Turulhering

Az összes modern magyar őstörténet olyan, mint egy Zs-kategóriás akciófilm.

Van benne egy misztikus ős. A párthus herceg, Nimrud, Hunor, Magor, Kacor, Kadlott…, aki rendszerint vagy a legősibb királyok leszármazottja, vagy ő maga jött az űrből, hogy világosságot hozzon ebbe a rohadt sötét Európába, amely az utóbbi párezer évben csak ilyen Einstein, Goethe, Newton, da Vinci, s. a. t. szerű alakokat bírt kiizadni. Ettől van az, hogy mi fedeztük fel Amerikát, a Pilisben van a világ szívcsakrája.

Szóval a misztikus királyfi, aki egyszerre bír Dzsoki ravaszságával, Bobi jóképűségével és -szívével, ugyanakkor rendes-dógos gyerek, mint Réj, az elhozott ide minket, persze azért közben párszor volt szexklubban és elrendezte a rozsomákok ügyét is.

Azért jött ide, hogy hídpajzsként jól megvédjük Európát. Apró logikai bakugrás, hogy ugye Európán nincs mit megvédeni, mert ugye itt nem volt előttünk semmi földöntúli.

A királyfi segédei természetesen ilyen kigyúrt izmos gyerekek voltak, egy ferences atya erkölcseivel. Ezek a leventék egykor (ezer éve) rettegésben tartották egész Európát. Hej.

Természetesen hasonló baromságokra az összes nemzetnek szüksége van. Vercingetorix, Arthur király, Rurik, Leif Eriksson és a többiek ugyanúgy félig legendás-félig valós alakok. Megvolt ez régen nekünk is, nemzeti program volt megteremtésük, lásd még Zalán futása.

Amióta azonban nem a Magyar Tudományos Akadémia irodalmi és történelmi osztályai foglalkoznak a nemzeti hagyományteremtéssel és ősmítosz-gyártással, a dáko-román kontinuitás elmélete alá szálltunk, ami szép teljesítmény.

A fő ellenség a finnugor elmélet. Állástalan fodrászok, kiszuperált villanyszámlások és levitézlett zugügyvédek terjesztik a hitet, hogy a finnugor elmélet hívei próbálnak minket a heringzabálókkal összehozni, amikor ugyes sumérok, szíriusz, párthusherceg.

Ezek az emberek a finnugor elméletről mesterüktől (a foglalkozására nézve okleveles virágkötő) Marikától hallgattak, aki megunta hogy az érettségi szezont, a Katalin napot, a nyári kánikulát lesse, és Szittyaboltot nyitott.

A finnugor elmélet ugyanis egy nyelvtudományi elmélet. Azt mondja, hogy a magyar nyelv alapját egy, a finnekkel közös ősnyelvből lehet levezetni. Az alapszókincsünk ugor eredetű és közös a hanytikéval meg a manysikéval, akikből már alig van.

De (amint azt a főkultúrpápa is megmondta) ennek antropológiai bizonyítékot kell találni. Hogy ne fáradjanak: a magyar átlagember szláv-német-török keverék. Csak azt a nyelvet beszéli, ami túlélte az  utóbbi ezer évet. És remélem túl fogja a sumerológusokat is.

 

SZAVAZZATOK A BLOGOMRA ITT JOBBRA!!!

Vallása: hülye

A hülyeség újra meg újra kilép a medréből, a legújabb vadhajtás a sámánhitű Kölcsey. Egy blogban, forrásokkal, idézetekkel alátámasztva azt lehet olvasni, hogy Kölcsey legszívesebben ősmagyar bálványokkal írta volna meg a Himnuszt és csak a korszellem, a kereszténykedő környezet hatására került be ez a piszok zsidó Adonáj a nemzeti költeménybe.

 

Nem kell csodálkozni. Ez a hetvenhetedik hasonlóan képtelen elmélet, amelyet a rendszerváltást elbliccelő oktatáspolitika, illetve a milliárdos filmprojektekben gondolkodó kultúrpolitika rovására írhatunk. Az utóbbi hatvan év oktatáspolitikája nem vett tudomást a magyar (magyarországi szláv, német, stb.) néphitben meglevő kereszténység előtti elemekről. A többi európai nép kiválóan elvan ezekkel. Vagy szentté avatja őket, mint a latin népek, vagy ugyanúgy hisz bennük, mint korábban, ahogy tették ezt például az írek. Nálunk ilyesmiről nem lehet tanulni az iskolában, mert úgy tűnik jelentőségében (a magyar történelemoktatás számára) eltörpül ez az utrechti unió vagy a solferinói ütközet mellett. Ezzel maga az iskola adja a lassan már misztériumvallássá váló hülyeség alapját.

 

Mi kell egy misztériumvalláshoz?

 

  • Tudatlan hívek

  • Az a tudat, hogy nekik direkt nem tanítottak meg valamit

  • Egy pap, aki átadja a misztikus tudást

 

A tudatlan hívek, mikor először eléjük tárják, hogy a magyarok Szent István előtt is hittek valamiben, és hogy ez a hit még két-háromszáz éve is tudott, de legalább részleteiben megmaradt dolog volt, akkor fejre állnak a meglepetéstől. Pedig (ha tanítanának ilyesmit az iskolában) akkor tudnák, hogy a kereszténységnek, mint minden világvallásnak fontos tulajdonsága a változékonyság, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodás. Szegény Szűz Mária egyes afrikai országokban felvette a helyi főistennő tulajdonságait, Európában meg az istenanya-kultuszokat vetítették ki rá.

 

Igen, nekünk is vannak népmeséink manókról, szellemekről, garabonciás vándorról. Igen, valószínűleg ők a régi isteneink leszármazottjai. Igen az anyák még ötven éve is azzal fenyegették a kisgyerekeket, hogy valamelyik pogány istenség (leszármazottja) eljön és elviszi őket. Ettől azonban ugyanolyan rendes keresztények, mint például a koboldokban és óriásokban hívő ír katolikusok, vagy éppen a trollokban és a Ran-ban, a zúgó tenger asszonyában, netán Ekke Nekkepenn-ben, a tengeri manóban hívő norvég evangélikusok.

 

De persze akinek egy sötét szobában, egy frottírköpenyből fazonírozott palástot viselő Ősmagor Szittyaistenpápa mondja el, hogy minket szegény magyarokat elnyomtak ezzel a piszok zsidó Adonájjal meg a fiacskájával, az szájtátva fogja hallgatni és legközelebb is fizet tíz plusz áfát egy jó kis beavatásért. Meg természetesen megveszi az Igaz Szittyahitünk Kanonizált Kiskátéját, a Szittyák Életét, a Szittya Énekeskönyvet, a Szittyafüzért meg a többit.

 

Ja és még egy: óriási titokként vezetik be a magyarientológiában azt, hogy az Ószövetség tele van ellentmondásokkal. Nem csoda, egyes könyveket évezredek választanak el egymástól. Azonkívül nemcsak a vallás van benne, hanem a kialakulásának története. Bizony, Jahve egyes szám, Elohim többes szám. Bizony az „Él” szótő az a héberrel rokon nyelveken is istent jelent, és bizony a környékbeli népek is hasonló nevű istenekhez imádkoztak. Bizony némelyiket később a zsidók a Sátánnal azonosították, így lett azonos a nevük. Hát hoppá. Ettől akkor most ők „Sátánistent” imádnak.

 

Figyelem, magyarientológus barátaim: Allah egyike volt az Arab-félszigeten tisztelt tucatnyi sivatagi nagy szellem egyikének, és Mohamed előtt semmi köze nem volt a zsidók és a keresztények Istenéhez. Mohamed jó érzékkel egy jövedelmező pogány kultuszt összekapcsolt egy elfogadott monoteista vallással. Akkor most ő gazember?

 

Látjátok feleim: ide vezet az, hogy loptok, mint a szarka, minden hülyét engedtek tanítani és olyan tananyagot verettek a gyerekek fejébe, ami nem válaszol a legegyszerűbb kérdésekre. Remélem mindenki aki szerint jó dolog a magyar néphagyományok és őstörténet tisztességes megtanítása helyett Rettegett Iván háborúit, vagy a francia forradalmat napi lebontásban megtanítani, most boldog. Csak nehogy feláldozzák a Nagy Lóbaszó Szittyaszellem oltárán.

 

 

S Z A V A Z Z A T O K   A   B L O G O M R A   I T T   J O B B R A      !!!!!