 2012-05-18 09:55 

No né, még sem vagy te annyira olvasatlan, mint feljebb mutattad magad (bár kevésbé kéne a szélsőjobb- vagy baloldali fórumokat olvasni), de ha megengeded, panamajack nevében én fogom most megcáfolni (Fontossági sorrend felülről nő):
1. Azt hiszem felesleges már megint figyelmeztetni, hogy az antiszemitizmus abban az értelemben, ahogy te használod NEM rasszizmus, mivel a zsidók nem külön rassz. De hogy könnyebb legyen neked, most én sem teszek semmilyen különbséget.
2. Klasszikus szalmabáb érvelést használsz: http://schrodingersdawg.blog.hu/2010/09/14/szalmabab_erveles_strawman Egy szóval sem mondta panamajack, hogyha egy zsidó azt mondja rád, hogy “gój”, az nem rasszizmus. Az.
3. MINDENKI meghatározhatja, hogy melyik közösségbe tartozik (akár magyar, akár zsidó, cigány vagy piréz). Ez NEM rasszizmus, ha nem tartja magát felsőbbrendűnek a többi csoporttal szemben. Önmagát – de csak önmagát – nevezheti bárki zsidónak, vagy “gójnak”, ha az adott közösségbe tartozik.
Ez NEM kettős mérce.

 100. pierredelacroix — 2012-05-18 10:10 

Amúgy jó ez a szélsőséges érvelési mód, vagy valaki vállalja a kettős mérce ódiumát vagy ha tovább folytatódik a vita, rá lehet majd húzni a “nemzetietlenség” vagy az internacionalizmus vádját. Hogy karaktert spóroljunk, most leírom annak cáfolatát is:
Az, hogy a közösség vagy a külvilág kit vagy kiket tart egy csoportba tartozónak, meglehetősen szubjektív fogalom, és gyakran nem felel meg a valóságnak. A felhozott magyar Nobel-díjasok közül 2 volt magyar állampolgár a díj átadásakor és csak 1 (Szentgyörgyi Albert) élt Magyarországon ekkor. A többiek éppen a vallási és “faji” megkülönböztetések miatt menekültek külföldre. Bár a magyar “közösség”, nemzet őket általában “magyarnak” tartja, mégis milyen jogon teszi ezt meg, ha korábban kitaszította őket magából?
A külvilág (tehát nem a közösség) meghatározása: ez is igen problematikus, és csak akkor van értelme, ha a külvilág felől szemléljük az adott csoportot. Például ha azt akarjuk meg tudni, hogy hogyan viselkednek az egyes csoportokkal szemben a külvilág (más csoportok, állami szervek stb.). Erre a Ladányi-Szelényi-féle vizsgálat a legjobb példa. Nem jó annyiban, hogy a külvilág besorolása is jelentősen szubjektív: olyanokat is gyakran az adott csoportba tartozóknak sorol be, mikor már sem maga az egyén nem sorolja a csoportba tartozónak magát, sem a csoport nem ismeri el tagjaként. Ekként fordulhat elő, hogy egy cigány(származású egyén) önmagát magyarnak vallja, a többi cigány pedig már “gádzsónak” tekinti, de a külvilág szemében cigány marad.

 101. nedecz — 2012-05-18 10:36 

Bocsi,a fenti embereket nem a “magyar közösség taszította ki magából”. A politika és a politikusok.
Csak a pontosság kedvéjért,nem kötözködésképpen.

 102. nedecz — 2012-05-18 10:43 

Olvasok én minden oldalról mindent.Csak így lehet az embernek objektív és nem részrehajló véleménye.Olvastam a Talmudot is de a Cion bölcseit is…(Csak a két végletet említve.)
Nekem az igazságérzetem ami nagyon háborog ilyenkor.Nagyon nem szeretem,ha rámsütik a fentebbi bélyegeket.
Én tudom mit érzek,mit gondolok.Lehet,hogy a liberális skatulyákba nem férek bele,de attól még vagyok és nem egyedül.
Amúgy legalább olyan sértések a fentebbi kijelentések a számomra,mintha Rátok azt mondanám,hogy Cionista…(Már bocs,nem sértegetek…)
Csak annyit kérek,hallgassuk egymást meg,fogadjuk el (értsük meg) a másik álláspontját,tartsuk tiszteletben.
Ne pellengérezzünk és ne ítélkezzünk.
Nagy kérések?
Lehet…

 103. untermensch4 — 2012-05-18 16:33 

elnézést a közbevetésért de ha valaki magasabb rendűnek/kiválóbbnak tartja saját etnikai közösségét másoknál, az még mindig nem rasszizmus hanem sovinizmus

 104. face — 2012-05-18 09:11 

1.
-Van egy ismerősöm, akinek a apja német.
-Érdekes, nekem meg egy akinek zsidó.
-Mekkora antiszemita vagy, hogy ezt tudod!
😀

Azt nyílvántartani, hogy valaki negyedrészt zsidó, félig cigány egyáltalán nem anitszeminizmus, vagy rasszizmus. Ha beszélgetsz az ismerőseiddel, kolegáiddal előjönnek a felmenők és kiderül, hogy kinek merről származnak. Az lenne meglepő a Kárpát-medencében, ha nem jönne elő sok embernél egy külföldi szál.
ÉS azt is tudod, ha egy ismerősöd egyik szülője, nagyszülője német, szlovák, horvát, az is rasszizmus!?

2.
“Azon semmi meglepő nincsen sajnos, hogy a holokauszt óta a magyar vidéken előfordul az antiszemitizmus.”
Ehhez azt tenném, hozzá, hogy én Borsodban nőttem fel, de nyílvánosan zsidózást csak a Bp-n hallottam még.

A vidéki választóit a cigánybűnözés kampányszöveggel fogja meg a párt, és ha csak ez alapján döntöttek volna a vidéki szavazók, nem Viktorunk kapta volna a 2/3ot…

Azt érdemes figyelembe venni, hogy Kelet-Magyarországon mekkora probléma a bűnözés, a rossz közbiztonság és az, hogy az elkövetők mekkora hányadát teszik ki a cigányok(emlékezzünk a 2009es miskolci rendőrkapitányi nyilatkozatra)

Meg kell nézni a 2010es és 2006os választási eredményeket Borsodban, ugye senki se gondolja, hogy hirtelen lett 23% rasszista, antiszemita válaszztó.
A MIÉP a zsidózásával 5%körül mozgott utána évegik alatta, most a Jobbiknak miért is menne ez jobban? Ez ettől összetettebb, és sajnos a “cigánykérdéssel” csak a Jobbik foglalkozik, a többi párt nem(normási megoldásra gondolnék), csak néha leszaladgálnak pár pesti jogvédők a lehető legártalmasabb pillanatokban…

 105. pierredelacroix — 2012-05-18 09:38 

Speciel az igaz, hogy a pártok eléggé elhanyagolták a helyi szintű politizálást (de akkor mit csináltak a helyi önkormányzatok?).
Panamajack azt fogalmazta meg, hogy valaki nem attól lesz rasszista/anitszemita, hogyha például tudja, hogy a barátja zsidó vallású (amely fontos lehet, ha az ortodox irányzatot követi, és meghívod vacsorára), hanem ha úgy kezdi valaki az érvelését, hogy “van egy zsidó barátom, de a 9/11 a bibsi karvalytőke műve.” Vagy: “van egy zsidó barátom, de a Cion bölcseinek biztos hogy kell legyen valamilyen alapja”. Illetve akkor, ha azért barátkozik vele, mert ő magyar/angol stb. és azért nem mert zsidó/cigány stb vagy fordítva. Egyetérhetünk abban, hogy a barátságnak nem etnikai alapúnak kell lennie?

 106. pierredelacroix — 2012-05-18 09:42 

(amúgy vidéken is vannak gyökrei az antiszemitizmusnak, de az tény, hogy 1990 után a fő politikai központja Budapest – pontosabban bizonyos budai kerületek – találhatóak meg, de ez inkább a magyar pártosodásnak köszönhető, mert a közvéleménykutatások – tudtommal, ha valaki máshogy ismeri, nyugodtan megcáfolhat – nagyobb területi különbségeket nem tártak fel).

 107. nedecz — 2012-05-18 09:58 

A barátság soha nem etnikai alapokon alakul ki…
Van egy kolléganőm.Az igazi oláh cigány típus.
Masszív óvatossággal viseltettem iránta eleinte…
De csalódtam benne,igen kellemesen.Most már mondhatom,hogy haverok vagyunk.

Soha nem a származás,az ember a lényeg.
De -legalábbis eleinte- a származás lehet fontos…
Az ember ha megcsípte egy darázs valaha,nem nyúlkál a darázsfészekhez…
De vannak,akik ezt felfújják és azonnal rasszistáznak…

Pedig szerintem ez csak óvatosság a rossz tapasztalatok miatt.

 108. pierredelacroix — 2012-05-18 10:49 

No, akkor ideírom neked azt ezredszerre is ugyanazt: az előítélet NEM egyenlő a rasszizmussal. De előítélet (személyes tapasztalat nélkül is) KELL a rasszizmushoz. (Olvassad el Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról című könyvét). Sőt egyes vélemények szerint szükséges is a csoportok (államok, nemzetek) kialakulásához (más vagyok, mint a többiek). Az előítélet azért alakult ki, hogy a vadonban meg tudjuk különböztetni például az ehető gyümölcsöt a mérgezőtől. DE: már az állatvilágban is létezik a mimikri, ami azt jelenti, hogy egyes nem veszélyes állatok magukat veszélyeseknek álcázzák, hogy ne ehessék meg őket. És ez egy sikeres stratégia, amely rámutat az előítéletek veszélyeire:
Már írtam ezt a példát: Van egy ember, akit kirabol a Central Parkban éjjel egy félszemű rabló. Az előítélet az, hogy a közeljövőben kerülni fogja a félszemű vagy csak szemüveges embereket (ami egyébként az előítélet hibás működésére utal, mert nem minden félszemű rabló, és a rablókat kellene inkább kerülnie). Előfordulhat, hogy John Smith, aki ezt az újságban olvasta, bár magát még soha nem rabolták ki, szintén kerülni fogja a félszeműket (ez már közelebb van a “rasszizmushoz”, mint az előítélethez). Jane Eyre, akit – sötét éjszaka – szintén kiraboltak, de a Hyde Parkban, és nem látta, hogy ki rabolta ki, mikor hall az esetről, elmegy a rendőrségre és azt mondja, hogy egy félszemű ember rabolta ki (ez már Rasszizmus). Később egyre többen követik Jane példáját, és emiatt az újságok és TV-k elkezdenek a “félszemű-bűnözésről”, azok hullámáról cikkezni. Később már minden rosszért (a WallMart-ban elfogyott a bacon és a pármai sonka) a félszeműket fogják okolni. Mary Sue és Gary Sue pár hónap múlva úgy döntenek, hogy fel fognak lépni a Lila akác közben a félszeműek ellen. Bár Gary-nek van egy szemüveges barátja, de mivel “az ember kétszemű”, követelik a kertvárosból a félszeműek, rokonaik és családtagjaik elkülönítését a “rendes” emberektől. Később elérik, hogy a félszeműek csak a Szezám utcában lakhassanak, és megtiltják a félszeműek és a jó szeműek közötti érintkezést, hogy ne “rontsák” meg a jó embereket (akik semmi rosszat sem tennének önszántukból, csak a félszeműek “bírták” rá őket). Elismerik, hogy vannak jó “félszeműek” is (új nevük félsi), de nekik sem engedik meg a kitörést az elzártságból. Nem ehetnek ott, ahol a “kétsik” (kétszeműek), nem ülhetnek velük egy buszon, és arról nem is álmodhatnak, hogy autójuk legyen (mivel az veszélyes lehet a “kétsikre”, hiszen X. Y. professzor az Arkham Egyetemről is kimutatta, hogy a közlekedési balesetek okai a félsik. Ezt csak a “félsi” bérencek állíthatják másképp.). Kivéve, akinek Gary megengedi (“Én mondom meg, hogy ki a “félsi”). A szemüveges emberek (“négysi” és “háromsi”) helyzete változó: bár könnyebb a helyzetük, mint a félsiknek, gyanakodva tekintenek rájuk, mert ők a félsik bérencei, sőt gyermekeik azzá is válhatnak, de ők maguk nem azok. Bár korlátozás velük szemben nincs hivatalosan, munka- és lakóhelyükön állandó zaklatásnak vannak kitéve, megtiltják az épszeműekkel való házasságukat, külön mosdót használhatnak csak. Mary mindezzel meg van elégedve, de Gary nem: miután nem sikerül elérnie, hogy áttelepítsék őket a Havanna lakótelepre – “szomorú szívvel” bár, de – engedélyt ad a félsik kasztrálására, és fallal veszi körül a Szezám utcát. Kötelezővé teszi a szemvizsgálatot.

 109. panamajack — 2012-05-18 12:00 

Remekül összefoglaltad a lényeget, csak sajnos nem túl meglepő módon azok, akiknek szólt elengedték az egészet a fülük mellett, és azóta is ugyanazt hajtogatják, mint eddig. A rasszisták és antiszemitáknak fontos jellemzője a szelektív látás és hallás: csak az jut el a tudatukig, ami az előítéleteiket megerősíti.

 110. nedecz — 2012-05-18 10:56 

“No, akkor ideírom neked azt ezredszerre is ugyanazt: az előítélet NEM egyenlő a rasszizmussal.”
Én értem és tudom,miről beszélsz.
Akkor már csak azt nem,hogy miért lettem “antiszemitarasszista”…
Igaz,jóval fentebb…

 111. pierredelacroix — 2012-05-18 11:09 

Abban az értelemben, ahogy te határoztad meg magadat (zsidó “faj”) rasszista vagy. Egyébként rasszista (“Az ember színe fehér”, amúgy a genetikai vizsgálatok alapján az ember színe “fekete” vagy még inkább sárgásbarna, mint a koiszanoké, a fehér, fekete, sárga stb. csak valami mutáció, ha komolyan vesszük ezt a mondatot) ÉS antiszemita (“blankolás”) vagy a hozzászólásaid alapján. A fenti példa alapján, amely véleményem szerint tükrözi az előítéletek és a rasszizmus közti különbséget (panamajack és többiek: nyugodtan kiegészíthetitek). Valahol a Gary és Mary Stue előtti fokon lehetsz (látatlanban és személyes tapasztalataid ellenére – a kolléganős tapasztalataid alapján – ítélkezel).

 112. nedecz — 2012-05-18 11:21 

Igen,ezeket írtam.
De lejjebb rögtön ki is fejtettem az álláspontom…
A többi csak ennek a ragozása.
Szemantikai a vita,szinte.

 113. panamajack — 2012-05-18 12:43 

Nem szemantikai vita. Tisztelem és becsülöm, hogy egyes embereknél képes és hajlandó vagy túllépni az illető származásán, és a saját érdemeik alapján megítélni őket. De ettől a gondolkodásod alapvetően rasszista marad (bár a szokásosnál differenciáltabban): “a zsidók és a cigányok alapvetően rosszak, bár vannak közöttük kivételek is”. Akkor nem lennél rasszista, ha ehelyett azt mondanád: “régebbi tapasztalataim alapján úgy gondoltam, hogy a zsidók és a cigányok rosszak, de mivel azóta több kivétellel is találkoztam, revideálom a véleményem: a zsidók és a cigányok között vannak jók és rosszak is (mint minden ember között), bár az arányokat tekintve nem tudom, hogy nincs-e több. Ha ezentúl zsidóval vagy cigánnyal van dolgom, a józan óvatosságon túl nem fogok a származása alapján messzemenő következtetést levonni, amíg jobban meg nem ismertem.”

 114. nedecz — 2012-05-18 12:53 

“a zsidók és a cigányok alapvetően rosszak, bár vannak közöttük kivételek is” Én nem ezt mondtam és -szándékom szerint legalábbis-nem is utaltam rá.
“Aki a Hazámnak,szeretteimnek,nekem nem árt,azt nem utálom.”
Szerintem ez nem a fentit jelenti,sőt…
Bár Te ezt is rasszista kijelentésként értékelted…
A többi az csak a szavakon lovaglás.

 115. panamajack — 2012-05-18 13:08 

Nem csak ezt mondtad. Nem emiatt a kijelentés miatt tartalak rasszistának, hanem a többi, jóval gázosabb miatt, pl:”vallom, hogy az ember színe fehér és nem blankolt”.

 116. nedecz — 2012-05-18 13:19 

Való igaz,tehettem volna idézőjelbe…
Ez egy “mondás”. (Nem Boborján-féle,nem én találtam ki.)

Azt hiszem,ha 100%-ban ezt érezném,nem írtam volna ide és nem védtem volna az igazam.

Későbbi kommenteimben azt hiszem,bőven megcáfotam ezt.

Mint mondottam,ezért a véleményemért nem szeretnek se a zsidók,se a skinhead-ek,mert egyik fél sem tudja értelmezni az álláspontom.

 117. panamajack — 2012-05-18 14:07 

Nem is te vagy az elso, akitol ezt az iszonytatoan buta es rosszindulatu “mondast” hallom. Erdekes modon mind kivetel nelkul rasszista volt, aki a szajara vette. Ami logikus is: a mondas implicite azt is allitja, hogy aki nem feher, vagy blankolt, az nem ember. Mi ez, ha nem a legsotetebb rasszizmus? Az pedig, hogy “vallod”, azt jelenti, hogy egyetertesz vele, nem?

 118. nedecz — 2012-05-18 14:22 

Ha szó szerint értelmezve “vallanám”,akkor csak ennyit írtam volna,nem többet…Nem?

 119. panamajack — 2012-05-18 15:04 

Akkor meg egyaltalan minek hoztad fel? Enelkul sokkal hitelesebb lenne a tobbi…

 120. nedecz — 2012-05-18 15:06 

Mert ez a véleményem egyik fele.
Ez az előítélet,ami kialakult.A rossz tapasztalat.
Akkor lennék rasszista,ha elzárkóznék minden később említett dologtól.

 121. panamajack — 2012-05-18 15:29 

Marmint azt tapasztaltad, hogy a ciganyok es a zsidok nem emberek?

 122. untermensch4 — 2012-05-18 16:53 

Kedves panamajack és nedecz! Volnátok szívesek új elemként betájolni az antijúdaizmust? Az is érdekelne hogyha valaki általánosan a vallásokkal szemben szkeptikus (egyebek közt a zsidó vallással szemben is) és minden esetben ellenzi a kollektív büntetést (népirtás miatti kártérítési igények esetében is), akkor annak az embernek mi az ideológiai/világnézeti “besorolása”?

 123. pierredelacroix — 2012-05-18 17:39 

Normális? Viccet félretéve szerintem nem lehet ideológiailag pontosan besorolni, mert ez az általános emberi humánumból kelljen fakadnia. Azért lehetőleg ne a kommunisták, nemzetiszocialisták stb. között keresd. Anarchisták között talán már találsz (ha nem a terrorista-anarchizmus híve).
A kártérítési igényeknek különben két fajtáját szokták benyújtani, és egyik sem a kollektív büntetésen alapul (khm, ha legalábbis normális értelemben fogjuk fel és nem a bosszú vagy a “Vae victis!” motiválja):
1. Állami intézmények tevékeny szerepet játszottak a népirtásban (amelynek mindig része a vagyonelkobzás is): Itt lényegében a korábban elvett – állami kezelésbe vett – vagyon és az okozott kár megtérítése történik meg. Itt vita lehet arról, hogy a “rendes” működésüknek és feladataiknak tettek-e eleget ezek az intézmények (pl.: MÁV, személyszállítás) vagy olyan körülményeket, amelyek nem nevezhetőek emberhez méltónak (marhavagonok stb.). Mérlegelni kell, hogy az egyes intézményeknek mekkora volt a mozgási tere, illetve mennyivel járult hozzá a népirtáshoz. Itt intézményekről és nem egyes emberekről van szó, hiszen egyes intézmények lehet, hogy éppen a népirtás levezénylésére jöttek létre (ezeket utólag be is szokták tiltani) vagy olyan volt a működés “szelleme” (ÁVO), hogy egy idő után a más véleményen lévőket “bedarálta”, így aki egyébként – neveltetésénél, csoport hovatartozásánál stb. – nem vett volna részt benne, az is tevékeny részese lett. Például a vidéki zsidók gyors kiszállításának megszervezésénél – még ha a MÁV a korszellemnél nem is volt antiszemitábbnak mondható – nagy szerepet játszott a szinte katonai fegyelem és a precizitás, ami a felülről érkező utasítások gyors és pontos végrehajtásában mutatkozott meg. Nem gondolkodtak azon el, hogyha ki is mennek a vagonok, mégis hogyhogy üresen jönnek vissza (pedig nem voltak sem pszichopaták, sem embertelenek, de felmentették magukat azzal, hogy a munkájukat jól és pontosan végezték. Ezért érdekes különben a koncentrációs táborok parancsnokainak vagy a Waffen-SS visszaemlékezéseit elolvasni, hasonló mentalitás fogalmazódik meg, még ha ők egy másik kategória is).
2. Magánszemélyek és csoportok állnak a népirtás mögött: ekkor az állami kártérítés arra vonatkozik, hogyha az elkövetők, mivel nem elérhetőek (elbújtak, elmenekültek) illetve nem tudják valami okból az elkövetett cselekményekből fakadó kárt megtéríteni, akkor az állam magára vállalja annak – vagy legalábbis egy részének – megtérítését (kárenyhítés). Ilyenkor – mint például egyes bankcsődök esetén (Postabank) vagy vörösiszap-katasztrófa – az állam azért cselekszik így (vagy kényszerítik rá), hogy – önhibájukon kívül – ne kerüljenek még nehezebb helyzetbe a népirtás elszenvedői. Ekkor azonban az a követelés – mint a felsorolt példák alapján látszik – ami a népirtókkal szemben fennáll, az államra száll. Ezért kell az államnak (Ne feledjük: a kártérítés az állami költségvetés terhére fog menni) még évek múlva is üldöznie – még ha az áldozatok esetleg meg is “bocsátottak” már – őket, mert most a tartozásuk az állammal szemben áll fent. Sőt kötelessége az államnak ezt tennie, mert különben veszélyeztetné saját hatalmát és a jogbiztonságot (“meg lehet úszni”), vagyis a saját létét. (Lásd: a ruandai mészárlást megelőző eseményeket).

 124. pierredelacroix — 2012-05-18 17:44 

Vagyis: intézményeket és egyes embereket lehet büntetni, de egész népcsoportokat (az állam nem egyenlő a nemzet minden tagjával, pláne egy egész néppel-népcsoporttal). Sokszor különben ez az utólagos kollektív büntetés az egyes intézmények vagy személyek felelősségéről tereli el a figyelmet (Csehszlovákia: szudétanémetek és magyarok, Magyarország: “svábok”, magyarországi németek). Ezt nevezzük bűnbak-képzésnek.

 125. pierredelacroix — 2012-05-18 17:58 

Antijudaizmus elsősorban a 19-20. század előtt volt (de nyugodtan nevezhetjük antiszemitizmusnak ekkor is, mivel eredetileg ez is azt jelentette főleg). Annyiban volt más, hogy a “faji” alapú elméletek előtt ettől – elvileg – meg lehetett szabadulni akkor, ha az ember áttért – jellemzően a keresztény – vallásra, míg a “faji” meghatározások a “zsidó” származást születéstől fogva egy megváltozhatatlan dolognak tartották (elvileg).
Ma a különbség csak annyi, hogy antijudaizmus az a zsidó vallás (de melyik irányzat) elutasítása (van antikrisztianizmus stb. is). Tehát anjudaizmus lehet antiszemitizmus nélkül is. (Tehát az ateista, más vallású vagy cionista zsidók – Az kérdés, hogy az ilyeneket egyáltalán nevezhetjük-e zsidónak, hiszen – a bosnyákokhoz hasonlóan – a vallás meghatározó szerepet tölt be a nemzeti identitásban. DE ez nem kizárólagos szerep.)
Antiszemitizmus antijudaizmus nélkül nem létezhet (akármennyire is “tudományos” alapokon nyugszik). Bár ez a logikai bukfenc már sokaknak sikerült (nem meglepő módon elsősorban egyes keresztényeknek). Pl.: a két világháború között és a II. vh. alatt egyes (ismétlem: EGYES) evangélikus lelkészeknek.
Ne feledjük, hogy az antiszemitizmus – szó és egyes értelmezések szerint – jelentheti egyúttal az iszlám vallás és az iszlám hívők elutasítását is. (Érdekes különben, hogy a nyugati szélsőjobboldalon milyen vándormotívumok tevődtek át napjainkra pl.: a zsidók hagyományos ábrázolásából a bevándorolt muszlimokra).

 126. panamajack — 2012-05-18 17:46 

Ha komoly a kérdésed, akkor a válasz: a vallásellenességnek semmi köze a rasszizmushoz vagy az antiszemitizmushoz, ha az minden vallás ellen egyenlően irányul. Ha csak a zsidó vallással van baja valakinek, (és nem tudja tudományos igénnyel alátámasztani az okát), az több mint valószínű, hogy simán antiszemita, csak így próbál terelni.

Ha csak szívatni akarsz, akkor meg lófaszt a seggedbe. 🙂

 127. zolcsi67 — 2012-05-30 20:35 

“Ha komoly a kérdésed, akkor a válasz: a vallásellenességnek semmi köze a rasszizmushoz vagy az antiszemitizmushoz, ha az minden vallás ellen egyenlően irányul.”

Valóban. Lásd a történelmi keresztény egyházak elleni hecckampányt, miközben a kisegyházakat agyig támogatjuk, mi több, összefonódunk velük. Lásd még a muszlim=terrorista sztereotípiát, és aki esetleg ez ellen tiltakozik? Na az is terroristagyanús.

 128. untermensch4 — 2012-05-18 16:58 

a blogbejegyzés alaptémájába vágó:
http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2012/05/14/Szegenysegi_bizonyitvany/
a címből nem lehet következtetni az utána következő tartalomra…

 129. pierredelacroix — 2012-05-18 17:07 

nedecz: Nem, szemantikai a vita akkor lenne, ha kirabolnának a Central Parkban és azóta, de CSAK OTT ÉS OLYAN körülmények között minden esetben kerülnéd a félszemű embereket (még ha nem is akarnának kirabolni). Ekkor mehetne a vita azon, hogy ez MÁR rasszizmus-e vagy csak puszta elővigyázatosság. Mint már többször írtuk neked rasszizmus és rasszizmzus között is van fokozat, és azzal, hogy egyáltalán azt a “mondást” idézted, inkább a rasszisták középmezőnyébe lehet téged besorolni, mint az előítéletesek és a rasszisták közötti szürke határvidékre. Igaz, hogy messze vagy az olyan alakoktól, mint Adolf Hitler vagy akik teli szájjal ordibálnak és büszkén hirdetik antiszemitizmusokat/rasszizmusukat. Gondolom a hiba abban van, hogy te csak őket neveznéd rasszistáknak, és amiben mondjuk tévedsz.
“Akkor lennék rasszista,ha elzárkóznék minden később említett dologtól.”
Nem, AKKORTÓL nem leszel rasszista, ha elérnek ezek a tapasztalatok. MOST (még: azért sok rasszista eddig az álláspontig sem jut el) rasszista/antiszemita vagy.
Megjegyezném, ha nem értesz egyet ezzel a “mondással”, akkor mért ezt idézted első helyen? Így a második is úgy tűnik fel, hogy csak ezzel akarod indokolni ezt a véleményedet. (Pontosabban ezzel csak megerősíted az elsőt: ha ember nem fehér vagy blankolt, akkor árt a hazámnak, szeretteimnek. Ha árt hazámnak, szeretteimnek, akkor kötelességem fellépni ellenük. Ha fellépek ellenük, hazafias és becsületes cselekedetet hajtok végre. Tehát nem vagyok előítéletes sem, hanem egy tiszteletre méltó “aggódó” polgár aki pedig nem így tesz, az hazaáruló/becstelen. Hogy ez hova vezethetne, nézz utána a délszláv háborúknak és a maccarthyzmusnak. Mindben a “tiszteletre méltó” polgárok lépnek fel.)

 130. pierredelacroix — 2012-05-18 17:10 

Figyelmeztetlek, hogy ezzel a gondolatmenettel nagyon veszélyes vizekre tévednél és inkább ismerd be, hogy tévesen és rossz helyen idézted ezt a “mondást”.

 131. nedecz — 2012-05-18 20:44 

Nem ismerem be,nincs mit.
Azt hittem,lehet Veletek normálisan “eszmét cserélni” ,de tévedtem.Mindig ugyanoda lyukadtok ki…
Nem vagyok rasszista/antiszemita,csak tapasztalt.
A fentieket inkább az olyan “elszánt liberálisok” gerjesztik,mint Ti…
Hatás-ellenhatás.
Aztán megy a sikítozás…

 132. panamajack — 2012-05-18 20:52 

Ceterum censeo: rasszista vagy. 😛

 133. zolcsi67 — 2012-05-30 20:30 

Lásd feljebb, amit én írtam, provokálás és “anyúúú, bántanak!” Namármost az ilyen aljas nyafkagépeket VALÓBAN bántottuk utána, iskolában, játszótéren, katonaságnál.

 134. panamajack — 2012-05-31 08:47 

Pár hozzád hasonló időnként megpróbálta. Segítettem nekik alaposan áttanulmányozni a beton textúráját. Tudod ott cseszed el a dolgod, hogy eleve feltételezed, hogy az ugató kutya nem harap. Pedig az előítéletek nem mindig igazak… 🙂

 135. nedecz — 2012-05-18 21:11 

Misellus…

 136. Tromb74 — 2012-05-18 22:31 

Hagyjátok már a picsába ezt az antiszemita-nemantiszemita baszakodást! Tök uncsi.

A tapasztalat az meg olyan, hogy önmagában szart se ér.
Szerintem ha tisztázni akarod magadat a vádak alól, kénytelen leszel megválni az előbörödtől és kopaszra nyírni a fejedet, lehetőleg egy összevont szertartás keretein belül.

 137. panamajack — 2012-05-27 18:36 

“Győzelemre rendelt az a nép, amelynek olyan fia van, akinek a hamvaitól is félnek” – mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke a Nyirő József tiszteletére rendezett megemlékezésen Székelyudvarhelyen. – Hát mit mondjak, gratulálok pártunk és kormányunk éleseszű megmondóemberének! Tessék mondani, először csak Romániának fogunk hadat üzenni, vagy rögtön az usán kezdjük, ahogy a legeslegfőbb méltóságú Kormányzó urunk idejében?

 138. zolcsi67 — 2012-05-30 20:29 

No, akkor emlékezet felfrissít (nem tudom, hány éves vagy, ez 1984-es történet).
Történt, hogy a nem éppen vérjobberségéről elhíresült Hobó, azaz Földes László, zenekara következő nagylemezére (Vadászat) fel akarta tenni Petőfitől a Kutyák dalát és a Farkasok dalát. A Sanzonbizottság (na jó, nevezzük nevén, elvtársi cenzúra) nem emgedte. Hobó egy interjúban aztán a következőket mondta: “micsoda versek, születésük után 140 évvel is félelmet keltenek”.

 139. panamajack — 2012-05-31 08:49 

Javaslom, egyszer Hobonak személyesen mondd el, hogy szerinted ő Nyírőhöz hasonlítható. Azután szaladj jó messzire! 🙂

 140. zolcsi67 — 2012-05-31 22:41 

Látod, ez is egy liberális szériahiba, amit te itt előadtál.

Az emberek a legmeglepőbb helyzetekben a legmeglepőbb kijelentéseket tudják tenni, csak épp oda kell figyelni. Vagy esetleg szőnyeg alá söpörni, nehogy csorba essen az ideológián?

A csuszát amúgy túróval, tejföllel, szlonnapörccel szeretem, nem pedig leírva vagy kimondva: NEM Nyírőhöz, Kövér Lászlóhoz, és NEM hasonlítottam, csak épp hasonló mondatot mondott.

Nem Volgákat, hanem Moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, kedves jereváni kollégám :-)))

 141. panamajack — 2012-05-31 10:17 

Egyébként ezúton köszönöm minden kedves rasszistának, zsidózónak és szalonnácinak a szíves közreműködést. Segítségükkel magam is megértettem valamit abból, hogy mi motiválja az ilyesmit. Empirikusan nagyjából arról lehet szó, hogy bizonyos típusú személyiségek úgy érzik, ők kevesebbek lesznek attól, ha embertársaiknak is megadják ugyanazt a tiszteletet, amit maguk számára elvárnak, illetve azt feltételezik, hogy aki viszont megadja, az gyenge és nem elég férfias. A nőverők és homofóbok is hasonlóképpen gondolkodnak, nyilván nem véletlen az átfedés sem ezen csoportok között.

Megoldásként tudnám javasolni a manapság már igen fejlett sebészeti pénisznagyobbító eljárásokat, illetve a büdös zsidrák Sigmund Freud által kifejlesztett pszichoanalitikai módszereket. Nektek is, nekünk is jobb lesz.

 142. zolcsi67 — 2012-05-31 22:42 

Köszönöm én is minden liberálisnak és toleránsnak, hogy ismét kiderült: sokkal erősebb gyűlölet lakozik bennük (és ezt nem győzik eléggé hangoztatni), mint a világ összes “nácijában”.

 143. panamajack — 2012-06-01 06:54 

Ajvékolunk, ajvékolunk? Nem vagy te véletlenül zsidó??? :))

 144. panamajack — 2012-06-01 12:28 

Egyébként hihetetlenül aranyos tud lenni, amikor habzó szájú széljobbosok sírnak, hogy “debezzegvelünkmiértnemtoleránsakabunkóparasztképmutatólibsik?”.

Pedig nincs ebben semmi bonyolult, a liberalizmus ugyanis az egyik legegyszerűbb és legkonzekvensebb világnézet. Egyetlen mondatban összefoglalható: “mindenkinek jogában áll úgy élni, gondolkodni és cselekedni, ahogy az neki jól esik, FELTÉVE, HOGY MÁS UGYANEZEN JOGÁT NEM VESZÉLYEZTETI”.

Na ezért van az, kedves vérjobberek (és vérballerek is amúgy), hogy liberális szemszögből nézve például buzinak lenni szabad (ahogy heteroszexuálisnak is), homofóbnak meg nem (ahogy pedofilnak sem). Zsidónak lenni szabad (ahogy kereszténynek is), antiszemitának meg nem (ahogy keresztényüldözőnek sem, lásd a jobberek szívének oly kedves Kínát és Szaud-Arábiát).
Cigánynak lenni szabad (ahogy skinheadnek lenni is), gárdistának meg nem (azt is lehetne, ha nem deklarált céljuk lenne a cigányok megfélemlítése). Bűnözni pedig nem szabad és kész – se fémet lopni, se lopni, se gyilkolni – származásra való tekintet nélkül.

Ilyen egyszerű ez feleim, és akinek nem tetszik, az mehet a sóhivatalba nácijog-védőnek (lásd Morvai és Gaudi-Nagy, mint díszbarmok).

 145. zolcsi67 — 2012-06-01 23:56 

Ezzel csak az a picurka gond, hogy ezt a liberálisok a klasszikus diktatúrákból ismert “aki nincs velünk, az ellenünk van” elv mentén gyakorolják, azaz simán és lazán lenáciznak mindent és mindenkit, aki nem osztja 100%-osan a nézeteiket.

Attól még nem vagyok homofób, ha azt mondom: ha én heteróként nem riszálom a seggem egy kamionon, akkor a melegek se tegyék, mert sem engem, sem őket nem jogosít fel erre a szexuális irányultságunk. Felőlem mindenki azzal bújik ágyba, akivel jól esik neki, de ha én nem reklámozom, más miért? EGYENLŐ jogokról prédikáltok, ehelyett TÖBB ELŐjogot szeretnétek bizonyos rétegeknek. “Vannak, akik egyenlőbbek a többinél” (Orwell – ő is náci volt?)

Aktuális téma: nem mondom azt, hogy X szobrot vörös festékkel leönteni haladó, liberális cselekedet, Y szoborral ugyanezt tenni fasizmus. A rongálás ideológiafüggetlen. Dániel Pétert is, és a szélsőjobbos csoportokat is ugyanazzal a mércével kell mérni – nem a bíróságon, társadalmilag is.

 146. panamajack — 2012-06-02 07:44 

Kettős mérce, ja.

Az bizony van dögivel – a te érvelésedben. Ideológiafüggetlen rongálás, komolyan? Dániel Péter egy hülye fasz. Nagyjából ez a társadalmi megítélése liberális oldalon. De mi is volt a tettének a politikai üzenete? Az, hogy Vitéz Nagybányai Horthy Miklós egy szar ember volt és szar politikus, aki nem érdemli meg, hogy szobrot kapjon. Ezt arra alapozza, hogy szerinte ő felelős Magyarország háborús részvételéért és százezrek HALÁLÁÉRT. Ezzel a tétellel lehet nem egyet érteni, kifejezni nyilván nem így kell, de itt EGY konkrét történelmi személyiség tetteinek megítéléséről vitatkozunk.

Erre az ekvivalens válasz az lett volna a szélsőjobb részéről, ha egy teszem azt a Kádár-megemlékezésen csinálnak valami hasonló balhét. Ja, most jut eszembe, a Károlyi-szobornál ez már rég le lett tudva… De erre mit tettek? Olyan történelmi személy szobrát rongálták, akinek egyetlen ismert politikai tette, hogy zsidó emberek ÉLETÉT mentette meg. Tehát a politikai üzenet: Dániel Péter zsidó, tehát dögöljön meg minden zsidó! Ezt utána egy másik szobron nyomatékosították is.

Tehát: 1 negyven éve halott ember ne kapjon szobrot vs. 100 ezer ma élő ember dögöljön meg. Ezt szerinted ugyanúgy kell megítélni???

(A melegfelvonulásról már nem is állok le vitatkozni, lerágott csont. Egyrészt ott már rég nincs se kamion, se vonaglás. A kilencvenes években volt, viszont akkor a heterók is ugyanezt csinálták, Budapest parádé néven. Szóval az egész érvelésed hazugságon alapul.)

 147. zolcsi67 — 2012-06-03 00:09 

Némi történelemismeret birtokában picit árnyaljuk azt a Horthy-képet, ha kérhetném, ne maradjunk meg az 1990 előtti sematikus iskolai tananyagnál. Dániel Péter feltűnési viszketegségből csinálta, amit csinált.

PS: azt nem gondolod esetleg, hogy D.P. egymaga ugyanolyan rossz fényt vet baromságaival a liberálisokra, mint teszem azt a Gárda (utódainak utódai) a teljes jobbodalra? Ettől a sztereotip gondolkodástól azért kíméljük meg magunkat és egymást. Én nem mondtam, hogy te ugyanolyan vagy, mint D. P. és ugyanígy elvárom, hogy engem se mossanak össze azokkal, akikkel nem szívesen tartózkodom egy fedél alatt, bár a baloldali és liberális gondolkodás elég távol áll tőlem.

PS2: “riszálja a seggét a kamionon” – metafora. Értsd: nemi identitásával nyilvánosan dicsekszik. Mellesleg (mert az ember sok mindent elolvas, ami a szeme elé kerül) meleg portálokon, lapokban (anno) igen kemény melegsovinizmussal, a hetero világ lealacsonyításával lehet, lehetett találkozni, kezdjük csak a “nem hiszem, hogy hetero vagy, fogadjunk, ki tudom belőled hozni a látens meleget” szólammal. Maradjunk csak meg annál, amit feljebb írtam: mindenki azzal bújik ágyba, akivel jól esik neki. De NEM tartja magát ettől többre feljogosítottnak. Se a hetero, se a meleg. A fröcsögő homofóbiát a melegfelvonulással egy szinten kezelem. Egyik gyűlölet, a másik provokáció. És az utóbbi NAGYON nem fér a világképembe. A gyűlölet legalább nyílt sisakos támadás. A provokálás aljas, sunyi, gerinctelen.

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.