Jogfosztott kvóta

Emberi jogból sokféle van. Első- második- és többedik generációs jogok. Egyes szerzők itt húznak vonalat az alapvető emberi jogok és egy jobb szálloda kényelmi szolgáltatásai között, mások ott. Eredetüket tekintve is van, aki az egyre fejlődő emberiség fejlődő jogérzékében, mások Istenben látják a jogok forrását. Az istenhívők között is van vita, hogy a jogokat valamilyen “társadalmi isten” találta ki, vagy “természeti isten”. Más szavakkal, ha egyedül maradunk egy világvégi, de azért kellemes éghajlatú szigeten, az alapvető jogaink velünk maradnak, vagy azok csak akkor lesznek értelmezhetők, ha legalább ketten vagyunk a szigeten?

Gyönyörű elméleti kérdések, amelyek épp csak kapargatják a gyönyörű, legalább négy félévnyi jogelméleti stúdium tetejét. Komolyan, ez szigorlati tárgy, régen államvizsga tárgy volt, de ma már EU-jogból kell helyette államvizsgázni a jogon. A váltás szimbolikus. Ráadásul, ha az ember nem emberi jogi aktivistának készül, az emberi jogokat nem szereti tanulni, mondván, hogy mára eljutottunk oda, hogy a fejlett nyugaton mindenkinek minden joga megvan, az élethez való jogtól az általános és egyenlő választójogon át a melegházasságig.

A jogegyenlőség illúziója

Persze ez ma sincs így. A társadalmi egyenlőtlenségek már ma is eredményeznek jogfosztott állapotokat. Elég, ha végiggondoljuk, hogy a másfél éves várólistába besoroló közmunkás egészséghez való joga hogy viszonyul a politikuséhoz, akit azonnal megműtenek a kútvölgyi kórházban? Vagy a ma, 16 éves anyától és 17 éves apától, a gettóba születő cigánygyereknek vajon lesz esélye élni azzal a jogával, hogy az ő matekzsenijét jó oktatás fejlessze, vagy ilyen esélye (és joga…) inkább a 30 éves mérnök apától és 27 éves jogász nejétől születő gyereknek van?

Már ezek alapján, már eddig is, lehetett sajnos olyat mondani, hogy nincs jogegyenlőség, adósak vagyunk a felvilágosodás eszméjének, így évszázadokkal a francia forradalom után is. De ezek a jogegyenlőtlenségek nem intézményesek, nem mondja meg senki a szegény ember gyerekének, hogy te kevesebb joggal bírsz, mint a másik.

Személyes jogok

Menjünk vissza abba a korba, amikor ez még nem így volt!

Az ókori Rómában, vagy a hellén városokban teljesen természetes volt, hogy minden ember jogképességét vagy az adott társadalomban elfoglalt helyzete, vagy, ha idegen volt, “személyes joga” alapján ítélték meg. A római jog dúsan foglalkozik olyan kérdésekkel, hogy milyen ingatlant és igavonó állatot szerezhet meg római polgár (a megfelelő szertartás keretében) és mi az, amit egy “latinjogú”, kevesebb joggal rendelkező ember is megvehet magának. Mely ügyletektől van elzárva egy Vesta-szűz és mi a helyzet akkor, ha a felszabadított rabszolga még a rabszolga korában csinált gyereke bejelentkezik az örökség egy részéért.

Más szavakkal, régen természetes volt az, hogy az adott társadalomban élvezhető teljes jogot, csak a társadalom egy bizonyos része élvezte, mások egyre kevesebbet, ahogy haladtunk lefelé a ranglétrán, egész addig, ahol már az ember nem is volt szabad, és valaki tulajdonában állt.

Ma ezzel Európában nem kell foglalkozni…

…mivel itt kérem teljes jogegyenlőség van. Hát már most sincs. A lakótelepet időnként felgyújtó arabok Franciaországban nem azért lázadoznak, mert úgy érzik, hogy mindenben egyenlőek a többi franciával. Azokat az angol (csak épp bevándorló) tinédzsereket nem a jogegyenlőségükkel veszik rá arra, hogy robbantsák fel magukat. A keletnémet neonácik sem akarják a saját jogállásukkal egyenlő jogokban részeltetni a törököket és a kurdokat.

A kulturálisan különböző és a befogadó társadalomban gyökértelen jövevények nem tudnak azonos jogállásba kerülni, már csak azért sem, mert az alapvető jogok gyakorlását nem az ő életmódjukhoz szabták. (Pl. a munkahelyen nincs öt perc szünet akkor, amikor ő imádkozni akar). A nyelvet sem beszélik, a nekik járó jogok egy részét, amelyek kötelességekkel járnak, el sem ismerik (pl. női egyenjogúság, melegjogok) így már itt bajos rajtuk a jogokkal járó kötelességeket behajtani, márpedig nekem meg jogom van ahhoz, hogy olyan társadalomban éljek, ahol mondjuk a fiam udvarolhat a szép arab osztálytársnőjének, és nem fogja őket egy csomó őrült megölni. Vállalati nagyfőnökként elvárom az általam szponzorált egyetemtől, hogy vegye fel a tehetséges arab lányt fizika szakra és képezzen nekem utánpótlást belőle, akkor is, ha ezt valami főmufti halálos bűnnek gondolja.

Intézményesedés

A menekültekkel kapcsolatos egyik megoldási javaslat a kvótarendszer, vagyis az, hogy helyezzünk el mondjuk ötvenezer menekültet Németországban, és ezerhatszázat meg nálunk.

Ez lehet, hogy a dolog gazdasági-praktikus oldaláról nézve járható út, a jogász azonban rögtön felvonja a szemöldökét. Ma, Európában, a fertőző betegeknek, az ön- és közveszélyes elmebajosoknak és a bűnözőknek lehet megmondani, hogy hol tartózkodjanak, mindenki más ott keresi a boldogságát, ahol akarja.

Eleve azzal, hogy emberek ezreinek megmondjuk hogy hol tartózkodjon, már csökkentett jogállásba helyezzük őket, akkor is, ha az a lépés egyébkén teljesen logikus és helyénvaló. Hát még akkor, ha ezeknek az embereknek azt mondjuk, hogy Kovácsné nagylánya elmehet Londonba bébiszittelni, ellentétben a te Fatima lányoddal, Ahmed, akinek itt van a kijelölt befogadó országa. Vagy ő már beleszületik az EU-ba, ahol megilleti őt a szabad mozgás joga?

Vagy épp ez a korlátozás fog oda elvezetni, hogy feladva az utóbbi háromszáz év, véres háborúkkal (ld. pl. a vallásszabadság kérdését elrendező harmincéves) kivívott vívmányainkat, személykategóriák, engedélyezések, belső vízumok jönnek?

Vagy a teljes jogállást kulturális-vallási alapon fogjuk osztani? Lesz bizottság, aki kiosztja? Saját tulajdonú ingatlanhoz kötjük?

Bizony, ezek százötven évvel ezelőtti módszerek és fogalmak.

Ugyanakkor a jelenség létezik, az Egyesült Államokban már most is rengeteg olyan ember él, akinek a státusza vagy bizonytalan, vagy éppen rendezett, de nem bír minden, amerikai polgároknak járó joggal, gondoljunk csak a zöldkártyásokra, akiknek nem kell írástudatlan guatemalai parasztnak lenni ahhoz, hogy Amerikában korlátozott jogállású polgárokká váljanak, ebbe a kalapba kerül a BME-VIK odavándorló ifjú programozóinak neve is.

Európára akkora tömeg már nagyon-nagyon régen szakadt rá, mint amekkora rendszeresen, pár évtizedenként rászakad az amerikaiakra.

Miközben a politikai megoldást keresik, nem árt a jogi oldalt is végiggondolni, mert a jogtörténet a maga kb. 4000 évnyi tapasztalatával talán tud okosat mondani.

Egy valamit nem old meg. Amikor Rómában elhatározták, hogy nemcsak kifogástalan pedigréjű cívisek, hanem mindenki más is a hadsereg tagja lehet, ahhoz vezető kellett (Marius). Minden, az emberek és a birodalom sorsát nagyban érintő fordulathoz is.

Ilyen vezetőt, jogtörténeti eszközökkel csinálni nem lehet. Kellene már egy.

228 hozzászólás

 1. panamajack — 2015-09-07 09:34 

Nagyon fontos megállapítások. Ezek azok a kérdések, amikről a többségnek fingja sincsen, az okosok meg fel sem merik tenni…

 2. hadrian77 — 2015-09-07 09:35 

Azért erre a kvóta ügyre kíváncsi leszek. Ha szabadon lehetne választani, akkor mindenki németekhez meg svédekhez akarna menni és egymást ölnék a helyekért. Lehetne sorsolást tartani és random szétosztani őket, de az sem túl jó, mert gazdaságilag okoz nehézséget, lehet hogy mindenkit át kell képezni a befogadó ország gazdasági struktúrája szerint. Akkor menjenek németekhez a gyári munkások, hollandokhoz meg a mezőgazdászok? Ez ugye az írásba nemlítettek miatt nem nem jó. Daimlerék kijelentették, hogy nekik ilyen elszánt és fiatal munkaerőre van szükségük. Be tudják illeszteni őket a teljesen eltérő munkakultúrájuk miatt? Vagy megint ne vegyünk egy darabig hétfőn és pénteken készült autókat? Azt sem érdemes elfelejteni, hogy ekkora tömeg lenyomhatja a béreket is. Azok a Balkánról jött munkasok, akik az “alja” munkát végzik gondban lehetnek, mert az új emberek mág náluk is olcsóbban és rosszabb körlmények között is hajlandóak lesznek dolgozni.
Hiába, történelmi időket élünk.

Amúgy Marius a hadsereget nem csak megnyitotta mindneki előtt, de vezetési rendszert, a szállítási megoldásokat, a felszerelést, ruházatot és szinte mindent az utolsó saruszögig megreformált. Az EU meg csak a felszint karistolgatja eddig az ötleteivel.

 3. noirp — 2015-09-07 09:41 

@panamajack:
S pedig ezek a körmünkre fognak égni.

 4. eltopo — 2015-09-07 10:03 

Nem nagyon látok más megoldást: Pizka for President!

 5. panamajack — 2015-09-07 11:00 

Van egy olyan érzésem, hogy manapság egy olyan globális osztálytársadalom kialakulásának lépéseit látjuk, ahol a különbségek nem csak vagyoni, hanem ezzel összefüggésben jogi formában is megjelennek. Már most is létezik egy “globális elit”, akik jellemzően multinacionális (céges, nemzetközi szervezeti vagy akadémiai) környezetben dolgoznak, gyakorlatilag bárhol a világon szívesen látják őket (gyakran eleve többes állampolgársággal rendelkeznek), és oda mennek élni, ahol a legjobb anyagi és életminőségbeli lehetőségeket találják. Ezzel szemben a másik véglet ugyebár a menekültek, illegális bevándorlók, emberkereskedők áldozatai, akiknek az életkörülményeik (legalábbis a Maslow-piramis második fokától kezdve) nem sokkal jobbak a középkori jobbágyoknál és az ókori rabszolgáknál. Ez már most létezik, a kérdés csak az, mikor válik teljesen általánossá és hivatalosan elfogadottá (válasz: 1-2 évtizeden belül). Innentől kezdve a szingapúri, amerikai és német felső-középosztálybeli értelmiségi közötti különbség elhanyagolható ahhoz képest, hogy az amerikában élő illegális mexikói autómosó élete mennyire távol áll középosztálybeli kuncsaftjáétól. Még egy generáció, és az amerikai IT-mérnök gyereke elsősorban kínai, indiai és svéd IT-mérnökök gyerekeivel fog iskolába járni és barátkozni, míg életében nem fog közelről látni egy amerikai munkáscsaládot.

 6. hadrian77 — 2015-09-07 11:18 

@eltopo: gonodolod meglennének az eszközei, hogy véghez is vigye amit megfogalmazott? 🙂

 7. eltopo — 2015-09-07 11:29 

@hadrian77:
Sajnos nem.:(

 8. panamajack — 2015-09-07 11:31 

@eltopo: Épp ezért helyesen: Pizka for dictator! 🙂

 9. hadrian77 — 2015-09-07 11:40 

Amúgy nemrég újra a kezembe került Kertész Magda Utazás szerelem és házasság körül hét országban című könyve, amit a hetvenes években írt. Azért a jurópai országok némelyikében még akkor is komoly jogfosztottságban voltak állampolgárok. A svájciaknál némely dolgok versenyre kelhettek volna a saríjával.

 10. panamajack — 2015-09-07 11:53 

@hadrian77: Ha jól tudom, Svájcban volt olyan kanton, ahol csak 1981-ben kaptak választójogot a nők.

 11. noirp — 2015-09-07 12:31 

@panamajack:
3 hónapon belül kitörne ellene a parasztlázadás 😀 “Mi az, hogy nem illik hülyének lenni? nekem az jár” alapon.

 12. norniron — 2015-09-07 12:46 

@panamajack:
Ami még aggasztó, hogy előbb-utóbb a genetika is megjelenik, a gazdagok genetikailag mesterségesen “feljavítják” a gyerekeiket, így az emberiség két fajra fog oszlani, a közönséges emberekre, és a gazdag übermenschekre. Kérdés az, hogy egy ilyen übermenschnek mit fog számítani egy közönséges ember, akitől már biológiailag is különbözni fog, ugyanakkor meg uralkodni fog felette? Hitler imádná a modern genetikát.

 13. hadrian77 — 2015-09-07 12:49 

@panamajack: igen, és az akkori felmérések alapján a nők jelentős része nem is nagyon akart ezen változtatni. A férfiak meg nem értették miért kellene rajta változtatni.
De a válással kapcsolatos vagyoni ügyek és az örökléssel kapcsolatos dolgok is hasonlóan jópofák voltak.

 14. norniron — 2015-09-07 12:58 

@hadrian77: ű
A mostani amerikai hadseregnek eléggé komoly előképe volt a római hadsereg, a személyi állomány java része nem volt római polgár, gyakran még latinok sem voltak, sokszor a vezényszavakon kívül nem is beszéltek latinul. Gyakran a szolgálat letelte után sem kaptak polgárjogot, hanem csak valami latinjogú colonusok lehettek.
Viszont Marius veszélyes precedenst teremtett azzal, hogy a seregével bevonult Rómába, pedig elvileg nem léphettek katonák a városba, és katonai diktatúrát vezetett be.
Amerikában viszont Washingtonnak a hadsereg tisztjei felajánlották, hogy vezessen be katonai diktatúrát, de nem vállalta. Azóta sem merült föl ott a katonai diktatúra lehetősége, pedig Washingtonba beléphetnek katonák 🙂

 15. eltopo — 2015-09-07 12:58 

@panamajack:

Legyen, nem bánom.

 16. eltopo — 2015-09-07 13:00 

@noirp:

Mondjuk én addig is élvezném.

 17. panamajack — 2015-09-07 13:32 

@norniron: Nem kell ehhez feltétlenül genetika. Elég megnézni, hogy 50 év eltérő gazdasági és társadalmi fejlődés milyen komoly fiziológiai különbségeket hozott létre az észak- és a dél-koreai lakosság között.

Az ugye megvan amúgy, hogy a NER lényege és célja tulajdonképpen az új magyar uralkodó osztály beemelése a “globális elitbe” mindenféle valós teljesítmény nélkül? Mindezt természetesen a hazafias lózungok szorgos puffogtatása mellett.

 18. hadrian77 — 2015-09-07 13:50 

@panamajack: “50 év eltérő gazdasági és társadalmi fejlődés” – de szépen megfogalmaztad azt hogy éhezés és jólét.

 19. norniron — 2015-09-07 13:55 

@hadrian77:
Igazából Kim Ir Szen alatt eleinte északon mentek jobban a dolgok, nem volt éhínség, dél-koreában pedig nagy szegénység volt. Aztán pár évtized alatt Dél-Korea a világ egyik legfejlettebb országa lett. De északon az éhínséget az 1980-as évekig nem ismerték.

 20. Tromb74 — 2015-09-07 14:40 

Ehhh, de jó ide beesni közétek. Mindenféle ismerősömmel, meg azok ismerőseivel folytatott parázs viták után, úgy érzem, mintha egy feneketlen sötét kútból másztam volna elő, aminek az alján egy kora középkori falu van, annak minden bájával és bajával. Nincs belőletek több véletlenül?

Amúgy tök jónak tartom, hogy míg én próbálom előcsalogatni a fészbúkon az emberi érzelmeket a disznóólból, Pizka már a megoldás jogi hátterén elmélkedik.
Nem lehetne, hogy kormányt alakítsunk? Legalább árnyék kormányt.

Amúgy a másik nézőpont (nem jogi, bocs), amibe szájtépéseim közepette belecseppentem a következő.
Az merült fel bennem, hogy vajon ennek a legjobb esetben is az lesz a vége, hogy valamilyen módon integrálunk annyi menekültet, amennyit lehetséges?
Ezt elsősorban azokkal tudjuk megtenni, akik képzettebbek, már eleve valamilyen végzettséggel, nyelvtudással érkeznek ide.
Ez ugye azt is jelenti, hogy akik ott maradnak, azok a szegényebb, oskolázatlanabb rétegek. Következésképpen értelmiség,meg középréteg nélkül ezek az országok begyorsítanak a lejtőn (az agy elszívás hasonló jelenség, ugye?).
Fel vagyunk erre készülve itt Európában? Ennek a következménye 20-30 éven belül egy valódi népvándorlás lehet, a mostaninál sokkal erőteljesebb.
Persze ezek a társadalmi folyamatok, pláne globális szinten nagyon nehezen vizionálhatók, mer’ hát fenne tudja, ki merre,meg hogyan vándorol majd és más egyebek, de én érzek itt egy ilyen reális lehetőséget.
Alapvetően azt sem tudom, hogy Európának mi a kapacitása. Véleményem szerint, pofátlan jólétben élünk, még itt Magyarországon is. Bőven tudnánk miből visszavenni, de közben meg azt látom, hogy közvetlen ismerőseim is körmük szakadtáig kapaszkodnak a csipszes zacskójukba, lapos tévéjükbe. Simán a halálba küldenének (nyilván passzívan) bárkit, aki miatt ki kell lépniük egy pillanatra a komfort zónájukból.
Na most ilyen alapra mégis miféle jövőt lehet építeni?

Amiről Pizka beszél az egy olyan távoli cél, mármint a tényleges jogegyenlőségnek még csak az óhaja is, hogy hű de nagyon.
Pont a saját népünkön tapasztaljuk, önként és dalolva fogadják el a már kivívott jogaik nyesegetését, ha cserébe kapnak egy icipici komfortot. Egy kis rezsi csökkentés, 1 %-al kevesebb szja, oszt pofa lapos.
A legelkeserítőbb, hogy saját kényelmük érdekében meg szinte bárkinek bármilyen jogát elvennék gondolkodás nélkül.

Hát honnan kéne kezdeni ezt az egészet.

 21. noirp — 2015-09-07 14:52 

@Tromb74:
Jó volt hallani a saját fejem tartalmát tőled 🙂
N.B. az az érzésem különben, hogy a kvótarendszer, aminek Pizka mögé nézett [és a szolidnak látszó hímzés hátulján keszekusza fonaltömeget talált] tűzoltás. Mivel enélkül láthatólag nem lesz megegyezés, ki mennyi embert fogad be, és a nemzetállami emberkedés pedig nem vezet sehová.

Az én kérdésem inkább az, hogy: oké, elosztunk most két év alatt 120 000 embert (úgy, ahogy), de közben már kocogtat az ajtón a következő 120 000. Velük mi lesz? Kitesszük a teltház-táblát?

Másik (szintén nem jogelméleti) kérdés: hogyan magyarázod meg a menekültszállás-gyújtogató Hansinak, meg idehaza az extrahungariamnonestvita Józsinak, hogy alkalmazkodjon?

 22. noirp — 2015-09-07 14:55 

@noirp:
…erre meg a ráérünk-fácsén beleszaladok az alkalmazkodással kapcsolatos kérdésbe is…Azért nekem is jól esik olyanok között lenni, akik ha dilemmák közepette is, de gondolkodnak. Köszi 🙂

 23. hadrian77 — 2015-09-07 15:10 

@noirp: elsősorban is kurva gyorsan valami rendet kéne tenni Szíriában, hogy ne induljanak el az emberek. Lehet letelepíteni, de nagy kérdés ki mihez ért és mit akar csinálni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy eközben az EU-ban a fiatalok között elég magas a munkanélküliség. Az elég hülyén fogja kiadni magát, ha előlük vesznek el munkahelyet.

Az utóbbi napokban meg mintha átestek volna a ló másik oldalára a menekültvárók, kicsit olyan hurráoptimizmusban vannak, mint ami 1914-ben volt. Mindenki örült, meg azt gondolta, hogy az év végére megnyeri a háborút és mehetnek haza a fiúk. Münchenben két nap után kezdik nem bírni a nyomást (van azért alapja a magyarok baszogatásának, de be kéne látni, hogy itt is elég nagy a nyomás.)
Szóval leszen még itt keserv és fogaknak csikorgatása. Először amíg megszüli az EU a “megoldást” aztán meg a kivitelzés során.

 24. Tromb74 — 2015-09-07 15:13 

@noirp:
A német balfaszoknak van azért erős kontrolljuk, civil oldalról is.
Itt a rendőrség nem cicózik velük, egy összevont szemöldök és már lent vannak a flaszteron kutyába, de ami igazán jó, hogy rengeteg a civil antirasszista, antifasiszta mozgalom, akik nem annyira hasonlítanak a mi liberálisainkhoz sem fizikumban, sem habitusban.
Nálunk nagyobb a gond, bár igazán radikális esetek még nem történtek, de itt ha egy kopasz balfasz valakit inzultál az utcán, senki nem mer közbelépni. Erre azért Németországban kevés esély van.

Amúgy ezek a józsik, se a magyar törvényekhez, se a társadalomhoz nem bírtak alkalmazkodni, bár itt születtek.
Velük kapcsolatban csak a szigor a járható út.

 25. Tromb74 — 2015-09-07 15:18 

@hadrian77:
Ez egy ilyen meccs. A csipkerózsika álomnak vége.
Azért ez a kétféle szélsőséges viszonyulás finomodni fog. Azért nekem az a véleményem, mindenféle keresztényi behatástól mentesen, hogy azért az úgy emberi, ha elébb jön az empátia, majd azt követi szorosan a ráció.
Fordítva nem nagyon szokott működni.

 26. zsanvalzsan — 2015-09-07 15:21 

@Tromb74:
” pofátlan jólétben élünk, még itt Magyarországon is. Bőven tudnánk miből visszavenni, ”

Ezt már sokszor, sokfelől hallottam.
Le tudná valaki fordítani az én kis butuska hétköznapi nyelvemre?
Konkrétan miből vegyek vissza? Van itt a közelben egy patak. Hajtsam ki az asszonyt, hogy ott mosson, ne a mosógépben?
Vagy járjunk mind pucéran? Bánja kánya, de – csak szólok – amiket én anno domini a nudista strandokon láttam, hááát, nem biztos, hogy jó az ötlet 🙂
Zabáljak kevesebbet? Akkor meg éhes leszek és agresszív. Kinek jó az?
Na, sz’al nem értem.

 27. hadrian77 — 2015-09-07 15:27 

@Tromb74: egyetértek veled. Csak sehol nem láttam egy számot arról hányan léptek be eddig a országba, hányan vannak itt, hányan ténylegesen menekültek és hányan potyautasok. Én empatikus ember vagyok, de azt nem szeretem ha ezzel visszaélnek.

 28. Tromb74 — 2015-09-07 15:39 

@zsanvalzsan:
Szerintem érted te.
De majd megdiskuráljuk később, most mennem kell.
Elfogyott itthon a bölény comb, elgáncsolok egyet szemben a Wildparkban.

 29. zsanvalzsan — 2015-09-07 15:55 

@panamajack:
” Épp ezért helyesen: Pizka for dictator! 🙂 ”

Csak egészen halkan szeretném megjegyezni, kockáztatva ezzel a nyilvános kivégzésemet, hogy szeretve tisztelt Prof. úr az utóbbi időben két, már megírt posztot eccerűen kitörölt.
Namost, ha annyi határozottság sincsen benne, akkor meg hogy nevezzük már ki diktafonnak? 🙂

 30. professzorpizka — 2015-09-07 16:30 

@zsanvalzsan: A legutóbbi csak egy üveg bor után tűnt jó ötletnek, a másik még úgy sem.

 31. zsanvalzsan — 2015-09-07 16:54 

@professzorpizka:
Kéremszépen, így jár, aki rossz bort iszik.

 32. professzorpizka — 2015-09-07 17:21 

@zsanvalzsan: Kiváló bor volt.

 33. tudi — 2015-09-07 17:34 

Na igen ez egy érdekes kérdés, hiszen ugye az EU egyik alappillére éppen a szabad mozgás, viszont ugye mindenki nem mehet pl.:Németországba, mert azért gondolom ott is van határ mit tolerál még a lakosság. Nem lenne ez olyan hülyeség, csak ugye vannak olyanok, mint drága miniszterelnökünk, akik most elemükben érzik magukat, mert megint “harcolhatnak”. Meg nem hinném, hogy olyan nagy gond lenne 1600 emberrel, csak ugye már belehergelték az embereket ebbe a menekült hisztériába, így már kicsit más a helyzet.

 34. hadrian77 — 2015-09-07 18:04 

@professzorpizka: hirtelen felindulásból ittas állapotban?

 35. Tromb74 — 2015-09-07 18:40 

@zsanvalzsan: Na itt volnék. A bölénynek megkegyelmeztem humanitárius ööö vagy mi okokból kifolyólag.
Ám ha valkait érdekel, láttam egy gigantikus jávorszarvast. Erősítsétek meg, EZ TÉNYLEG EKKORA?

A habzsidőzsire visszartérve az úgy van, hogy az embörnek ugye vannak fizikai szükségletei, persze vannak szociális meg egyebek, de azt hagyjuk.
Mindössze három darab ilyen szükséglet van, aminek a kielégítésének nem megvalósulása estén halálos kimenetelű fennforgás van.
-élelem
-víz
-menedék
Az első kettő nem kíván magyarázatot, az utolsó pedig lényegében minden olyan izé, ami a külső környezet hatásaitól véd meg. Lehet ez kunyhó, ruházat, de akár egy tábortűz is. Annyi a funkciója, hogy a testhőmérsékletet olyan tartományba tartsa, ami összeegyeztethető az élettel.
A világ igen jelentős része, minden energiáját arra pazarolja, hogy ezt a három szükségletet kielégítse.
Egy elég nagy része a háromból legalább egyel erősen hadilábon áll. Nem tud annyi élelemhez jutni, hogy a gyermekei egészségesen fejlődjenek. Alultáplált, beteges gyerekek nőnek fel, akiknek még az idegrendszer is tökéletlenül fejlődik.
Aztán vannak olyanok is, kevesebben, akik a háromból kettővel nem bírnak zöld ágra vergődni. Nekik már az ivóvíz is csak ünnepnapokon jut, legtöbbször igencsak bizonytalan minőségű vízhez jutnak. A következményeket nem ecsetelem.
Szerencsére a menedék a legtöbb szegény számára megoldható. A telenként megfagyó hajléktalanokat, elenyésző számuk miatt, most nem számoljuk ide.

Na most fentiekhez képest lemondani a wörpulról, és a patakban mosni az Armanit, fényévekre levő probléma.

Na de nem erről van szó. Most itt felhördültél, hogy na de miről is lehet lemondani. Hát alapvetően a szemléletről, hogy minden olyan ketyera meg hetyera, illetve ilyen-olyan tevékenység, szolgáltatás az alanyi jogon jár az európai embernek.
Azért jár, mert jut. És itt nem arra gondolok, hogy nem dolgoztál meg érte. Csak hát legtöbbünk munkáját, egy jól képzett Indiai elvégzi harmad áron.
Most már sok esetben otthonról, Indiából. blablabla….

Egyébként nagyon érdekes, hogy elég sok ilyen kényelmet, szórakozást nyújtó valamit simán sutba lehet dobni úgy, hogy közben az életed meg jobb lesz. Példul amikor lemondtuk a tévé előfizetésünket, (ha most eltekintünk attól, hogy igazából nem is néztünk tévét, akkor se, amikor volt) akkor nyertünk havi pár ezer forintot, meg időt, amit a tévénézésre már biztos nem fogunk elbaszni.
Aztán amikor elfelejtettük a gázfűtést és fával kezdtünk fűteni, akkor már nyertünk egy jóval nagyobb összeget, plusz egy olyan jó kis rítust, hogy apa hazajön a bányából, fát vág, begyújt, és együtt leülünk a kemence mellé. Oké vesztettünk(tem) kb. 20 percet a procedúrával,de ez belefér.
Vagy amikor úgy döntöttem, hogy a 20 km-re levő munkahelyemre autó helyett bringával járok be, akkor már megint zseton + egészséges életmód (meg pöpec BMI index :D) lett az eredménye.

Na izé, szóval azt akartam mondani (mielőtt belekavarodok), hogy egy csomó olyan költséges, de haszontalan, vagy egyenesen káros dologhoz ragaszkodunk (pl. még mindig cigizek), ami nyugodtan mehetne a levesbe, és még mi járnánk jól.

 36. Tromb74 — 2015-09-07 18:52 

Tiboru (áldassék a neve) posztját leközölte a Migration Aid FB oldala. Férfiasan bevallom, nem vagyok az a halasi csipke lelkületű valaki, de ettől kicsordult a könnyem.
Most először, mióta elkezdődött ez a hiszti.

 38. zsanvalzsan — 2015-09-07 19:11 

@Tromb74:
Kár, de nem tudom követni a jó példádat.
A cigiről pl egyáltalán nem tudok lemondani. Nem én! Mert ahhoz előbb rá kéne szokni, azt pedig még a te kedvedért se.
Jó, lemondhatnék arról a havi két üveg sörről, de félek, több kárt okozok vele, mint ami hasznot. (Sörgyár GDP-je, kereskedő haszna, satöbbi)
Igazából a kütyümániám is teljesen elkorcsosult. Én csinálni szeretem a kütyüket, nem megvenni 🙂
A könyv, például, az is ilyen civilizációs izé. Monnyak le róla? Nemá …
A melóhely, míg közel volt, gyalog jártam be. Aztán lett másik. 200 km-re 🙁
Egész fiatalkoromban fával, szénnel fűtöttünk. Ha tudnád, mennyire utálok fázni, mert ezekkel csak a baj volt. Reggel k…a hidegben felkelni, délutánig nincs begyújtva, úgyse vagyok otthon, estére befűtök, de büdös vagyok a szén szagától, az a nyavajás fa nem akar elhasadni, fél órán át csak vésem, a fejsze feltöri a kezemet, viszont meleg, az nincsen … az általam legjobbnak tartott fűtési mód a teljesen automatikus hőszivattyús fűtés, egy jól szigetelt házban. Na, ez maga a tömény civilizációs ártalom.
És én régen sokat buszoztam. Napi 1,5 – 2 órát befelé az agglomerációból, aztán este visszafele. Tudom, milyen a dugig tömött buszon féllábon rázódni 25 percen át.

Ha nagyobb léptékben gondolkodom, pl lehetne megint kézzel vetni meg aratni? Sok előnye lenne. Megerősödne a falu, összetartana a közösség. A férfiak kaszálnak, asszonyok markot szednek, a szalmaboglyák tövében is történnek finom dolgok, és milyen jól esik ilyenkor még a legegyszerűbb kis lebbencsleves is, ugye?
És azok a galád falusiak meg mégis inkább traktort meg kombájnt használnak, még a legalternatívabb bio-akármilyen gazdák is.
Nem hiszem én, hogy visszafordítható az idő.
Én a fehér ember által elkövetett gazságokról is sokat olvastam, de mégsem gondolom, hogy a mi jólétünk feltétele lenne a mások nyomora. gazságokat nem fehér ember is elkövetett, Bokassa pl nem volt fehér bőrű, ahogy Idi Amin Dada sem.
Azt pedig pláne nem gondolom, ha én kihajítom a tévét, attól majd afrikában nem fognak éhezni. Azt sem gondolom, ha mind az 500 millió európai kihajítja a tévéjét, attól kicsit is jobb lesz majd szíriainak vagy etiópnak lenni.
Ha jól látom, azok a menekülő népvándorok, azok se a természet lágy ölét keresik, ahol a 3 létfeltétel a minimál szinten rendelkezésre áll, hanem mennének Merkel mamához.

 39. zsanvalzsan — 2015-09-07 19:19 

@Tromb74:
Tiboru mester, nem tudni, mi okból, elhanyagolja ezt a környéket.
Kár. Ennek a posztnak itt (is) lenne helye. Mondjuk a Milstory-n, vagy a Tiboru -n.
A facebookra pedig nem fogok regisztrálni, mert nem, és pont.

 40. Tromb74 — 2015-09-07 19:33 

@zsanvalzsan:
Két sör helyett egy, és már tettél valamit a világért 😀

De mint mondtam, az elv a lényeg, meg a szemlélet. arra utaltam ezzel, hogy Európában van még tartalék, nagyon messze állunk tőle, hogy kézzel vessük az árpát.

 41. untermensch4 — 2015-09-07 19:38 

@zsanvalzsan: Nekem némileg más megközelítésem van a “pofátlan jólétben élünk” rovathoz. Írtad a jól szigetelt hőszivattyús házat. Tképp egy jól szigetelt (=passzív) háznál a fűtés helyett a szellőzés (+hőcserélő benne ami azért messze nem “fűtés”) a téma, se fa, se gáz, se távhő.
A közlekedésben pedig ott az automobil. Hogy hivatkozzak tekintélyre is, a néhai Anisits Ferenc keltette bennem az ötletet hogy a “hanyatló nyugat” teljesítmény-fétise átlépte a betegesség határát. Vajon mekkora teherbírású és teljesítményű az alapszintű autó? Ami felesleges (=pazarló) luxus nélkül az ‘A’-ból ‘B’-be való eljutás szolgáltatását nyújtja, esetleg akkor is fenntartható módon ha majd’ egy kontinensnyi ember, autónként 1,2-es kiszerelésben ilyennel jár..? (mellékszál de az olaszok egy részén kívül európában nem használnak mérhető számú háromkerekű haszonjárművet, hiszen ami nem négykerekű azzal nem lehet gyorsan kanyarodni, az pedig vmiféle kötelező dolog lehet amit csak a laza olaszok tudnak lesz@rni..?)
Ugyanígy, mekkora alapterületű személyenként a minimális lakás/ház? (mellékszál: miért nincs az USA-hoz hasonlatos lakóautó/lakókocsi(-park)-kultúra..?)
Az az érzésem hogy a legtöbb ember ezekből a kényelmesen minimálisnál több számmal nagyobbat tekint annak ami “neki jár”(nia kellene).

 42. pandacsoki — 2015-09-07 19:39 

helló, kötözködhetek, please?

“A lakótelepet időnként felgyújtó arabok Franciaországban nem azért lázadoznak, mert úgy érzik, hogy mindenben egyenlőek a többi franciával.”

Nos, a családosok kapnak kvázi ingyen szociális lakást (amiért egy dolgozó francia átlagpolgárnak pl. 1000 eurós lakbért kell fizetnie havonta Párizs egy elviselhetőbb részén, pl. Clichyben), kapnak ingyenes oktatást, és munkanélküli segélyt is… komolyan kérdezem, hogy mi az, amire nem jogosultak, amire egy átlag francia igen.
Másrészt az átlag franciák közt is vannak szegények (nálunk mondjuk alsó középosztály), mégse gyújtogatnak autót.

 43. zsanvalzsan — 2015-09-07 19:40 

@Tromb74:
A világban is rengeteg tartalék van.
Most nem tudom előkeresni (az EPER rádióról meg eltűnt) Lukács Béla fizikus előadását. Egy alkalommal azt fejtegette, vajon hányan férünk el a Földön?
Figyelembe vette, hgoy 1 embernek kb 1 m2 hely kell, meg valamennyi energia. Az energiából lehet élelmet és vizet csinálni meg minden mást is.
Meglehetősen, hogyismondjam, unortodox szemlélet ez. Valami 100 milliárdnál lukadt ki.

 44. zsanvalzsan — 2015-09-07 19:51 

@untermensch4:
” A közlekedésben pedig ott az automobil. Hogy hivatkozzak tekintélyre is, a néhai Anisits Ferenc keltette bennem az ötletet hogy a “hanyatló nyugat” teljesítmény-fétise átlépte a betegesség határát. ”

Ez remek példa a (oldalvágás!) markecingesek manipulációjára. Anno, mikor még benne voltam egy villanyautó-fejlesztő csapatban, szépen kiderült számolásból és mérésből is, hogy ha egy autó 50-el halad egyenletesen, akkor kell neki kb 5 – 10 kW teljesítmény. Ha emelkedő van, és gyorsulni is akar, akkor ez a teljesítményigény durván megnő. De még mindig nem a 15-szörösére 🙂
Komoly, anyázásba hajló vitát is folytattam másik műszaki szakikkal, mert meggyőződésem, hogy amit lehoznak max. motorteljesítményt, az kb teljesen semmitmondó adat egy autó esetében. Sokkal beszédesebb lenne a fordulatszám – nyomaték karakterisztika, de ezt gondosan elrejtik avatatlan szemek elől 🙂
A minimális lakásméret erősen eltér az USA-ban és Japánban. Ezt szerintem nem is lehet meghatározni, mert kultúrafüggő a dolog.
A passzív ház megépítéséhez vagy fejlett technikai civilizációra, vagy megfelelő éghajlatra van szükség.

 45. hadrian77 — 2015-09-07 20:44 

@Tromb74: rém egyszerű a dolog. Nyugaton több száz tonna ételt dobnak ki. Megveszik, beteszik a hűtőbe, aztán egyszer csak kidobják mert lejárt. Angliában megveszik a 2-t fizet 3-at kap akcióban a cuccot és felhasználnak egyet. A többi kuka. Nálunk is elég komoly pazarlás megy, ha nem is ilyen mértékben.
Azt se mondja senki, hogy a sok kilóg a seggem a gatyából honfitár bevásárlókocsijába feltétlen és elengedhetetlen 6-8 üveg lónyál meg 20 üveg sör.

 46. Tromb74 — 2015-09-07 20:48 

@zsanvalzsan: Na végre valaki előszedte az autó témát, hogy nekem ez nem jutott eszembe.
Hát itt vannak pl. a németek. Vegyük pl. az Audi R7-et (a többit hagyjuk most), tulajdonképpen öngyilkossági kísérleten kívül, még talán tömegkarambol előidézésére alkalmas. Persze arra is csak akkor igazán hatékonyan, ha nincs sebesség korlátozás. Nahát, és a németeknél pont döngethetsz az autópályán ahogy a csövön kifér.
És most bele ne kezdjen valaki, hogy kevés a baleset, meg biztonságos. Én gyakran járok erre és azért nem olyan nagyon ritka, hogy a szemem előtt valami idióta szerveit lapátolják össze 20 méteres körzetből.
És a technika fősodora még mindig arrafelé tart, hogyan lehet a környezetvédelmi normák betartásával 3-400 lovat belepakolni egy személyautóba.

 47. Tromb74 — 2015-09-07 21:06 

@hadrian77:
Ja, én is meglepődtem múltkor, amikor egy melós áll előttem a pultnál. A dereka körüli zsírpárnákból jól lakott volna egy etióp falu. Ott a szemem láttára bevásárolt uszkve 15 ezer forint értékben kizárólag szalonnát, tepertőt, zsírosabb felvágottakat. Na mondom bé kukkantok a kosárba, mi van még ott. Hát kb.minden, amit vegyipari úton elő lehet állítani és extra adókkal súlytani.

Ja, meg a múlt hónapban az egyik hegesztő aszongya nekem, nem kaphatna-e céges kölcsönt (gyakorlatilag elszámolási előleg, de ez mellékes)? Kérdem, mennyi kéne? aszongya, ötezer ójró. Hát megnézem mi a helyzet pénzügyileg, éppen finanszírozni kell egy másik projektet stb. De hát mégis mire kéne? Le kéne cserélni az autót (Vectra kb. 120 000 km-el). Utána néztem, belefért, megkapta.
Vajon mit vett a drága jó melós, a társadalmi hierarchia alsó széle közepe? Egy A6-os Audit, 80 000 kilométerrel.
Kérdem tőle, mennyi rá a biztosítás itt kint németbe?
1200 euró/év, válaszolá magabiztosan. Na ekkor ültem be az autómba (Focus Combi 100 000 km), és elmentem friss levegőt szívni.

 48. hadrian77 — 2015-09-07 21:38 

@Tromb74: nekem Szlovénia az ellenpélda, gyakran megfordulok ott is. Az autók átlagéletkora elég magas, de mivel rég járokm oda, tudom, hogy nem kintről behozottak, hanem megveszik és sokáig használják. Új autóból nincs túl sok, nagy és drága autóból sem. Nagyrészt francia kis- és középkategóriás autók.

 49. Tromb74 — 2015-09-07 21:57 

https://www.youtube.com/watch?v=GguWv13dU7I
Végre egy (kettő, a másik is tud beszélni, csak ki kell várni) szakmai vélemény. Először azt hittem dolák saly róbert produkciója, de annyira nem komikus.

 50. Tromb74 — 2015-09-07 22:02 

A németeknél ez a perverzió határát súrolja. Itt is előfordul néhány német, aki képes közép kategóriás japán v. francia autót vásárolni, de ez itt kb. a mazochizmussal egyenlő, és ritka, mint a fehér holló.

 51. Tromb74 — 2015-09-07 22:11 

fúúú bazzmeg, most értem a linkelt videó végére. Megéri megnézni. Könnyekkel küszködtem, ezúttal a röhögéstől.

 52. untermensch4 — 2015-09-07 22:37 

“Eleve azzal, hogy emberek ezreinek megmondjuk hogy hol tartózkodjon, már csökkentett jogállásba helyezzük őket, akkor is, ha az a lépés egyébkén teljesen logikus és helyénvaló. Hát még akkor, ha ezeknek az embereknek azt mondjuk, hogy Kovácsné nagylánya elmehet Londonba bébiszittelni, ellentétben a te Fatima lányoddal, Ahmed, akinek itt van a kijelölt befogadó országa. Vagy ő már beleszületik az EU-ba, ahol megilleti őt a szabad mozgás joga?

Vagy épp ez a korlátozás fog oda elvezetni, hogy feladva az utóbbi háromszáz év, véres háborúkkal (ld. pl. a vallásszabadság kérdését elrendező harmincéves) kivívott vívmányainkat, személykategóriák, engedélyezések, belső vízumok jönnek?”

Lehet hogy benéztem valamit de egyrészt az EU sem annyira korlátlan személyáramlású mint az elvek szintjén, aki nem bír a létfenntartásához elegendő pénzzel az paterolható vissza szűkebb hazájába. Ehhez képest az egyenlő helyett elő- jogokra vágyó nekünk duplán sérelmes hogy bemondásra megadott adatokkal mászkálhatnak ismeretlenek és ha ügyesen nem egy “határ”-országban hanem “mag”-területen sikerül először regisztrálniuk akkor nincs is hova toloncolni őket, főleg ha taktikusan nem ad meg származási országot. Egyik ismerősöm hontalan és amíg nem lépi át a schengeni határt addig ebbéli minőségében nem kitoloncolható az EU-ból (ha jól értettem).
Másrészt a többszáz évnyi vérengzés “végterméke” nem W- hanem E- Union. Aki tehát nem itt született (Fatima szerencsés lesz, Ahmed generációja nem) az tetszett volna hamarabb olyan forradalmat csinálni otthon amiből hasonló jó kis únió kerekedik az ottani igényekre és viszonylatokra passzítva.

 53. Tromb74 — 2015-09-07 22:52 

@untermensch4: Hát azért azt nem árt figyelembe venni, hogy az EU szabályait az EU alakítja, a saját érdekeit szem előtt tartva..
Tehát módjában áll ezen változtatni. Éppen az lenne itt a cél, hogy a szabályokat a jelenlegi körülményekhez igazítsuk úgy, hogy közben ne sérüljenek az európai értékek, és ne veszítsük el az irány meg arány érzékünket.
Eléggé visszás dolog saját törvényeinkre hivatkozni tehetetlenségünkben.
Természetesen aki regisztrált, az attól még kitoloncolható, csak éppen a regisztráló ország feladata ez. Te arra gondolhatsz, hogy az, aki menekült státuszt kapot,t védettséget élvez.. Gondolom (Pro.f majd kifejti) ez nem korlátlanul és visszavonhatatlanul igaz.
Ezt a forradalmasosdit inkább meg se hallottam. Vagy mi egy forradalom útján kerültünk az EU-ba?

 54. Tromb74 — 2015-09-08 00:57 

jaj még az jutott eszembe migráció kapcsán, hogy azt is sokan elfelejtik, hogy az arab országok tárt karokkal várják az európai mérnököket, elsősorban persze az olajiparban, de ez ugye elég sok szakmát lefed. Mennek is szép számmal.
Ahogy én láttam pl. Ománban v. Líbiában eszük ágában sincs beszarni tőlük v. lefejezni őket, hanem pl. egy olajipari mérnöknek képesek 4-5000 dollár kezdő fizut adni, koszt, kvártély. Sokan családostul vonulnak ki (oké Líbiába most csak módjával).
De nem ám csak a hű de magasan képzett uraknak van jó dolga. Szivattyú szerelőket, hegesztőket, csőszerelőket is szeretettel fogadnak, meg is fizetik őket.
Valamiért soha nem várják el tőlük, hogy óránként Mekka irányába bukfencezzenek, vagy tartsák a Ramadámot. Oké, birkát azt muszáj enni, de hát ők is joggal várják el, hogy tiszteljék a kultúrájukat az idegenek, nem?
Érdekes, hogy a fentebb linkelt videó szakemberének olyan tapasztalatai voltak, hogy 10 muzulmánból 9 terrorista, én meg jártam néhány olyan helyen a Szahara közepén, ahol turista még véletlenül sem, de egy kurva terroristával se futottam össze, sőt, mindenhol barátságosan fogadtak, és ezeken a turista mentes helyeken még biszbaszokat sem próbálnak rásózni az emberre. Mondjuk nincsenek is biszbaszaik.

 55. Tromb74 — 2015-09-08 01:33 

Ha már nem bírok aludni, elmesélem nektek milyen egy arab értelmiségi üzletemberrel tárgyalni. Panama Jacknek talán már volt része ilyenben. Először is megmutatja neked az irodáját, bemutatja az alkalmazottakat is, mert büszke rájuk. Tea, Kávé, datolya, tárgyalás. (eddig még egyszer sem próbálta meg levágni a fejedet, pedig muszlim).
Elmentek egy elegáns étterembe. A menü BIRKA meg némi zöldség. Közben tea, kávé, datolya. Bemutatja a barátait, mert azokra is büszke, közben még lazán, de témába vágóan tárgyaltok (a fejed még mindig a helyén). Ebéd után elnézést kér, de egy órácskára lelépne, család, ilyesmi. Egy óra múlva telefonál, hogy késik még egy órát, majd fél óra múlva mégis csak előkerül, fegyvernek látszó tárgy nélkül.
Azt mondja, hogy most rakjuk félre a munkát, elvisz a házába, de ott munkáról szigorúan semmit. Amikor megérkezünk, megmutatja a házát, meg a gyerekeit (ha van, a fiatal értelmiségiek ott sem kezdik mindig korán), a feleségét azért már csak nagyon felvilágosult mutatja be (ilyen is rengeteg akad), de a férfi szobába azért nő nem léphet be. Meglepő módon az egész családja kedvesen fogad, senki nem akarja a véredet ontani, pedig mind egy szálig muszlimok.
A fickó tényleg félre teszi a melót és a családról, mindennapokról, vallásról meg politikáról beszélgettek. És nem akar megtéríteni, nem érezteti veled, hogy hitetlen vagy, csak egyszerűen érdeklődik, láthatóan őszintén (európai értékrend, aha). Teljesen nyíltan beszél a családjáról, az egyéni céljairól, lényegében mindenről, datolya meg tea meg kávé mellett. Érdekes, hogy nem akar elkápráztatni, nem töm beléd helyi ehetetlen ihatatlan különlegességeket, nem tukmálja rád a kultúráját. Egyszerűen ültök a földön mezítláb, datolyát eszegettek, teát iszogattok és minden feszengés nélkül csevegtek egymással, miközben pár órája ismeritek egymást. Aztán a végén mindenki megy a dolgára.

Nem, biztosan nem minden muszlim ilyen, de ha valami, akkor ez a muszlim kultúra jelene és jövője. Mi sem az ultrákhoz mérjük a saját kultúránkat, ők sem a terroristákhoz.

 56. Tromb74 — 2015-09-08 01:54 

Na jó ezt még elmesélem, hogy az underclassból is legyen példa (tulajdonképpen egy csomó van, ha jobban belegondolok)

Líbiában a feneketlen sivatagban, de még aszfaltnak nevezhető útburkolaton lefékeztünk egy magányos kis háznál. Nem volt különösen szép, egy viskó volt. Gondolom lefotózom a 200 éves bácsival együtt, ha nincs ellenvetése. Szélesen mosolygott, de láthatólag nem értette, hogy mi a fene olyan érdekes rajta, meg a házon. Vakarta a fejét egy darabig, miközben egy pillanatra sem fagyott le arcáról a mosoly, majd karon ragadott, rángatott a ház mögé.
Na itt egy pillanatra elkezdtem aggódni a fejem sorsáért, de kiderült, alaptalanul.
Amikor hátra értünk, egy kis elkerített részen kecskék bambultak. A bácsi széttárta a kezét, mint egy porondmester, majd rámutatott a kecskéire, fotózzam azokat.
Nem szégyelte a szegénységét, hanem megmutatta boldogan, hogy Ő mire büszke.

Ezek olyan pillanatok, amiket már szinte elfelejtettem, kár lenne értük.

 57. panamajack — 2015-09-08 09:48 

@Tromb74: Nekem is van egy jó sztorim, ezúttal az autógyújtogató terrorista muszlimok által megszállt, lépten-nyomon borzongva emlegetett, öröknegatívpélda Párizsból. A feleségemmel és a gyerekeimmel sétálgattunk valamelyik parkban, és dél felé nagyon megéheztünk. Elindultunk hát valami szimpatikus kajáldát keresni. Egy idő után birkasült szagát véltem érezni, és mivel nagy kedvelője vagyok, arrafelé vettük az irányt. Meg is érkeztünk hamarosan – a párizsi Nagymecset kapujához. Ugyanis, mint kiderült, tartozik hozzá egy remek marokkói étterem is. Na, mindjárt be is tértünk (a feleségem nyár lévén a lengénél is lengébb ruházatban), gyönyörű volt belül, tisztára mint egy arab palota. Tele volt, arabok, franciák és turisták vegyesen, ruházat a csadortól a köldökvillantós pólóig. A kiszolgálás (főleg párizsi viszonyokhoz képest) hihetetlenül kedves és udvarias. Rendeltünk egy-egy tajine-t, majd az arab pincér megkérdezte, innánk-e valamit. Drága nejem helyből rávágta, hogy sört, majd borzasztó zavarba jött, amikor rájött, hol is van… A pincér csak jóízűen nevetett, és közölte, hogy ők azt nem tartanak, viszont remek üdítőik és gyümölcsleveik vannak. Életemben nem éreztem még ennyire fenyegetve magam… 🙂

Ha valaki esetleg arra járna:
http://www.yelp.fr/biz_photos/restaurant-de-la-mosqu%C3%A9e-de-paris-paris-3

 58. noirp — 2015-09-08 09:51 

Plof! Megint előre gondolkodtál 🙂

http://hvg.hu/velemeny/20150907_Europa_elbukott

“(…)A jelenlegi válságot tényleg nem lehet holmi könnyfakasztó teleregény szintjén értelmezni: a baloldaliak csak aranyos kisgyerekeket és minimum szívsebészeket látnak a menekültek között, a (szélső)jobboldaliak pedig kizárólag terroristákat, iszlamistákat. Sajátos módon mindketten a kereszténységre, az érzelmekre hivatkoznak: az egyik szerint a kereszténység a befogadást, a másik szerint az elzárkózást hirdeti.Ha azonban nem felhevülten nézzük az eseményeket, akkor csupán annyit állapíthatunk meg – amint a balliberális Spiegel hetilap bevallottan konzervatív publicistája, Jan Fleischhauer tette –, hogy „igazából nagyon keveset tudunk“ a menekültekről.”

 59. zsanvalzsan — 2015-09-08 09:57 

@Tromb74:
Te, Tromb74, az ilyen videókat valahogy meg kéne jelölnöd!
Most ebbe belenéztem. Ez neked szakmai? Na neee…
Rettentő sok sörrel vagy adósom ezért a pár percért, tudod? 🙂

 60. professzorpizka — 2015-09-08 10:03 

@zsanvalzsan: ezek az agyhalottak még nyomják? 😀

 61. zsanvalzsan — 2015-09-08 11:00 

@professzorpizka:
Prof, tudod, mi az elszomorító? Sok minden, de leginkább az, hogy nem találok a magyar sajtóban egyetlen riportot, írást sem, ami a helyzetről elfogulatlanul beszélne.
Az eddigi (talán) leg-tiszteletreméltóbb megszólalás az általam egyre kevésbé tisztelt Fábry Sándortól olvasható:

A többiek még mindig két csoportra oszthatóak:
1.: Üssed Orbánt, mert most lehet (mindegy, ha közben hülyeségeket beszélünk)
2.: Védjed Orbánt, mert ő a mi megváltónk (mindegy, ha közben hülyeségeket beszélünk)

Példa: kerítés. Orbánpártiak: a kerítés fasza dolog, mert ennyi meg annyi százalékkal, meg amerika is meg spanyolország is.
Ellenzék: a kerítés szar, hatástalan, szegény összevagdosott gyerekek meg vadállatok.

Az igazság – szerintem – kb Tiboru bejegyzéséből olvasható ki. A 12 – 14 órás szolgálaton, a pajzson alváson, langyos ivóvízen változtatni kell. Ha a kerítés csak annyit tesz, hogy egy vagy több helyre tereli a bevándorlókat, már van neki haszna. Ha túl sokba van, akkor építtessenek kerítést a kétfarkúakkal, hátha ez is kijön nekik tizedannyiból, mint a plakátkampány 🙂

A kockázatok egy része, amit Orbánék emlegetnek, reális.
Vannak betegségek, amiket az arabok nem kapnak meg, csak hordozzák, de az európaiak igen. Nyilván ezért kell mindenféle védőoltás, mielőtt valaki arab országba utazik. Ezt a kockázatot szűrővizsgálatokkal lehet csökkenteni, vagy oltásokkal, vagy a csuda tudja, de ez orvosi – szakmai kérdés.
Az is tudott, egészen kicsit kell csak a Koránnak utánaérdeklődni, hogy egy igazhitű nyugodtan átverhet egy hitetlent, az nem számít, Allah ezért nem bünteti őt. Ahitetlenek törvénye nem érvényes. Ahol valaha muszlim ország volt, az muszlim marad örökre (szerintük).
És igen, vannak felvilágosult muszlimok és vannak teljesen sötétek is. Mint ahogy vannak felvilágosult magyarok és teljesen sötétek is, sajnos. Olvastam történetet felvilágosult muszlimmal összeházasodott európai nőről, akit úgy kellett kimenteni, mert elviselhetetlen volt számára a környezet, pedig pénz, az volt bőven.
Sajnos én is úgy látom: egy társadalom kultúráját a többség, ezen belül a hatalmon levő többség határozza meg. Panamajack feleségével kevésbé lettek volna udvariasak, ha az eset nem Párizsban, hanem Khomeini Teheránjában történik.
Sehol nem találkozok/találkozom(*) olyan írásokkal, ahol erre a kockázatra valami megoldást javasolnának.

*: Nem kívánt törlendő. Azt, hogy alanyi vagy tárgyas ragozás, döntse el ki-ki saját maga.

 63. panamajack — 2015-09-08 11:16 

@zsanvalzsan: Panamajack többször táncolt lambadát a 90-es években teheráni házibulikon helyi lányokkal. Csak a miheztartás végett… 🙂

 64. Tromb74 — 2015-09-08 11:25 

@noirp:
Persze, nem ismerjük őket, de sokaknak van azért valami tapasztalata a közel-keletről.

Én nem vagyok szakértője a témának, de a munkahelyi kapcsolatok révén, a feleségem családjának a kapcsolatai miatt, időnként beköltözik az iszlám a mindennapjainkba. Feleségem pl. Líbiában született, mert a szülei ott éltek a 80-as években.

Másik sztori. Egy nigeri üzletember, akinek a cégünkkel volt dolga, elhozta a családját is. A felesége egy nagyon csinos,egyetemet végzett tunéziai fiatal nő volt, két kisgyerekkel. Mivel a pasi fekete volt, a nő meg arab, a kisfiú tejeskávé színű volt, a kislány meg fekete.
Hogy ne unják hülyére magukat, kitaláltuk hogy az én feleségemmel és a gyerekünkkel szerveznek közös játszó programokat. A ki lány egyidős volt a fiúnkkal (2,5 év), gondoltuk legalább szokják a multikultit.
Az első találkozás úgy zajlott le, hogy a drága fiam ránézett a kislányra, majd teljesen lényegretörően feltette a következő kérdést:
– Mitől maszatos?
Miután tisztáztuk, hogy neki ilyen a színe, könnyedén tudomásul vette és szépen játszottak egymással.
Elmeséltük a kislány szüleinek is a sztorit, akik 10 percig hangosan hahotáztak rajta.

 65. hadrian77 — 2015-09-08 11:25 

@zsanvalzsan: szerintem a maga módján Nógrádi György elég jól elmondja éppen mi a helyzet és mi van mögötte.

 66. zsanvalzsan — 2015-09-08 11:30 

@panamajack:
Ez volt jellemző Khomeini Iránjára?

 67. Tromb74 — 2015-09-08 11:31 

@panamajack: Fúú, most hogy mondod, nekem meg a 90-es években (20 évesen) volt egy szaudi majdnem csajom.
Valahogy megismerkedtünk egymással (a családja már itt élt egy ideje, ő egész jól beszélt magyarul), találkozgattunk, beszélgettünk, és elkezdtünk összemelegedni. Olyanokat csinéltunk pl. hogy ő fordított nekem a koránból, én meg beszéltem neki a mi kultúránkról. Aztán időnként elcsattant egy-két csók is, de semmi több.
Odáig jutott a dolog, hogy találkoztam a szüleivel is, akik nem tépték le a fejemet, pedig nyilván látták a kettőnk között kibontakozó kapcsolat jellegét. Nagyon kedvesek voltak, és barátságosak.
Az egésznek úgy szakadt vége, hogy vissza költöztek a hazájukba.

 68. zsanvalzsan — 2015-09-08 11:34 

@hadrian77:
Őt én is hallgatom. Nem ad választ arra, hogyan lehet(ne) a népvándorlással kapcsolatos kockázatokat kezelni. Némely kockázat kezelése triviális (eü kockázatok), másoké cseppet sem az.

 69. Tromb74 — 2015-09-08 11:34 

@zsanvalzsan:
Miért? te magyar kultúrát Orbán Magyarországa alapján ítéled meg?

 70. panamajack — 2015-09-08 11:35 

@Tromb74: Nekem is volt egy ilyen barátnőm Teheránban, aki ráadásul a régi sah valamilyen oldalági rokona volt. Azóta elmondhatom magamról, hogy jártam én már perzsa hercegnővel is… 🙂

 71. hadrian77 — 2015-09-08 11:36 

@zsanvalzsan: ha a biztonságpolitikai és egyéb kockázatokra gondolsz, azokról pár hónapja beszélt hosszabb rádió interjúkban.

 72. panamajack — 2015-09-08 11:37 

@zsanvalzsan: Röhögni fogsz, de a válasz IGEN. Legalábbis a teheráni felső középosztályra ez a jellemző. Már vagy 4 ezer éve…

 73. panamajack — 2015-09-08 11:40 

@panamajack: Persze ettől még a fanatikusok élnek és virulnak. Csak hát az iszlám világ SOKKAL összetettebb annál, mint ahogy azt az egyszeri magyarember hiszi…

 74. noirp — 2015-09-08 11:49 

@Tromb74: Ti igen, p’jack igen, Pizka igen, én is, Tromb is, egyálétalán, úgy gondolom, az itt rendszeresen író-olvasók igen: bírunk némi ismerettel a Közel-Keletről és nem sikítunk fel, ha odavalósi embert látunk. De állítom neked, hogy a ká-európai többségre ez nem igaz. Nagyon sokan félnek, elhisznek minden marhaságot, amit a közel-keletiekről megosztanak mondjuk a fácsén a szexrabszolga-vadászatra induló menekülttől a fertőző betegségeket behurcoló menekültig. De ha hagyják, hogy a félelmet megkapargassuk (mondom, ha hagyják), kiderül, hogy az ismeretlentől félnek.

 75. noirp — 2015-09-08 11:50 

@panamajack:
Na, pontosan így.

 77. panamajack — 2015-09-08 12:02 

@noirp: Igen, ezt én is olvastam. Ez is egyoldalú megközelítés, de érdemes megfontolásra, mert van benne sok igazság. Az ilyesmit kell összevetni mondjuk ezzel:

http://kard.blog.hu/2015/07/15/menekultugy_civilizacios_kihivas_europanak

Az igazsághoz mindkét oldalt látni kell.

 78. Tromb74 — 2015-09-08 12:05 

@noirp:
A félelem teljesen érthető, azt nem tudom, mit lehet vele kezdeni.
Én a saját félelmeimet (most nem csak etnikai meg mi tudom én mi téren) a megismeréssel szoktam orvosolni.
De mit lehet kezdeni valakivel, aki nem kíváncsi?

Oszthatom én az észt a saját tapasztalataimról, de egy hatásvadász videóval nem tudok versenyre kelni.
Tele lehetne a Youtube teázgató, meg a gyerekeikkel játszó muszlimokkal (gondolom, tele is van), de ezt nem fogja senki a fejezgetős videók melléhelyezni gondolatban.

Én azt vettem észre a fészbúkon, hogy ezek az emberek (a rettegők) másképp működnek.
Kiposztol egy videót, amin valami cápa vergődik a strand homokján, utána egy másikat, amin egy motoros nagyot ugrat a krosszpályán, harmadiként meg verekedő arabokat.
A három videóban az a közös, hogy “húúú de durva”.

Na most ez az ember, ezek alapján azt gondolja, hogy a cápa a szárazföldön él, a motor tud repülni, az arabok meg állandóan verekednek?

 79. noirp — 2015-09-08 12:22 

@panamajack:
igen!

 80. noirp — 2015-09-08 12:30 

“A félelem teljesen érthető, azt nem tudom, mit lehet vele kezdeni.
Én a saját félelmeimet (most nem csak etnikai meg mi tudom én mi téren) a megismeréssel szoktam orvosolni.”

Respect! 🙂
Nekem mondjuk a vizsga-, illetve mindenféle ~szerű szituáció a nagy rettegés, népektől, állatoktól, időjárástól stb nem félek. Hála Isten.

“De mit lehet kezdeni valakivel, aki nem kíváncsi?”
Fogalmam sincs. Tényleg nincs, pedig ha lenne, a saját környezetemben már kipróbáltam volna.

Talán az segítene, ha a könnyen elérhető információfolyamban több lenne a józan hang; de ez paradoxon, mert legkönnyebben a bulvár és a fácse elérhető 🙁

“Na most ez az ember, ezek alapján azt gondolja, hogy a cápa a szárazföldön él, a motor tud repülni, az arabok meg állandóan verekednek?”

Megrázó leszek: szerintem simán. Hihetetlen dolgokra képes a bambaság, a szelektálás, mérlegelés hiánya és a megfigyelni-nem-képesség.
Kérdezz meg öt járókelőt, mutasson rá a parlagfűre: hét-nyolc különböző növény lesz előtted (egy sem az) “de ezt mutatták a tv-ben/osztották meg ittmegitt” Kérdezd meg, melyik hal: a cápa vagy a bálna?
Kérdezd meg, kik élnek Afganisztánban: arabok (pastu, fárszí, üzbég, tádzsik etc. fel sem merül). Kérdezd meg, szerinted miért nem fogadják be őket Szaúd-Arábiában, pl., azt fogod kapni, hogy az USA meg a zsidók, és nem azt, hogy vallási különbségek+közöny.

 81. noirp — 2015-09-08 12:31 

Korrekció: a 80. sz. hsz.-ban Tromb74-nek válaszoltam, a 78. -ra. Köszi.

 82. hadrian77 — 2015-09-08 12:39 

@noirp: a maradáshoz normális munkaerőpiac kéellene, ami felszívja őket. Közmunka nélkül kb. 10 % a munkanélküliség. Senki nem mond épkézláb elképzelést a munkaerő piacra való beléptetésükre, és még azt sem mondta senki, hogy ha odahaza csak a férj dolgozott, akkor valószínűleg itt is csak ő fog. Annyira összetett probléma ez, hogy tényleg megérne egy alapos posztot/kibeszélést.

 83. panamajack — 2015-09-08 13:13 

@hadrian77: itt a baj az, hogy a magyar (európai) munkaerőpiac a rossz szabályozás miatt olyan, amilyen. Alapvetően semmi sem indokolja, hogy ne lehessen itt is olyan alacsony munkanélküliség, mint az Egyesült Államokban, kizárólag a restriktív adózási és foglalkoztatási szabályok, na meg a szar gazdaságpolitika. A menekültek csak felszínre hoznak egy sor, évtizedek óta szőnyeg alá sepert európai belső problémát. Lehet, hogy még épp időben, lehet hogy már túl későn. Rajtunk is múlik.

 84. Tromb74 — 2015-09-08 13:14 

@panamajack: Az igazság képlékeny és sokrétű dolog.
Abban biztos vagyok, hogy a demográfiai tendenciák Európában nem fognak egyhamar megfordulni. Ez evolúciós “átok” (nem kezdek bele az evolúciózásba), ilyen környezetben a relatív kevés gyerek felnevelése a legéletképesebb stratégia. Bármilyen furmányos módon piszkálgatod a társadalmat, akinek 1-2 gyereke van, előnyt élvez azzal szemben, akinek 3-4-5. Nem csak anyagi okokból kifolyólag.
Az európai életmódból és berendezkedésből az következik, hogy átlagosan ennyi gyereket tudsz felnevelni felelősséggel, odafigyeléssel. Persze ki többet, ki kevesebbet. vannak olyanok, akik egyet sem, meg vannak olyanok, akiknek meg se kéne próbálniuk.
Valamilyen szintű bevándorlás segít ezen, mert ez nem csak plusz embereket jelent, hanem eltérő kultúrát is, ami valamilyen irányba korrigálja az európait. Lásd pl. a gasztronómiát, ami szerintem pozitív irányba lökte az európai szokásokat. Aztán említésre méltó még a muszlimok családhoz való viszonya. Itt sincsenek persze kőbe véshető igazságok, de tendenciák igen. A muszlimok is vonzódnak az anyagi javakhoz, de még hogy. Viszont szinte soha, de soha, de soha nem helyezik azt a család, a szeretteik felé. Egy muszlim leginkább a családjára büszke, a gyerekeire, a feleségére, a rengeteg unokatesójára. A szociális kapcsolataik az európaiaknak legkevesebb a 25-szöröse. Ebben rejlik az erejük, meg hát a veszélyük is. Nehezen találsz olyan muszlimot, akinek a világ bármely tetszőleges országában ne lenne rokona v. ismerőse. Néha úgy érzem, mind ismerik egymást.
Ebből a kultúrából egy pici átragadhatna az európaira, mert hihetetlen erő rejlik benne.

A veszélyekről. A többségük, aki idegen kultúrába vetik meg a lábukat, hajlamosak az integrálódásra. Persze jórészt megtartják a vallásukat, ami bár koránt sem tér el annyira a kereszténységtől, mint az átlag ember gondolja, de azért meghatározza a mindennapjaikat, nem csak Karácsonykor gyújtanak gyertyát, mint mi.
Ez nyilván szembetűnő az európai embernek, idegenkedik is tőle rendesen.
Persze ismerek jó párat, aki nem imádkozik naponta, lényegében csak a Ramadámot tartja. Meg olyat is, aki ateista lett és imádja a pálinkát. Ennek a lehetősége is benne van a kultúrájukban.

A gond ott kezdődik, ha valaki a körülmények v. saját hibájából nem tud integrálódni, nincs jövő képe, frusztrált, munkanélküli.
Ha mondjuk magyar lenne, akkor valószínűleg megpróbálná megtalálni azt az értéket, amibe még bele tud kapaszkodni, ami értelmet ad az életének. Hát ez a mi esetünkben, tudás és irányítás nélül többnyire a szíriuszi csavarodós kromoszóma, meg a Fradi, illetve a Trianon perverzió.
Egy muzulmán pedig, aki már lényegében elszakadt a saját kultúrájától, a nagy keresgélés közepette bele fog futni a szélsőséges iszlamisták karjaiba. Talál egy csoportot, aki mindenféle csodákról meg perspektíváról halandszázik neki. Itt törődnek vele, szeretik. Persze aztán előkerül egy velejéig romlott imám is, aki hangsúlyozom, a legtöbb esetben anyagi haszonszerzéstől motiváltan (ugye pénzelik őket rendesen) megadja az egész kaotikus katyvasznak a szakrális keretet.
Európa szerencséje, hogy nincs olyan sok gyűlöletkeltő imám, mint amennyit a frusztrált, talajt vesztett muzulmán fiatalok “igényelnének”

Tehát ez egy reális, és súlyos veszély, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ha a” megfelelő” ember, összetalálkozik a megfelelő “imámmal” v. közösséggel, annak többnyire tragédia a vége

 85. eltopo — 2015-09-08 13:15 

@panamajack:

Régóta mondom: nem egymillió új munkahely kell ide. Hanem egymillió halálos áldozattal járó háború/polgárháború. Az nekünk jobban fekszik.

 86. Tromb74 — 2015-09-08 13:25 

@Tromb74: Ja, és azt elfelejtettem még, hogy azt is tekintetbe kell venni, amikor az iszlám felett pálcát törünk,hogy egy imám sokkal nagyobb szabadsággal bír a tanok terjesztésében, meg hát felelősséggel is, mint pl. egy Erdő Péter.

 87. panamajack — 2015-09-08 13:27 

@Tromb74: A radikális politikai iszlám ráadásul egy modern, 20-dik századi fejlemény. Kábé ugyanannyira következik az iszlám kultúrából, mint a nácizmus az európaiból.

 88. Tromb74 — 2015-09-08 13:30 

@noirp:
Hát igen. Egyébként én a németek példáján keresztül azt látom, hogy ez akkor oldódik meg legalább nagyjából, ha valamennyien itt élnek közöttünk.

 89. hadrian77 — 2015-09-08 13:31 

@panamajack: amíg kishazánkban ilyen nagy a fekete és szürkegazdaság aránya, addig tök fölösleges idehozni őket szerintem, mert azt jobban hízlalnák mint a rendes gazdaságot.

 90. Tromb74 — 2015-09-08 13:32 

@panamajack:
Úgy van, de hogyan lehetne ezt egyetemes tudássá tenni? 😀
Se a média, se a politikus, senki nem nagyon erőlteti. Gondolom, nem elég érdekes.

 91. panamajack — 2015-09-08 13:33 

@hadrian77: és az biztos, hogy ez annyira rossz dolog lenne? A közmunkánál ugyanis még a szürkegazdaság is több effektív hasznot termel.

 92. hadrian77 — 2015-09-08 13:33 

@Tromb74: volt erről valahol egy elemzés, hogy amíg emaradott helyen élsz, kell a 6-7 gyerek, mert öreg korodra ők biztosítják az életedet. Fejlett világban megállnak kettőnél, mert a sok gyerek időt és pénzt igényel plusz az állam biztosítja az öreg éveidre az ellátásodat.
Ismerek rendes integrálódott törököket németeknél, akik a vallásukat is korrektul gyakorlolják, 2 gyerek van szinte mindenhol.

 94. Tromb74 — 2015-09-08 13:38 

@hadrian77:
Lehet, de fekete gazdaságból könnyebb szürkét csinálni, fehér meg sehol nincs.

Kaptál már Németországban kebabról számlát, vagy blokkot? Ha látják, hogy nem helyi vagy (tehát nem Finanzamt), tutira elfelejtik.

 95. zsanvalzsan — 2015-09-08 14:02 

@panamajack
A fekete- illetve szürkegazdaság egyszerűen csak definíció kérdése.
Van az európai kontinensen olyan ország, ahol kb 30 milla (Ft-ban) éves árbevételig nem kell adóbevallást benyújtani.
Ahol alanyi jogon állíthatsz ki számlát, akár egy szalvétára (feltéve, hogy valami Picasso nevű huligán nem firkantott rá galambot) is írhatod, ahol nincs minimálbér.
Azt gondolná az ember, egy ilyen helyen virágzik a feketegazdaság.
pedig nem. Pont nem az virágzik, hanem a fehér.
Hogy ez vajon mitől van, talán Panamajack tudja, én nem.

 96. hadrian77 — 2015-09-08 14:06 

@Tromb74: de azért az adót meg a járulékokat fizetik. Ha behoznak egy rakás munkavállalót, akik minimálbéren vannak és nem fizetnek utánuk jarulékot se mrendesen az alkalmazók, akkor hiába vannak itt, nem lesz tőlük fenntarthatóbb a nyugdíjrendszer és társai. Én támogatom, hogy jöjjenek, de akkor teremtsünk olyan feltételeket, hogy megérje nekik is és nekünk is a dolog.

 97. zsanvalzsan — 2015-09-08 14:06 

@zsanvalzsan:
Namost ez hogyan linkelődött Panamajack hozzászólásához?

 98. Tromb74 — 2015-09-08 14:58 

@hadrian77:
A teremtsünk olyan feltételeken van a hangsúly.
Ezt már csak magunk miatt is meg kéne tennünk.
Ahogy én látom itt nyugaton is van egy eltűrt szintje a fekete gazdaságnak.
Itt pl. nem vonul ki a bolhapiacra az adóhatóság, hogy csuklóztassa a kacatokkal seftelő bevándórlókat, de ha pl. van egy Kebap-Pizza-Taxi nevű kócerájod (van ilyen), akkor sem riogatják a vevőkez mindenféle akciókkal, egyszerűen időnként az adóhatóság megnézi, hogy reális-e az a forgalom, amit bevallottál.
Ha nem az, akkor leülnek veled, elkezdenek lázasan számolni. Vannak adataik nekik, meg mindenféle tapasztalatuk, ami alapján megmondják, hogy szerintük te kb. ennyit kellet,hogy keressél.
Ekkor jön a bizonygatás részedről, hogy de hát így meg úgy. Ebben is partnerek. Ha be tudod bizonyítani, hogy de hát ennyi az annyi, akkor azt mondják, viszont látásra, jó munkát.
Ha csak részben tudod bebizonyítani, akkor annyival korrigálják a számításaikat. Az megállapított adót pedig be kell fizetni.
Nem a levegőbe beszélek, a mi cégünket is vizsgálták már, átlagosan két-három évente ezt minden külföldi cég megkapja.

Ami nagyon lényeges, hogy a németek számára az a fontos, dolgozzál. Ha valamit elbaszol, nem nyírják ki a céget, nem záratják be, nem nyomnak rád olyan büntetést, amit nem fogsz tudni kfizetni.
Utolsó vérig küzdenek, hogy a céged megmaradjon, dolgozz, termelj, adózz, munkát adj embereknek.

Viszont ehhez Magyarországon rendszerszintű változásokra lenne szükség. Nem tudom feltűnt-e a hírekből, de Németország nem nagyon kápráztatja el a sajtót terrorcselekményekkel, maffiózókkal, óriási panamázásokkal. Persze előfordul, de ritka.

Ehhez nagyon komoly és drága apparátus kell. A bürokrácia és rendfenntartó erők, titkosszolgálat itt kifogástalanul, és nagyon drágán dolgozik.

Egy autó átírása, rendszám cserével (itt kötelező adás-vételkor) 45 percet vesz igénybe, de ebben már benne van az is, amikor az új rendszámmal bénázol, hogy a helyére pattintsd.
Egyszerűen hihetetlen.

Tehát a veszély abban rejlik, hogy Magyarország jelen állapotában 20 000 ember befogadása esetén is összeomlana. Viszont változtatások nélkül 20-25 éven belül ez magától is megtörténik, ha másért nem a nyugdíj rendszer és az egészségügy rendszerszintű problémái miatt. A remek adórendszerünkről ne is beszéljünk inkább.

Nem a bevándorlók miatt vagyunk mi szarban, ők csak katalizálják a problémát.

 99. hadrian77 — 2015-09-08 15:14 

@Tromb74: ismerem jól én is a német és a magyar viszonyokat. Ha azt szeretnénk, hogy változzon a helyzet, akkor a hivatal fejében is rendet kell tenni (halvány, sejtelmes reménysugár Varga tavaszi nyilatkozata a NAV átalakításáról) illetve a lakósság fejében is. Mert a lakósság meg hajlamos akkor is elsinkófálni az állam jussát, amikor nem szükséges. Már ha eljutnánk Szlovénia szintjére, az nagy előre haladás lenne (állami mutyi ott is van, de többé kevésbé rendezett a bürokrácia és az adózás).

 100. Tromb74 — 2015-09-08 15:18 

@Tromb74:
A német számítgatási képességére még talán jó példa, hogy nem egyszerűen progresszív az adórendszerük, hanem olyan szinten,hogy a jövedelemadódat nem tudod egy képlettel kiszámítani, mert más arányban adózik az, aki 2128 eurót keres, mint az, aki 2132-öt v.éppen 2116-ot.
Van egy bazi hosszú és széles béradó tábla (ja, mert hat adókategóriával is bonyolították a jövedelemadó számítást), amiben ki kell böngészni, mennyi is a jövedelem adó, amit be kell perkálni.
Na jó érthetőbben. Tehát hat oszlop van, és számtalan sor, az egyik cellában megtalálod, hogy neked 325, 75 euró béradót (lohnsteuer) kell fizetni, aztán mindenki boldog.
Ez teljesen idiótán hangzik, én általában agyhúgykövet kapok tőle, amikor Cash-flow meg project tervezésnél ehhez a részhez érek, de másrészről meg Németország úgy tűnik, hogy működik.

 101. panamajack — 2015-09-08 15:25 

@zsanvalzsan: alapvetően az a magyarázata, hogy ha viszonylag egyszerű és nem túl drága dolog becsületesnek lenni, és a csalást ugyanakkor szankcionálják, az emberek nagy része már csak kényelemből is az egyenes utat választja. Ha pedig az idő és energia nem a “lepapírozásra”, hanem a termelő munkára megy el, az jó a gazdaságnak.

 102. zsanvalzsan — 2015-09-08 15:26 

@Tromb74:
Ez mekkora söralátétre fér rá?

 103. hadrian77 — 2015-09-08 15:29 

@Tromb74: lehet bonyolítani. Angoloknál nem mindegy, hogy milyen műszaki paraméterekkel bír az autód, még akkor sem ha céges lízingelt. Ha úgy adódik, plsuzban kell befizetned miatta adót.

 104. Tromb74 — 2015-09-08 15:41 

@zsanvalzsan:
Az adóbevallás nagyjából ráfér a söralátétre, de a kiszámítása már bonyolultabb.
Ez a söralátétesdi szerintem baromság. Az a lényeg, hogy minden releváns adat rákerüljön a bevallásra, és semmilyen felesleges szart ne kelljen ráírni. Ha ez 4 oldalon oldható meg, akkor annyin.
Sokkal fontosabb lenne, hogy az adórendszer ne bizonyos rétegek vágyait, hanem a társadalom érdekeit szolgálja.

 105. untermensch4 — 2015-09-08 17:37 

@hadrian77: Ha már szóba került: csak nekem tűnik úgy hogy a “mainstream média” és úgy általában bölcs vezéreink is mintha megpróbálnák “eltitkolni/elhallgatni” Szlovéniát? Tisztára konteó-szagú a dolog. Ezt tovább gerjesztendő: lehet hogy ha megtudnánk miként is működik szlovénia úgy általában akkor a “baszki így is lehet?” után túl nagy felfordulás lenne ami jelenleg erős de nem többségi érdekeket sért?

 106. panamajack — 2015-09-08 17:41 

@untermensch4: Bölcs vezéreink az összes nálunk sikeresebb KKE-országról (egyre több van belőlük…) hallgatnak, mint szar a fűben. Különösen azzal kapcsolatban, mi mindent csinálnak másképp, mint mi.

 107. zolcsi67 — 2015-09-08 18:52 

“Ilyen vezetőt, jogtörténeti eszközökkel csinálni nem lehet. Kellene már egy.”

Nostradamus szerint “Henrik”, aki a keletről jött káoszból kivezeti Európát 🙂

 108. hadrian77 — 2015-09-08 19:10 

@untermensch4: tavaly voltak a hírekben, amikor koalíciós gondok voltak, azóta semmi.

 109. hadrian77 — 2015-09-08 19:12 

@zolcsi67: a harmadik vh-val kapcsolatban meg valami olyat mondott, hogy az orosz medve és a perzsák robbantják ki. Ez most összeállt. 🙂

 110. zsanvalzsan — 2015-09-08 19:21 

Itt egy tegnapelőtti beszélgetés az ORF2-n a menekülthelyzetről.
Nekem nem úgy tűnik, mintha Prőhle Gergellyel megértőek lennének a többiek – legfeljebb kis részletekben.
http://tvthek.orf.at/program/Im-Zentrum/6907623/IM-ZENTRUM-Die-Grenzen-Europas-Wohin-mit-den-Fluechtlingen/10532818/IM-ZENTRUM-Die-Grenzen-Europas-Wohin-mit-den-Fluechtlingen/10532819

Az adás még 1-2 napig nézhető itt, aztán le fogják szedni.

 112. zsanvalzsan — 2015-09-08 19:41 

@Tromb74:
Nem védem az operatőrt!
Hanem, a sajtó, az torzít. Ismered a kutya és a postás példáját, melyik a hír és melyik nem?
Nem voltunk ott, nem tudjuk, mi történt _pontosan_. Ha ott lettünk volna, akkor is, ketten kétféle történetet látunk.
Igen, láttam a felvételt, nagyon csúnyán néz ki amit az operatőr csinál, de volt ott némi lökdösődés, kiabálás, ember legyen a talpán, aki ilyen helyzetben az utolsó pillanatig higgadt tud maradni. Én azt hiszem, nem tudnék, ezért nem is megyek se újságírónak, se operatőrnek. A fene se akar ilyen helyzetbe kerülni. Azt hiszem, ennek a farmerruhás illetőnek is jobban állna valami más elfoglaltság.
És még egyszer: a sajtó mindig torzít.

 113. Tromb74 — 2015-09-08 22:00 

@zsanvalzsan:

Igen torzít, de az eset megtörtént, a szituáció persze homályos.
Ahogy mondod, nem mindekinek való ez a szakma. Operatőrnek lenni eleve kemény munka, de ilyen helyszínekre csak nagy kötél idegzetűeket szoktak kiküldeni. Ez nem csak emberi hiba, de azon túl, hogy lejáratja a szakmát, a saját kollégáit is veszélyezteti.

Itt egy videó, hogy hol kezdődik az operatőr. Nem telével készült.
https://www.youtube.com/watch?v=pYWt6jBUZDc

Nem tudom mennyire érted az ángolt. A lényeg, hogy a szaki az elején elmondja, hogy mit szabad, és mit nem (főleg utóbbi) csinálni egy gorilla közelében.
Később meg azt, mit csinál a gorilla, ha picit nyugtalan. 😀 😀 😀
A lényeg, ha elveszíted az önuralmadat, jó esélyel széttép, mint egy papírzsebkendőt.

https://www.youtube.com/watch?v=7QcCnB9n6L4

Ebben 3 perc környékén kezd érdekessé válni a dolog, amikor az egyébként gorillából kisebbnek számító példány zavarában fél kézzel kicsavar egy kisebb fát.

Van még egy nagyon jó, amiben hegyomlásnyi gorilla 40 km/h val ráront az operatőrre, majd 2 méterrel előtte letorpan. A fickó megcsinálja a felvételt, majd sóhajt egy nagyot. Ha megtalálom, linkelem.

 114. Tromb74 — 2015-09-08 22:16 

Ez még nem az ígért videó, de nagyon bájos, amikor a zsebkendő súlyúnak tűnő rongydarabról kiderül, hogy egy ranger.
irigylem a ccávó idegeit, hogy nem kezdett kapálózni.

https://www.youtube.com/watch?v=lb-vpmW1n7U

 115. Tromb74 — 2015-09-08 22:46 

@zsanvalzsan:
Istennek se találom a youtube-on, Mondjuk nem ott láttam, BBC v. NG felvétel volt.

Na mindegy, ilyesmi fíling volt, bár itt a ranger szerintem kicsit súrolja az éppeszűség határát.

https://www.youtube.com/watch?v=KujmrcF0ZxU

Zoológia rovatunkat láthatták.

 116. noirp — 2015-09-09 09:01 

@zsanvalzsan:
A videó jobb alsó sarkában van egy Transkript ikon, ott le tudtam menteni a szöveget írásban (képként), így ha kell, hosszútávra is el lehet tenni, úgy látom. Ha kell. Én mindenesetre elraktam, jól jöhet az még.
(Nekem, őszintén, elsősorban azért kell, mert írásban — ha nem is első olvasásra — megértem a szöveget, hallás után viszont még nagyon nem megy.)

 117. Tromb74 — 2015-09-09 11:25 

Kipróbálok egy játékot a facebookon, kíváncsi vagyok a fogadtatásra.
Nagyon sok helyen megosztották ezt a videót fordítás nélkül, olyasféle kommentekkel, hogy ez vár ránk Európában, meg ez az iszlám, Máriát gyalázzák stb.

Én annyibanegészítettem ki, hogy írtam hozzá egy kvízt (még egyelőre senkit nem érdekel fácsén, majd meglátjuk)

https://www.youtube.com/watch?v=7iLqTxyuNbs

előbb a videót nézzétek meg, a kvíz meg itt van.

KITALÁLTAM EGY JÁTÉKOT
Az alábbi videón a bácsi barbár dolgot művel, nem vitás. …de nem mindegy, hogy mit. Ezt nektek kell kitalálni.

Segítség:
Az iszlámban Szűz Máriát szentként tisztelik, ahogyan Jézust meg prófétaként. Az Istennel való egyesülés, a tisztaság stb. jelképe. 72-szer említi a Korán, természetesen pozitív értelemben.

Kérdés: Mire van begurulva ez az idióta?

A: Szűz Máriát szentségteleníti meg, hiszen nő.
B: A keresztény Istent gyalázza az akcióval.
C: A bálványimádásra bukott ki, amit a Korán nem említ, de a Biblia igen.

Bónusz kérdés: Ki volt Madonna?

 118. zsanvalzsan — 2015-09-09 11:53 

@Tromb74:
” Ki volt Madonna? ”
Feltűnési viszketegségben szenvedő amerikai táncdalénekesnő 🙂

 119. Tromb74 — 2015-09-09 12:01 

@zsanvalzsan:
Igen, ez a válasz is elfogadható, de azért inkább belépő kérdésnek kellett volna megadnom. 😀 😀 😀

 120. hadrian77 — 2015-09-09 12:08 

@Tromb74: na sag schon, földhöz vágott egy olcsó gipsz szobrot. Valamikor ez Európában is nagy divat volt, ráadásul böcsületes keresztyén emberek csinálták, sok templomban azóta is fehérek a falak.

 121. Tromb74 — 2015-09-09 12:46 

@hadrian77:
Nyilván nem neked készült a kvíz (meg itt kb. senkinek), Fészbúúúúúúk kompatibilis. 😀 😀 😀

…de megfogsz, lepődni én megtaláltam egy olasz profil alatt, ahol több ezer kommentből kb. 100-at végig futottam (fordítóval persze, Mio Madonna), egyetlen árva kis arab csajszi merte megemlíteni angolul, hogy ő érti miről karatyol a fószer a videón, és nem az isteneteket v. Máriát gyalázza, hanem a Mária gyalázás ilyen barbár megnyilvánulása miatt gurul el a gyógyszere.
Mondanom sem kell, a szegény csajnak esélye nem volt, szétszedték, mint a legót.

 122. hadrian77 — 2015-09-09 13:26 

@Tromb74: egyértelmű. Ilyenkor természetesen azok is felháborodnak, akik egyébként pedofil papoznak és az egyház teljes megszűntetését és sóval történő behintését követelik. De azért a gyerek esküdjön templomban is ugye.

 123. Tromb74 — 2015-09-09 14:17 

@hadrian77: Hát ilyen ez a pop szakama 😀 😀 😀

Ez a fordítgatós funkció jópofa a fészbúkon. Éppen egy szíriai oldalt nézegettem, ahol megosztottak egy videót, amin a Keletiben visszautasítják a vizet meg az élelmet bizonyos bevándorlók.
Ott az a magyarázat, hogy a vöröskereszttől félnek egyesek, mert hát a kereszt nem mindenki számára azt jelképezi, amit mi európaiak gondolnánk. (Talán egy ökomenikusabb logó tényleg jobb lene).
A kommentelő derék szírek többsége azon van kiakadva, hogy hogyan lehetnek ilyen buták azok a menekültek.
A durvább vélemények meg kb. olyanokat fogalmaznak meg, hogy az európai jólét kell nekik, a keresztényektől meg félnek?
Aztán ha jól értem (azért az arabot nem könnyen fordítja az app.) vannak, akik a muszlim meg a keresztény vallás közös gyökereiről, a kereszről, mint ősi szimbólumról regélne.

De az egésznek a legnagyobb haszna, hogy megismerkedtem az ott gyakran használt “pöcsfasz” kifejezéssel. Nem tudom angolra minek fordítaná a progi, mert automatikusan magyarra fordít (gondolom dick head a megfelelő verzió).

Amúgy nagyrészt az említett menekültekre alkalmazzák. Úgy tűnik, úgy tekintenek rájuk, mint itt a Londonban mosogatókra némelyek.

 124. hadrian77 — 2015-09-09 14:32 

@Tromb74: kicsit arra emlékeztet, amikor mondom a gyereknek, hogy hagyja a pókot, ő is fél tőlem én is félek tőle, hagyjuk egymást békében elmenni, nem kell agyoncsapni. 🙂

De ha háború van és mindenki elmenekült, akkor honnan kommentelnek a derék szírek?

 125. Tromb74 — 2015-09-09 14:57 

@hadrian77:
Gondolom otthonról, vagy máshonnan. Te honnan kommentelnél?

Következő mini kvíz:

“yobbick”

Rashim Ausztriából használta ezt a kifejezést. Vajon mit jelent?

 126. Tromb74 — 2015-09-09 14:59 

Elnézést, Melbourne-ből, Ausztráliából.

 127. Tromb74 — 2015-09-09 15:30 

Olvasgatom ennek a László Petrának a felfelé ívelő karrierjével kapcsolatos hozzászólásokat.
…hát ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a régóta áhított nemzetek globális összeölelkezése az ő földi maradványai felett fog megvalósulni!!??

Csináltak neki ilyen szégyenfalat a Facebookon, képekkel, videókkal. Azóta Az Antarktisz és Arktisz közötti nációk többsége már legalább egy fővel képviseltette magát ott.
Hát én úgy látom, nem áll jól az életben maradásért folytatott küzdelemben (bár több a mérsékelt, pokolba kívánós komment).

Szóltam is az oldalnak, hogy ez azért veszélyes kezdeményezés, pláne így melegében.

 128. zsanvalzsan — 2015-09-09 15:44 

@Tromb74:
A Facebook még a szerkesztett sajtónál is sokkal torzabb képet ad a világról. Rendkívül rossz véleményem van róla még így is, hogy nem veszek részt benne.

 129. noirp — 2015-09-09 15:51 

@zsanvalzsan:
A Face sajnos jobb tükör az átlag hülyéről, mint a legkeményebb szociográfia…

 130. Tromb74 — 2015-09-09 15:56 

@zsanvalzsan:

Ez aranyos 😀 😀 😀

Hát akik ott véleményt alkotnak, valós emberek. Nem statisztikát kell rájuk alapozni, elég csak elolvasni a hozzászólásaikat.
Ha pár tucat különféle nációjú egyén nekem azt mondaná, hogy eléget, elvágja a torkomat stb. Azért kicsit elgondolkodnék a világ dolgain.

Petruska megtalálta az iszlám világ (meg hát szinte minden kultúra) talán egyetlen olyan közös pontját, amiben tutira teljes az egyetértés.
…és jól belerugott.

 131. panamajack — 2015-09-09 16:05 

@Tromb74: Petruska remekül képviseli a mai Magyarországot. Részben ijedtségből, részben hülyeségből és némi rosszindulatból csinált valami kisstílű, nem ANNYIRA súlyos disznóságot (mert hát azért komolyabb személyi sérülés nem történt), viszont ezt annyira undorítóan és látványosan adta elő, hogy MINDENKI számára ő lett az egész elbaszott világ minden rohadtságának a szimbóluma. A megfulladt menekült kisfiú negatív tükörképe. És most minden bizonnyal sokkal nagyobbat fog szívni, mint azok, akik nála sokkal nagyobb rohadékok, csak diszkrétebben csinálják…

 132. Tromb74 — 2015-09-09 16:06 

@noirp:
Én csináltam ilyen fészbúkos márketinget. Nekem úgy tűnt, csoportokról, ilyen.olyan szubkltúrákról tű pontos képet lehet kapni fészbúkilag. Viszont a társadalom jelentőd része nincs ott jelen.

 133. Tromb74 — 2015-09-09 16:12 

@panamajack: Mondjuk azt kell mondjam, hogy tökéletesen egyetértek vele, hogy ő lett a világ elbaszottságának szimbóluma.
Szerintem a világelbaszottsága az önkéntelenül, tudatlanul, de azért nem mondanám, hogy nem jól megalapozott rosszindulat nélkül, mindenféle értelem, érzelem, haszon nélkül kivitelezett embertelen gesztusokon múlik.

(értelmes ez a mondat? 😀 )

 134. Tromb74 — 2015-09-09 16:14 

@panamajack:
Lásd ugye a náci Németország rövid, de látványos sikerét.

 135. panamajack — 2015-09-09 16:21 

@Tromb74: Engem az zavar, hogy nem azért jár a nyilvános megkövezés, hogy valaki nagyon gonosz, nagyon ostoba és igazán súlyos károkat okoz (mint például köztiszteletben álló politikusok), hanem ha elég hülye ahhoz, hogy kamerák előtt mutasson be egy nindzsarúgást ártatlan gyerekek irányában. Szerintem ez itt az igazán elbaszott dolog…

 136. noirp — 2015-09-09 16:41 

@panamajack:
Igazad lehet: ez a lonya a mai Magyaro. képe.

 137. noirp — 2015-09-09 16:42 

@panamajack:
Hát, nálam ez már az a bizonyos bűnösen hülye szint…

 138. zsanvalzsan — 2015-09-09 16:43 

@Tromb74:
” akik ott véleményt alkotnak, valós emberek. ”
Ez kétségtelen. Viszont az ott megjelenő kommentek indulatból születnek, érdemi megfontolás nélkül.

Képzeld el a következő helyzetet:
Ülünk mi ketten egy lepukkant külvárosi csehóban.
Fogy a szesz feszt. Emelkedik a hangerő, mert nem értünk egyet. Naná, hogy nem, majd pont veled, mi?
Előbb vagy utóbb elhangzik néhány finom célzás anyuka lánykori foglalkozását illetően, bizonyos testrészei és azok funkciója is szóba jön, illetve a partner szellemi képességei, nemi irányultsága, netán a vallása is tisztázódik, néhány keresetlen szó kíséretében, me’ nem vigyázó, pedig én szótam időbe, hogy vigyázzá, vazze! még az ujjamat is felemeltem hozzá.

Szép dolog ez?
Nem, természetesen nem. De megtörténik néha.
Mondjuk, tettekig nem súlyosbodik a helyzet.

Aztán valahogy ki-ki hazajut, másnapra kialussza magát, és lám, a világ megy tovább. Másnap már nem akarlak megfojtani, s mivel te is kijózanodtál, te sem rajtam próbálnád ki a bicskád hegyét. Ezeket amúgy is csak mondtuk, de nem csináltuk tegnap sem, pedig marhára igazunk volt és bátrak is voltunk, ahogy kell.

A tegnapi szavak, bármily súlyosak is voltak, elszálltak, ma már simán felszállunk ugyanarra a villamosra, nincs semmi gond.

Namost, a facebookon ez utóbbi nem lehetséges. Ami egyszer ott megjelent, az meg van jelenve, azt még a gugli is archiválta, fél év múlva is visszakereshető, idézhető. Azt nem az a 10 másik kocsmatöltelék hallja, hanem lájkolják hatszázan (ez mekkora marhaság), megosztják, hogy a szomszéd Zsuzsika is hadd olvassa csak, pedig ő ott se volt.

Mindezt úgy, hogy a nyilvánosság miatti felelősségnek a halvány árnyéka sem fedezhető fel a résztvevők viselkedésén.

 139. noirp — 2015-09-09 16:51 

@Tromb74:
Nincs? Te látod, neked a szakmád, ha jól tévedek :-).
Én úgy látom, hogy éppen sok (nem túl gazdagon bútorozott) elmének az az Internet maga, vö.: “beköttettem a jupicivel a fészbukot”. Persze, ehhez hozzá kellene számolnom mindazokat, akiknek egyáltalán nincs Internetje: akkor tényleg kevesen vannak jelen, a társadalom összességéhez képest.

Másra akarok kilyukadni, mikor azt mondom, hogy keményen szociografisztikus: a tartalomra.
A közéleti kommentek négyötöde — a magyar nyelvű fészen legalábbis — azon a szinten mocorog, mint a régi idők munkáslevelezőinek irományai, vagy a Hofi által szépen felolvasott névtelen levelek. Tehát, nem azt mondom, hogy a face-korszakkal több lett a tahó, hanem azt, hogy sokkal több jutott közülük nyilvánossághoz. (Anélkül, hogy belegondolnának, ez mi mindent jelent, a gugliban tárolt honlapoktól a körberöhögésen át a szégyenfalig; érik is őket néha meglepetések…)
De ezzel pont neked nem mondtam újat 😀
Nem baj, legalább kattintást csináltam a profnak.

És köszönöm a türelmed 🙂

 140. Tromb74 — 2015-09-09 16:56 

@panamajack:
Ebben egyetértünk teljes mértékben. Csak egy politikus nem nagyon szimbolizálhatja az emberi gyarlóságot, mer’ hát nagyon nem lepődik meg rajta senki. Olyan ez, mintha a coca-colát a coca-colával reklámoznád, uncsi.
L. Petra legalább annyira áldozat, mint elkövető. Valószínűleg egyébként is egy féreg, de ha nem állna mögötte egy olyan rendszer ami a féregséget normaként kezeli, sőt elvárja, nem került volna ilyen helyzetbe. Ha másért nem, akkor azért, mert nem kapott volna a kezébe kamerát, nem kerülhetett volna menekült közelébe.
Személy szerint sajnálom. A megfelelő bünti számára az lenne, ha egy évet lehúzna valami segély szervezetnél v. valahol, ahol rászorulókkal, kiszolgáltatottakkal van napi kapcsolatban.
Mondjuk ha így sem fejlődne féregből emberré, nem tudom mit kezdenék vele.
Azt semmiképp nem kívánom neki, ami a várható sorsa.

 141. noirp — 2015-09-09 17:01 

@Tromb74:
Én bizony sajnálni nem sajnálom. De beosztanám én is a török határ mellé, kurdok közé, menekülttáborba, kisegítőnek. Kikötve, hogy nem szólalhat meg (vizet, rizst és kötszert osztani úgy is lehet), csak a mentorához beszélhet. Nézzen, hallgassa a táborlakók élettörténetét és gondolkodjon.
Fejlődésére sok esélyt nem látok, de hátha mégis számot vetne ezzel-azzal.

“Valószínűleg egyébként is egy féreg, de ha nem állna mögötte egy olyan rendszer ami a féregséget normaként kezeli, sőt elvárja, nem került volna ilyen helyzetbe.”

Ebben igazad van.
Hozzáfűzném: A féreg mentalitású emberek nagy száma katalizálja a féregséget normává tévő rendszer létrejöttét…

 142. Tromb74 — 2015-09-09 17:01 

@noirp: Már nem gyakorlom ezt a szakmát 😀

Alapvetően igazad van a társadalom minden részéből regisztrálódnak a userek, csak az arányok nem kiegyensúlyozottak.
Pl. meglepően sok olyan melóssal futok össze, aki fiatal, még agya is van valamennyi, de még e-mail címe sincs. Az idősebb korosztályban meg pláne nagy a káosz. ott ugye, pont a tanultabbja internet képes. Nem is tudom mi lenne, ha rászabadulna a fészbúkra a nyugdíjas réteg teljes keresztmetszetében.

 143. panamajack — 2015-09-09 17:03 

@Tromb74: Attól tudok sugárban hányni, hogy pl az N1 TV amelynek kétségkívül meghatározó szerepe lehetett abban, hogy Petrácska úgy gondolta, hogy a menekült nem ember, a botrány után azonnali hatállyal kirúgta őt, és most ártatlanul mossa kezeit. Ugyanaz, mint amikor a Der Stürmer főszerkesztője azzal védekezett Nürnbergben, hogy de hát ő nem gondolta volna, hogy a zsidóellenes úszítását ennyire komolyan veszik…

 144. noirp — 2015-09-09 17:10 

@Tromb74:
“Pl. meglepően sok olyan melóssal futok össze, aki fiatal, még agya is van valamennyi, de még e-mail címe sincs.”
Nézd, ez a Világhírű Magyar Oktatás…Nem tudom, ezekkel szegényekkel mi lesz, ha egyszer bejön az e–ügyintézés, vagy ha meg kell oldaniuk egy önéletrajzot.
Amúgy: lehet, hogy mailcíme nincs, de pl. youtube-ozik. Ilyennel találkozom én is…

“Az idősebb korosztályban meg pláne nagy a káosz. ott ugye, pont a tanultabbja internet képes. Nem is tudom mi lenne, ha rászabadulna a fészbúkra a nyugdíjas réteg teljes keresztmetszetében.”

Ne akarjuk tudni szerintem, elég a most fenn lévő házmester-tömeg is.

 145. noirp — 2015-09-09 17:16 

@panamajack:
Gyere, kartács, toljuk együtt, viszem a vödröcskémet.
Ezek nem is értik általában, mi itt a gond…Befele: mi ezzel a gond, csak kimondjuk az igazat. Kifele: jaj, hát mi nem tudtuk…Gyáva patkányok ezek: nácik, na.
A nürnbergi analógiák pedig egyre gyakrabban jutnak eszembe, ahogy a szélsőjobb csomósodik “megfele” kis hazánkban.
Mikor “rendről” ábrándoznak a libsi jogvédők, a demokratikus teszefoszaság ellenében, az Eisenhowernek írott levelek jutnak eszembe…Mely levelekben a fővádlottak azt nehezményezték, hogy velük nem a genfi egyezmény szerint bántak, elvették a marsallbotot (Göring), a tisztiszolgát (Dönitz); ígéret ellenére nem Eisenhower elé vitték őket, hanem a hűvösre (szintén Göring), satöbbi, satöbbi.
A leveleket, asszem egy tucatot 21-ből, visszaemlékezéseiben közli Burton C. Andrus. (https://en.wikipedia.org/wiki/Burton_C._Andrus)

 147. tudi — 2015-09-09 18:37 

@panamajack:
Én csak most délután néztem meg mit is művelt ez a derék operatőr, ha teszem azt két fiatal férfiba rúg bele még az is magas, de így, hogy egy gyerekes apába és egy kislányba ez már mindennek a teteje. Mondjuk ő tényleg csak egy jelensége ennek az egésznek, ami itt folyik és amit a kormány is gerjeszt. De legalább drága miniszterelnökünk már megint “harcolhat”, ami számára lényeges, hogy az ország száma ez mit fog majd jelenteni, az még a balladai homályba vész, de én sok jóra nem számítok. Mondjuk meglátásom szerint nálunk imád a mindenkori kormány megszüntetni dolgokat, hogy aztán később arra megint pénz költsön, mint például határőrizet, mikor mi vagyunk az EU határa, nem hinném, hogy olyan hatalmas összeget elvitt volna egy rendes határőrség fenntartása, mikor már vannak olyan technológiák, amik segítségével már messziről ki lehet szúrni, a menekülteket és értük küldeni a megfelelő erőt. Mégis csak kényelmesebb nekik is egy hátárőr őrsön lenni, mint kint a pusztában, ahol a szükséges adminisztrációt is el tudják végezni. Vagy most hallottam, hogy 170 milliárdot költünk helikopterek vételére, most ugye van talán 1-2, X bevethető helikopterünk. Ha felteszem 2010-től kezdődően mindig 1-2 gépet felújításra és modernizációra küldtünk volna, akkor most lenne kb 5-10 bevethető és modernizált helikopter a Honvédségnek. De szerintem a lista folytatható lenne a végtelenségig.
És most kicsit vidámabb, nálam ez nyert a mai nap hírei között:
http://index.hu/kulfold/2015/09/08/szokes_ovoda_oroszorszag_sportkocsi/

 148. Tromb74 — 2015-09-09 18:44 

@panamajack: Hát kicsit cizellálhatta volna a közleményét a náci tévé. Nem is értem, ha a BBC-nél, CNN-nél történik ilyen, lemond a vezérkar.
Ezeket a felelőség egyáltalán nem érdekli, nemhogy rendelkeznének vele.

Én most kurvára ráérek, azt osztom az igét internesönel. Szívmelengető, amikor egy szír bábuska engem nyugtatgat, hogy ő látja, hogy a magyar civilek milyen remek emberek.
Nagyon érdekes, hogy a muzulmán értelmiséginek tűnő réteg, mennyire kulturáltan posztolgat a témában. Az európaiak sokkal jobban kiborultak a videótól. Na jó, azért arab részről is néha előkerül néhány keményvonalas arc, akik miatt szerintem van miért félni.

 149. Tromb74 — 2015-09-09 18:47 

@tudi: Az az igazság, hogy egy valag pénzt kaptunk 2007-óta az EU-ból határőrizetre, csak nem tudni, mire költődött el, mert hát arra nem.

 150. flashbang52 — 2015-09-09 19:01 

Csak úgy :
A Bizottság elfogadta a Külső Határok Alap 2007–2013 keretében Magyarországra vonatkozó többéves programot az első két év – 2007 és 2008 – éves programjával együtt, amelynek becsült összege mintegy 62 millió eurót tesz ki Jacques BARROT, a jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős alelnök üdvözölte a Külső Határok Alap magyarországi végrehajtását célzó többéves program elfogadását. „E többéves program elfogadásával Magyarország bizonyította elkötelezettségét a közös integrált határigazgatási rendszer kiépítése iránt. Az illegális bevándorlás megelőzésére szolgáló korszerű berendezések hozzásegítik majd Magyarországot, hogy képes legyen megfelelni annak a kihívásnak, amit ebben a gyors ütemben változó globalizált világban az EU nevében végzett határellenőrzés jelent.”
új ellenőrző eszközök üzembe helyezése az Ukrajnával és Szerbiával szomszédos külső országhatárokon az illegális migráció megelőzésére,
a határátkelőhelyek létesítményeinek korszerűsítése,
a rendőrség térkép alapú elektronikus rendszerének korszerűsítése a külső határokon bekövetkező események ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából,
biometrikus eszközök kifejlesztése és beszerzése a személyek külső határokon történő ellenőrzésére.

Tessék már mondani hova lett ez a 62 millió euró ( durván 18 milliárd forint) amit annak idején pont arra kellett volna költeni, hogy most kezelhető legyen a probléma. ( sepciel én tudom de szívesen várnék egy ” szavahihető ” politikustól is nyilatkozatot, hogy mely bankszámlákon található.Ja és ez csak Úniós pénc volt ehhez még hozzá kellett tenni a magunkét is de jött még egy rakás máshonnan is.

Az alap teljes összege egyébként 1.83 milliárd volt amiből 60 milliós tartalékot is képeztek a gyorsan megoldandó feladatokra.

 151. hadrian77 — 2015-09-09 19:35 

@flashbang52: azért ne legyünk teljesen igazságtalanok. Nem tudjuk mekkora kapacitású kiépítést fogadott el az EU és valósult meg. Valószínűleg ekkora tömegre nem terveztek semmit és nem is gondolták, hogy bekövetkezik. Lásd még, amikor az M1 hidat elvitte egy gyors szupercella villámárvíze. Nem akarom védeni őket, tuti, hogy jó nagy adag mutyi is volt benne, de az is nagyon valószínű, hogy a mostani áradat töredékének kezelésére tervezték és építették ki a rendszert.

 152. Tromb74 — 2015-09-09 19:53 

@hadrian77: Milyen rendszert?
Te hallotál olyat, hogy bármelyik kolbászszagú miniszterünk valaha átadta “A Koörszerűsítetttt új hátárőrizetiü rendsssszert, mejj nágybán elosegíííti a hátárorseg münkáját -ját – ját. Pontosabbán a rendészöti szervek hátékonysssságát javicccsa -csa -csa -csa”
Itt akkor is van sajtótájékoztató, ha 3 db kutya nyakörvet kap a rendőrség.

Na de talán Tiboru tud valamit ebben az ügyben mondani.

TIBORU! TIBORU!!!! HELP ME!!! HILFE!!!

 153. Tromb74 — 2015-09-09 19:54 

@hadrian77: Ha vissza emlékszel az eseményekre, a töredéke is átjött a menekülteknek súrlódás nélkül.

 154. hadrian77 — 2015-09-09 20:02 

@Tromb74: azért az szerepelt vastagon a hírekben, amikor éjjellátókkal és egyéb eszközökkel szerelték fel őket. Egész biztosan az is a program része volt. A bicskei táborban is jópár éve voltak menekültek, illetve tavasz Vámosszabadin is átmeneti szállást kellet a megnövekedett létszámnak kialakítani. Azokról más hír nem volt, úgyhogy őket tudták kezelni, nagyjából ők lehettek az a létszám amire összerakták a rendszert.

 155. Tromb74 — 2015-09-09 20:17 

@hadrian77:
Szerintem a szállásokat nem a határőrizetre szánt pénzből építik. Legalábbis régen a határőrizeti feladat alatt, tényleg csak a határ őrzését értették.
Éjjellátónk nekünk is volt, bár inkább csak nappal lehetett vele látni, de akkor is begyuladt tőle a szemünk. Remélem azokat cserélték. 😀

a jelen jobban érdekel. Építgetik a dolgokat vajon?

 156. panamajack — 2015-09-09 20:21 

Visszautalva a 131-es számú kommentemre:

http://444.hu/2015/09/09/palesztin-karikaturista-kapcsolta-ossze-laszlo-petrat-a-halott-szir-kisfiuval/

Ezentúl szólítsatok Kasszandrának. Vagy Lorettának, ha az jobban tetszik.

 157. Tromb74 — 2015-09-09 20:38 

Rendőreink lehet hogy továbbképzésen voltak itt a dajcsoknál? 😀

http://hvg.hu/itthon/20150909_Kiderult_ki_volt_az_M1en_fenyegetozo_por

Vicc nélkül. Kezdenek belerázódni a szerepükbe. Nem ártana nekik valami össznépi elismerés, mert az utóbbi években azt látom, hogy kezdenek kikupálódni.

 158. flashbang52 — 2015-09-09 20:44 

Három darab éjjellátó kamera nem állít meg egyetlen menekültet sem,és nem rendszer
ott van fehéren feketén:
-új ellenőrző eszközök üzembe helyezése az Ukrajnával és Szerbiával szomszédos külső országhatárokon az illegális migráció megelőzésére,
a határátkelőhelyek létesítményeinek korszerűsítése, ( ebbe belefért volna befogadó táborok építése de erre nem lett volna igazán szükség ha megvalósul a legnagyobb projekt amit úgy sumákoltak el ahogy illik ez pedig a
a rendőrség térkép alapú elektronikus rendszerének korszerűsítése a külső határokon bekövetkező események ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából, ebből semmi nem valósult meg

Menniyvel egyszerűbb lenne most a rendőrség bevetés irányításának helyzete, ha valóban meglenne az térkép alapú rendszer ( magyarul felderítő kamerákból ( fix és drónra telepített ) elektronikus mozgásérzékelőkből és éjjelátókból álló elörejelző rendszer amit terveztek. ( és meglenne hozzá titkosszolgálatok ” előrejelző rendszer ” a határ mellett lakó magyar érezelmű lakosság körében ( ahogy jobb helyeken csináljék) hogy hol merre mikor mozgólódnak a csempészek és éppen mikor döntöttték el hogy a cigi helyett most már áttérnek az emberre mert abban van a biznisz. Azt senki ne gondolja, hogy a csempészek két nap alatt építették fel ennek az útvonalnak a logisztikáját.
Sőt ehhez járult volna a Szerb határ mentén a határral párhuzamosan futó kemény burkolatú út amin a határrendészek kocsija gyorsan odaér ahol szükség van rá.( method by Israel) és valóban lenne a határ 30 km es sávjában határ rendészeti ellenőrzés. Hétszentség, hogy a csempészek nem erre hoznák, terelnék a migránsokat.
2010-ben már jöttek ezerrel a jelentések, hogy egyre nő a z elégedetlenség és mindenki a jobb életre vágyna Ázsia és Afrika belsejében.
Mint ahogy nálunk is. Tőlünk is kimigrált kb 500 000 magyar csak azért mert jobban akar élni. A egyik legextrémebb muzulmán országban éltem 4 évig. kivétel nélkül mindenkivel akivel kapcsolatba kerültünk az volt a vágya, hogy elmenjen onnan. Aztán jött újabb 4 év egy hasonlóan fanatizált országban. SZintén nem találkoztam olyannal aki azt mondta volna, hogy otthon akar maradni. Csak arra vártak, hogy szükséges pénzt összedobja a család aztán hajrá. Amíg ott voltunk nem igazán jöttek a menekültek ( az okokat nem részletezném) de a legjobb az volt hogy akik most emiatt sipákolnak azok akkoriban mocskos zsoldosnak hazaárulónak idegen érdekek kiszolgálóinak hívták az ott dolgozókAT. . Most bezzeg jó lenne ha lenne ott valaki Ugyi kedves kormánypárti és ellenzéki képviselő urak. Na megyek hányok egyet. 🙂 Mindezektől függetlenül az iszlám egy végtelenül színes és tolreáns kultúra a mai röggyökér média és az abból ” táplálkozó” átlagember még a felszínét se nagyon karcolja meg, érteni meg végképp nem érti. Ha egy marslakó a tévé híradóból akarná megismerni a földi életet szerintem meg lenne győződve, hogy az emberek legveszélyesebb fegyvere egymás legyilkolására az autó amit legálisan lehet használni és az a kedvenc szórakozásuk, hogy csökevényes agyu idiótákat bámulnak óraszám a képernyőn. ( ergo földi életet minden további nélkül meg lehet szüntetni mert sem érzelmileg se értelmileg nem közelíti meg az marsi alga szintjét sem)

 159. Tromb74 — 2015-09-09 21:33 

@flashbang52: Hát ez a migrációs veszély nálunk föci órán volt téma először, úgy 25 évvel ezelőtt, váratlan fordulatról éppen nem lehet beszélni.

Mely iszlám országokban éltél ha meg nem kérdezem?

Kicsit felpaprikázódtál, nem de? 😀 😀 😀

Amúgy körülöttünk is elég sok marslakó él, vagy nem?

 160. pandacsoki — 2015-09-09 21:45 

Ezt nagyon ajánlanám mindenki figyelmébe. A csávó 40 évvel ezelőtt írt egy regényt, amiben gyakorlatilag egy az agyben a mai immigráns helkyzetet írja le:

https://www.youtube.com/watch?v=DW7s9Qi72dk

 161. flashbang52 — 2015-09-09 22:22 

Abban a kettőben amit úgy rövidítenek hogy afpak 🙂
Valóban elszállt egy kicsit az agyam mert naponta kell elmagyarázni pár magas CVZ?+!!!!;°˛`^˙´\>#&@-nek hogy hol kúródott el a dolog, és mindegyik úgy tesz mintha most hallana róla először, pedig hát nem…. de nekik nem lehet mondani, hogy B+ akkor legalább guglizd meg vagy mond meg a titkárnéninek hogy guglizza meg ( mondjuk őket én is gugliznám 🙂 )

Persze az se jobb. Ma jő egy fő >#&@{};>*˝¨ halálsápadt arccal, hogy nyakunkon a tatár izé.. 5000 jihádista harcos rejtőzik már Európa szívében akiket migránsnak öltözve juttattak be. Há mondjuk nem igaz ám. Neeeem !!!??? Nem ! Csak 4278 -n vannak Nézz bután, hát ezt honnan tudjuk. Onnan ahonnan ő az ötezret. Internetről!
Pér órával később már hivatalosan is azon kellett agyalogni, hogy hogyan lehetne őket kiszűrni ( kvázi jobban hiszünk a médiának) Azt a brainstormingot! Azt hittem a kokain üt ! Na az nem! Ellenben egy ilyen pszeudóanarchistaszindikalista agymenés után bárkinek bármilyen testrészét lehet amputáni érzéstelenítés nélkül.
Csak néhány komoly javaslat az ötletbörzéből Jihádista ISIS terorrhirszerzőgyilkosmerénylavirusgazda arról ismerhető fel, hogy :
a, szakálla van
b, aki eldobja a májkrémes szendvicset
c naponta ötször imádkozik
d, kisportolt testalkatú
e, katonásan mozog
f: fekete az mutató újja az elsűtőbillentyű használatától ( ezen behaltam a röhögéstől aztán kiderült hogy valami jugoszláv partizános filmbe szerepelt, hogy a német erről jöttek rá ki a helyi gerilla )
g. okostelefont használ és nyelveket beszél
h. gpst használ és nem kérdezi meg hol van a Keleti pályaudvar se azt hogy merre van a Wien WestBahnhof
i. csak férfiakkal barátkozik,
j: vadul méregeti a fehér nőket

 162. panamajack — 2015-09-09 23:29 

@flashbang52: Azt kifelejtetted, hogy a szókincse kizárólag az “Allah akbar!” üvöltésből áll.

 163. Tromb74 — 2015-09-09 23:55 

@flashbang52:
😀 😀 😀 😀 Azok tényleg remek helyek 😀 Feleségem meg LY jelölésűben született magyar leány.

Valahogy kimaradt a 2 legfontosabb pont.

– Vízummal és repülőn érkezik.
– Vagy tömgesen gyalog, nehéztüzérségi támogatással

Mink, ahogy korábban mondtam elsősorban észak meg néha közép Afrikaiakkal, esetleg arab félszigetiekkel ápolunk kapcsolatot üzleti meg némileg személyes alapon.
Ez ugye ilyen vízum intézésekkel jár, valamiért imádnak ide jönni okkal, ok nélkül, gondolván idáig Allah nem lát, lehet bulizni.
Na, szerintetek egy akárhonnan előrángatott akárkinek mennyire nehéz vízumot szerezni Magyarországon?
Bürokratikus, meg költséges, de lényegében 30-60 nap alatt magának a Sátánnak is szerezhető vízum, ha az ember ismeri a módját.
Nézeteim szerint a terroristák ismerik a módját.

 164. panamajack — 2015-09-09 23:58 

@Tromb74: Az eddigi tapasztalatok szerint az errefelé aktív terroristáknak eleve EU-útlevelük van.

 165. Tromb74 — 2015-09-10 00:18 

@flashbang52:
Amúgy én is megpróbálom őket kiszűrni 😀 😀 😀

Mégis időnként bejönnek az irodába. Nagyon agyafúrtak, mert állandóan a telefonjukat buzizzák, vizet kérnek, meg valamiért gyanúsan vonzódnak az édességekhez, meg mindenféle rágcsákhoz.
Minap jöttem rá, hogy valójában a fundamentalistáknak küldenek sms-eket. Azért isznak vizet, hogy ne legyen gyanús, amikor wc-re járkálnak intézni a kínosabb telefonokat,a rágcsálással meg a rosszban sántikálás miatti feszültséget csökkentik.

Na, ugye, hogy ugye?

 166. Tromb74 — 2015-09-10 00:23 

@panamajack:
Eleve azért mert a robbanásveszélyes fajta már helyi lakosból lett fanatizálva. Utazgatni max. a majdnem fő ideológusok szoktak, de alapvetően a már említett sumák imámok miatt az is felesleges, egy barlangból irányítható a művelet, lásd bin Laden.

 167. Tromb74 — 2015-09-10 01:47 

Ennek a László Petra szégyenfalnak már vagy 27 ezer követője van a világ minden tájáról. … és az arab félszigeten még csak most fog felkelni a nap.

Valaki már twitterezik is a nevében, lényegében angolul lázítja a világot, hogy ő milyen bátor, csak tette a dolgát, a menekültek meg fulladjanak a tengerbe stb.

Valami nincs rendben a világgal.

Hát Allah oltalmazza ezt a nőt.

 168. panamajack — 2015-09-10 07:38 

@Tromb74: most már a perui ismerősöm is az elhíresült videót osztogatja megfele…

 169. panamajack — 2015-09-10 07:59 

@Tromb74: Van rá amúgy egy fogadásom hogy László Petra rakta fel Magyarországot a muszlim terrorszervezetek térképére…

 171. untermensch4 — 2015-09-10 18:09 

@Tromb74: 121.kommentig olvasva én arra tippelnék hogy a (ha jól emlékszem) Korán által tiltott emberábrázolásnak ez egy minősített esete amit ő jól megszüntet.

 172. hadrian77 — 2015-09-10 19:41 

Azt vettem észre, hogy ha az arab palesztin, akkor szegény elnyomott, akit a mocsok amerikai zsidó disznók irtanak. Ha arab és erre jön akkor szemét menekült és terrorista.
De van aki palesztinbarát, de olyan falat vizionál, mint amilyet a zsidók építettek. Mi lenne, ha a palesztinok is jönnének menedéket kérni?

 173. untermensch4 — 2015-09-10 19:47 

@panamajack: “Van rá amúgy egy fogadásom hogy László Petra rakta fel Magyarországot a muszlim terrorszervezetek térképére…”
Akkor, stílusosságot erőltetve: “Mekkának üzenjük: A hülye picsákat mi is kinyírnánk” 🙂

 174. untermensch4 — 2015-09-10 19:50 

@hadrian77: Akkor a palesztinokból elkezdenénk “ellen-terroristákat” képezni, fekete mellényes civil gárdisták által. Miután ők látják hogy ez egy tényleg ennyire elmebeteg ország, innen bárhová menekülve elterjesztenék a hírt hogy ide senki ne jöjjön mert túl nagy trauma.

 175. untermensch4 — 2015-09-10 19:59 

@flashbang52: Az a-j pontok összefoglalva az lenne hogy egy pszichológus talán alapos megfigyeléssel, bizonyos hatásfokkal tud szűrni de sajna annyi “üzemórányi” megfelelő pszichológust még elméletileg sem lehet felmutatni.
Határőrizettel-fallal kapcsolatban olvastam nem erre kihegyezett könyvben hogy Irán a 80-as évek legelején a mákcsempészet elleni harc hevében kb 2mrd dollárnyi tuninggal úgy megjavította az afgán-iráni határ őrzését hogy az ópiát-csempészés fő útvonala át is tevődöt a közép-ázsia-moszkva-európa vonalra. Pedig előtte ha a határőrség és a csempészek találkoztak akkor erősb lövöldözéssel (néha tüzérség bevonásával bezárólag, akár mindkét oldalról ?!) dőlt el hogy ki megy tovább…
Nemde, bizarr lenne EU-énzből iráni tanácsadókkal megerősíteni a határőrizetet..? 🙂
Azon a brainstormingon ez az ötlet versenyképes lett volna? 🙂

 176. bertrand — 2015-09-10 23:37 

Az Úr csodásan működik, ám bizonytalan időre szabadságra ment, és az evilági ügyek igazgatását Krasznahorkai Lászlóra bízta.

vö.:
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/KRASZNAHORKAI/krasznahorkai00014_kv.html

Elég elolvasni belőle az első pár mondatot. Aztán a többit, ha tetszik. Amúgy nagyon tetszett a poszt és a kommentek is 🙂

 177. Tromb74 — 2015-09-10 23:59 

@untermensch4:
Ja, eltaláltad.
A figura az iszlám wahhabista ágát képviseli, ami hogy-hogy nem fundamentalista. Valamiért egyik legfőbb fundamentumok a bálvány imádástól való para. Még a szent sírok meg mindenféle hasonlók látogatását is főbenjáró bűnnek tartják.
Számotokra nem annyira érdekes persze egy ilyen kvíz, de azt vettem észre, hogy van egy igen vastag réteg, aki meg van róla győződve, hogy a muszlimok Máriástul, apostolostul, Jézusostól gyűlölik a kereszténységet.
Nincsenek vele tisztában, hogy pont fentiek tisztelete miatt nem döntötték már többször romba Európát.

 178. Tromb74 — 2015-09-11 00:16 

@bertrand:
Hú de jó, hogy linkelted, már régóta elakarom olvasni.

Csak a belőle készült filmet láttam, Tar Bélától a Werckmeister harmóniákat. Sokszor jutott eszembe a napokban.
Borzasztóan nyomasztó és tényleg nagyon emlékeztet a mostani helyzetre.

 179. untermensch4 — 2015-09-11 20:45 

@Tromb74: Azon szoktam csodálkozni hogy az “átlagos” iszlám rendkívül szolíd lenne mint keresztény szekta ha annak tekintenénk. Nem is a legszélsőségesebb öngyilkos-tömeggyilkos csoportosulásokhoz képest, pl a világ leghűségesebb olvasóit magáénak tudható könyvkiadóhoz (rövidítve: Jehova Tanúi) képest is.
Az mondjuk sajnos kimaradt a világsszínvonalú magyar történelem-oktatásból hogy a k-keleten a keresztes háborúk és a gyarmatosítás kb olyan trauma mint nekünk a tatárok-törökök-habsburgok-trianon együtt.
Más megközelítésben, amikor tartanak a vöröskereszttől az kb olyan mintha (nem árjahitű) európai/amerikai a “vörös horogkereszt” segélyszervezettől tartana. Akkor is ha indiailag termékenység-szimbólum…

 180. flashbang52 — 2015-09-12 12:07 

@untermensch4:

Nem véletlen, hogy a vöröskereszt muzulmán tagozatát át kellett keresztelni vörös félholdra. Amit mi vöröskeresztnek ismerünk az a nagyvilágban már régóta RCRC (Red Cross Red Crescent) néven fut.

Szélsőjobbos operatőr menyecske frankó alárúgott nem csak annak a csóri menekült kislánynak, hanem az országimázsnak is. Pld koreai sajtó magas ívben tett a magyar menekült válságra ezt az ” akciót” azonban címlapon hozta. A konzulátusokon ( úgy világszerte) hirtelen megszaporodtak az érdeklődő telefonhívások és e-maillek, hogy ” biztonságos -e Magyarországra beutazni túristaként ? Délamerikai hírműsorokba is bekerült cca Tűzföldtől Panamáig, hogy itten így bánnak a menekült gyerekekkel. ( eddig azt se tudták, hogy létezik nálunk menekült válság)
A jó hír, hogy szélsőjobbos szervezetek meg pezsgős képeslapokat küldözgetnek.”My God, you’re so good at that. Petra “

 181. Tromb74 — 2015-09-12 12:31 

@untermensch4:
Igen kicsit hasonló, de azért a muzulmánok csak igen kis része tekint úgy a keresztre, mint mi a horogkeresztre.

 182. Tromb74 — 2015-09-12 12:33 

@flashbang52:
( eddig azt se tudták, hogy létezik nálunk menekült válság)
…vagy azt se, hogy egyáltalán létezünk.

 183. Tromb74 — 2015-09-12 12:41 

Asszony, amig Németországban lebzseltem csinált egy adománygyűjtő központot Budaörsön, a Migration Aid számára.
Az emberek nagyon kedvesek, rengeteg cucc gyűlt össze. Azért a vicc (és nem a felháborodás) kedvéért elmesélem, feleségem talált a helyi baba csereberés FB odalon egy baba fürdető kádat 500-ért, rá is csapott, hogy kell de azonnal, visszük a rászorulóknak. Csaj aszongya, oké átugrik vele( pár száz méter). Mire ide ért 1000 lett az ára. 😀 😀 😀

…de mondom, alapvetően a emberek nagyon segítőkészek. 1 óra alatt lett 5 babakocsi, és irdatéan mennyiségű gyerek ruha, meg mindenféle cucc.

 184. Tromb74 — 2015-09-12 12:42 

@Tromb74:
…vagy akár a félholdra

 185. hadrian77 — 2015-09-12 14:51 

@untermensch4: csóri k-kelet történelme nagyjából arról szólt az egyiptomiak óta, hogy vagy hódítók dúlták végig a régiót vagy valamelyik regnáló hatalom gyarmata voltak. A törökök hoztak vagy 400 év nyugalmat, fordítva mint mi.

 186. flashbang52 — 2015-09-12 15:15 

Jut eszembe az elmúlt napokban. Dél Luxemburgban jártam ( vagy valami hasonló helyen ) és rájöttem, hogy a ISIS-t ki kellene tüntetni international women’s association díjjal. Nem rémlik, hogy őelőttük bárki is ekkora segítséget nyújtott volna a muzulmán nőknek a társadalmi megbecsülése felé tartó rögös úton. 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=7jAjw281d3s

 187. panamajack — 2015-09-12 20:06 

@flashbang52: én csak az utóbbi pár napban perui, japán és indiai ismerősöknek magyarázkodhattam Petrácska miatt…

 188. untermensch4 — 2015-09-13 09:27 

@hadrian77: Nem a trauma/fenyegetettség-érzés milyenségét hanem mértékét világítanám meg ily módon a műveltségre szomjazó tömegek számára. Nemrég hallottam egy beszélgetést menekült-ügyben ahol mellékesen kiderült hogy többeknek ismeretlen a két korea közti különbség (mármint csak “a” koreaiak vannak akik itt dolgoztatnak gyárakban meg szemét atomfegyveres diktatúra)…
A fokozatosság elvét követve későb is ráér hogy egyébként a török birodalomban (a pre-nacionalizmussal nem bonyolítva a képletet) olyan fokú autonómiák voltak elérhetőek amikkel kb EU-n belül is jól működhetnénk, mi is meg mások is meg az EU is… szal kis lépések. Először: “Ember! A közel-keleten úgy emlékeznek a keresztesekre hogy templomban mészárolták le a nőket és a gyerekeket, hobbiból meg egymást is gyilkolták. A “vörös-horogkereszt” csak egy egyszerűsített modell, a mi zsebnácijainkhoz hasonlóan talán vannak arrafelé is apokaliptikus keresztények akiknek morbid vonzódása van a vödörsisakos lovagokhoz de a köznép mindenhol nyugodt életet akar vérengző barmok nélkül.”

 189. flashbang52 — 2015-09-13 12:20 

@panamajack:

Bezony! A menekült ügy kapcsán már többször eszembe jutott az a tézis, hogy a határok csak a fejekben léteznek. ( Egy sem látszik belőle , elég kinézni valamelyik űrállomás ablakán:)
A fejben lévő határok viszont eggyel szigorúbbak.
A mentális határaidat át tudod lépni,többször is. Onnan van visszatérés.
A morális határátlépés azonban csak egy útra szól.
Ezen kellene elgondolkodni, azoknak akik állatkerti etetővé, sz@rlapátolóvá, rács ( szögesdrót) mögül bámészkodóvá alacsonyítják le a rendőröket, katonákat, médiamunkásokat, és úgy teljes egészében a lakosságot.
A palack kiszabadult a szellemből és most már ha akarnánk se tudnánk semmiféle kvótát elfogadni, mert az első héten felgyújtanánk megtámadnák a nekünk jutott menekülteket. Kiútálnánk őket a boltból iskolából, tömegközlekedési eszközről. ( minden segítőkészre jutna legalább 3 hülye, aki nagyobb, erősebb, félemetesebb. lsd maszkos operatőr, Porschés gyökér,(. Külön köszönet azoknak a TEK es haveroknak akik felrúgták)

Aprorpó TEK! Valami történt. Homok került a gépezetbe, vagy rövidzárlat és félrement valami, mert kivételesen hozzáértő embereket ( olyan is van nekik, ha kevés is) küldtek le a határra kiszűrni a lehetséges terroristákat ( bármenyire is nonszensz) Kíváncsi vagyok meddig tart amíg valaki felismeri, hogy ” hibáztak” 🙂

 190. Tromb74 — 2015-09-13 13:13 

@flashbang52: A TEK és a rendőrség sokat fejlődött az utóbi időben.
Viszont rengeteg, a muszlimokhoz és az iszlámhoz értő tanácsadóra lenne szükség, elsősorban olyanokra, akik maguk is muszlimok. Sokan elfelejtik, hogy a terrorizmus elleni harcban rengeteg európai, amerikai muszlim vesz részt.
Nálunk egyelőre ezek a rendszerek nem épültek ki, bár kellett volna számitanunk ezekre az eseményekre.

Szaud-Arábia felajánlotta, hogy minden 100 menekültnek építene egy mecsetet Németországban. Senki nem ecsetelte, hogy ez a terrorizmus terjedésének megelőzésében mekkora jelentőséggel bír.
Aki ismeri valamennyire az iszlám kultúrát, a muszlimokat, annak tudnia kéne, hogy ha biztosítva van számukra az, hogy megfeleő körélmények között, megfelelő imám vezetésével tudják gyakorolni hitüket, akkor minimálisra csökkenthető a veszélye annak, hogy komplett csoportok kerüljenek a fundamentalisták hatása alá.
Németország nem véletlenül, de még csak nem is liberalizmusától motiváltan élenjáró a mecset építgetésben, tisztában vannak a fenti tényekkel.
…és valahogy Németország a rengeteg muszlim bevándorló ellenére sem a felrobbanó pokolgépek dörejétől hangos, bármit is vizionál Kertész Imre.

 191. Tromb74 — 2015-09-13 13:23 

erről jut eszembe. Ti mit gondoltok Kertész alábbi sorairól?

„Európa, gyerekes és öngyilkos liberalizmusa miatt, hamarosan aláhanyatlik. Európa alkotta meg Hitlert, és Hitler után a kontinensnek nincsenek érvei: a kapuit szélesre tárja az iszlám előtt, nem mernek többé beszélni fajról és vallásról, miközben az iszlám csak az idegen fajokkal és vallásokkal szembeni gyűlölet nyelvét ismeri.“

Nekem több ellenvetésem is van a fentiekkel kapcsolatban, amit Puzsérnak meg is írtam, miután óriási örömködésbe kezdett, hogy Kertész mekkora európai polgár már, hogy korábbi imázsától megválva, így nyilatkozott.

nem fogom ide másolni, csak a lényeges pontokat.
– ez ugyanaz az imázs, a rettegőé
– Európa nem csak megalkotta, hanem el is pusztította Hitlert
– Az iszlám nyelve, a muszlimok nyelve, ha vannak nem a gyűlölet nyelvén szóló muszlimok (többségük ilyen), a fenti állítás nem igaz.

Viszont kíváncsi lennék a ti véleményetekre is.

 192. zsanvalzsan — 2015-09-13 14:49 

@panamajack:
Ez számomra azt bizonyítja, amit valahol fentebb írtam: a sajtó torzít. Méghozzá rettenetesen. Egy ilyen eset történt, ami elfogadhatatlan, persze, de nem tipikus, a világ mégis a borzasztó magyarokról beszél. A több száz önkéntes, aki segíteni ment, az nem számít?

Még pár nap, és többször lesz igazam, mint Besenyő Pista bácsinak. 🙁

 193. hadrian77 — 2015-09-13 16:24 

@Tromb74: Működik a best practice. Képesek vagyunk tanulni és fejlődni. Ez jó. Ugyan úgy, mint a márciusi hókáosz idején, a polgárok az egyszerű gyalogok elintézik. A politika meg csaj verbálisan birkózik valami képzelt ellennel és a végén kitüntetik magukat mint Brezsnyev.

 194. flashbang52 — 2015-09-13 16:38 

@zsanvalzsan:

Naná, hogy torzít. Ez kb a 90 es évek óta vált evidenciává. Az egyedi eseteket úgy bemutatni mint általánost vö minden határátlépő ISIS titkosankiképzettgazdaságimenekültjeaki elvesziamagyarokmunkájátésmégmegiserőszakoljaa nőjétésfertőző.( szerinted Petrácska miért orvosi maszkban rohangált kamerájával) Most a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyire torzit a média. (aminek eddig ő ” hűséges kiszolgálója ” volt ugye. Gondolom szélsőjobbos tévésként nem az került kamerája nézőkéjébe, hogy szír kislányok babáznak a nyomor közepén is, vagy, hogy az anyjuk összeszedi a sátoruk környékén a szemetet amig apu vizet hoz a szomszédnak ( meg a rendőrnek), vagy az, hogy magyar anyukák tápszert, pelenkát,meg babacipelőt osztogatnak a Keletinél.

Az orális szerelem csak addig jó amig a megfelelő végén helyezkedünk el Ha fordul a kocka az tényleg szopás.

 195. flashbang52 — 2015-09-13 16:48 

@hadrian77:

Naná, hogy működik, ha vannak akik működtessék. Az aparatcsikok szemöldökráncolása ellenére is.

Jól esik látni, hogy valakik valahol emlékeznek valamire amit valaki mondott nekik valamikor…. 🙂

Tromb 74.

Jól látod, viszont egy ilyen felvetés azonnali kitoloncolást vonna maga után mind a Bem térről mind a József Attila vagy a Teve útcából. A Budakeszi úton meg örökös irattárosi munkára ítélnének. 🙂

 196. Tromb74 — 2015-09-13 18:02 

 197. hadrian77 — 2015-09-13 18:36 

@Tromb74: vártam már valami hasonlót. A németek amatőr módon leálltak szájkaratézni Orbánnal. Csípőből visszatüzeltek a várunk minden menekültet szlogennel. Csak sehol nem olvastam, hogy bárki eljött volna felmérni a helyzetet. Kicsit lábon lőtték magukat. Ezzel most az lesz a gond, hogy Viktorunk saját mondandójának igazolását látja benne,

 198. Tromb74 — 2015-09-13 18:44 

@hadrian77: Egyébként joggal.

 199. zsanvalzsan — 2015-09-13 18:50 

@hadrian77:
Addig szájkaratéztak, míg lábon lőtték magukat 🙂 Ez teccik 🙂

 200. Tromb74 — 2015-09-13 23:03 

@flashbang52: No ja.
Most voltam a Nyugatinál a tranzitban (vittük a babakocsikat meg takarókat, amit zsákmányoltunk), oda gurult egy műanyag motoron egy kis krampusz, olyan 3 éves forma (kb. mint a fiam), befékezett, majd elkezdett bohóckodni, meg vigyorogni.
Nagyon úgy tűnik a gyerekeket baromi nehéz kizökkenteni a kerékvágásból.

 201. bertrand — 2015-09-14 00:10 

@Tromb74: gondolom, a
visszavonás feltétele a kvótarendszer elfogadása. Nem nagyon látom, hogy mi mást tehetne Viktor, ha szeptember 4-i, autópályán vonulós állapot állandósul az országban. A szerb határ hermetikus lezárása persze áttolná Horvátországba és Szlovániába a problémát, de az a tippem, hogy a keddtől tervezett izmozás totális kudarc lesz, rossz esetben egy újabb László Petra-szerű globális botránnyal.

 202. bertrand — 2015-09-14 00:43 

@bertrand: persze megtehetjük, hogy minden menekültet közvetlenül az osztrák határra küldünk, a nyomaték kedvéért regisztráció nélkül… Patrona Hungariae ora pro nobis 😀

 203. flashbang52 — 2015-09-14 01:20 

Már pénteken ment a rohangálás, hogy mit szólnak hozzá a tagországok. Görögök persze köpködtek ezerrel. Mert a dominó végén ők vannak. Ha Németo igen akkor Osztárkia is. Akkor meg a magyarok pláne. A montenegróiaknak meg a szerbeknek igérnek egy kis előnyt a németek akkor ők is. A sor végén Görögország marad. Max abban bízhat, hogy Magyarország nem képes a határzárra, legalábbi normális eszközökkel nem. Nem véletlen a tűzparanccsal riogatás, Minden esetre közös görög/ török flotta gyakorlat már készül. A török meteorológusok meg lesik mikor hullik már az Anatóliai hegyekben az a kurva hó hogy elzárja a hágókat meg jöjjenek a téli viharok akkor kevesebben mernek nekivágni. Gumicsónakon. A zárt halászhajó az persze bírja 🙂 Meg a húsos kamion is keresztül a Boszporuszon Kevés bakisiért jobban félrenéz a sinir muhazafa A súlypont szépen áttevődik majd az olasz spanyol határra tavaszig. Ha enyhe tél lesz akkor szívás.

 204. Tromb74 — 2015-09-14 07:17 

@flashbang52:
A tűzparancs azért eszetlenség.

 205. Tromb74 — 2015-09-14 07:42 

@bertrand: Nagyon jól látod.
Talán ma el is dől, hogy mi a cél. (szerintem is ez)

 206. noirp — 2015-09-14 15:33 

Idézet ugyanerről a blogról (marha nehéz lehet Kasszandrának lenni):

https://raerunk.blogrepublik.eu/2015/01/12/jobb-felni-mint-meccset-nezni/

‘Európa már régen nem az igen-nem paradigmában gondolkodik, mert az eldőlt. Igen, bevándorlás van, bevándorlók vannak.
A kérdés már nagyon régen a hogyan. Megoldási kísérlet van sok, ezek eddig meglehetős liberálisak voltak. A merényletek valóban a kicsit konzervatívabb irányba fogják lökni az eseményeket, de nem szabad elfelejteni, hogy szinte az összes országban komoly szavazóbázist is képeznek a már bevándoroltak. Párbeszéd fog kezdődni, keményebb fellépés a szélsőségek ellen, ugyanakkor gyorsuló integráció jön a normálisaknak (hiszen nagyon nem akarnak majd szélsőségesnek látszani). Óriási kihívás ez, de Európa meg fogja oldani.
Ezen a ponton megszólal egy borízű hang, valahonnan Kelet-Európából: He, nálunk nincsen bevándorló, oszt nem is lesz, mert mi olyan faszák vagyunk. (…)Elmondta magáról és országáról, hogy kösz, nem kér azokból a tízmilliárdokból, amelyet Európa antiterrorista és menekültügyi fejlesztésekre költ a következő pár évben. Külső schengeni határállamként nem akar vezető szerepet játszani, de legalábbis fű alatt visszasunnyogni a normális Európai országok közé.
Ha borízű büfögéséből nem lett volna ez világos, fogta magát, lelécelt a temetésről és elment meccset nézni, hazafelé meg még beadtak egy kis madárlátta rántott húst Rasinak.”

 207. Tromb74 — 2015-09-14 16:25 

@noirp: Talán azért kicsit árnyaltabb a sztori, bár én is kíváncsi vagyok, hogy itt schengen szélén mégis hogyan maradunk ki ebből. Talán ha csatlakoznak a szerbek is. Aszem ez lenne a legmegfelelőbb pillanat. 😀 😀 😀

 208. noirp — 2015-09-14 17:02 

@Tromb74:
Nem maradunk ki, sajnos; de legalább sikerült üzembiztosan rossz vonatra szállnunk. Egyáltalán nem is tudom, hogy Schengen széle lévén, hogy a búbos rossebbe lehetett volna ebből kimaradni?

 209. szunditj — 2015-09-16 19:42 

Én nem értek a joghoz (szerencsére az ököljoghoz sem), ezért lenne egy tiszteletteljes kérdésem az itteni szakmabeliekhez.
Ha jól tudom (ha nem, akkor az egész további írás értelmetlen), régen mintha lett volna valamilyen nemzetközi szabály (?), egyezmény (?), ami szerint ha valaki egy, a szülei hazájától eltérő országban (külföldön) születik, akkor annak is az állampolgárává válik. Talán régen volt is egy olyan eset, amikor egy nemzeti légitársaság gépén, egy harmadik ország légterében született egy gyerek és ment a vita arról, hogy akkor most milyen állampolgárságot is kapjon.
Tényleg volt ilyen, vagy nem? Ha igen, érvényben van-e még? Ha igen, vonatkozik-e a menekültekre is? Ha igen, érvényes-e a Magyarországon, Ausztriában, Németországban született gyerekekre (ha vannak ilyenek), ők az adott ország állampolgárai is lettek? És ilyen esetekben milyen szabályok érvényesek a családjukra? Ki lehet utasítani egy újszülött szüleit? Vagy csak rosszul tudom és ez az egész nem így van?
Tudatlanságomból eredő kíváncsisággal, előre is megköszönve várom a választ.

 210. Tromb74 — 2015-09-16 22:58 

@szunditj: Hát én se vagyok áptüdét a témában. Ahogy én tudom USA-ban automatikusan megkapja az állampolgárságot. Talán Németországban is megkaphatja, de pl. Angliában be kell bandukolni a követségre és intézni a magyar állampolgárságot a gyeröknek. Nem egyszerű, barátomék éppen ezzel szívnak odakint.
Feltehetőleg országonként más és más a megoldás.

 211. panamajack — 2015-09-17 09:34 

@szunditj: ez az “ország területén születettek automatikusan állampolgárok” dolog csak a világ néhány országában érvényes. A legismertebb példa USA és Kanada. Európában viszont úgy tudom, sehol nincs ilyen.

 212. szunditj — 2015-09-17 19:05 

Köszönöm a válaszokat.
Csak mert sötét agyam egyik még sötétebb bugyrának mélyén derengett valami régi balhéról szóló tudósítás, ahol a helyi maffia jó pénzért terhes nőket csempészett át a határon, hogy a másik országban szüljenek és így jogosulttá váljanak a helyi juttatásokra. Hogy ez a Föld melyik pontján történt arra már nem emlékszem (hiába no, az én koromban már nagy úr a szenilitás), de ezek szerint nem Európában.

 213. hadrian77 — 2015-09-17 19:30 

@panamajack: dédapám szülei kitántorgók voltak, akik a kellő pénz megkeresése után haza költöztek (ejj de ismerős). Az öreg a visszaúton született a hajón. Mivel amerikai hajó volt, megkapta az állampolgárságot. Van egy hivatalos levél a 30-as évekből, amiben értesítik, hogy az amerikai állampolgársága miatt nem kell bevonulnia.

 214. panamajack — 2015-09-17 21:25 

@hadrian77: Azt hiszem, a XX-dik század legnagyobb tanulsága kitántorgó magyaroknak: “haza ne menj!!!”

 215. padi — 2015-09-21 15:35 

@szunditj:

Jópár országban van ilyen “a föld jogán – jus soli” adott állampolgárság, de Európában csak elvétve és korlátokkal – nálunk a “vér jogán – jus sanguinis” dívik.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jus_soli

 216. noirp — 2015-09-21 16:42 

@panamajack:
Szegény R. üköm is igen meggondolná már, hogy az új határok mögé beköltözzön-e (1920-ban megtette), vagy maradjon Osztrákiában :-/

 217. panamajack — 2015-09-21 16:44 

@noirp: Nekem az egyik dédapám Ámerikából tántorgott haza 1919-ben. Utána legközelebb marhavagonban utazott külföldre…

 218. norniron — 2015-09-21 16:48 

@padi:
Ha jól rémlik, a magyar állampolgárságot akkor szerzi meg valaki a születési hely alapján, ha ismeretlen szülőtől magyar felségterületen (azaz Magyaroszágon, vagy magyar repülőn vagy hajón, magyar követségen születik). Nem túl életszerű az igaz, hogy valaki beszökjön a magyar követségre, ott szüljön, utána a gyereket hátrahagyva elosonjon 🙂

 219. panamajack — 2015-09-21 16:49 

@norniron: Ez általános alapelv a hontalanul születettek esetén. Van erre egy nemzetközi egyezmény.

 220. norniron — 2015-09-21 16:58 

@panamajack:
Nekem az egyik dédapám 1918-ban jött haza Oroszországból, úgy, hogy az útja meglepően ismerős jeleneteket tartalmazott. Amikor békét kötöttünk az Oroszokkal Breszt-Litovszknál, minden volt ott csak rend nem, a hadifogolytábor őrsége egyszerűen egyik pillanatról a másikra lelécelt. Mehetett mindenki amerre látott, jobb híján elindult hát mindenki nyugatra. Rájöttek, hogy célszerűbb, ha többen összeállnak, mert a magányosan gyalogló katonákat a falvakban könnyen agyonverhették.
A dédapám a vége felé már egy több száz fős csoporttal vonult az úton. Aztán megérkeztek Harkovba, ahol a pályaudvaron ötezer volt hadifogoly várta a nyugatra menő vonatot. Mivel azonban Oroszországban éppen anarchia volt, ezért heti egy vonat ment, addig a katonák ott buliztak a pályaudvaron 🙂
Nekem az egyik nagymamámnak akarták megmutatni a németek egy háborúval később a nagyvilágot, de nem volt kedve hozzá, inkább elbújt 🙂

 221. hadrian77 — 2015-09-21 19:26 

@panamajack: olvastam ezekről a kitántorgókról elég sokat, sok helyen írják, hogy nagy részük a szükséges pénz megkeresése után haza jött. A József Attila által említett számú kitántorgók kisebb része maradt csak kint.
Idősebb kollégák mesélték, hogy szüleik katonatisztek voltak a monarchiában és Trianon után a magyar oldalt választottál, mert jobb kondíciókat kaptak mint az osztrákoknál. Furcsa dolgokat produkál a történelem.

 222. norniron — 2015-09-21 21:45 

@hadrian77:
Én úgy tudom, a hadsereg anyagi juttatásai nem voltak túl jók a Horthy rendszerben, jelentősen csökkentek a Monarchiához képest. Ungváry Krisztiánnál olvastam, hogy a tiszteknek ugyanúgy reprezentálni kellett, mint a monarchiában, de még a főtiszteknek is problémát okozott a teljes díszegyenruha megvásárlása, a magyar főtisztek évekig törlesztettek a szabójuknak.
Talán amiért Magyarország mégis vonzóbb volt számukra, az amiatt lehetett, mert Ausztria folyamatosan a polgárháború szélén állt a két háború között, politikai merényletek, utcai lövöldözés stb. Nálunk Trianon és a királypuccsok után hamar konszolidálódott a politikai (igaz nem a gazdasági) helyzet.
A kitántorgókról még annyit, hogy szokás 3 millióról beszélni, azonban ezek jó része nem magyar volt, a nemzetiségek közül a ruténok és a szlovákok vándoroltak ki igen nagy számban (mivel közöttük volt a legnagyobb a nyomor), ennek a hárommilliónak jó ha harmada volt valóban magyar.
József Attila abban a hiszemben élt, hogy az apja kivándorolt Amerikába, de későbbi kutatások kiderítették, hogy valójában nem ment ki, Aron Iosifu néven Romániában élt és halt meg, anélkül, hogy valaha érintkezett volna a családjával. Állítólag József Attila a halála előtt tudta meg, hogy az apja még él, és Romániában van. Mindenesetre egy évvel élte túl a fiát.

 223. flashbang52 — 2015-09-22 18:52 

Fijjug lányog !!! ( Kicsit még kapar a torkom )
A röszkei katlanban történtek előtt alatt és után leképeződött a mai Magyarország pőre valóságában. Aki akarta láthatta.

… hacsak nem fútta a szemébe a szél a könygáz füstjét…

Most pedig az következik amit előttem már leírtak Brezsnyev elvtárs módjára kitüntetjük magunkat azért amit mások jól megcselekedtek…

 224. flashbang52 — 2015-09-23 22:03 

Az már héccenccség hogy a zeju Dottore kottájából játszik.

…..Brüsszelnek erre is vannak javaslatai, kérdés azonban, hogy ezeket be lehet-e majd tartani. A kiszivárgott jelentéstervezet elég drasztikus intézkedéseket fogalmaz meg.

A fogadó államok ne pénzt fizessenek a menedékkérőknek, hanem természetbeni juttatásokat adjanak nekik.
A menedékkérőknek időről időre jelentkezniük kellene a hatóságoknál.
Ha mégis átszöknek egy másik országba, azonnal küldjék őket vissza. Ha erre nem hajlandóak, akkor erőszakkal is vissza lehet őket küldeni.
Végső megoldásként, ha a menedékkérő már többször is átment egy másik országba, az ottani hatóságok megtilthatják a belépését….

Ismerős valahonnan 🙂

 225. untermensch4 — 2015-09-24 19:52 

Pár éve (lehet hogy 10 is), volt egy hír, nemtudommilyen légitársaság gépén egy indiai nő sikeresen szült a magyar légtérben és ha jól emlékszem a gyerek magyar állampolgár lesz. Mondjuk eléggé rövid és bulváros hír volt.
Horthy-rendszer béli katonafizetésekről olyasmi rémlik amit nagyanyám nosztalgiázott. A “havi kétszáz pengő fix” kapcsán mondott olyan “fogyasztói kosarat” (mármint szó szerint piacon megrakott fonott kosarat:) ) ami alapján fogalmam sincs. Azt feltételezem hogy a vasutasoknál jobban kerestek a katonák, dédnagyapám meg a fellelt igazolványa alapján “segéd-lámpaolajozó”(?!) volt a mávnál és miközben tanyán éltek, az élelmezés pl nagyon bőségesen biztosított volt tíz gyerekkel is. Viszont a katonatisztekre olyan reprezentációs előírásról is tudok hogy csak kifogástalan egyenruhában mutatkozhattak nyilvánosan (szabó és tisztítás) és nem cipelhettek csomagot (hordár).

 226. hadrian77 — 2015-09-25 08:56 

@untermensch4: volt olyan kollégám, akinek az apja huszártiszt volt. Ő mesélte, hogy a reprezentációs előírások milyen komoly anyagi terhet jelentettek és a házasságok megkötésénél komolyan nyomott a latban, hogy lehet win-win szituációt kihozni.
Általánosban volt egy földrajz tanárom, aki a 30-as években járt egyetemre. Ő mesélte, hogy jól tanuló ösztöndíjas volt, a “havi kétszáz pengő fix” idején a többszörösét kapta ösztöndíjban.

 227. norniron — 2015-09-25 11:47 

@hadrian77:
A házasodásnál az is problémát jelentett, hogy csak engedéllyel házasodhattak a tisztek, továbbá le kellett perkálniuk eléggé jelentős összegű kauciót, amit haláluk esetén az özvegyük megélhetését fedezte. Rendkívül jelentős összegről volt szó, ráadásul minél alacsonyabb rangú volt a tiszt, annál magasabb összegű kauciót kellett kiperkálnia. Egy hadnagynak például a XIX. közepén, amikor a kaució összege a legmagasabb volt, az éves zsoldjának harmincszorosát kellett kifizetnie. Később ugyan a kaució összege csökkent, de továbbra is nagyon magas maradt, ezért a Monarchia tisztikarának alig harmada volt nős, csak azok tudtak megnősülni, akik eleve gazdag családba születtek, és a magasabb rangú tisztek, akiknek a jövedelme magasabb, ugyanakkor a befizetendő kaució összege meg alacsonyabb volt. A Horthy korszakban is megmaradt a kaució intézménye, csak 1944-ben törölték el, teljesen értelmetlenül, hiszen a tisztikar nagy része addigra már rég nem volt lojális Horthyhoz, bár a gesztus őket célozta.
Ez egyben arra is magyarázatot ad, hogy abban a városban, ahol garnizon volt, ott volt kupleráj is, amit egyébként a tisztek elvileg nem látogathattak (bár egyébként teljesen legálisan működtek), mégis gyakori vendégek voltak, hiszen feleségük nem volt, nem is lehetett. Az elöljáróik szemet hunytak e fölött, hiszen pontosan tudták, mi az oka annak, hogy a hadnagy és százados urak ott múlatják az időt.
A ruházkodásról még annyit, hogy a Monarchia idején Ferencjóska minden tisztiiskolát végzett katonának a magánvagyonából kiutalt egy bizonyos összeget, hogy a tiszt megfelelően felruházkodhassék, ez a Horthy-korszakban megszűnt, ugyanakkor meg a szabályzat maradt, még további anyagi terheket róva a katonákra. Ilyen nehéz körülmények között nem csoda, hogy a katonatisztek szinte kivétel nélkül a szélsőjobboldalon kötöttek ki.

 228. flashbang52 — 2015-09-25 18:02 

Szingapúrban a végzős rendőrtisztek kapnak egy kétszobás lakást az államtól és azonnal jogosultak leszek egy VISA gold hitelkártyára az esküvőjüket követően.
Az első főtiszti rendfokozathoz jár egy ötszobás szolgálati lakás és egy japán autó,
Az első tábornoki rendfokozathoz egy 5+ 3 szobás lakás és egy európai autó ( ami arrafelé vagy Mercedes vagy BMW)

Szingapúr az egyik legalacsonyabb korrupciós rátával rendelkező ország ?

RSS feed for comments on this post.

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.