Az utolsó itiner

1998. november, RAC Rallye, Anglia.

A falnak csapódva egy kiflivé görbült, össze-vissza roncsolódott versenyautó. Valaha talán egy Ford volt, de már semmi jelentősége. Két halott, két derékba tört karrier, két családapa, akik már nem mosolyog a gyermekeire.

A nyomozás azonban nemcsak a két család életét változtatta meg örökre. Ötmillió finn szenvedte el a finn nép legnagyobb megdöbbenését.

A fedélzeti videófelvétel gyilkos komédiát mutat. A pilütaülésben Matt Shepard ,az angol reménység. A kis Mattet az apukája vitte el erdei illegális versenyekre, aztán jöttek az egyre nagyobb gépek, a siker, de valami hiányzott. Eredeti navigátorával, Martin Whittakerrel nem jöttek a sikerek. Martin túlságosan kímélte barátját. És ebben a sportban nem lehet lassna menni. Ez a mindent egy lapra feltevők, az őrültek sportja.

Menedzsere ezért feltett mindent egy lapra. A már sok legendás versenyzőt győzelembe hajszoló üvöltő finnt, Paavo Karjalainent szerződtette navigátornak. Egyvalamire nem gondoltak: Paavo még csak finnül diktálta az itinert, angolul sose. Egy raliversenyen szinte minden a navigátor kezében van. A pilóta szinte vakon követi az utasait. Matt tiltakozott, szokatlan volt neki a tizenöt évvel idősebb finn.

A versenyen megtörtént a baj: a felvételen ennyi halatszik:

gudda lonnngga fiftttín fullgas sztrikkti szló tríí maxximum auttta góóóóóóóóóóó!!!

Géza, aki hatszoros magyar ralinavigátor, lefordítja nekünk: jóóó, hosszű tizenöt fullgáz szigorú lassú három maximum kifelé nyomjad! Vagyis százötven méter teljes gáz után szigorúan lassít, hármasban elfordul és maximumon kifelé!

Ekkor Matt feje furcsán inogni kezdett, de még teljes gázzal kilőtt a Ford a kanyarból. Innen már nem volt visszaút.

Paavo azt üvöltötte, hogy:

gudda szörttti halllfffa ttu ennddda nó sztrikkktli rájtta fulllagaz!

Vagyis jóó, háromszáz után félgáz kettes és szighorúból jobb és fullgáz!

Ekkor Matt feje már jobbra-balra rángott, elvesztette az uralmat a kocsi felett és vége volt mindennek.

Matt mikrofonja szörnyű dolgot árult el: a fiatal brit röhögőgörcsöt kapott és levette a kezét a kormánynál.

 

Mindketten szörnyethaltak.

 

Matt családja azóta sem tudta feldolgozni a tragédiát. Sally, az anyukája azóta is mindennap kijár a baleset helyszínére. Jack, az apa eladta az autóját és mindenhova kerékpárral jár. Az özvegy, Caroline sem tud autóra nézni…

A finneket lesujtotta a tragédia. Paavo családja és a finn kormány alapítványt tett. A Paavo Karjalainen Foundation for the Good English Pronounciation világszerte küzd azért, hogy félreértett vagy elröhögött angol mondatok többé ne követeljenek áldozatot.

Az alapítvány már nálunk, Magyarországon is nyitott irodát. Fő céljuk az, hogy a nemzetközi versenyekre készülő autó- és motorversenyzőink nehogy Paavo sorsára jussanak. De Hakka Peliitta, a budapesti irodavezető (ő maga több Shakespeare felolvasó verseny győztese) célul tűzte ki azt is, hogy a külföldi karriere vágyó magyar politikusok és popénekesek se váljanak a gúny céltáblájává. Az alapítványnál még egy ügyfél sem jelentkezett.

Talán nekünk is halál kell? Nem tudom Vujity Tvrtko riportját látták a TV2 Naplójában.

 

SZAVAZZATOK A BLOGOMRA ITT JOBBRA!!! MÁR CSAK HÁROM NAPIG LEHET!!! LEHET MÁS A GOLDENBLOG!!! HAJRÁ HÜLYE TÖRTÉNETEK, HAJRÁ ÉN!

Univerzális jogi mű

Az alábbiakat szíves felhasználásra küldöm a szakdolgozatukon izzadó kollegáknak:

 

Mindent összevetve elmondható, hogy egy részletekre szorítkozó, és eszközeiben is korlátozott kutatás nem adhat választ mindazon kérdésekre, amelyekt a joggyakorlat egészét, valamint a tudományos életben felmerült irányzatok új szellemi kihhívásait elemezve feltehetünk. Mégis, ennek a viszonylag szűk spektrumú kutatásnak a végén is megkockáztathatunk olyan általános jellegű következtetéseket, amelyek iránymutatóul szolgálhatnak akár jelen értekezés, akár más – talán több kutatót bevonó – tudományos vállalkozások kiindulőpontjainak felvázolásához.
Kutatásom során nem mehettem el amellett a számos kutatót sujtó probléma mellett, hogy a társadalomtudományok terént 1948 után erős cezúra tapasztalható és az 1990 után újra kritikus hangvétellel jelentkező tudósnemzedékek szellemi hátországát bizony erős forráskritikával kell illetnünk. Ez a forráskritika a társadlmi-gazdasági kontextus, valamint a folyamatok narrációjának  schneider fáni de azt mondta alapvető szemantikai szemléletváltásán túl a tudomány társadalmi beágyazottságának jelentős változása miatt is különös gondossági terhet ró a kutatóra.
Az újító források némelyikében felvetődik a kérdés, hogy nem kell-e elavult elméletek új köntösben való feltűnésétől, alapvetően retrográd társadalmi történelmi narrációtól tartanunk?
Vajon pusztán az a tény, hogy a joggyakorlat a változó kihívásokra változóna, minde dogmatikailag mind pedig eljárásában bizonyos fokon nem kell néki piros szoknya hektikus fejlődéssel reagált, feljogosít-e minket arra, hogy akár súlyos kritikával illesük a tudományt talárban mindennapokra alkalmazó kollegáinkat, akár pedig új irányokat jelöljünk ki nekik, kockáztatva ezzel tudományos preferenciáni és vélt vagy valós szociál-etikai problémafelvetéseink átszivárgását a kelseni Sollen világába?

A joggyakorlat magától értetődően gyakorlatias szempontrendszere nem szabhat ugyanakkor határt a tudományos horizont tágitásának, a narratívák eszközrendszerében megfigyelhető diverzitás kiterjesztésének, adott esetben új kategóriák vagy a szemléletmódban megjelenő új megközelítést adó szempontrendszerek tételezéséhez. Az a szocio-kulturális, ugyanakkor nagyonis gazdasági valóság, amelyben eger városa a bor városa amelyben a joggyakorlatnak szükségszerűen ki kell állnia az absztrahált implicit szubszumpcióból adódó relativisztikus átrendeződéseket, nagyban befolyásolt a politikai-gazdasági elit (vagy elitek) érdekérvényesítő képességétől. Ebben az erőtérben a felmerülő elméleti kérdések tudományos problémakénti tételezése a jog mindennapi alkalmazhatóságának megkérdőjelezéseként jelentkezik csuhások járnak fapapucsba. Holott nincsen másról szó, mint arról hogy a tisztán teoretikus problémafelvetés relevanciája a gyakorlatias kritika szempontjából marginális, ugyanakkor gyakorlati problémafelvetések tételezése kívül esik a teoretikus analízis horizontján. Nem vagyok én barát ezért aztán kijelenthetjük, hogy egy tudományos műnek gyakorlati ajánlásokat tenni igencsak kockázatos, mert az elemzés szabadsága az alapnormákban tételezett axiomatikus parancsok ignorálásával történik, ezért a gyakorlati alkalmazásuk során a normativitás mint alapelv sérülhet. Meg kell tehát vizsgálni, hogy szeretem a pinát amikor az elméleti tételezések praktikus oldalát vizsgáljuk, akkor vajon nem léptünk-e át olyan gátakon, amelyek a joggyakorlat számára tiltásként jelentkeznek.

Ugyanakkor ez a jelenség nem szabhat gátat a vizsgálatok elvégézésének, csupán arra kell ügyelnünk, hogy a módszertani fegyelem, valamint a kutatásetikai szabályok betartása mentén odaadom érte a reverendát tisztában legyünk felvetéseink potenciálisan spekulatív jellegével. Amennyiben erre megfelelően kitérünk, álláspontom szerint igenis van helye annak, hogy jobbító szándékú odaadom érte a csatos imakönyvet  észrevételeinket pregnánsan megfogalmazzuk. Kérdésként merül fel, hogy az alapvetően normatív folyamatban, amely az ítélkezésre jellemző, milyen behatást gyakorolhat a tudomány oldaláról érkező input. Meglátásom szerint, különösen a római jog recepciójára épülő kontinentális jogrendszerekben problematikus, hogy kipikipi a tudományos életben felmerült következtetéseket ítéleti indokolásokban hivatkozzák. Hazánkban ezt áttörte kipkopp az Alkotmánybíróság gyakorlata, amely a német és az angol tudományosság eredményeit a magyar jog szerves részévé tette. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy a többi bíróság iurisdictiojában in nomine patris egyelőre kisebb a tudományos utalások előfordulása, noha arányaiban a kutatók nagyobb figyelmet szentelnek a joggyakorlat speciálisan a mindennapi szociális-gazdasági folyamatok keltette jogalkalmazási kérdéseinek. Ennek tükrében végkövetkezetésként reverenda alatt pálinkát visz levonhatjuk, hogy a megfelelő kritikával alkalmazva jelen munka eredményeit, legalábbis a bírák tudományos naprakészségének fenntartása céljából, egyetemünk raktárainak legmélyén célszerű elhelyezni.

 

SZAVAZZATOK A BLOGOMRA ITT JOBBRA!!!

Vallása: hülye

A hülyeség újra meg újra kilép a medréből, a legújabb vadhajtás a sámánhitű Kölcsey. Egy blogban, forrásokkal, idézetekkel alátámasztva azt lehet olvasni, hogy Kölcsey legszívesebben ősmagyar bálványokkal írta volna meg a Himnuszt és csak a korszellem, a kereszténykedő környezet hatására került be ez a piszok zsidó Adonáj a nemzeti költeménybe.

 

Nem kell csodálkozni. Ez a hetvenhetedik hasonlóan képtelen elmélet, amelyet a rendszerváltást elbliccelő oktatáspolitika, illetve a milliárdos filmprojektekben gondolkodó kultúrpolitika rovására írhatunk. Az utóbbi hatvan év oktatáspolitikája nem vett tudomást a magyar (magyarországi szláv, német, stb.) néphitben meglevő kereszténység előtti elemekről. A többi európai nép kiválóan elvan ezekkel. Vagy szentté avatja őket, mint a latin népek, vagy ugyanúgy hisz bennük, mint korábban, ahogy tették ezt például az írek. Nálunk ilyesmiről nem lehet tanulni az iskolában, mert úgy tűnik jelentőségében (a magyar történelemoktatás számára) eltörpül ez az utrechti unió vagy a solferinói ütközet mellett. Ezzel maga az iskola adja a lassan már misztériumvallássá váló hülyeség alapját.

 

Mi kell egy misztériumvalláshoz?

 

  • Tudatlan hívek

  • Az a tudat, hogy nekik direkt nem tanítottak meg valamit

  • Egy pap, aki átadja a misztikus tudást

 

A tudatlan hívek, mikor először eléjük tárják, hogy a magyarok Szent István előtt is hittek valamiben, és hogy ez a hit még két-háromszáz éve is tudott, de legalább részleteiben megmaradt dolog volt, akkor fejre állnak a meglepetéstől. Pedig (ha tanítanának ilyesmit az iskolában) akkor tudnák, hogy a kereszténységnek, mint minden világvallásnak fontos tulajdonsága a változékonyság, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodás. Szegény Szűz Mária egyes afrikai országokban felvette a helyi főistennő tulajdonságait, Európában meg az istenanya-kultuszokat vetítették ki rá.

 

Igen, nekünk is vannak népmeséink manókról, szellemekről, garabonciás vándorról. Igen, valószínűleg ők a régi isteneink leszármazottjai. Igen az anyák még ötven éve is azzal fenyegették a kisgyerekeket, hogy valamelyik pogány istenség (leszármazottja) eljön és elviszi őket. Ettől azonban ugyanolyan rendes keresztények, mint például a koboldokban és óriásokban hívő ír katolikusok, vagy éppen a trollokban és a Ran-ban, a zúgó tenger asszonyában, netán Ekke Nekkepenn-ben, a tengeri manóban hívő norvég evangélikusok.

 

De persze akinek egy sötét szobában, egy frottírköpenyből fazonírozott palástot viselő Ősmagor Szittyaistenpápa mondja el, hogy minket szegény magyarokat elnyomtak ezzel a piszok zsidó Adonájjal meg a fiacskájával, az szájtátva fogja hallgatni és legközelebb is fizet tíz plusz áfát egy jó kis beavatásért. Meg természetesen megveszi az Igaz Szittyahitünk Kanonizált Kiskátéját, a Szittyák Életét, a Szittya Énekeskönyvet, a Szittyafüzért meg a többit.

 

Ja és még egy: óriási titokként vezetik be a magyarientológiában azt, hogy az Ószövetség tele van ellentmondásokkal. Nem csoda, egyes könyveket évezredek választanak el egymástól. Azonkívül nemcsak a vallás van benne, hanem a kialakulásának története. Bizony, Jahve egyes szám, Elohim többes szám. Bizony az „Él” szótő az a héberrel rokon nyelveken is istent jelent, és bizony a környékbeli népek is hasonló nevű istenekhez imádkoztak. Bizony némelyiket később a zsidók a Sátánnal azonosították, így lett azonos a nevük. Hát hoppá. Ettől akkor most ők „Sátánistent” imádnak.

 

Figyelem, magyarientológus barátaim: Allah egyike volt az Arab-félszigeten tisztelt tucatnyi sivatagi nagy szellem egyikének, és Mohamed előtt semmi köze nem volt a zsidók és a keresztények Istenéhez. Mohamed jó érzékkel egy jövedelmező pogány kultuszt összekapcsolt egy elfogadott monoteista vallással. Akkor most ő gazember?

 

Látjátok feleim: ide vezet az, hogy loptok, mint a szarka, minden hülyét engedtek tanítani és olyan tananyagot verettek a gyerekek fejébe, ami nem válaszol a legegyszerűbb kérdésekre. Remélem mindenki aki szerint jó dolog a magyar néphagyományok és őstörténet tisztességes megtanítása helyett Rettegett Iván háborúit, vagy a francia forradalmat napi lebontásban megtanítani, most boldog. Csak nehogy feláldozzák a Nagy Lóbaszó Szittyaszellem oltárán.

 

 

S Z A V A Z Z A T O K   A   B L O G O M R A   I T T   J O B B R A      !!!!!